Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
7 maj 2019
 
 
Alice Bah Kuhnke (MP):
 
- Utsläppen måste minska!
 

 
När Alice Bah Kuhnke intervjuades av P1-morgon fick hon frågor om den europeiska åklagarmyndigheten, koldioxidutsläppen, försvarsfrågan och om “djur i bur”.
 
 
P1-morgons intervjuer gjordes av Monica Saarinen och Olle Wiberg. Länken till intervjun ligger här under.
 
Källa:  SR, P1-morgon, Intervju med Alice Bah Kuhnke (mp)
 Fulltext  Info
 
 
 
Se också:
 
- Vi är EU-vänligast!
SR, Toppkandidaten Karin Karlsbro (L) frågas ut inför EU-valet, 24 minuter
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se