Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
12 december 2008
 
 
Sociologisk forskning nr 4 2008
 
Ännu ett sociologiskt bricolage
 
Med denna rubrik vill vi slå ett slag för det som varit redaktionens ledstjärna under de tre år som uppdraget legat i Lund. Vi har försökt visa upp mångfalden av dagens ytterst livaktiga sociologiska forskning (eller sociologins "teman med variation", bricolage), en mångfald som trots dess inneboende skillnader och spänningar faktiskt kan representeras i läsvänlig form.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se