Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
23 april 2015
 
 
Amorteringskravet läggs på is
 
Finansinspektionen (FI) går inte vidare med regler om amorteringskrav. Lagstödet är oklart. Men FI anser fortfarande att tvingande avbetalningskrav behövs för att motverka hushållens skuldsättning och efterlyser ett tydligare mandat från regeringen.
 
FI hade tidigare aviserat att amorteringskravet skulle införas den 1 augusti 2015. Nu blir det inte så. Regelarbetet läggs på is, fastän inspektionen egentligen anser att det behövs. Det förklarade FI:s vikarierande generaldirektör Martin Noréus och chefsjuristen Per Håkansson på en extrainsatt presskonferens.
    Beskedet var oväntat. FI har dragit öronen åt sig efter att kammarrätten i Jönköping påpekat att den så kallade sundhetsregel om bank och finansieringsrörelse som FI byggde sitt förslag på kan tolkas olika.
    - Vi får konstatera att kammarrätten har gjort en annan bedömning. De har pekat på att det finns en osäkerhet i lagen. Det går då inte för oss att fortsätta med ett amorteringskrav, sade Martin Noréus.
    Men han sade också att om riksdag och regering skulle besluta sig för att ge FI ett tydligare mandat i frågan skulle FI snabbt kunna ta upp arbetet igen.
    Efter att inspektionen aviserat tvingande amorteringskrav på bolånemarknaden har fler personer påbörjat sin avbetalning. Det gäller inte minst kunder som har en hög belåningsgrad. Men det räcker inte, menar FI.
     Ett amorteringskrav handlar inte att påverka vissa grupper, utan om att skapa en trend på hela bolånemarknaden. Det behövs för att undvika att bubblor byggs upp, menar FI.
    När finansmarknadsministern Per Bolund (mp) kommenterade FI:s besked framhöll han att även regeringen ser risker med hushållens ökande skuldsättning.
    - Vi har en genomsnittlig skuldkvot på 170 procent i relation till inkomsterna. Det är historiskt högt, och högt även internationellt sett, konstaterade Bolund.
    - Vi tycker att det är viktigt att ha en skärpt amorteringskultur i Sverige, sade han också och lovade att regeringen ska ”ta ansvar” för den situation som nu uppstått.
    Bolund har bjudit in de borgerliga partiernas och även Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talespersoner till samtal om vilka vägar som nu är framkomliga.
    - De förslag som diskuterats tidigare har bland annat varit att förtydliga FI:s mandat, att lagstifta om amorteringskrav och även att se över reglerna för ränteavdragen.
    Att regeringen kan tänka sig att på nytt ta ställning i frågan om de omdiskuterade ränteavdragen var egentligen den enda nyheten. Finansminister Magdalena Andersson (s) har tidigare sagt att man inte tänker ändra avdragsrätten.
    Bolund ville inte säga något om vilka alternativ som är mest troliga och heller inte hur tidsplanen ser ut. Han framhöll att regeringen eftersträvar samsyn i riksdagen.
 
 
Källa:  pressmeddelande från FI
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se