Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
29 september 2009
 
 
Ökad (o)säkerhet i domstolar
 
Det ska bli möjligt att genomföra fasta säkerhetskontroller i domstolar. Hovrättslagman Krister Thelin som utrett säkerheten vid domstolar anser att det idag är för höga krav för att en domstol ska få införa säkerhetskontroller.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se