Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 december 2011
 
 
Sociologisk forskning nr 4 2011
 
Anders Ramsay svarar Mikael Stigendal
 
Visst blir man som samhällsvetare nyfiken på en bok som avser att reda ut olika innebörder av begreppet kapital. Så vitt jag vet har inget liknande gjorts tidigare. Men intresset övergår snart i besvikelse över en bok som bygger på ett antal idiosynkrasier, missförstånd och rena felaktigheter. Om Stigendal inte känner igen sig och har behov av att förtydliga sig, så beror det på att han byggt upp en solipsistiskt konstruerad begreppsvärld, såsom när han ser sin egen ”bruksvärdedefinition” operera lite varstans, och det gör det inte helt lätt för läsaren att följa honom.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se