Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
23 artiklar om Ekologi
 
Vändning i EU-röstning om GMO
Traditionellt brukar svenska regeringar följa råden från EU:s vetenskapliga experter när det kommer till frågan om genetiskt modifierade produkter (GMO) — men nu går regeringen emot råden.
22 nov 14

Ny miljökritik
Mark Lynas omfamnades av miljörörelsen efter böckerna ”Oväder” och ”Sex grader”, men när han svängde i synen på kärnkraft och GMO föll han i onåd. I den nya boken, “Guds utvalda art – hur planeten kan överleva oss”, ger han svar på tal mot forna miljövänner. Han tar ut svängarna ordentligt, som när han hyllar urbaniseringen och dömer ut gröna vågen i den rika världen.
5 jul 12 – Mark Lynas: Guds utvalda art – hur planeten kan överleva oss

Mineraljakt pågår
Striden om jordens allt knappare naturresurser kommer att prägla världens affärer framöver. Konflikterna mellan storföretag och stater blir allt skarpare och ”hotar överlevnaden för djurarter, lokala samhällen, storföretag och hela nationer”. Det hävdar den amerikanske professorn Michael T. Klare i “The Race for What’s left – The Global Scramble for the World’s last Resources”.
16 maj 12 – Michael T. Klare: The Race for What’s left – The Global Scramble for the World’s last Resources

Begränsad handel med sälprodukter
Från och med i höst blir det förbjudet att handla med sälprodukter som inte stammar från skyddsjakt, eller från inuitsamhällenas traditionella jakt. Det är EU:s svar på den indignation som den bitvis grymma, kommersiella säljakten utlöste hos allmänheten.
26 maj 11 – Prop 2010/2011:144

Vi är inlåsta i järnburen
Överflöd, slöseri och meningslös överkonsumtion gör oss inte lyckliga; och produktionen av onödiga varor och tjänster utgör ett hot mot vår livsmiljö. Det vet de flesta. Trots det är kritiken av prylsamhället, massbilismen och charterflyget förvånansvärt svag. Kajsa Olsson har läst en bok som pläderar för Välfärd utan tillväxt.
17 feb 11 – Jackson, Tim: Välfärd utan tillväxt

Kalfjällen växer igen
Kalfjällen kommer i framtiden inte att vara kala längre. Om 100-200 år kommer de att vara täckta av skog, lyder prognosen från biologer som inventerat fyra toppar från trädgränsen till stora Härjångsstöten i Jämtland.
4 aug 10

Carlgren satsar på biologisk mångfald
Biologisk mångfald är inte längre i första hand en fråga om att rädda vackra blommor och sällsynta fåglar. Nu är det en fråga av stor ekonomisk betydelse och med avgörande påverkan på möjligheten att undvika en klimatkatastrof.
3 sep 09 – TEEB Newsletter Volume 1 - Issue 1 - September 2009

Torskfiskestopp i Kattegatt
Trots beslut om låga fångstkvoter har torskbeståndet i Kattegatt minskat med hela 85 procent över en 30-årsperiod. Men nu krävs det ett temporärt stopp för torskfisket.
2 dec 08

Islossningen i Antarktis ökar
Nu kommer nya larm om växthuseffekten. Islossningen från Antarktis istäcke har ökat med 75 procent på tio år, visar en ny studie. Isen i Antarktis beräknas innehålla mer än två tredjedelar av världens färskvatten.
13 jan 08

Satsning på småskalig mat
Stockholm Små slakterier och ekologisk livsmedelsproduktion ska stärkas med pengar från regeringen. Totalt 40 miljoner kronor har avsatts i budgeten på en samlad livsmedelsstrategi och för att underlätta för småskalig slakt.
6 sep 07 – Regeringen: Satsning på samlad livsmedelsstrategi i budgeten

Aktionsplan för mer ekomat
Före 2010 ska 20 procent av den svenska jordbruksmarken ha ekologiskt certifierad odling. Den offentliga ekokonsumtionen ska öka till minst 25 procent, enligt regeringens målsättning. Nu ska en aktionsplan tas fram för att nå de djärvt satta målen.
17 maj 06 – Dir

Kulturer som rubbar ekosystemet straffas
Den amerikanske miljöhistoriken Donald Hughes har besökt ett trettiotal platser - storstäder, nationalparker och turistmål - på olika kontinenter. Genom att berätta om miljöerna och kulturerna i ett historiskt perspektiv menar han sig ha skrivit en "världens miljöhistoria". Men det är en ytlig och fragmentariskt berättad historia.
30 sep 05 – Hughes, Donald J: Världens miljöhistoria

Miljöarbete lämnas på konsumenter
En ny utredning ska ta fram en handlingsplan för hållbar utveckling. Men utredaren har få verktyg att arbeta med. Förslagen får inte inskränka frihandeln, inte gå ut över jobben, inte missgynna företagen och inte kosta några pengar. Jobbet ska göras av konsumenterna.
7 apr 04 – Dir 2004:37

Dricksvatten bara till den som betalar
Är det livsavgörande vattnet en mänsklig rättighet? Eller är det en handelsvara vilken som helst? Och vem ska bestämma över tillgången på vatten?
23 okt 03 – Sjölander Holland, Ann-Christin: Vatten

11 september var en väckarklocka för USA
Efter attacken den 11 september tog det bara några dagar innan USA insåg det lämpliga i att betala åtminstone en fjärdedel av de 2 330 miljoner dollar man var skyldig FN. Enligt många bedömare en cynisk realpolitik för att få världssamfundets stöd när det behövs.
1 okt 02 – Hermele, Kenneth: Vad kostar framtiden?

Inget fel på vattendomarna
De senaste årens kraftiga översvämningar i Norrland vållade en intensiv debatt och vem som bar ansvaret. Nu har miljöbalkskommittén sagt sitt.
13 aug 02 – SOU 2002:50

Hallandsåsen - ett hotat ekologiskt system
En betydande sänkning av grundvattennivån, vattendrag som torkar ut och brunnar som sinar oftare. Det kan bli konsekvenserna av en färdigbyggd tunnel genom Hallandsåsen, konstaterar SGU, Sveriges Geologiska undersökningar, i sin rapport till Tunnelkommissionen.
29 maj 98 – SOU 1998:60

Producentansvar för alla varor
Alla varor ska avgiftas och göras material- och energisnåla, långlivade och uppgraderbara, återanvändnings- och återvinningsbara. Det föreslår kretsloppsdelegationen i sin senaste rapport.
23 jan 98 – Producentansvar för varor: Rapport från kretsloppsdelegationen 1997:19

Kretsloppet utvidgas
- Uttjänta datorer och andra elektriska och elektroniska apparater ska demonteras – inte slängas på soptippen.;- Kraven skärps på miljömässig hantering av rivningsavfall från byggen.;- Inom åtta år förbjuds deponering av brännbart och organiskt avfall.
5 dec 97 – JoU 1997/1998:7

Ansvarsfrågorna begränsas för kommissionen om Hallandsåsen
Den kommission som ska utreda miljöskandalen i Hallandsåsen ska inte uttala sig om de frågor om ansvar och ersättning som faller under domstolsprövning.
7 nov 97 – Dir 1997:124

Riskstämpla inte Bjärehalvön
Låt inte hela Bjärehalvön drabbas av en riskstämpel. Den åsikten framfördes av många talare under riksdagens debatt om tunnelbygget genom Hallandsåsen.
31 okt 97 – Riksdagsdebatt

Hallandsåsen miljöprövas på nytt
Det blir en ny miljöprövning av tunnelbygget genom Hallandsås. Bygget får bara fortsätta om det kan ske miljösäkert.
24 okt 97 – Riksdagsdebatt

Kretslopp
Trasiga datorer, telefoner och andra apparater, liksom farligt rivningsavfall och uttjänt kontorspapper ska inte få kastas på soptippen.
12 sep 97 – Prop 1996/1997:172

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se