Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 februari 2007
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2007
 
Överviktens betydelser
 
Under den långa period då människan var jägare och samlare var övervikt ett sällsynt fenomen. Först när jordbruket uppstod, för ungefär 10 000 år sedan, blev den möjlig och efter industrialismens genombrott blev den ett massfenomen (Brown 1993). Nu betraktas den som ett individ- och samhällsproblem.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se