Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
10 oktober 2009
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2009
 
Användningen av språk vid konstituering och uttryckande av uppfattningar av kunskapsobjekt
 
Denna inledande artikel ger en sammanfattning av och slutsatser baserade på tidigare forskning. Den ger samtidigt en bakgrund till de följande artiklarna. Temanumret i sin helhet presenterar en specifik del av den fenomenografiska forskning, som fokuserar på användningen av språkliga uttryck vid uppfattandet av och vid uttryckandet av uppfattningar av kunskapsobjekt och kunskapsproblem.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se