Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Bistånd
Internationellt samarbete
Mänskliga rättigheter
Säkerhetspolitik
Krig och konflikt
Enskilda länder
Terrorism
Internationell ekonomi
Sök i politiken.se:
   
46 artiklar om Mänskliga rättigheter
 
Krisen i Europa hotar mänskliga rättigheter
Åtstramningspolitiken i Europa har blivit ett allvarligt hot mot mänskliga rättigheter, konstaterar Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter i en färsk rapport.
4 dec 13 – Le Monde 3/12-13, Europarådet, rapport

Grävjobb om rättsvidrig utvisning
Två egyptier blir på ytterst lösa grunder bortförda från svensk mark mitt i vintern av maskerade amerikanska agenter och med regeringens goda minne. Lena Sundströms Spår behandlar det journalistiska arbete som låg bakom avslöjandet av vad som fortfarande är en illaluktande skamfläck för den forna Perssonregeringen.
ÖPPEN26 sep 13 – Sundström, Lena: Spår

”Mr. Obama, open this gate”
Den rubriken pryder den tyska vänstertidningen taz samma dag som USA:s president Barack Obama håller sitt tal i Berlin - tillsammans med en bild från det burliknande fånglägret Guantánamo.
19 jun 13 – TAZ 19/6-13

Religion som rättighet
”Är religion en mänsklig rättighet?” frågar pedagogikprofessorn vid Stockholms universitet Hans Ingvar Roth i sin bok med samma titel. Självklart, är vi benägna att säga. Människor har kämpat för religionsfrihet långt innan uttrycket mänskliga rättigheter var påtänkt. Men är det verkligen självklart? Skulle inte religionsfriheten kunna täckas av andra grundlagsskyddade rättigheter som yttrandefrihet, församlingsfrihet och skydd mot diskriminering. Somliga hävdar det. Men så icke författaren!
26 apr 12 – Hans Ingvar Roths: Är religion en mänsklig rättighet?

Den röda marknaden
När människan är som mest utsatt och desperat luckras etiska och moraliska principer upp. Det gäller för den som riskerar att dö eftersom njurarna slutat fungera och för den som efter år av idoga försök fortfarande inte kan få barn. Men det gäller också för de människor som är så fattiga att det enda som finns att sälja är den egna kroppen. Marknaden för vävnader, organ, ägg, blod eller livmödrar fungerar som alla andra marknader; tillång och efterfråga styr. Skillnaden är att de som säljer sina organ mycket väl kan ha livet som insats. Den amerikanska journalisten Scott Carney har gjort en djupdykning ner i det han kallar för den röda marknaden. Jorun Koca Jakobsson recenserar.
12 apr 12 – Carney, Scott : Den röda marknaden

Liu Xiaobo tystad
Lagom till Nobeldagen kommer boken ”Jag har inga fiender, jag hyser inget hat” av förra årets fredspristagare, Liu Xiaobo. Boken är en samling texter skrivna under 20 år fram till 2009 då Liu dömdes till elva års fängelse för ”anstiftan till omstörtande verksamhet”. Det är första gången Liu Xiaobos texter ges ut på svenska. Många av dem är ursprungligen publicerade på internet.
8 dec 11 – Liu Xiaobo: Jag har inga fiender, jag hyser inget hat

Är MR-frågan kapad?
”Mänskliga rättigheter” (MR) är numera ett honnörsord som inte bara kan avse våra grundlagsfästa rättigheter utan också slentrianmässigt åberopas för att hävda de mest besynnerliga krav. Men är vissa rättigheter verkligen medfödda och oberoende av landets lagar? Sådan ”naturrätt” slopades väl efter upplysningstiden? Och hur kan människor och stater hävda MR för andra länders räkning utan att beakta att första paragrafen i de internationella konventionerna om MR från 1966 börjar med orden: ”Alla folk har självbestämmanderätt”?
6 okt 11 – Bring, Ove: De mänskliga rättigheterns väg, Wikipedia: mänskliga rättigheter

Mer till nätaktivister i Nordafrika
Ytterligare 90 miljoner kronor till nordafrikanska internetaktivister och demokratikämpar är med i höstbudgeten, uppger biståndsministern Gunilla Carlsson.
17 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Eliasson: Dags höja rösten om Isaak
Tio år efter Dawit Isaaks gripande har regeringens tysta diplomati fortfarande inte gett resultat. Nu krävs fler och mer högljudda åtgärder, anser Jan Eliasson, tidigare toppdiplomat i FN och utrikesminister.
31 aug 11

Nya regler för visum
Den svenska utlänningslagen måste anpassas till EU:s regelverk om hur visum utfärdas respektive avslås. Det påverkar bland annat rätten att överklaga, som i praktiken kommer att utökas. Därtill vill regeringen ge kommersiella mellanhänder rätt att samla in fingeravtryck och andra uppgifter från de sökande.
31 mar 11 – Lagrådsremiss: EU:s viseringskodex, Världskarta över Sveriges utlandsmyndigheter

Skarp kritik mot Frankrike
Franska politiker har gjort sitt bästa för att övertyga EU-kommissionen om att massutvisningen av romer inte var åtgärder riktade mot en specifik etnisk grupp. Men nu har dokument offentliggjorts som bevisar motsatsen.
16 sep 10 – Uttalande av EU-kommissionär Viviane Reding

Sverige utfrågas om mänskliga rättigheter
Sverige ska granskas av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Representanter för Sverige ska frågas ut om de mänskliga rättigheternas situation i Sverige. Varje land frågas ut vart fjärde år. Det här är första gången som Sverige frågas ut.
6 maj 10

Iran svartlistar utlandskontakter
Iran har förbjudit sina medborgare att ha kontakt med 60 organisationer, rapporterar statliga medier.
5 jan 10

Reportrar reflekterar
2008 dödades 60 journalister. I antologin Skjut inte på journalisten problematiseras yttrandefriheten och dess gränser och journalistens roll som budbärare ställs på sin spets.
5 jan 10 – Lars Gunnar Erlandsson, Ingmarie Froman och Urban Löfqvist (red) : Skjut inte på journalisten!

Mänskliga rättigheter utreds
Regeringen har beslutat att utvärdera sin nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006-2009. Uppdraget går till generaldirektör Hans Ytterberg, före detta Ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO).
17 dec 09

CIA-transporter KU-anmäls
På nytt får KU ta upp den förra regeringens hantering av CIA:s transport via Sverige av fångar som riskerat att utsättas av tortyr.
7 maj 09 – KU-anmälan, CIA-transporter

Årets alternativa nobelpristagare
Årets alternativa nobelpris, Right Livelihood Award, delas mellan fyra mottagare. De får priset för så olika ämnen som oberoende journalistik, kamp för jordlösas rättigheter, stöd till kvinnor som utsatts för sexuellt våld i krig och för organisering av kvinnors deltagande i fredsprocessen i Somalia.
2 okt 08

Pressfriheten allt sämre i världen
Bara 18 procent av världsbefolkningen lever i länder med fria medier enligt Freedom House. Pressfriheten försämrades 2007 för sjätte året i rad. Bland de värsta länderna var Nordkorea, Eritrea och Libyen.
30 apr 08

Mänskliga rättigheter över allt
"Värnandet om de mänskliga rättigheterna genomsyrar utrikespolitikens alla delar." Så uttrycker sig regeringen i en skrivelse till riksdagen 60 år efter det att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs.
27 mar 08 – Skriv 2007/2008:109, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

CIA erkänner skendränkning av fångar
CIA-chefen erkänner nu för första gången att USA:s agenter använt "waterboarding", skendränkning, mot terrorfångar. Men det har bara förekommit tre gånger, försvarar han sig.
5 feb 08

HRW kritiserar demokratiskt hyckleri
EU och USA måste sluta stödja världens falska demokrater. Krisen i Kenya är ett exempel på följderna av att godkänna "låtsas-val", skriver människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) i sin årliga rapport.
31 jan 08

Unicef: Fortsatt hög barnadödlighet
Varje dag dör 26 000 barn under fem år och Unicef varnar för att FN:s millenniemål kan vara i farozonen. Enligt dem ska barnadödligheten vara minskad med två tredjedelar 2015 jämfört med 2000.
22 jan 08

Mehdi Ghezali berättar om Guantánamo
Om demokratin ska försvaras med tortyr vad finns då kvar att försvara? Gösta Hulténs bok om svenske Mehdi Ghezali som satt fängslad i 900 dagar på Guantánamobasen, USA:s fångläger på Kuba, väcker sådana frågor.
17 jun 05 – Hultén, Gösta: Fånge på Guantanamo

UD offentliggör landrapporter på webben
De svenska ambassadernas rapporter om mänskliga rättigheter läggs ut på nätet. Syftet är att ge underlag för debatt, och i förlängningen att förmå världens länder att i högre grad respektera de mänskliga rättigheterna.
17 jan 03 – Utrikesdepartementet: Ambassadernas landrapporter om mänskliga rättigheter

Europas rasistiska ansikte
Rasdiskriminering eller mångkultur är bokens undertitel. Den tar med läsaren på en resa genom ett Europa, där det idag går omkring ett stort problem - spöke för att tala med Marx - invandrarna, flyktingarna, de mörkhyade.
6 nov 02 – Wirtén, Per: Europas ansikte

USA:s terroristlista vägde tyngre än grundlagen
När svensk-somaliern Abdirisak Aden i november 2001 plötsligt fann sig själv vara med på USA:s terroristlista, stod han samtidigt med på listan över socialdemokratiska riksdagskandidater. Förutom sin politiska karriär hade han ett företag, hustru och två små barn.
12 sep 02 – Lindstedt, Gunnar: Glömskans tid

Barnkonventionen höjer åldersgränsen för soldater
FN:s barnkonvention från 1989 har godkänts av nästan alla världens länder. Konventionen bygger bl.a. på principen att barnets bästa alltid skall beaktas. Ett nytt protokoll föreslås nu ersätta en av konventionens bestämmelser. Det nya protokollet höjer åldersgränsen för barns deltagande i väpnade konflikter. Åldersgränsen höjs från 15 till 18 år.
26 jul 02 – Prop 2001/2002:178

Sverige mest jämställt
Sverige har kommit långt i en internationell jämförelse, ja faktiskt längst i världen. Men denna vår förstaplats ska inte förleda oss att tro att vi är färdiga. Så formulerar sig regeringen när den beskriver den svenska jämställdhetspolitiken.
12 nov 99 – Skriv 1999/2000:24

Nytt jämställdhetsprogram till våren
Det finns ett brett stöd bland EU-länderna för ett nytt handlingsprogram för jämställdhet. När EU:s arbetsmarknads- och socialministrar träffades i Luxemburg i förra veckan betonades att EU ska öka insatserna för att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i all sysselsättningspolitik. Det nuvarande programmet löper ut vid årsskiftet, och under mötet lovade EU-kommissionären Anna Diamantopoulo att ett förslag till nytt jämställdhetsprogram ska läggas fram under första halvåret 2000.
29 okt 99 – EU:s ministerråd

Fyra faktorer för jämställdhetsanalys
Socialdepartementet har publicerat fyra uppsatser som handlar om genderanalys. Departementet hoppas att analyserna ska vara inspirerande för dem som gör nya analyser av förhållandet mellan kvinnor och män.
3 sep 99 – Ds 1999:33

Klagomål mot Sverige
Förra året avkunnade Europadomstolen för mänskliga rättigheter fem domar mot Sverige. Det framgår av regeringens redovisning av verksamheten inom Europarådet 1998.
19 mar 99 – Skriv 1998/1999:55

Remissvar om könens makt
Arbetsmarknadsdepartementet har sammanställt remissvaren angående utredningen om ekonomisk makt- och resursfördelning mellan kvinnor och män, den så kallade kvinnomaktsutredningen. Utredningen föreslog bland annat jämställdhetsmärkning av företag och organisationer och att nya, partssammansatta organ ska sprida kunskap om arbetsvärdering på det lokala planet.
11 dec 98 – Ds 1998:59

Jämställda jordbruk?
Vad ger det för signaler till samhället att handlägga jämställdhetsfrågorna i jordbruksdepartementet? undrade Birgitta Wistrand (m), som ansåg att det hade varit mer naturligt att lägga dem i det nya superdepartementet. Göran Persson svarade att det inte är ovanligt med statsråd som är departementschefer och samtidigt har ansvar för andra frågor, samt att han valt Margareta Winberg som jämställdhetsansvarig i regeringen eftersom hon har "utomordentliga förutsättningar att hävda dessa frågor i en allmän debatt".
30 okt 98 – Riksdagsdebatt

Fler kvinnor jämfört med 1994
200 av riksdagens 349 nyvalda ledamöter är män. Det innebär att Sverige är världens mest jämställda parlament.
25 sep 98

Mänskliga rättigheter
Riksdagen har godkänt regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Skrivelsen, som anger att regeringen ska ägna större uppmärksamhet åt genomförande av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, läggs till handlingarna.
12 jun 98 – UU 1997/1998:17

Arbetsgivare måste anmäla sextrakasserier
Nu kan sextrakasserier på jobbet stå arbetsgivaren dyrt. Bara moderaterna röstade nej till en skärpning av jämställdhetslagen.
8 maj 98 – AU 1997/1998:10

Fler kvinnor tar sig över glastaket
Kvinnors ansvar för familj och barn och deras val av utbildning hindrar dem från att nå de högsta chefsjobben. Men det finns tecken på att andelen kvinnliga chefer ökar.
3 apr 98 – SOU 1997:137

Välfärdsstatens betydelse för jämställdheten
Vad betyder välfärdsstatens trygghetssystem för jämställdheten mellan kvinnor och män? Den frågan belyser nio författare i en antologi som kvinnomaktutredningen publicerar.
3 apr 98 – SOU 1998:3

Män passar nästan alltid bättre
Tio år efter avslutad traineeutbildning i ett stort företag jämför Adam och Eva sina karriärer. Adam har en hög chefspost i företagets kärnverksamhet. Eva leder sitt tredje delprojekt. Adam tjänar 8 000 kronor mer i månaden än Eva.
3 apr 98 – SOU 1998:4

Sociala och ekonomiska rättigheter prioriteras i utrikespolitiken
Arbetet med att främja de mänskliga rättigheterna ska stärkas i svensk utrikespolitik. Rätten till bland annat arbete, utbildning och hälsovård ska särskilt uppmärksammas.
20 mar 98 – Skriv 1997/1998:89

Jämställdheten finns ännu bara i framtiden
Om 150 år, alltså en bra bit efter nästkommande sekelskifte, är Sverige möjligen ett jämställt land. I dag är jämställdheten en myt. För en kvinna skulle det vara bättre att satsa på ett könsbyte än att satsa på utbildning.
23 jan 98 – SOU 1998:6

Jämställdheten behöver ett nytt Sverige
Märk företag, organisationer och regioner som är jämställda. Det föreslår kvinnomaktutredningen som tror att konsumentens makt att välja det bästa alternativet kan förvandla myten om den svenska jämställdheten till verklighet
23 jan 98 – SOU 1998:6

Elva essäer om jämställdhet
Kvinnomaktutredningen publicerar elva uppsatser om den fördelning av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män som äger rum i familjen.
19 dec 97 – SOU 1997:138

Jämställdheten kräver engagemang på alla nivåer
Skicka tillbaka utredningar och redovisningar som inte följer jämställdhetsdirektiven. Den uppmaningen vill JÄST-gruppen att regeringen ska ta till sig.
7 nov 97 – Ds 1997:56

Löneklyftorna mellan kvinnor och män har minskat
Den ekonomiska jämställdheten har ökat under de senaste 20 åren. Männen har fortfarande högre lön än kvinnorna men löneklyftorna har minskat.
12 sep 97 – SOU 1997:87

Positiv särbehandling får användas för ökad jämställdhet
Jämställdhet mellan kvinnor och män ska vara ett grundläggande mål för hela EU.
27 jun 97 – EU:s ministerråd

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se