Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
23 januari 2008
 
 
Al Barakaat föreslås få rätt mot EU
 
När EU satte upp Al Barakaat i Spånga på terrorlistan och frös tillgångarna stred det mot grundläggande rättigheter, anser en generaladvokat vid EU:s domstol. En styggelse för ett rättssamhälle, enligt utlåtandet.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se