Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
110 artiklar om Miljöpolitik
 
År 2015 slås värmerekord
I år har jordens temperaturer och koncentrationen av växthusgaser slagit historiska rekord.
ÖPPEN12 nov 15 – Le Monde 9/11-15

Miljöpolitik för moderater
När den nyliberalen Mattias Svensson går loss i en bok med titeln Miljöpolitik för moderater, (Fores) är förstås mycket liberalism att vänta. Och, jo, den finns där. Men inte bara. Carl-Axel Fall recenserar boken.
ÖPPEN19 feb 15 – Svensson, Mattias: Miljöpolitik för moderater

Wetterstrand leder Miljömålsråd
Den rödgröna regeringen kan inte investera lika mycket i miljöarbetet som den hade velat i år. Men man försöker styra myndigheternas arbete i en önskad riktning.
15 jan 15 – Pressmeddelande

Wetterstrand och Wijkman är tillbaka
Maria Wetterstrand och Anders Wijkman är tillbaka i rampljuset inom miljöpolitiken.
8 jan 15

Centern lovar jobb och gröna städer
Världens grönaste städer, är ett av vallöftena när Centerpartiet i dag presenterade sitt valmanifest.
8 aug 14

Svensk miljöpolitik har brister
Sverige är bra på att minska koldioxidutsläpp, men sämre på att skydda biologisk mångfald.
11 jun 14

Hur exponeras vi för Bisfenol A
En särskild utredare ska kartlägga hur vi exponeras för det hormonstörande ämnet bisfenol A - som bland annat förekommer i livsmedel och förpackningar.
27 feb 14 – Dir 2014:23

Ny arbetsgrupp om avfallsinsamling
Miljöminister Lena Ek har kritiserats för att inte lägga fram ett lagförslag om vem som ska ansvara för avfallsinsamlingen.
22 jan 14

Gruvfrågan är både het och sval
Intresset för svenska gruvor har både blivit mindre och växt under 2013. Färre bolag har satsat på prospektering — samtidigt har pågående projekt väckt protester av sällan skådat slag.
26 dec 13

Miljömyndigheter utreds
Elva myndigheter som lyder under miljödepartementet ska utredas - deras relevans och inbördes förhållande ska klargöras.
21 nov 13 – Pressmeddelande

Undersök hälsoeffekterna!
De är mindre än vad vi kan föreställa oss och finns i datorer och mobiltelefoner, men även i kosmetika, medicin och mat, med mera. Nu varnar en utredning för att vi nästan inte vet någonting om nanomaterialens effekter på människor och miljö.
10 okt 13 – SOU 2013:70

Enklare bygga i bullriga miljöer
Regeringens bullerutredare Anders Lillienau föreslår regler för hur flygbuller ska hanteras när nya bostäder planeras och flygplatser miljöprövas.
3 okt 13 – SOU 2013:67

Miljömålsberedningens förslag kritiseras
En djupt oenig parlamentarisk beredning har just lagt fram ett betänkande om hållbar markanvändning; som bland annat berör förutsättningarna för skogsbruket. Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas representant reserverar sig.
19 jun 13 – SOU 2013:43

Lite trafikbuller får man tåla
Det råder skriande bostadsbrist i landets storstäder. Alliansregeringen försöker komma åt detta via förenklade byggregler. Nu ska en utredare se över miljöbalkens regler om bullerskydd. Möjligen ska fastighetsägare kunna avtala om undantag.
28 jan 13 – Dir 2013:3

Beskattning av ”additiv”
Regeringen föreslår ändringar i energibeskattningsreglerna med hänvisning till EU-rätten. Tillsatserna ska beskattas i ett tidigare skede.
25 okt 12 – Prop 2012/2013:27

Kommunerna bör återfå ansvaret
"Avfallsutredaren" Lars Ekecrantz föreslår att landets kommuner ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar, inte bara hushållsavfallet som idag. Förhoppningen är att sopsorteringen ska bli enklare och hamna närmare medborgarna.
30 aug 12 – SOU 2012:56

Höjda anslag till havsmiljön
Under de kommande fyra åren satsar regeringen drygt två miljarder kronor för att förbättra havsmiljön.
18 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Sopsortering och återvinning ses över
I internationell jämförelse är svenskarna bra på att sopsortera. Men det betyder inte att avfallshanteringen här i landet fungerar optimalt. Med dagens parallella system har många aktörer olika ansvar för olika sopor. Tillsynen är krånglig och resurser, till exempel i form av matavfall som kan användas till biogas, utnyttjas inte till fullo.
11 aug 11 – Dir 2011:66

Miljöintresset rasar
Intresset för miljön är det lägsta på fem år enligt den årliga SOM-rapporten från Göteborgs universitet. 14 procent i Sverige ansåg 2010 att miljöfrågorna är bland de viktigaste samhällsproblemen, skriver Svenska Dagbladet.
30 jun 11

Stora klimatinvesteringar behövs
Miljöpartiet vill att uppemot 70-80 miljarder ska satsas på en grön omställning under nästa mandatperiod. Det sade Maria Wetterstrand när hon presenterade de viktigaste frågorna för partiet i valrörelsen.
17 aug 10

Nya miljöförslag från alliansen
Den borgerliga alliansen presenterade i dag sin miljöpolitik för nästa mandatperiod. Arbetsgruppen för klimat och miljö föreslår bland annat att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.
21 jun 10

Havsmiljön prioriteras
Sverige tar den 1 juli över ordförandeskapet i Östersjösamarbetet Helcom. Enligt miljöminister Andreas Carlgren understryker det regeringens prioritering av havsmiljön.
20 maj 10

Miljösektorn växer snabbare
Miljösektorn i Sverige växer snabbare än ekonomin i sin helhet. Det visar statistik från SCB. Mellan 2003 och 2008 ökade miljösektorns export med 65 procent samtidigt som den totala exporten ökade med 55 procent.
18 maj 10 – SCB: Miljöföretag 2008

Fosfater förbjuds i diskmedel
Fosfater i maskindiskmedel förbjuds frön den 1 juli 2011. Maskindiskmedel som innehåller fosfor som tillverkats innan förbudet träder i kraft får dock söljas fram till den 31 december 2011.
31 mar 10

Lägre miljömål, lättare att nå
Miljöminister Andreas Carlgren har lagt fram miljömålen för de närmste fyra åren. Enligt miljöministern är de mer ambitiösa, men av propositionen framgår tvärtom att ambitionerna sänks, eller som det sägs blivit mer realistiskt formulerade.
23 mar 10 – Prop 2009/2010:155

Egendomlig miljöbok
Vad har en senior aktieanalytiker gemensamt med en ettrig sydfransk rap-artist och grundaren av Tällberg foundation? Mer än man kan ana. Till en del talar de om samma saker, fast med olika tonfall – Keny Arkana, Bo Ekman och László Szombatfalvy.
11 mar 10 – Szombatfalvy, Laszló: Vår tids största utmaningar

Vattenkvaliteten måste höjas
EU-kommissionen har ifrågasatt om Sverige har införlivat en paragraf i EU:s vattendirektiv i sin lagstiftning. Vattenprisutredningen tillbakavisar nu kommissionens kritik och säger att Sverige uppfyller direktivets krav.
10 mar 10 – SOU 2010:17

Ny havsmyndighet ska bildas
En ny myndighet ska ta över flertalet av Fiskeriverkets uppgifter och Naturvårdsverkets verksamheter som rör hav och vatten. Den ska också till uppgift att samordna länsstyrelsernas regionala vattenförvaltning.
4 feb 10 – SOU 2010:8

Expertgrupp: Etanolen ökar utsläppen
Det svenska etanolprogrammet har ökat utsläppen av koldioxid med 20 miljoner ton sedan millennieskiftet jämfört med om motsvarande transporter gjorts på bensin. Kalkylen presenteras av Expertgruppen för miljöstudier och baseras på nya forskningsrapporter.
19 jan 10 – Expertgruppen för miljöstudier: Etanolens koldioxideffekter

Havet ska utredas
Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad ska utreda hur planeringen av svenska havsområden ska kunna gå till. Två mål ska förenas. Miljön ska klaras samtidigt som havsbaserade verksamheter utvecklas.
19 nov 09 – Pressmeddelande: Planeringen av våra hav utreds, Dir 2009:109

KI klagar på utredning
Konjunkturinstitutet (KI) känner sig överkört av Utredningen om miljömålssystemet ”miljömålen i nya perspektiv” (SOU 2009:83). KI protesterar mot att utredningen ifrågasatt KI:s oberoende.
19 nov 09 – Betänkande av Utredningen om miljömålssystemet ”Miljömålen i nya perspektiv” (SOU 2009:83) samt bilagan till betänkandet

Regeringen säger ja till Nord Stream
Regeringen säger ja till Nord Streams gasledning genom Östersjön, som ska försörja Europa med rysk naturgas. Den har varit starkt ifrågasatt av miljöskäl, men nu ser regeringen inga hinder för ledningen längre.
5 nov 09 – Promemoria: Tillståndsprövning av Nord Streams gasledning i Östersjön, Regeringens prövning av gasledning i Östersjön, Gemensamt uttalande av S, V och MP

Stopp för illegal export av avfall
Regeringen vill stoppa illegala avfallstransporter. Gamla kylskåp och datorer, bilvrak, kemikalieavfall och mobiltelefoner förs illegalt ut ur landet dit där möjligheterna att ta hand om avfallet på ett miljövänligt sätt är begränsade.
29 okt 09 – Pressmeddelande: Förslag för att bättre motverka illegala avfallstransporter

EU-strategi för Östersjön
På ett EU-toppmöte denna vecka antas Östersjöstrategin. Den innebär en lång lista på konkreta åtgärder som EU:s miljöministrar vill verka för.
28 okt 09 – Pressmeddelande: Östersjöns miljö vinnare i ny strategi

Miljardsatsning på havet
En ny statlig myndighet får ansvar för havs- och vattenmiljöfrågor. Övergödningen i Östersjön måste minska skriver regeringen i en kommande proposition, där en rad åtgärder föreslås.
5 mar 09 – Pressträff angående Havspropositonen

Nya miljödomstolar tar över
Det blir en helt ny organisation av tillståndsgivning för miljöfarlig verksamhet i Sverige. Fem koncessionsnämnder och fem miljödomstolar tar över och ersätter dagens system med cirka 70 olika rättsinstanser.
4 feb 09 – SOU 2009:10

Kvicksilver förbjuds i Sverige
Regeringen införde på torsdagen ett generellt förbud mot kvicksilver från 1 juni i år. Det innebär stopp för tandfyllningar med amalgam och att varor som innehåller kvicksilver inte längre får säljas.
19 jan 09

Miljöhot i fokus på FN-möte
"Världssamfundet blir alltmer medvetet om att mänskligheten har nått gränsen för vad planeten Jordens slutna system klarar av." Med den varningen öppnade Polens miljöminister Maciej Nowicki FN:s miljömöte i Poznan.
1 dec 08

Enklare beslut om kärnavfall
Nu ska samtliga tillståndsprövningar för en anläggning som förvarar använt kärnbränsle prövas av en och samma miljödomstol som även är belägen i samma område som kärnavfallsanläggningen.
27 nov 08 – Prop 2008/2009:76

Ny skatt på växthusgaser
Fluorgaser som förenas med andra ämnen påskyndar växthuseffekten och nu vill regeringen undersöka om en särskild skatt ska införas för att minska utsläppen av fluorerande gaser i Sverige. Ett förslag till en sådan skatt har lagts fram av Klimatberedningen.
26 nov 08 – Dir 2008:134

Tuffa utsläppskrav mot bilindustrin
EU-parlamentet har gett stöd till tuffare regler och hot om höga böter för bilindustrin från 2012 i syfte att minska utsläppen. Volvo tycker att kraven är för hårda.
25 sep 08

Miljömålsrådets chef avgår i protest
Miljömålsrådets ordförande, förre statsrådet Bengt K Å Johansson avgår från sin post i protest mot regeringen.Han är starkt kritisk till att rådets förslag skjuts åt sidan och att miljömålssystemet nu ska utredas.
15 sep 08

Importerat glas skapar miljöproblem
Återvinningen av glas och papper fungerar inte. Det är den privatimporterade alkoholen som ställer till problemen. Kommunerna och Svensk Glasåtervinning AB är oense om vem som ska hand om tomglasen.
21 aug 08 – Dir 2008:97

Miljöarbetet måste förenklas
Sverige har mycket ambitiösa mål för sitt miljöarbete. Men arbetet att nå dem är inte effektivt och målen är svåra att överblicka. Därför låter nu regeringen utreda en förenkling av miljöarbetets struktur. Samtidigt ska näringslivets roll i miljöarbetet tas tillvara bättre.
21 aug 08 – Dir 2008:95

Nya insatser för Östersjön krävs
Havsmiljöutredningen kräver stora insatser för att rädda Östersjön. Regeringscheferna i länderna runt Östersjön måste driva frågan som måste upp på EU:s dagordning.
15 maj 08 – SOU 2008:48

Förlängt miljösamarbete med FN
Sverige fortsätter att arbeta med globala miljömål under FN:s paraply. Ett nytecknat avtal visar vilka frågor som ska drivas under de närmaste två åren.
21 feb 08 – Miljödepartementet: Svensk UNEP-strategi perioden 2008-2010

EU-projekt ska halvera flygutsläppen
Europaflygets utsläpp ska nästan halveras fram till 2020. EU-kommissionen och flygindustrin satsar 15 miljarder kronor i ett gemensamt program, som också omfattar Saab och Volvo Aero.
5 feb 08

FN: Klimatförslagen räcker inte
EU-kommissionens klimatförslag lever inte upp till förväntningarna, enligt ordföranden för FN:s klimatpanel. Näringslivet i Europa oroar sig för konkurrenskraften.
23 jan 08

Sverige toppar miljörankning
Sverige toppar efter Schweiz en rankningslista över 149 av världens länder när det gäller miljöhänsyn och statliga åtgärder för miljön. Även i den förra rapporten, som kom 2006, låg Sverige tvåa, men då efter Nya Zeeland.
23 jan 08

Kon en klimatbov – nu mäts pruttarna
Idisslare som kor avger mest växthusgaser i jordbruket. Nu har SLU fått 3,8 miljoner kronor för att mäta hur mycket gas korna rapar och fiser ut. Det är ett led i en analys för att se hur utsläppen ska minskas.
20 jan 08

Regeringen beskattar flygbränsle
Regeringen föreslår att en speciell skatt på flygbränsle införs från 1 juli i år. För att förhindra att flygbolagen hamstrar flygbränsle inför lagändringen införs även en särskild lagerskatt.
16 jan 08 – Promemoria: Beskattning av flygbränsle

Kvinnor mer miljömedvetna än män
Kvinnor är bäst i miljöklassen enligt en studie från Naturvårdsverket.
12 jan 08

EU-miljard till svenska transporter
Citytunneln i Malmö och Norra länken i Stockholm finns med på EU-kommissionens långa lista över projekt som kommissionen vill bidra till fram till 2013.
21 nov 07

Carlgren: Visa alternativ gasledning
Regeringen kräver nu en annan sträckning av gasledningen genom Östersjön än den som planeras.
1 nov 07

V kräver höjda miljöskatter
Ändra skatterna så att det blir dyrare att skita ner och billigare att göra det som är bra för miljön, föreslår vänsterpartiet i en ny rapport. Höjda köttpriser, gratis kollektivtrafik och klimatskatt på flyg är några av förslagen. All kol och olja ska vara borta om 20-30 år.
7 jun 07 – Vänsterpartiet: 100 punkter för miljlön

"Mer kärnkraft bäst för Sverige"
Alla tillgängliga verktyg måste tas tillvara i kampen mot växthuseffekten. Det bästa för Sverige är att bygga ut kärnkraften, anser folkpartiet. Ett alternativ kan vara att importera kärnkraftsel från Finland. Att ställa allt hopp till förnybar energi duger inte, anser partiet.
30 maj 07 – Folkpartiet: Ro med två åror!

Mp kräver kraftigt minskade utsläpp
Miljöpartiet kräver att de svenska utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent till 2050. Höjda miljöskatter, mer förnyelsebar energi och en utbyggd kollektivtrafik ska stoppa uppvärmningen. Men många miljöpartister vill gå längre.
20 maj 07 – Miljöpartiet: Kongress 2007

Förbud mot fosfater i tvättmedel
Regeringen vill förbjuda fosfater i tvättmedel. Beskedet levererades samtidigt som representanter från Östersjöländernas miljö- och jordbruksdepartement träffades i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Förhoppningen är att fler länder ska följa efter.
24 apr 07 – Regeringen: Gemensamt uttalande från CBSS-medlemsstater

En halv miljard till havsmiljön
Regeringen satsar 450 miljoner kronor på att förbättra havsmiljön i Östersjön och infriar dessutom vallöftet om en ny miljöbilspremie. Samtidigt minskar stödet till biologisk mångfald i värdefulla skogar.
17 apr 07 – Prop 2006/2007:100

Moderaterna tillsätter miljögrupp
Fredrik Reinfeldt har tagit över stafettpinnen efter Göran Persson och talar allt mer om miljön. Vid moderaternas kommunkonferens i Örebro i helgen lanserades en ny arbetsgrupp för klimatfrågor. Dessutom vill moderatledaren införa en ny bränsleskatt.
12 mar 07 – Moderaterna: Kommunal rikskonferens

EU lindrar avgaskrav
Nytillverkade bilar måste släppa ut mindre växthusgaser. Det föreslår EU-kommissionen som dock backar från sina ursprungliga krav efter påtryckningar från bilindustrin.
8 feb 07 – EU-kommissionen

Blå kvartett satsar grönt
I alliansens valmanifest utlovas miljösatsningar för 3,5 miljarder kronor. Skatterabatter för miljöbilar, en miljard till klimatforskningen och en ny Östersjöstrategi är några av ingredienserna.
24 aug 06 – Allians för Sverige: Valmanifest 2006

Oljeberoendet ska brytas
Sveriges oljeberoende ska brytas. Men att helt bli kvitt oljan före 2020 kommer inte att gå. Den slutsatsen drar statsminister Göran Perssons oljekommission i sin slutrapport.
15 jul 06 – Kommissionen mot oljeberoende: På väg mot ett oljefritt Sverige

Centern tror på svensk miljöexport
I takt med att oljan sinar hårdnar kampen om världens energiresurser. Satsningar på miljöteknik kan göra Sverige till en global vinnare, skriver centerpartiet i en ny rapport.
7 jun 06 – Centerpartiet: En värld av möjligheter

Storsatsning på gröna jobb
Satsningar på vindkraft, återvinning och energisnålt byggande kan ge 185 000 nya jobb till 2020, bedömer miljöpartiet i en ny rapport.
29 maj 06 – Miljöpartiet: Miljö ger jobb

Centerpartiet satsar grönt
Regeringens miljöpolitik innehåller för mycket piska och för få morötter. Det anser centerpartiet, som vill göra det mer lönsamt för företagen att satsa grönt. Partiet ställer sig också bakom försöket med trängselavgifter i Stockholm.
26 maj 06 – Centerpartiet: 100-punktsprogram för en grön politik

Kd kräver grönare allians
Miljöproblemen går inte längre att blunda för. Det är dags för alliansen att lämna skyttegraven och erkänna marknadens begränsningar, anser kristdemokraterna.
16 maj 06 – Kristdemokraterna: Skärp miljöpolitiken!

Miljöpartiet vill snåla med energin
Förnybara drivmedel och effektivare energiframställning räcker inte för att helt bli av med oljeberoendet. Vi måste hushålla bättre med våra resurser, skriver miljöpartiet i ett nytt program för oljeavveckling.
4 maj 06 – Miljöpartiet: 30 punkter för oljeavveckling

Sverige skriver på miljökonvention
Regeringen vill att Sverige ska skriva under den så kallade Århuskonventionen, som bland annat syftar till att underlätta för vanliga medborgare att delta i beslut som rör olika miljöfrågor.
2 feb 05 – Prop 2004/2005:65

Nya verktyg för stärkt miljöskydd
EU:s miljödirektiv syftar till att garantera att bland annat luft och vatten håller en acceptabel kvalité. Eventuella brister som uppstår måste rättas till omgående. Men frågan är om dagens så kallade åtgärdsprogram är tillräckliga.
5 jan 05 – Dir 2004:170

Nya gemensamma EU-miljökrav
I våras antog EU-parlamentet och EU:s ministerråd ett direktiv om miljöansvar för myndigheter och företag i syfte att förebygga och avhjälpa miljöskador. Direktivet omfattar tre typer av miljöskador - skador på skyddade arter och skyddade naturliga livsmiljöer, skador på vatten samt markskador.
26 nov 04 – Dir 2004:159

Mer tid för utredning om miljöteknik
I februari tillsatte näringsdepartementet en utredning i syfte att ta fram ett förslag på organisation för ett nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport. Uppdraget skulle enligt ursprungsdirektivet ha redovisats den 10 maj 2004. Regeringen har nu förlängt uppdraget till och med den 15 september 2004.
3 sep 04 – Dir 2004:97

Mer tid för miljöteknikutredning
I februari tillsatte regeringen en ny utredning som syftar till att föreslå en lämplig organisation för ett nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport. Uppdraget skulle har redovisats den 10 maj 2004, men har förlängts till och med den 30 juni 2004.
2 jul 04 – Dir 2004:75

Nytt system för minskade utsläpp
År 2005 införs ett system med handelsrätter för koldioxidutsläpp inom EU. Varje land tilldelas en särskild utsläppskvot, som sedan fördelas mellan olika företag och myndigheter. Målet är att utsläppen ska ha minskat med åtta procent 2012 jämfört med 1990.
30 apr 04 – Prop 2003/2004:132, Näringsdepartementet: Den nationella handlingsplanen för utsläppsrätter

Ny administration av vattenpolitiken
Regeringen vill dela in landet i fem olika distrikt med ansvar att sörja för kvaliteten på grund- och kustvattnet. De fem distrikten är Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet.
9 feb 04 – Prop 2003/2004:57

Miljöskrivelse godkänd
Riksdagen har godkänt regeringens miljöskivelse som handlar om vilka åtgärder som är genomförda och vilka aktiviteter som pågår för att uppfylla miljömålen.
25 feb 00 – MJU 1999/2000:6

Sverige vill stoppa bromerade flamskyddsmedel
Miljöminister Kjell Larsson kräver tillsammans med sin danska kollega Svend Auken att EU ska förbjuda flera bromerade flamskyddsmedel.
17 dec 99 – EU:s ministerråd

Miljöprojekt går inte i mål
Regeringen fördelar nästan 7 miljarder kronor i bidrag till kommunala miljöinvesteringar under perioden 1998-2002.
19 nov 99 – Förslag 1999/2000:RR3

Bilar ska bränslemärkas
Bättre och tydligare information ska förmå konsumenterna att köpa bränslesnålare bilar. På sikt ska detta skapa ett tryck på bilindustrin att utveckla mer miljövänliga fordon.
12 nov 99 – EU-parlamentet

Två miljökonventioner godkända
Riksdagen har godkänt två internationella miljökonventioner, som syftar till att begränsa spridningen av tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen i naturen. Regeringens förslag godkändes av riksdagen utan att något parti kom med invändningar.
12 nov 99 – MJU 1999/2000:3

Kreosot
Sverige får behålla sina stränga regler för användningen av kreosot. Det slår EU-kommissionen fast.
5 nov 99 – EU-kommissionen

Faktaruta
Miljövårdsberedningen presenterade de första gröna nyckeltalen i slutet av förra året. I finansplanen i årets vårbudget redogjorde regeringen för första gången för utvecklingen på fem områden: energianvändning, försurning, växthuseffekt, luftkvalitet i tätort och övergödning.
5 nov 99 – SOU 1999:127

Skärpta miljökrav för räls och väg
Riksdagens revisorer vill att regeringen ger Banverket och Vägverket tydligare riktlinjer för hur de ska hantera miljöfrågor. En rapport från revisorerna tidigare i år visar att verken inte har ordentliga rutiner för att följa upp miljöeffekterna efter att en investering har tagits i drift. Inte heller håller deras miljökonsekvensbeskrivningar tillräckligt hög klass.
22 okt 99 – Förslag 1999/2000:RR2

Strategi för nya Östersjömiljarden
Regeringen tillsätter en beredning som ska föreslå riktlinjer för det statliga stödet till näringslivsutveckling i Östersjöområdet.
29 jan 99 – Dir 1998:97

Strängare miljöregler när EU fick nya medlemmar
Det höga miljöskyddet i Sverige, Finland och Österrike har drivit fram skärpta regler i EU sedan de tre länderna gick med i unionen 1995.
30 dec 98 – EU-kommissionen

Kommissionen anmäler miljöbrott
EG-kommissionen har anmält flera fall av brott mot miljöregler till EG-domstolen. De värsta syndarna är Belgien, Italien och Portugal.
18 dec 98 – EU-kommissionen

Sverige får behålla kadmiumgräns
Det är nu mer eller mindre klart att Sverige får behålla sitt gränsvärde för kadmium i handelsgödsel i tre år till.
11 dec 98 – EU-parlamentet

Slutbullrat i skogen
Riksdagen antog den nya lag som ska begränsa avgaser och buller från skogsmaskiner, grävskopor och andra mobila maskiner. Ansvaret för att de nya hårdare miljöreglerna efterlevs delas mellan återförsäljare och användare. Den som efter årsskiftet medvetet säljer eller använder en maskin som inte uppfyller kraven kan dömas till fängelse i upp till sex månader. Lagen gäller inte fordon som släppts ut på marknaden före årskiftet.
4 dec 98 – MJU 1998/1999:4

Nytt program ska förebygga skador
EU:s hälsoministrar har enats om ett femårigt program för att förebygga personskador i hemmen och på fritiden. Målet ska nås bland annat genom informationskampanjer och förbättrad rapportering och registrering av skador. Innan programmet kan sjösättas ska det först godkännas av Europaparlamentet, och slutligen antas vid ett senare möte i ministerrådet.
20 nov 98 – EU:s ministerråd

Jordbruksstödet hot mot biologisk mångfald
EU:s gemensamma jordbrukspolitik har ofta en direkt negativ effekt på den biologiska mångfalden i EU-länderna, enligt Europaparlamentet.
23 okt 98 – EU-parlamentet

Baltic 21 får ett eget kansli
Regeringen vill inrätta ett kansli åt deltagarna i Baltic 21, ett internationellt miljösamarbete runt Östersjön. Sekretariatet ska inleda sitt arbete den 1 oktober 1998 och arbeta fram till den 30 september år 2000, skriver regeringen i ett tilläggsdirektiv till utredningen En Agenda 21 för Östersjöområdet.
16 okt 98 – Dir 1998:83

Program ska begränsa växthuseffekten
Regeringen vill att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska lägga fram förslag till en samlad svensk strategi för att begränsa och reducera utsläppen av koldioxid och övriga växthusgaser som täcks av det så kallade Kyotoavtalet. Avtalet omfattar bland annat växthusgaserna koldioxid, metan och dikväve (lustgas).
31 jul 98 – Dir 1998:40

Regeringens miljömål utvärderas
Regeringen har tillkallat en parlamentarisk beredning som ska utvärdera de miljökvalitetsmål som regeringen satt upp.. Beredningen ska också kunna föreslå nya delmål vid behov.
31 jul 98 – Dir 1998:45

Konsumenterna och miljön
Konsumenterna och miljön är ämnet för en regeringsskrivelse som riksdagen nu har lagt till handlingarna. Skrivelsen innehåller en handlingsplan och regeringen betonar bland annat att konsumenternas val av transportmedel är mycket viktigt för miljön.
22 maj 98 – LU 1997/1998:21

Samordning av Agenda 21
Det lokala Agenda 21-arbetet ska samordnas, anser regeringen.
15 maj 98 – Dir 1998:25

Riksdagen väntar på miljöpropp
Riksdagen anser, liksom riksdagens revisorer, att Sveriges trovärdighet i internationella sammanhang lider skada om inte landet bedriver ett seriöst miljöarbete.
3 apr 98 – JoU 1997/1998:18

Kommuner betalar företags miljöförstöring
Kommuner kan i dag tvingas sanera industritomter efter företag som gått i konkurs. Nu måste regeringen undersöka om lagstiftningen bör skärpas, enligt ett riksdagsbeslut.
27 mar 98 – LU 1997/1998:14

Framtidens gröna jobb
Det bör bli lättare att söka bidrag för att skapa ”gröna jobb”, konstaterar miljödepartementet i en rapport. Tidsramarna för bidragssökning och projektgenomförande bör bli generösare och bidragen större.
20 mar 98 – Ds 1998:13

Lågfrekvent buller bör utredas
Det har blivit allt vanligare med lågfrekvent buller från biltrafiken men också från apparater som värmepumpar, fläkt- och ventilationsanläggningar och köksmaskiner som är vanliga i hemmen eller på arbetsplatserna. Den absoluta tystnaden får närmast betraktas som en bristvara i dagens moderna samhälle, konstaterar riksdagen. Det normala är istället att vi ständigt omges av en mer eller mindre störande ljudmatta.
27 feb 98 – BoU 1997/1998:4

Export av miljökunnande ger fler arbeten
Sverige måste bli bättre på att exportera sitt miljökunnande, anser regeringen.
20 feb 98 – Dir 1998:3

Sverige ska bli ekologiskt föregångsland
Riksdagen godkänner regeringens arbete med att nå målet om ett ekologiskt hållbart samhälle. Alla partier är dock långt ifrån nöjda.
13 feb 98 – JoU 1997/1998:11

Särskilt godkännande för avgaser försvinner
Kravet på det särskilda avgasgodkännandet för bilar ska tas bort, enligt ett riksdagsbeslut. För att få ett godkännande i dag krävs att tillverkaren lämnar vissa uppgifter samt ger vissa garantier till den enskilde bilägaren. Enligt riksdagsbeslutet ska det i stället framgå redan i bilavgaslagen vilka krav som ska uppfyllas och vilket ansvar som ska gälla för tillverkaren.
19 dec 97 – JoU 1997/1998:10

Företag ska redovisa miljöpåverkan
Företag som bedriver miljökänslig verksamhet ska ge en särskild miljöredovisning i årsredovisningen.
5 dec 97 – JoU 1997/1998:8

Sverige påverkar EU:s miljöarbete
Den svenska miljöpolitiken har haft framgång inom EU, enligt en promemoria från miljödepartementet.
28 nov 97 – Ds 1997:68

Sveriges miljövårdsarbete inte trovärdigt
Sveriges arbete med att minska utsläppen av kväveoxider och ammoniak har inte varit särskilt framgångsrikt.
28 nov 97 – Förslag 1997/1998:RR2

Avgift på utsläpp av förorenat vatten
Den som släpper ut förorenat vatten i naturen bör betala en avgift, föreslår ensamutredaren Eva Eriksson.
28 nov 97 – SOU 1997:155

93 punkter för ett ekologiskt Sverige
Hur tillgodoser vi våra behov i dag utan att äventyra kommande generationers behovstillfredsställelse? Regeringen sammanställer sitt ekologiska program i 93 punkter.
3 okt 97 – Skriv 1997/1998:13

Farligt gods
Räddningsverket bör vara ansvarig myndighet när det gäller transport av farligt gods, föreslår ensamutredaren Ulf Bjällås.
12 sep 97 – SOU 1997:109

Företag måste redovisa miljöfarliga aktiviteter
Endast miljöfarliga företag ska behöva redovisa sin påverkan på den yttre miljön, enligt redovisningskommitténs slutbetänkande.
29 nov 96 – SOU 1996:157

Den miljöpolitiska hösten: Förbifarten, vargarna och bensinskatten är knepiga utmaningar
Regeringen hann inte sjösätta särskilt många nya miljöpolitiska förslag under hösten. Ett tungt beslut som hann in i systemet var en rejäl satsning på utökat skydd av värdefull skog och marina områden. Havsmyndigheten och Artdatabanken, bland andra, fick förstärkta anslag.

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se