Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
202 artiklar om Energi
 
Moderaterna vill behålla kärnkraften
Moderaterna har bullrat om kärnkraften och energiöverenskommelsen de senaste veckorna. Ulf Kristersson har först i Dagens industri, sedan i Dagens Nyheter, flaggat för att Moderaterna vill behålla och eventuellt bygga ut kärnkraften. Subventionering ska kunna komma ifråga, vilket skulle kräva att energiöverenskommelsen från 2016 rivs upp. Men på onsdagen stod det klart att moderaterna inte gör allvar av sitt hot (löfte) om att hoppa av.
24 apr 19 – SR, ekot, kommentar/analys, DN, partiledarintervju (m), DI, moderat debattartikel

Ringhals 1 och 2 stängs i förtid
Alla nya och påbörjade investeringar i Ringhals reaktorer 1 och 2 stoppas från 2017. Därmed måste reaktorerna stängas senast 2020, enligt Ringhals vd. Men minoritetsägaren Eon håller inte med.
4 sep 15

Oljeindustrin i djup kris
En översvämmad oljemarknad och stora producentländer som trots prisras vägrar ge vika skakar oljeindustrin. Utvecklingen anses öka risken för geopolitiska konflikter och att stater ska haverera.
24 aug 15

Förnybart drabbas av lågt prisläge
I skuggan av oljeprisets ras pressas även kol- och elpriser. Detta gör det svårare att få lönsamhet i investeringar i förnybara energikällor.
24 aug 15

Kärnkraftsprotester i Finland
Flera miljöorganisationer demonstrerade på torsdagen i Helsingfors mot det kontroversiella kärnkraftverket i Pyhäjoki i norra Finland.
6 aug 15

Kärnkraftverk stängs
Elbolaget Eon föreslår att reaktor 2 vid Oskarshamns kärnkraftverk tas ur drift tidigare än planerat.
24 jun 15

Vattenfall bubblare på MP-kongress
Nästa helg har Miljöpartiet kongress — den första i regeringsställning. Krav på tuffare klimatpolitik och konflikt om bostadsbyggande är att vänta. Och Vattenfalls brunkol i Tyskland är en bubblare bland heta kongressfrågor.
7 jun 15

Vattenfall vill stänga två reaktorer
Pressen ökar på politikerna att enas om energiförsörjning efter Vattenfalls besked om en snabbare stängning än planerat av två reaktorer i Ringhals.
28 apr 15

Vattenfall säljer brunkolet
Vattenfall planerar att sälja brunkolskraftverken och -gruvorna i Tyskland - för att minska bolagets utsläpp och snygga till miljöprofilen. Men utsläppen fortsätter ju även med en ny ägare. Dessutom är risken att man gör en dålig affär om man avyttrar kolkraften så snart det går, kritiserar Riksrevisonen.
ÖPPEN23 apr 15 – RiR 2015:16 Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen?

Energikommission tillsatt
Regeringen har tillsatt en energikommission som får två år på sig att komma överens om en framtida energipolitik över blockgränsen. Energiminister Ibrahim Baylan (S) leder arbetet.
12 mar 15 – Dir

Kärnkraft kvar i många år
Inget parti vill ha en snabbavveckling av kärnkraften, hävdar energiminister Ibrahim Baylan (S). Han ser goda möjligheter att nå en bred politisk överenskommelse om Sveriges framtida energiförsörjning.
3 feb 15

USA-olja under 50 dollar
Priset på amerikansk råolja var nere strax under 50 dollar per fat under måndagens handel, innan det vände uppåt lite igen. Så lågt har oljepriset inte varit sedan april 2009, rapporterar Reuters. Priset föll med 5 procent jämfört med i fredags och var nere på 49:95 dollar.
5 jan 15

Nej till vindkraftpark
Det blev ett nej till den omdiskuterade vindkraftparken i Hake fjord utanför Göteborg. Det finns flera domskäl bakom onsdagens nej i mark- och miljödomstolen till de 15 vindkraftverken i inloppet till Göteborgs hamn.
17 dec 14

Tysk vädjan till Löfven om kolkraft
Den tyska regeringen är orolig för att Vattenfall inte vill satsa på sin brunkolsverksamhet i Tyskland. Den tyske vicekanslern Sigmar Gabriel, har i ett brev bett statsminister Stefan Löfven om hjälp att rädda tyska jobb.
25 nov 14

Alliansen villkorar energisamtal
Allianspartierna kräver att deras energiöverenskommelse är grunden i kommande energisamtal med regeringen. Den innebär bland annat att gammal kärnkraft ska kunna ersättas med ny.
7 nov 14

Kärnkraftsreklam för statliga pengar
Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan 2008 betalat ut sammanlagt 34 miljoner kronor till kärnkraftsbranschens organisation Svenskt kärnkraftcentrum (SKC). Pengarna skulle gå till forskning, men SKC har i stället spenderat åtta miljoner kronor på reklam och lobbyverksamhet för ny kärnkraft, uppger SVT som hänvisar till en rapport från miljöorganisationen Greenpeace.
31 okt 14

Ny kompromiss om svensk kärnkraft
Löfvens regering kommer inte fatta beslut om att stänga några kärnkraftsreaktorer. Men Åsa Romson lovar att flera kraftverk stängs ändå - på grund av högre avgifter och strängare säkerhetskrav.
ÖPPEN1 okt 14 – Kärnkraftsuppgörelsen (s,mp)

Kärnkraft nej tack!
Trodde du att striden om kärnkraften var över? Den har knappt börjat. Med katastrofen i Fukushima i färskt minne, och med en generation av reaktorer som börjar knaka i fogarna, är frågan om kärnkraften akut. Och en politisk knäckfråga! Särskilt när kärnkraftskramaren Stefan Löfven ska bilda regering med miljöpartistiska motståndare. Journalisten och debattören Åsa Moberg har i en faktaspäckad bok slagit hål på de myter som under mer än 60 år dominerat samtalet om världens farligaste energiproduktion.
ÖPPEN25 sep 14 – Moberg, Åsa: Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten - en bok om kärnkraft

Vill bygga svensk forskningsreaktor
Forskare vill bygga en försöksanläggning med en så kallad snabbreaktor vid Oskarshamns kärnkraftverk för att utveckla nästa generation kärnenergi. Men regeringen är splittrad i frågan.
14 aug 14

Den bästa av elmarknader
Mediernas bild av en oligolpolmarknad där energijättar som Vattenfall sörjer för höga priser stämmer inte, menar nationalekonomen Lars Bergman.
11 jun 14 – SOU 2014:37, Svenska Dagbladet 11/6-14

Vattenfall i samråd om ny kärnkraft
Vattenfall tar ett nytt steg på den långa resan mot att eventuellt bygga nya kärnreaktorer i Ringhals. Nu presenteras ett underlag för samråd med myndigheter, närboende och andra intresserade.
16 jan 14

Oljekartan ritas om
Suget efter olja ökar kraftigt i Kina och andra tillväxtländer, samtidigt som det är oroligt i många viktiga oljeproducerande länder.
7 jan 14

Tunna frågesvar
Frågorna är intressanta, men svaren uteblir i boken ”Energimarknaden, ägandet och klimatet” (SNS Förlag 2013). Den är skriven av nationalekonomerna Tommy Lundgren, Jesper Stage och Thomas Tangerås under medverkan av fil dr Björn Carlén, från Väg- och trafikforskningsinstitutet. Kajsa Olsson har läst boken.
31 okt 13 – Tommy Lundgren, Jesper Stage, Thomas Tangerås och Björn Carlén: Energimarknaden, ägandet och klimatet

Satsning på "grön" investeringsfond
Regeringen tänker inrätta en ny "grön" investeringsfond som ska underlätta tillgången till riskkapital för små och nystartade miljöteknikföretag. Regeringen föreslår också skattelättnader för dem som producerar el i mycket liten skala från förnybara energikällor. Dessutom avsätter regeringen 140 miljoner årligen till kommunal rådgivning om hållbar energiteknik till hushåll och företag.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Regeringen varnades för Nuon-affären
En konsultfirma varnade i en rapport regeringen för att köpet av holländska Nuon kunde leda till att Vattenfall behövde kapitaltillskott från skattebetalarna eller delvis börsnoteras, uppger svt.se.
31 jul 13

Ryskt kärnbränsle till Ringhals
Statliga Vattenfall har gjort upp med TVEL, ett statligt ryskt bolag, om leveranser av kärnbränsle till Ringhals. Affären drar på sig kritik från oppositionen.
29 jul 13

Vattenfall styckas efter brakförlust
Statliga Vattenfall gör ännu en brakförlust. Nu styckas koncernen i två bolag och det kan bli aktuellt att ta in externa ägare.
23 jul 13

Förslag om ändringar i ellagen
Energimarknadsinspektionen föreslår förändringar i reglerna för hur elnätsföretagens intäktsramar bestäms. Syftet är bland annat minska variationer i nätavgifterna för kunderna.
30 apr 13 – Energimarknadsinspektionen: Förslag till ändrat regelverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar

EU-nej till frysta utsläppsrätter
EU-parlamentet säger nej till att tillfälligt frysa utsläppsrättigheterna för växthusgaser, efter starkt motstånd från högerblocket EPP. Miljörörelsen varnar för att beslutet kommer att innebära mer kolkraft i Europa.
16 apr 13

Ny lag mot insiderhandel
Reglerna mot bland annat insiderhandel på energimarknaden ska skärpas. Regeringen vill se en ny lag som reglerar straffansvaret. Finansinspektionen är tveksam.
4 apr 13 – Prop 2012/2013:122

Många frågetecken om slutförvar
Kärnavfallsrådet som granskar Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökan om slutförvar av utbränt reaktorbränsle från de svenska kärnkraftsverken kräver kompletterande information på ett 70-tal punkter. Man vill ha en redovisning av alternativa metoder.
7 mar 13 – SOU 2013:11

Gasavgifter ska sättas i förväg
Energimarknadsinspektionen (EI) ska på på förhand fastställa intäktsramar för naturgasföretagen. Idag sker tillsynen av gasavgifterna i efterhand. Dessutom vill regeringen öppna upp för att ett privat företag - Swedegas AB - tar över systembalansansvaret.
27 feb 13 – Prop 2012/2013:85

Enklare bygga starkströmsledningar
Regeringen vill lätta upp regelverket som omgärdar byggandet och användandet av starkströmsledningar. Bland annat vill man i vissa fall slopa kravet på miljökonsekvensbeskrivningar.
21 feb 13 – Prop 2012/2013:70

Ambitiösa mål - dags för åtgärder
Sverige får beröm av IEA (International Energy Agency) för sina ambitiösa mål inom energisektorn. Sverige ska enligt dessa mål ha en fordonsflotta år 2030 som inte är beroende av fossila bränslen. Och från 2050 ska man inte släppa ut några växthusgaser. IEA konstaterar dock att Sverige nu måste presentera åtgärder för hur man ska gå vidare för att nå dessa mål.
7 feb 13 – Pressmeddelande: IEA ger gott betyg åt svensk energipolitik, Pressmeddelande: IEA shows how Sweden can build on its impressive low-carbon successes

Ny tillståndsgräns för biogas
Regeringens föreslår att gränsen för när småskalig biogasproduktion kräver tillstånd ska höjas.
28 jan 13 – SOU 2013:5

Minskade elprisskillnader
Om Svenska Kraftnät skulle garantera en viss kapacitetsnivå i elöverföringen från norr till söder, skulle prisskillnaden mellan de olika områdena försvinna. Det hävdar utredaren Björn Hagman i en rapport till näringsdepartementet.
9 jan 13 – Rapport " Analys av möjliga åtgärder för att minska prisområdesproblematiken i Sydsverige"

Så ska Sverige slippa utsläpp
Mindre utsläpp från transporter och industri, skärpta krav på bilar och fler naturreservat. Så kan Sverige nå utsläppsmålen, inga nettoutsläpp 2050, enligt Naturvårdsverkets underlag. Men miljöpartiet är kritiskt till hur uppdraget har formulerats.
11 dec 12 – Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

Klimatkonferens går i stå
FN:s artonde klimatkonferens har pågått sedan måndagen den 26:e november. Inför de politiska beslutsfattarnas i Doha uppmanade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon förhandlarna att sluta gräla och i stället ägna sig åt att få fram pengar och enas om ett sätt att tackla den globala uppvärmningen.
6 dec 12 – Regeringens informationssida om FN:s klimatmöte COP 18

Installatörer ska certifieras
Installatörer som sysslar med installation av värmeanläggningar som drivs med förnybara energislag, som solcellssystem eller värmepumpar, ska i framtiden kunna certifiera sin verksamhet. Certifikatet ska fungera som ett kvalitetsbevis och föregås av en utbildning.
8 nov 12 – Prop 2012/2013:32

Minskade skillnader i elpris utreds
Regeringen har gett en konsult i uppdrag att utreda hur skillnaderna i elpris i landet kan minskas.
1 nov 12 – Pressmeddelande: Uppdrag för att analysera åtgärder som kan minska prisskillnader mellan elområden

Flerfamiljshus får energibidrag
I sitt eget budgetförslag öronmärker Vänsterpartiet 3 miljarder kronor om året för ett särskilt upprustningsbidrag till boende i flerfamiljhus. Pengarna beräknas räcka till att totalrenovera och därmed energieffektivisera 60 000 hyreslägenheter i miljonprogrammet.
3 okt 12 – Pressmeddelande från vänsterpartiet

Att göra sin egen el
Elproduktion i Sverige har av tradition handlat om storskalighet. Tunga intressen inom industrin har styrt de politiska vägvalen. För att över huvud taget räknas ska en produktion vara storskalig. Annars ”ger den ingenting” - en vanlig svensk invändning mot alla energikällor utom kärnkraften och vattenkraften. Kajsa Olsson recenserar Johan Ehrenbergs “lilla elbok”.
13 sep 12 – Johan Ehrenberg: Johans lilla egen elbok

Vattenfall vill inte ta på sig ansvaret
Efter att ha ändrat bolagsform kommer svenska Vattenfall inte att kunna hållas ansvarigt om en olycka skulle inträffa vid något av koncernens kärnkraftsverk i Tyskland. Försöker energijätten huvudsakligen dra sig undan det annars lagstadgade betalningsansvaret?
28 aug 12

Svenskarna positiva till vindkraft
En överväldigande majoritet av svenska folket vill satsa på vindkraft. Det visar statistik från SOM-institutet, som i dag presenterade sin nya bok I framtidens skugga. 70 procent vill satsa mer på vindkraft och 18 procent är nöjda med dagens satsningar.
28 jun 12

Nettodebitering av el utreds
En särskild utredare ska utvärdera ett system där privatpersoner eller företag som själva producerar förnybar energi ska kunna kvitta eventuella överskott mot sin egen elkonsumtion.
3 maj 12 – Dir 2012:39

För få energideklarationer
Det är egentligen lag på att byggnader i Sverige ska förses med en så kallad energideklaration - men detta följs inte. Nu föreslår regeringen att staten ska ta över ansvaret att kontrollera fastighetsägarna från kommunerna.
28 mar 12 – Prop 2011/2012:120

Elmätning per timme
Från den 1 oktober i år ska elkunder mer aktivt kunna påverka sina elkostnader. Men det krävs att man begär ett speciellt avtal om timvis mätning av elförbrukningen.
22 mar 12 – Prop 2011/2012:98

Nej till energipolitiska samtal
Det blir inga blocköverskridande samtal om energipolitiken. S-ledaren Stefan Löfven har gjort flera inviter. Men regeringen säger nej och pekar på Socialdemokraternas dubbla hållning i fråga om kärnkraften.
23 feb 12

Elmätning per timme
Från den 1 oktober i år ska elkunder mer aktivt kunna påverka sina elkostnader. Men det krävs att man begär ett speciellt avtal om timvis mätning av elförbrukningen.
16 feb 12 – Lagrådsremiss: Timmätning för aktiva elkonsumenter

Ny naturgaslag
Naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas, till exempel inom industrin, kan komma att bli skyldiga att upprätta krisplaner. Begreppet skyddade konsumenter, det vill säga den krets som har lagstadgad rätt att blir försörjda med naturgas även under de kalla vintermånaderna, vidgas dock inte.
15 feb 12 – Prop 2011/2012:68

Energipolitik ska vara långsiktig
Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven är beredd att förhandla med regeringen om kärnkraften.
14 feb 12

Dyrare el i söder
Den första november delades Sverige in i fyra geografiska elområden. I södra delarna av landet, där efterfrågan på el är stor och produktionen liten, kommer priset att höjas.
2 nov 11

Kärnkraftsavvecklingen dyrare
Avvecklingen av kärnkraftverket i Barsebäck utanför Malmö, blir dyrare än vad man tidigare trott. Strålsäkerhetsmyndigheten, som tar in pengar till fonden som ska finansiera avvecklingen, vill nu höja avgiften kraftigt.
22 sep 11 – Strålsäkerhetsmyndighetens beräkningar av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp

Oljans förbannelse
Att energitillgångar kan vara mer en förbannelse än en välsignelse visar det ryska exemplet: gasen och oljan produceras i en marknadsekonomins skuggvärld där politisk-ideologiska hänsyn tillåts spela den största rollen.
4 aug 11 – Larsson, Robert L: Rysk energimakt

Elnätsavgifterna utreds
Regeringen har gett Energimarknadsmyndigheten uppdrag att utreda vilka effekterna på elnätsavgifterna av riksdagens beslut om att utjämna elnätstarifferna mellan glesbygd och tätort.
16 jun 11 – Pressmeddelande: Elnätsavgifterna utreds

Privat ansvar för naturgas
Svenska Kraftnäts systemansvar för naturgas ska överlämnas till det privata företaget Swedegas AB. De myndighetsuppgifter som är förbunda med uppdraget ska däremot överföras till Energimarknadsinspektionen respektive Statens energimyndighet.
9 jun 11 – SOU 2011:46

Tyskland avvecklar kärnkraften till 2022
Angela Merkels koalitionsregering har gjort en U-sväng i kärnkraftsfrågan efter Fukushima. Efter timslånga förhandlingar enades man om att samtliga 17 reaktorer ska vara tagna ur bruk senast år 2022. Det är ett radikalt beslut för en exportberoende industrination, och det måste ses mot bakgrunden av det starka kärnkraftsmotståndet i befolkningen.
1 jun 11

Ytterligare granskning av kärnkraften
Strålskyddsmyndigheten, SSM, får i uppdrag att granska säkerheten vid de svenska kärnkraftsverken utifrån erfarenheterna från händelserna vid kärnkraftsverket Fukushima i Japan.
12 maj 11 – Pressmeddelande: SSM ges i uppdrag att redovisa svenska erfarenheter av kärnkraftsolyckan i Fukushima

Fjärrvärmebolag behöver konkurrens
De senaste årens kritik mot fjärrvärmeföretagens starka ställning i relation till sina kunder - läs höga prissättning - har inte avtagit. Nu föreslår en statlig utredning att nätägarnas naturliga monopol ska brytas, för att ge nya producenter plats på marknaden.
11 maj 11 – SOU 2011:44

Studsvikslagen förlängs
Det innebär att kärnkraftsproducenterna måste fortsätta betala avgifter för varje kilowattimme till en särskild fond. Ur Studsviksfonden ska bland annat nedläggningen av gamla reaktorer finansieras. Men att beräkna framtida kostnader för att hantera kärnavfall är minst sagt problematiskt. Och politiskt laddat.
27 apr 11 – Prop 2010/2011:126

Inte bara vitvaror
...ska framöver förses med en standardiserad energimärkning. Kraven på att upplysa konsumenterna om hur mycket energi som förbrukas breddas nu till att omfatta även energirelaterade produkter, som fönster och kranar.
7 apr 11 – Prop 2010/2011:106

Ny standard för energimärkning
En ny produktmärkning inom EU ska göra oss mer medvetna om energiförbrukning.
6 apr 11 – Prop 2010/2011:106

Svensk kärnkraftssäkerhet ses över
Säkerheten vid de svenska kärnkraftverken ska nu ses över med anledning av händelserna i Japan. Stresstester ska göras liksom analyser av vad som händer vid ett totalt bortfall av elförsörjningen. Det beslutades vid det årliga mötet mellan kärnkraftsindustrin och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).
30 mar 11

Protester mot förslag om slutförvar
I dag lämnade den svenska kärnkraftsindustrin in en ansökan om slutförvaring av radioaktivt kärnavfall till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen. Men det råder skilda meningar om huruvida förslaget är solitt.
17 mar 11

Studsvikslagen förlängs
Det innebär att kärnkraftsproducenterna måste fortsätta betala avgifter för varje kilowattimme till en särskild fond. Ur Studsviksfonden ska bland annat nedläggningen av gamla reaktorer finansieras. Men att beräkna framtida kostnader för att hantera kärnavfall är minst sagt problematiskt. Och politiskt laddat.
17 mar 11 – Lagrådsremiss: Avgift enligt Studsvikslagen

Stäng de äldsta kärnkraftverken!
Kärnkraftverken i Fukushima är av samma karaktär och ålder som de äldre svenska verken Ringhals 1 och Oskarshamn 1 och 2. Vilka slutsatser bör vi dra av nyhetsrapporteringen från Japan?
17 mar 11 – Per Kågesson anslyserar kärnkraftens problem på DN-debatt

Mer makt åt Strålskyddsmyndigheten
Det förordar Strålskyddsutredningen i sitt slutbetänkande. Det övergripande förslaget går ut på att bestämmelserna i kärntekniklagen och strålskyddslagen ska samordnas under miljöbalken. Men i den expertgrupp som följt utredarens arbete råder oenighet om förslaget - både vad gäller helheten och detaljerna.
3 mar 11 – SOU 2011:18

Fjärrvärmereform för bättre överblick
Enligt ett nytt lagförslag ska kunder till fjärrvärmebolagen kunna faktureras minst kvartalsvis. Man ska också få en rapport om hur mycket värme man förbrukar varje månad. Målet är att hjälpa kunderna att få överblick och underlätta för energisparande.
23 feb 11 – Prop 2010/2011:73

Långt kvar till slutförvar
I mars i år förväntas Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, lämna in en ansökan om slutförvar till riksdagen. Förslaget går ut på att deponera kärnavfallet i kopparkapslar inbäddade i bentonitlera, som sedan sänks ner i berggrunden. Men Kärnavfallsrådet vill se fler tester med både koppar och bentonitlera. Rådet anser dessutom att SKB måste presentera flera möjliga förvaringsalternativ.
15 feb 11 – SOU 2011:14

Vattenfall delar ut 6,5 miljarder
Vattenfall delar ut 6,5 miljarder kronor för 2010 till ägaren staten, trots att vinsten sjönk något under 2010. I Vattenfalls bokslutsrapport varnar VD Öystein Löseth för att de närmaste åren ser utmanande ut.
10 feb 11 – Vattenfalls bokslutskommuniké 2010

Ny krisberedskap vid elbrist
Om efterfrågan på el vid någon tidpunkt är större än tillgången så riskerar eldistributionen att kollapsa. I värsta fall kan användare behöva kopplas bort från elnätet. Idag gäller en roterande turordning mellan olika regioner ifall krisen skulle slå till.
2 feb 11 – Prop 2010/2011:56

Biodrivmedel inget tvång
Det blir fortsatta skattelättnader för fossila bränslen som blandas ut med miljövänligare drivmedel. Men regeringen vill inte lagstifta om en tvingande inblandningsnivå för alla företag, som bland andra Naturskyddsföreningen förespråkar.
10 nov 10 – Prop 2010/2011:32

Folkpartiet och Centern oense om kärnkraften
Folkpartiledaren Jan Björklund vill satsa 600 statliga miljoner för att få fram nya kärnkraftsingenjörer, utbildningar samt forskning kring kärnkraft. Det förslaget sågar Centerns Maud Olofsson.
10 sep 10

Ja till ny kärnkraft
Riksdagen sade med knapp majoritet ja i den historiska omröstningen om att nya kärnkraftverk får byggas. 174 ledamöter röstade ja och 172 röstade nej.
17 jun 10 – Snabbprotokoll 2009/2010:139

Klart för kärnkraftsförslag
Den sista pusselbiten för att regeringen ska få igenom sin kärnkraftspolitik föll på plats i dag. Sven Bergström (C) anser att riksdagsbeslutet "blir en vändpunkt för den förnybara energin".
8 jun 10

Regeringen skjuter på kärnkraftsbeslut
Allianspartierna skjuter på sin nya kärnkraftspolitik. Näringsutskott föreslår att dagens förbud mot att bygga nya reaktorer tas bort först efter valet. "En rimlig kompromiss", säger statsminister Fredrik Reinfeldt till ekot.
19 maj 10

Oskarshamn ökar effekten
Regeringen har gett Oskarshamns Kraftgrupp tillstånd att höja effekten i reaktorn Oskarshamn 2. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat OKG:s ansökan och tillstyrkt att effekten får höjas.
29 apr 10

Etanolpriset höjs inte
Det blir ingen höjd tull på importerad etanol. EU har idag sagt ja till en svensk begäran att slippa tullhöjningar för att inte de svenskar som använder etanol i tanken skulle drabbas av prishöjningar med upp till 60 öre per liter.
13 apr 10 – Pressmeddelande: Glädjande EU-besked i dag till 180 000 svenska bilägare

Vattenfall ska inte vara koldioxidfritt
Regeringen förtydligar målen för Vattenfalls verksamhet. Kraven på avkastning skärps och miljökraven breddas.
24 mar 10 – Prop 2009/2010:179

Regeringen vill ha nya reaktorer
Regeringen föreslår att nya kärnkraftsreaktorer ska kunna byggas i Sverige. Beslutet fattades på torsdagen och propositionen presenteras nästa vecka.
18 mar 10

Ökad förnybar el-produktion
I en proposition föreslår nu regeringen att systemet med el-certifikat ska utökas till 25 TWh till år 2020.
10 mar 10 – Prop 2009/2010:133

En timme mörker, tack
Mörkret sänker sig över regeringskansliet i Stockholm. Den 27 mars släcks ljuset. Då deltar regeringskansliet på uppmaning av miljöminister Andreas Carlgren i ”Earth hour”.
9 mar 10 – Pressmeddelande: Regeringskansliet deltar i Earth Hour

Klartecken för Sveriges största vindkraftspark
Markbygden Vind AB får regeringens tillstånd att bygga och driva 1101 vindkraftverk i Markbygdenområdet i Piteå kommun i södra Norrbottens inland. Det är det största vindkraftsprojektet hittills i landet. Det har en kapacitet som motsvarar två kärnkraftsreaktorer.
4 mar 10 – Pressmeddelande: Klartecken för 1101 vindkraftverk som ger upp till 12 TWh förnybar el i Markbygden i Piteå

Tre pudlar och en terrier
På tisdagen hade näringsminister Maud Olofsson kallat till sig företrädare för de tre stora kraftbolagen för att de skulle få förklara sig om de stora stoppen i kärnkraftsverken under den smällkalla vintern.
2 mar 10

Olofsson kräver svar av kraftbolagen
Näringsminister Maud Olofsson kräver en förklaring av kraftbolagen till varför de inte levererar kärnkraft i utlovad omfattning och när de ska komma upp i utlovad kapacitet.
24 feb 10

Elbilar ska få egna p-platser
Elbilar och laddhybridbilar ska få egna reserverade parkeringsplatser i tätorterna. Transportstyrelsen har fått regeringens uppdrag att föreslå nödvändiga författningsändringar för att kunna reservera parkringsplatserna.
18 feb 10

Obegränsat skadestånd för kärnkraftsägare
Ägaren till en kärnkraftsreaktor får ett obegränsat skadeståndsansvar för de skador en eventuell kärnkraftsolycka medför. Idag är ägarens ansvar begränsat till 3 miljarder kronor.
18 feb 10 – Lagrådsremiss: Lagrådsremiss om ökat skadeståndsansvar och förutsättningar för generationsskifte för kärnkraften.

Fler studier av kärnavfallet krävs
Kärnavfallsrådet kräver i sin årliga rapport till miljöministern att SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) gör fler studier av hur kopparkorrosion påverkar säkerheten i slutförvaret av utbränt kärnavfall.
11 feb 10 – SOU 2010:6

Ökad effekt i Forsmark
Forsmarks Kraftgrupp AB får tillstånd av regeringen att höja effekten i reaktorerna 1-3 i Forsmark.
28 jan 10

Stöd till energieffektiva kommuner
Regeringen ger 99 miljoner kronor om året i fem år i stöd till kommuner och landsting för energieffektivisering i den egna verksamheten. Stödet ingår i ett energieffektiviseringsprogram som ska gälla 2010 - 2014.
14 dec 09

Givarkonferens gav 900 miljoner
En givarkonferens i Stockholm på torsdagen gav 90 miljoner euro, eller 900 miljoner kronor till effektiviseringar i energisektorn i Ukraina.
26 nov 09

Vattenfalls kris, och ministerns
Turerna kring Vattenfall har nu resulterat i en ny vd, norrmannen Öystein Löseth, som tillträder nästa sommar. Kalabaliken runt Vattenfall har också inneburit ett rejält förtroendetapp för näringsministern som antingen har ljugit om vad hon visste eller inte förstått den information hon fått från Vattenfall.
17 nov 09 – SOU 2009:88

Vattenfall ville sälja elnätet
I tisdags hävdade TV 4 Nyheterna att Vattenfall hade planer på att sälja sitt distributionsnät för el i Sverige. Avsikten var att få loss pengar – försäljningen beräknas ge 50 miljarder kronor – för att köpa brittisk kärnkraft.
11 nov 09

Bolagets varumärke skadat
Näringsminister Maud Olofsson är starkt kritisk till Vattenfalls ledning. Efter den senaste affären, då Vattenfalls planer att sälja det svenska elnätet avslöjats, vägrar hon uttala förtroende för vd Lars G Josefsson, medan hon har fullt förtroende för bolagets styrelse.
11 nov 09

Ökat ansvar vid kärnkraftsolyckor
Kärnkraftsproducenterna måste ta ett större ekonomiskt ansvar för en eventuell olycka vid ett kärnkraftsverk. Sverige ska i framtiden bara ha högst tio kärnkraftsreaktorer i drift. För att få starta en ny, måste en gammal stängas.
4 nov 09 – SOU 2009:88

Etanolansökan dras tillbaka
Regeringen tar tillbaka sin begäran att få slippa att belägga importerad etanol med den högsta tullsatsen. Det beror på att prisutvecklingen gjort etanol mer konkurrenskraftig jämfört med bensin.
28 okt 09 – Pressmeddelande: Sveriges ansökan om slopat etanolvillkor dras tillbaka

Eko-effektivitet i Barentrådet
Under det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet 2009 -2011 ska frågor som rör en eko-effektiv ekonomi prioriteras.
22 okt 09

Danskt ja till rysk gasledning
Den danska Energistyrelsen har beslutat att säga ja till den ryska gasledningen i Östersjön. Det ökar trycket på Sverige att säga ja till ledningen som ska dras nära Gotland.
22 okt 09 – Pressmeddelande: Andreas Carlgren om det danska beslutet

150 miljoner kronor till biogas
Regeringen satsar 50 miljoner kronor per år på biogas under åren 2009-2011. Stödet syftar till att sprida befintlig teknik som ännu inte är konkurrenskraftig på marknaden. Det ska gå till projekt som bidrar till ökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser. Det krävs också att ett projekt är gynnsamt ur klimatsynpunkt och är energieffektivt.
1 okt 09

Nya regler för utsläppshandeln
Från och med 2013 ska handeln med utsläppsrätter också omfatta lustgas och perfluorkolväten. Hittills har utsläppsrätterna bara omfattat utsläpp av koldioxid.
1 okt 09

Kärnkraft ska minska Indiens utsläpp
En massiv utbyggnad av indisk kärnkraft ska minska det snabbväxande landets utsläpp av växthusgaser, lovar premiärminister Manmohan Singh.
29 sep 09

Ansvar för kärnkraftsolyckor utreds
Frågan om ägarnas ansvar för olyckor vid kärnkraftsverk ska utredas. I utredningsuppdraget ingår att analysera om ägarna av kärnkraftsreaktorer ska åläggas ett obegränsat ansvar för ekonomisk ersättning till dem som drabbas vid en kärnkraftsolycka.
3 sep 09 – Dir 2009:74

G8-ledare ense om klimatmål för 2050
Statsminister Fredrik Reinfeldt rapporterar framsteg vid miljösamtalen på G8-mötet i Italien. Men FN-chefen Ban Ki-Moon är inte nöjd, och när mötet nu fortsätter blir förhandlingarna svårare.
9 jul 09

Hantering av Vattenfall KU-anmäls
Det finns en konflikt i kraven på att Vattenfall ska vara både affärsmässigt och ledande i omställningen till en ekologiskt uthållig svensk energiproduktion. Med utgångspunkt i den konflikten begär Alf Eriksson (s) att KU granskar regeringens styrning av Vattenfall.
15 jun 09 – Anmälan till konstitutionsutskottet

Kärnavfallet ska förvaras i Forsmark
Det blir i Forsmark i Östhammars kommun som Sveriges utbrända kärnbränsle ska förvaras. Det beslutade SKB (Svensk Kärnbränslehantering) på onsdagen. På 500 meters djup ska det radioaktiva avfallet förvaras på ett säkert sätt i 100 000 år.
4 jun 09 – SKB väljer Forsmark för slutförvaret för använt kärnbränsle

Enklare regler för elnät
Utredningen Koncessioner för el- och gasnät föreslår i sitt slutbetänkande förenklade regler för att få nätkoncession för elledning. Kravet på miljökonsekvensbeskrivning slopas i vissa fall.
14 maj 09 – SOU 2009:48

Nya direktiv till Kärnvfallsrådet
Kärnavfallsrådet får nya direktiv för sin verksamhet. Det ska bedöma de delar av Svensk Kärnbränslehanterings forsknings, – utvecklings- och demonstrationsprogram som har relevans för slutförvaringen av kärnavfall.
22 apr 09 – Dir 2009:31

Förslag om kärnkraft i september
Reglerna för Sveriges framtida kärnkraft ska utredas av den sittande utredningen om hur regleringen av kärnteknik och strålskydd ska kunna samordnas.
22 apr 09 – Dir 2009:32

Förenklad vindkraftsutbyggnad
I sina ambitioner att öka satsningen på vindkraft föreslår nu regeringen förenklade regler för utbyggnaden av vindkraft. Det ska bland annat bli svårare att överklaga.
18 mar 09 – Prop 2008/2009:146

Utsläppshandel för flyget
Från och med 2012 ska flygets utsläpp av växthusgaser regleras av handeln med utsläppsrätter. Men redan 2010 ska övervakningen av flygets utsläpp inledas.
18 mar 09 – Prop 2008/2009:147

Intäktstak för elnätsbolag
Avgifterna för att överföra el i elnäten ska prövas i förhand. En intäktsram ska fastställas för nätföretagen. Det blir den svenska tillämpningen av ett EU-direktiv.
12 mar 09 – Prop 2008/2009:141

Kärnkraften ska lösa klimatproblemen
Hälften av Sveriges energianvändning ska komma från förnybara energikällor år 2020. Tio år senare ska bilarna inte längre drivas av bensin eller diesel. År 2050 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. Kärnkraften får en nyckelroll för att klara de ambitiösa målen.
11 mar 09 – Promemoria: Klimat- och energipolitik för en hållbar framtid

Regeringen bryter energiförhandlingar
Regeringen avbryter förhandlingarna med oppositionen om klimat- och energipolitiken. På torsdagen förklarade näringsminister Maud Olofsson att hon tröttnat på att inte få klara besked från oppositionen.
26 feb 09

Enklare bygga ut vindkraft
Utbyggnaden av vindkraft måste ske snabbt. Som ett led i detta föreslår regeringen att rätten att överklaga byggandet av nya vindkraftsverk begränsas.
12 feb 09 – Lagrådsremiss: Prövning av vindkraft

Sahlin säger nej till fortsatt kärnkraft
En historisk uppgörelse och unik för världen. I så blygsamma ordalag presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt uppgörelsen om energi- och klimatpolitiken. Ett illa dolt syfte är att splittra oppositionen, som dock är enig om i sin kritik till förslaget.
5 feb 09

Ingen avveckling av kärnkraften
Kärnkraften blir kvar. Dagens tio reaktorer får ersättas av nya, när deras tekniska och ekonomiska livslängd är slut. Det är en av hörnstenarna i regeringens överenskommelse om energi- och klimatpolitiken.
5 feb 09 – En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet

Ny utredning om fjärrvärme
Regeringen vill ännu en gång utreda om att öppna fjärrvärmenäten för flera aktörer. Flera spillvärmeleverantörer skulle då kunna sälja värme direkt till kunder via befintliga nät, som ägs av en annan leverantör.
4 feb 09 – Dir 2009:5

Stureplanscentern för mer kärnkraft
Centerpartiet är fortsatt kluvet i kärnkraftsfrågan. Efter partiledaren Maud Olofssons kommentar om att "sluta tjafsa i kärnkraftsfrågan" vädrar nu centerpartister som vill ha mer kärnkraft morgonluft.
26 dec 08

Minskade utsläpp av växthusgaser
Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar. Sedan 1990 är minskningen 9 procent. Mellan 2006 och 2007 är den 2 procentenheter.
10 dec 08

Fördubbla energisparandet
De statliga insatserna för en effektivare energianvändning behöver förstärkas. Och de mål som riksdagen antagit behöver skärpas. Energibesparingarna måste fördubblas. Den slutsatsen dras i en statlig utredning.
20 nov 08 – SOU 2008:110

EU ger klimatbonus för etanolbilar
Svenska etanolbilar får rabatt när EU inför tuffare regler för hur mycket koldioxid en bil får släppa ut. Det har EU-parlamentet och EU-ländernas regeringar nu enats om.
18 nov 08

Vilhelminanej till Vattenfall
Vilhelminaborna avvisade Vattenfalls omdebatterade planer på att leda om Vojmån. I söndagens folkomröstning vann nej-sidan över ja-sidan med 2 186 röster mot 1 942.
16 nov 08

Svensk kärnkraftspolitik kritiseras
Sveriges energipolitik får högt betyg av International Energy Agency (IEA). De senaste fyra årens utveckling är "outstanding", förklarade IEA:s generaldirektör Nobuo Tanaka på onsdagen. Men Sverige får kritik också.
28 maj 08

Utsläppshandeln börjar ge resultat
Handeln med utsläppsrätter börjar ge resultat i Sverige. Enligt en ny rapport har utsläppen av koldioxid minskat något sedan 2005 tack vare handeln – trots att utdelningen av rätter varit för frikostig.
15 maj 08

Remiss-ja till oljeborrning
En majoritet av remissinstanserna vill att regeringen säger ja till företaget Oljeprospektering AB:s (Opab) ansökan om att få provborra efter olja i Östersjön söder om Gotland.
28 apr 08

Sverige kan spara mer energi
Företag och hushåll vinner på att spara energi. Det anser Energieffektiviseringsutredningen. Mer information, höjd bensinskatt, lägre hastigheter och energikrav på byggnader är steg på vägen mot ett energismartare Sverige.
11 mar 08 – SOU 2008:25

Låga kvoter hindrar satsning på grön el
Produktionen av förnybar el är redo att växa kraftigt - men bromsas av dagens låga mål. Det är slutsatsen i en statlig utredning.
27 feb 08 – SOU 2008:13

Ingen ny kärnkraft - före 2010
Det blir inga fler kärnkraftverk. Åtminstone inte under den innevarande mandatperioden. Det svaret gav näringsminister Maud Olofsson på en fråga från socialdemokraten Alf Eriksson i riksdagen.
14 feb 08 – Riksdagsdebatt

Regeringen sågar rysk ansökan om gasledning
Kremlstyrda Nord Streams ansökan om att lägga ner gasledningar i Östersjön var så dålig att regeringen skickade tillbaka den med vändande post.
12 feb 08 – Den ryska gasledningen

Hälften vill ha nya kärnkraftverk
Nästan varannan svensk, 48 procent, vill att det byggs nya kärnkraftverk enligt en ny opinionsmätning. Bara 39 procent är emot. Stödet är starkare bland män än bland kvinnor.
21 jan 08

Fler transporter av kärnavfall
Ytterligare en eller två transporter av kärnavfall från Sverige till utlandet kommer att bli nödvändiga. Men mängden avfall är liten, enligt en ny redovisning.
15 jan 08

Experter kritiska till bioenergin
Bioenergin kan bara ersätta en mindre del av oljan i Sverige. Produktionen kan ökas med ytterligare 40 procent – men sedan är det stopp. Det hävdar Kungliga vetenskapsakademien i en kritisk rapport.
28 nov 07

Oppositionsnej till gasledning
Regeringen bör ta avstånd från den planerade gasledningen genom Östersjön och samarbeta med baltstaterna och Polen. En alternativ sträckning på land bör utredas och hårdare krav ställas på det rysk-tyska gaskonsortiet Nord Stream, anser oppositionen.
26 nov 07

Nytt avtal för billigare etanol
Regeringen tecknade på tisdagen ett nytt samarbetsavtal med Brasilien. Samarbetet omfattar bland annat forskning och utveckling av förnybar energi. I Sverige ska skatten på importerad etanol sänkas.
13 sep 07 – Regeringen: Avtal om bioenergi och biodrivmedel

Moderaterna vill ha mer kärnkraft
Moderaterna gör som folkpartiet och förespråkar en utbyggnad av den svenska kärnkraften. Sverige bör lära av Finland och bygga flera nya reaktorer, anser partiets gruppledare i riksdagen Lars Lindblad.
5 jun 07 – Moderaterna: Ny kärnkraft - ett led i utvecklingen mot ett koldioxidneutralt samhälle

Skarp kritik mot Forsmak
Statens kärnkraftinspektion (SKI) kritiserar Forsmarks kärnkraftverk för stora brister när det gäller företagets kompetens kring relationen mellan människor och teknik, vilket har stor betydelse bland annat för hur man utformar kontrollrum och säkerhetssystem. Företaget har inga egna sådana experter.
4 jun 07 – SKI: Rapporter

Jordbruket dålig energikälla
En stor satsning på etanol ger bara ett litet extra bidrag till den svenska energiförsörjningen. Det är inte vidare smart att odla vete som blir till etanol som sedan används som bränsle i bilar. Inte heller raps eller Salix kan bidra med stora energimängder.
10 maj 07 – SOU 2007:36

Två myndigheter blir en
Statens strålskyddsinstitut slås ihop med Statens kärnkraftsinspektion. Sammanslagningen kommer att ge betydande samordningsvinster, enligt en promemoria från miljödepartementet.
7 maj 07 – Ds 2007:16

Svenskar mest positiva till kärnkraft
Svenskarna är mest kärnkraftsvänliga i hela EU. Drygt 40 procent är för kärnkraften och 20 procent mot. I resten av unionen är siffrorna de omvända.
10 jan 07 – EU: Eurobarometer om energin

Mer tid för bioenergiutredare
Den utredare som har som uppdrag att analysera det svenska jordbrukets förutsättningar som producent av bioergi får sin utredningstid förlängd från den 28 februari till den 30 april 2007.
5 jan 07 – Dir 2006:131

Centern önskar billigare el
Centerpartiet lägger fram ett niopunktersprogram med förslag som både vill strypa och stimulera elförbrukningen. Syftet är att sänka energikostnaderna.
7 sep 06 – Centerpartiet: Sänk energikostnaderna för hushållen

Borgerlig enighet om kärnkraften
De borgerliga partierna är nu överens om energipolitiken. Det ska varken bli fler eller färre kärnkraftverk under nästa mandatperiod. En av alliansens största knäckfrågor är därmed ur världen.
16 jun 06 – Allians för Sverige: Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Enklare att byta el-bolag
Det ska bli lättare att byta ellevererantör. Och det ska gå snabbare. Dessutom ska information om elpriser och leveransvillkor till konsumenterna förbättras, föreslår regeringen.
3 apr 06 – Prop 2005/2006:158

Mindre olja ska ge grönare värme
Det svenska oljeberoendet ska brytas till 2020. Så lyder regeringens mål för energipolitiken. En del i satsningen är att ge ekonomiskt stöd till dem som vill byta uppvärmningssystem i sina bostäder, från olja till biobränsle eller fjärrvärme.
20 okt 05 – Prop 2005/2006:32

Förnybart bränsle vid större mackar
Från och med den första februari nästa år måste alla större bensinstationer sälja minst ett förnybart drivmedel. Det föreslår regeringen i en ny proposition som tagits fram tillsammans med miljöpartiet.
18 okt 05 – Prop 2005/2006:16

Ny lag ska förhindra elavbrott
Den som drabbas av elavbrott i mer än 12 timmar ska ha rätt till ersättning av det ansvariga elbolaget. Inget avbrott får vara längre än 24 timmar, enligt regeringens nya lagförslag.
10 okt 05 – Prop 2005/2006:27

Kärnavfallets svåra farligheter
Kanske kommer man aldrig att riva Barsebäcks reaktorer – det framstår som billigare att bara spärra av området och sedan vänta, skriver Tomas Kåberger som läst en forskarantologi om kärnkraftsavfallets politiska utmaningar.
9 sep 05 – Andrén, Mats och Strandberg, Urban (red.): Kärnavfallets politiska utmaningar

Mer bioenergi från jordbruket
All svensk energitillförsel ska baseras på förnybar energi. Det är regeringens långsiktiga mål. Närmst vill man undersöka jordbrukets potential som producent av bioenergi.
6 sep 05 – Dir 2005:85

Utvidgat uppdrag för fjärrvärmeutredning
Den pågående fjärrvärmeutredningen har fått sitt uppdrag utvidgat. Utredning ska utöver tidigare uppgifter även se över hur skyddet för fjärrvärmekunder ska kunna stärkas i händelse av konkurser.
25 apr 05 – Dir 2005:41

Låt kärnkraftsägarna betala skador
Ta bort kostnadstaket och låt kärnkraftsägarna själva stå för samtliga skadeståndskostnader i samband med en eventuell olycka. Det föreslår regeringen i ett nytt utredningsdirektiv.
24 nov 04 – Dir 2004:160

Mer tid för avfallsutredning
I augusti 2003 tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över hur en ny ordning med en särskild skatt på avfall som förbränns skulle kunna utformas. Utredningen skulle enligt ursprungsdirektivet vara avslutad i december 2004. Uppdraget har nu förlängts till och med den sista juni 2005.
24 nov 04 – Dir 2004:153

Utökat uppdrag för energiutredning
Förra året tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över hur EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ska kunna genomföras i Sverige. Regeringen har nu givit utredaren ytterligare ett uppdrag som består i att undersöka hur energideklarationer för olika byggnader ska utformas.
2 nov 04 – Dir 2004:151

Svavelhalten i bensin regleras
EU har bestämt att medlemsstaterna ska införa strängare miljökrav på bensin och diesel. Redan från årsskiftet måste det renare bränslet finnas på bensinmackarna som valmöjlighet för kunden. Från och med 1 januari 2009 kommer endast lågsvavelhaltigt bränsle finnas tillgängligt på marknaden. Ambitionen är att EU ska få en renare luft.
27 okt 04 – Prop 2004/2005:9

Barsebäck 2 ska stängas
Kärnkraftsföretagen vill inte medverka i en avveckling av kärnkraften och omställningsförhandlingarna har nu spruckit. Omedelbart efter att förhandlingarna bröt samman deklarerade regeringen att Barsebäck 2 ska stängas under 2005.
4 okt 04 – Den fortsatta omställningen av energisystemet , Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraft

Mer tid för kärnbränsleutredning
I april förra året tillkallade miljödepartementet en särskild utredare i syfte att se över systemet för finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. På begäran av utredaren har uppdraget förlängts till och med den 31 december 2004.
4 jun 04 – Dir 2004:63

Mer tid för fjärrvärmeutredning
I december 2002 tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över konkurrenssituationen på fjärrvärmemarknaden. Till uppdraget hör numera också att undersöka hur EU:s kraftvärmedirektiv bäst ska genomföras i Sverige. Utredningen ska vara avslutad i sin helhet senast den 31 mars 2005.
14 maj 04 – Dir 2004:58

Kritik mot ny energilag
Regeringen vill stifta en lag som gör att torv i framtiden blir ett certifikatberättigande bränsle när den används för elproduktion i kraftvärmeverk. Men Naturvårdsverket och Svenska naturskyddsföreningen är kritiska.
20 jan 04 – Prop 2003/2004:42

USA:s olja sinar
USA:s krig mot Irak började med att Saddam skulle avväpnas. Så skiftade perspektivet och Saddam skulle störtas. Nu är målet att demokrati i Irak och hela mellanöstern ska upprättas. Oljan har aldrig varit något uttalat motiv.
29 apr 03 – Framtider nr 1/2003, BP statistical review of world energy 2002 – workbook

Sol, vind och vatten ska kvoteras
Sedan sjuttiotalet har det varit ett politiskt mål att öka produktionen av förnyelsebar energi - men inte mycket har hänt. Nu försöker regeringen skapa en marknad för grön el: kvotplikter, pliktavgifter och elcertifikat ska öka efterfrågan på grön el.
8 mar 03 – Prop 2002/2003:40

Grön el kvoteras och avvecklingen avregleras
I Energipropositionen, som utarbetats i samråd med Centerpartiet och Vänsterpartiet, går vägen till ett hållbart energisystem via förhandlingar med industrin och via styrmedel som anpassas till marknadens mekanismer. Barsebäcks andra reaktor planeras stängas 2003, men slutgiltigt beslut ska föregås av ännu en prövning.
3 maj 02 – Prop 2001/2002:143

Nya tider kräver ny syn på reaktorsäkerhet
Säkerheten kring kärnkraften måste i framtiden klaras trots att högskolorna satsar allt mindre på utbildning och forskning i ämnet och trots att avregleringen pressar kärnkraftsindustrin till rationaliseringar, som kan påverka tillsynsmyndigheternas insyn.
15 apr 02 – Dir 2002:33

Håll ett öga på elmarknaden
När elmarknaden avreglerades 1996, fanns sammantaget 270 olika elleverantörer i landet. Men efter sammanslagningar och försäljningar är antalet nu nere i 130, och många är dessutom så hårt knutna till varandra att hela 70 procent av marknaden domineras av tre stora grupperingar – Vattenfallsfären, Birka/Fortumsfären och Sydkraftsfären.
20 feb 02 – SOU 2002:7

Ellagen belyses på nytt
När elmarknaden avreglerades 1995 var tanken att elpriserna skulle bli lägre genom ökad konkurrens. Regeringen har nu gett en utredare i uppgift att analysera ellagens konkurrensregler. Utredaren ska undersöka om det behövs hårdare regler för att undvika korssubventionering på elmarknaden - det vill säga att avgiften för överföring av el används för att dumpa priserna på elproduktion - vilket snedvrider konkurrensen på marknaden.
28 jan 00 – Dir 1999:81

Anslag för Barsebäck får överskridas
Riksdagen har gett regeringen möjlighet att under nästa år överskrida det tidigare beslutade anslaget för ersättning till Sydkraft AB i samband med avveckling av en reaktor i Barsebäck. Det blev klart då riksdagen sade ja till regeringens budget för energiområdet.
31 dec 99 – NU 1999/2000:3

Långa elavtal ger förluster
Det finns förlorare på den avreglerade elmarknaden. En sådan grupp är de företag som blev leveranskoncessionärer när staten öppnade för konkurrens i handeln med el.
17 dec 99 – Dir 1999:89

Gasmonopol ska avskaffas
De svenska naturgasmonopolen ska brytas. Konkurrens ska införas enligt samma principer som på el- och telemarknaden. Den som äger nätet är tvungen att ge plats för konkurrenterna.
12 nov 99 – SOU 1999:115

Nu får alla välja elföretag
Alla ska ha rätt att köpa el av vilket företag som helst. Valfriheten ska inte bara gälla storförbrukare och konsumenter som har speciella elmätare.
22 okt 99 – NU 1999/2000:4

Särskild taxering av elproduktion
Riksdagen har godkänt regeringens förslag om ändrade bestämmelser inför fastighetstaxeringen år 2000. Bland annat ska elproduktionsanläggningar brytas ut från industrienheterna och taxeras särskilt. Vattenkraftverk kommer dessutom att värderas utifrån produktionen under ett normalår i stället för att som nu baseras på den installerade effekten.
25 jun 99 – SkU 1998/1999:22

Rätt att byta el-bolag
Även små el-konsumenter ska kunna dra nytta av el-marknadsreformen. De ska till exempel kunna byta till en billigare leverantör, anser riksdagen. Idag är det bara storkonsumenter av el som kan byta leverantör. Riksdagen förslår att den pågående utredningen om leveranskoncessionssystemet ska lägga fram ett förslag som stärker de små kundernas rätt. Utredningen bör bland annat föreslå att timmätarreglerna ändras.
11 dec 98 – NU 1998/1999:4

Osäkerhet om riskerna med kärnkraftsavfallet
Varar riskerna med det svenska kärnkraftsavfallet i 100 000 år eller 10 miljoner år? Och vad händer om någon av de cirka 5 000 avfallskapslarna är defekt?
11 dec 98 – SOU 1998:130

Energiprogram under ett tak
EU:s olika program för energisektorn ska samlas i ett ramprogram, enligt ett beslut i ministerrådet.
20 nov 98 – EU:s ministerråd

Biogas som fordonsbränsle
En utredare ska granska villkoren för, och lämna förslag på, ett projekt som ska främja en kostnadseffektiv utveckling av produktion, distribution och användning av biogas för fordonsdrift.
28 aug 98 – Dir 1998:33

Lagstiftning ses över
En särskild utredare ska se över lagstiftningen som reglerar handel, transporter och distribution av naturgas och annan rörbunden energi.
14 aug 98 – Dir 1998:41

Nya positioner i kärnkraftsfrågan
Riksdagsdebatten om kärnkraften handlade till stor del om vilka partier som har bytt ståndpunkt i avvecklingsfrågan.
29 maj 98 – Riksdagsdebatt

Ökad användning av biomassa för elproduktion
Nära hälften av Sveriges energibehov skulle kunna täckas genom att använda biomassa.
17 apr 98 – Biomassa – en nyckelresurs: Rapport från Kretsloppsdelegationens 1998:20

Dyrare el på vintern
Regeringen vill minska elkonsumtionen vintertid och föreslår därför att skatten höjs på den el som används i fjärrvärmeverkens elpannor. Regeringen föreslår också att förbudet mot att använda finsk röd dieselolja i lastbilar och bussar slopas. Innehållet i regeringens proposition är detsamma som i lagrådsremissen.
3 apr 98 – Prop 1997/1998:140

Höjd energisskatt på stora elpannor
Energiskatten på elen i elpannor inom fjärrvärmesektorn ska höjas under perioden 1 oktober till den 31 mars, föreslår regeringen.
27 mar 98 – Lagrådsremiss: Beskattning av elpannor och vissa andra punktskattefrågor

Parlamentet tar strid för miljön
Blyad bensin förbjuds i EU år 2000. Också i övrigt skärps miljökraven på bränslen och bilavgaser.
27 feb 98 – EU-parlamentet

Rapport om kärnavfall
En rapport från ett seminarium om beslutsprocessen i samband med lokaliseringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle finns nu tillgänglig för den som är intresserad. Bakom seminariet, som hölls i april 1997, låg KASAM, statens råd för kärnavfallsfrågor. KASAM består av vetenskapsmän från Sverige och Finland som tillför oberoende sakkunskap inom olika områden som har betydelse för slutförvaringen av radioaktivt avfall.
20 feb 98 – SOU 1997:180

Regeringen får rätt att stänga kärnkraftverk
Näringsutskottet har godkänt ett lagförslag som ger regeringen rätt att stänga kärnkraftverk, men kräver samtidigt att riksdagen ska få besluta även om stängningar utöver Barsebäck 1.
19 dec 97 – NU 1997/1998:5

Energislösande kylskåp stoppas
Kylskåp och frysboxar som förbrukar för mycket energi ska stoppas på marknaden genom en ny lag.
14 nov 97 – NU 1997/1998:4

Bättre skydd för elkonsumenter
Från årsskiftet blir det lättare för elabonnenter att få ersättning för skador vid elavbrott – och svårare för elbolagen att stänga av strömmen hos en kund.
7 nov 97 – NU 1997/1998:3

Lagrådet vägrar granska lag på nytt
Det finns inget lagligt utrymme för lagrådet att göra en ny granskning av lagen om kärnkraftens avveckling, säger Stig von Bahr, ordförade i lagrådet.
24 okt 97

Obegränsat ansvar för kärnkraftsägare
Ägare till kärnkraftverk ska ha ett obegränsat skadeståndsansvar för skador vid en kärnkraftsolycka.
3 okt 97 – Ds 1997:55

Lag ger regeringen rätt att stänga kärnreaktorer
Regeringen vill få rätt att själv bestämma när ett kärnkraftverk ska läggas ner. Ett lagförslag banar väg för den trepartiuppgörelse som socialdemokraterna, centern och vänsterpartiet enades om i vintras.
3 okt 97 – Prop 1996/1997:176

Tredubblad energibudget
Energipolitiken får sin anslag tredubblade för 1998.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Stopp för energislösande kylskåp
Regeringen vill sätta en gräns för hur mycket energi en kyl eller frysbox får sluka. Kylskåp som förbrukar mer får inte släppas ut på marknaden.
15 aug 97 – Prop 1996/1997:174

Kärnkraftsavveckling utan slutår
Med en marginell ändring godkände riksdagen regeringens förslag till ny energipolitik. Därmed upphävde riksdagen också sitt tidigare beslut om att avveckla kärnkraften senast år 2010.
13 jun 97 – NU 1996/1997:12

Lättare få skadestånd av elbolag
Regeringen vill ge elbolagen ett större skadeståndsansvar mot kunderna vid elavbrott. Nya lagregler ska också skydda konsumenterna mot avstängning av elen.
13 jun 97 – Prop 1996/1997:136

Billigare elmätare för villaägare
Husägare och andra små elkonsumenter ska inte behöva betala mer än 2 500 kronor för köp och installation av en timregistrerande mätare av elförbrukningen.
6 jun 97 – NU 1996/1997:11

Energi
Uppgörelsen om energin sätter spår redan i årets budget. Från den 1 juli 1997 lämnas understöd till satsningar på vindkraft, vattenkraft och kraftvärme. Staten bidrar med 15 procent av kostnaderna för investeringar vindkraft eller småskalig vattenkraft. Företag som satsar på kraftvärmeproduktion baserad på biobränsle får 3 000 kronor i bidrag per installerad kWh i elproduktionskapacitet, dock med högst 25 procent av investeringen. Satsningen på förnyelsebara energikällor utgör ett helt nytt ramanslag i budgeten. Ramen för 1997 föreslås bli 80 miljoner kronor.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Ny myndighet ansvarar för energin
Regeringen föreslår att en ny energimyndighet inrättas den 1 januari 1998.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Information spar energi
Information, utbildning, provning, kommunal energirådgivning, märkning och certifiering av energikrävande utrustning ska få oss att bättre hushålla med energin.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Vatten värmer villorna
Elenergi ska bytas mot varmvatten. Det ska ske genom att småhus ansluts till de befintliga fjärrvärmenäten.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Effektivitet, sparande och ny energi ersätter kärnkraften
En effektivare användning av energin, en ökad användning av fjärrvärme och nya miljövänligare energikällor. Så tänker sig näringsminister Anders Sundström ersätta det energitomrum som två avställda Barsebäckreaktorer lämnar efter sig.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Mer pengar till kärnkraftsmyndigheter
Statens kärnkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI) får ökade resurser.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Hjärnkraft ersätter kärnkraft 5,6 miljarder till energiforskningen
5,6 miljarder kronor satsas på ny energiforskning de kommande sju åren. För att kärnkraften ska kunna avvecklas måste forskningen resultera i ny teknik, slår regeringen fast.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Sundström satsar på sund ström
Stöd lämnas till investeringar i vindkraftverk, småskaliga vattenkraftverk och anläggningar för kraftvärmeproduktion.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Pristak på elmätare
Det ska bli lättare att välja vem du vill handla el av. Regeringen sätter tak på priset för elmätarutrustning.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:85

Höjs Sveriges koldioxidtak?
Efter kärnkraftsuppgörelsen har en del riksdagsmän oroats över att koldioxidutsläppen kommer att öka.
14 feb 97 – Riksdagsdebatt

Båda reaktorerna i Barsebäck stängs
Den första kärnkraftsreaktorn ska stängas senast den 1 juli 1998. Den andra innan 1 juli 2001. Det är innebörden i trepartiuppgörelsen mellan socialdemokraterna, centern och vänsterpartiet.
7 feb 97

Sverige minskar koldioxidutsläpp mest
Sveriges ska minska koldioxidutsläppen med 17 procent. Sverige åläggs de tuffaste besparingarna inom EU, trots att Sverige redan nått längre i reduktion av koldioxidutsläppen i jämförelse med andra EU-länder.

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se