Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
57 artiklar om Djur
 
Tidelag förbjuds på nytt
Att ha sex med djur förbjuds från och med den 1 april nästa år. Det tidigare förbudet mot tidelag upphävdes 1944.
12 nov 13 – Prop 2013/2014:41

Behövs en viltmyndighet?
Naturvårdsverket lägger för mycket fokus på naturvård och för lite på jakt, enligt markägare och jägare. Regeringens utredare föreslår att mer jakt ska tillåtas och att en helt ny "Viltmyndighet" inrättas.
8 okt 13 – SOU 2013:71

Regeringens rovdjursförslag kritiseras
Regeringen föreslår att riksdagen ska besluta om intervallvärden för hur många björnar, lodjur, järvar, kungsörnspar och vargar som minst ska leva i Sverige. Förslaget öppnar i praktiken för en omfattande jakt på varg - vilket kritiseras av miljörörelsen.
12 sep 13 – Prop 2012/2013:191

EU:s djurskyddsregler införlivas här
En proposition som påverkar hur djurförsök får bedrivas respektive förvaltas har lagts fram. Men den känsliga definitionsfrågan lämnas därhän, med hänvisning till den utredning om djurskyddslagen som just nu bereds inom regeringskansliet.
10 apr 12 – Prop 2011/2012:112

Jägare sågar rovdjursutredningen
Regeringens utredare Lars-Erik Liljelund håller fast vid att den svenska vargstammen borde återställas till en nivå på ungefär 450 djur.
4 apr 12 – SOU 2012:22

Nytt yrkesleg för utländska djurskötare
Inom EU gäller en princip om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer. Det innebär att medlemsländerna är skyldiga att ge utländska arbetssökande rätt att utöva ett yrke på samma villkor som gäller för de egna medborgarna, förutsatt att sökanden har den utbildning som krävs.
13 mar 12 – Prop 2011/2012:87

Sex med djur förbjuds
Sex med djur förbjuds uttryckligen i förslaget till en ny djurskyddslag. Utredaren Eva Eriksson vill också att alla katter ska registreras, samt att sjölejon och elefanter på cirkus förbjuds.
29 nov 11 – SOU 2011:75

Nya miljöministern kan lösa frågan om vargjakten
Miljöminister Andreas Carlgren hamnade i konflikt med EU:s regelverk när det gällde licensjakten på varg. I mitten av augusti i år gjorde Carlgren en pudel och stoppade licensjakten för 2012 inför hotet av att fällas i EU-domstolen. Men också regeringens alternativ till licensjakt, så kallad ”utökad skyddsjakt”, riskerar att komma i konflikt med EU-rätten. Tillträdande miljöminister Lena Ek har däremot lång erfarenhet av EU-juridik från sina år i Europaparlamentet och hon flaggar för en lösning i enlighet med gällande EU-lagstiftning.
29 sep 11 – Jan Darpös analys av den svenska vargpolitiken

Ingen licensjakt på varg i vinter
Regeringen gör ett uppehåll i licensjakten, men utökar i gengäld möjligheterna till skyddsjakt på problemvargar, eller grupper av vargar. Dessutom tar regeringen tillfälligt bort taket på högst 210 vargar i Sverige.
18 aug 11 – Svar till EU om vargjakten

Inget besked från Maud Olofsson
Vad ska vägas högst? Krav på djurskydd eller konkurrensfrihet för matgrossister? Åsa Romson (mp) ställde näringsminister Maud Olofsson (c) mot väggen under tisdagens interpellationsdebatt, med anledning av en rykande färsk dom i förvaltningsrätten mot Sigtuna kommun. Men näringsministern gav inte något besked i frågan.
5 maj 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:95

Det omoraliska köttet
Att sätta kött på matbordet är onekligen en vanlig sysselsättning i dessa tider. Pelle Strindlund har skrivit vad som bäst kan beskrivas som en stridsskrift där han argumenterar mot köttätande som omoraliskt, liksom i princip all form av djurhållning över huvud taget. Som utgångspunkt för sin argumentation gör författaren en historisk analys och finner paralleller mellan dagens köttindustri och dåtidens slavhandel.
28 apr 11 – Strindlund, Pelle : Jordens herrar

Rovdjursutredning vill se fler vargar
En särskild utredare har slagit fast att det behövs minst 450 vargar för att den svenska vargstammen ska vara livskraftig. Det är ungefär dubbelt så många djur som regeringen har angett som mål i debatten om vargjakten.
27 apr 11 – SOU 2011:37

Miljöministern försvarar vargjakten
Vargdebatten i riksdagen inleddes med att miljöminister Andreas Carlgren försvarade licensjakten som införts av regeringen för att få in nya vargar och rädda vargstammen från inavel.
8 feb 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:55

Vargjakten jobbig för miljöministern
Årets licensjakt på varg har utvecklats till ett politiskt debakel. Det var en synbart besvärad Anders Carlgren som försökte övertyga den församlade pressen om att regeringen värnar den biologiska mångfalden - men att rovdjurspolitiken ska formas i Sverige, inte i Bryssel. Bokstavligen talat samtidigt anmälde EU-kommissionen den svenska vargjakten som ett brott mot unionens miljölagstiftning.
27 jan 11

Smittskydd: Bönderna ska ta ansvaret
Staten ska inte längre gå in med ersättning till lantbrukare vars djur smittas med exempelvis salmonella. Det föreslår en omstridd utredning som nyligen överlämnades till landsbygdsministern Eskil Erlandsson.
20 jan 11 – SOU 2010:106

Ingen är nöjd med vargjakten
När vargjakten inleds den 15:e januari kommer ytterligare 20 av Sveriges drygt 200 vargar att få skjutas. För få, säger jägarna. För många, kritiserar EU-kommissionen, Naturvårdsverket och Miljöpartiet.
12 jan 11 – KU-anmälan 2011.01.04 Granskning av regeringens hantering för att bevara och stärka den svenska vargstammen, inklusive agerade för fortsättande av allmän licensjakt efter 2010

Styrde Erlandsson i minkfrågan?
Miljöpartiet vill att konstitutionsutskottet (KU) granskar hur jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) har agerat i fallet med vanvård på minkfarmar.
14 sep 10

Minkplågeriet måste stoppas
Vanvården måste stoppas, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson efter att ha sett Djurrättsalliansens makabra bilder från minkfarmer.
10 aug 10

Rovdjuren utreds
Miljöminister Andreas Carlgren tillsätter en utredning om hur stora stammar av de stora rovdjuren, varg, björn, järv och lo vi ska ha i Sverige, för att djuren ska överleva på lång sikt.
10 jun 10 – Pressmeddelande: De långsiktiga målen för björn, varg, järv och lodjur utreds

Carlgren satsar på 20 friska vargar
20 genetiskt friska vargar ska flyttas in i Sverige och bidra till den svenska vargstammens utveckling de kommande fem åren. Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt får i uppdrag att förbereda inflyttning av varg till Sverige.
4 mar 10 – Pressmeddelande: Förberedelser för tillskott av 20 nya vargar till Sverige

Hoten haglar efter vargjakten
Vargjakten är i stort sett över. Men kritiken mot jakten - och jägarna - fortsätter växa. Bland annat har bild och namn lagts ut på internet på jägare som har deltagit i vargjakten.
3 jan 10

Krismöte med grisuppfödare
Jordbruksminister Eskil Erlandsson reagerar på avslöjanden om rent svinaktiga förhållanden i grisbranschen i Sverige. Djurrättsaktivister har tagit sig in hos grisuppfödare och filmat grisar som äter på döda grisar och svårt sjuka grisar som inte får vård samt ohygieniska förhållanden i grisstallarna.
26 nov 09

Djurskyddet ska utredas
Regeringen tillsätter en utredning som ska resultera i en modernare djurskyddslagstiftning. Den gällande är från 1988 och sedan dess har mycket hänt inom forskningen om djur.
4 jun 09

EU:s fiskepolitik "ett misslyckande"
EU har ignorerat vetenskapliga varningar och drivit torsk och tonfisk till utrotningens gräns. En påskyndad fiskereform förbereds nu - men kommer unionen att lära av sina misstag?
10 apr 08 – Hearing om framtiden för EU:s fiskeripolitik

Älgutredaren får extra tid
Den utredare som i december skulle ha varit klar med sin analys av den nuvarande älgförvaltningen får mer tid på sig. utredningen ska vara klar den 31 augusti 2007.
5 jan 07 – Dir 2006:132

Farlig fågelinfluensa kommer
Sedan 1997 har det kommit regelbundna larm om fågelinfluensan. Hittills har utbrotten varit begränsade. Forskarvärlden tycks övertygad om att det kommer en pandemi, en svår influensaepidemi som sprider sig över jorden och skördar många offer.
12 apr 06 – Davis, Mike: Ett monster vid vår dörr

Rovdjur får skjutas inom eget hägn
Från och med den 1 mars är det fritt fram att skjuta rovdjur som tagit sig in i ett hägn, enligt regeringens beslut. Samtidigt ska en utredare se över den svenska rovdjurspolitiken.
26 jan 06 – Dir 2006:7

Svensk älgjakt under lupp
Det är inte bara vargen och björnen som retar de svenska skogsägarna. Även älgen ställer till med stora skador på skog och mark, menar de. Reglerna för älgjakten ska därför utredas.
30 dec 05 – Dir 2005:142

Nytt lagförslag för färre djurförsök
Regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag som syftar till att begränsa antalet djurförsök. Bland annat vill man införa ett tillägg i djurskyddslagen som anger att så få djur som möjligt ska utsättas för djurförsök.
15 sep 05 – Prop 2004/2005:177

Krav på fler tjänstehundar
Det råder stor brist på tjänstehundar i Sverige just nu. Staten kommer att behöva 200 nya hundar om året för att täcka framtida behov. Det skriver regeringens utredare Bertil Norbelie en ny utredning.
8 sep 05 – SOU 2005:75

Tuffa krav på minkuppfödarna
Alla minkar ska ha rätt att leva ett naturligt liv. Det betyder att de ska kunna klättra, jaga och simma. För de uppfödare som inte tillgodoser kraven är det bara att lägga ned, skriver regeringen i en ny utredning.
23 aug 05 – Ds 2005:32

Utredning om tjänstehundar förlängs
Den utredning som på regeringens uppdrag ser över uppfödningen av tjänstehundar har beviljats mer tid för sitt uppdrag. Nytt slutdatum är satt till den 1 september 2005.
1 jun 05 – Dir 2005:60

Vem ska avgöra veterinärens kompetens?
Veterinärer kan liksom läkare kalla sig specialister när de har den kompetens som krävs. En enskild veterinär har dock klagat på hur det går till när veterinärernas specialistkompetens delas ut - det är en privat organisation inte en myndighet som gör det.
23 mar 05 – Dir 2005:17

Ny avgift för bönder
Kontrollen av djurfoder ska i framtiden ske ute på bondgårdarna och inte bara hos stora företag som producerar och distribuerar foder.
23 mar 05 – Dir 2005:25

Brist på tjänstehundar utreds
Ska staten åter ta ansvar för finansiering och uppfödning av tjänstehundar? Den frågan ska en statlig utredning ta ställning till.
15 jul 04 – Dir 2004:80

Långsammare avveckling av försöksdjursnämnden
Regeringen har beslutat att förlänga handläggningstiden för utredningen om avvecklandet av Centrala försöksdjursnämnden, med anledning av att en ny djurskyddsmyndighet ska inrättas.
20 feb 04 – Dir 2004:1

Försöksdjursnämnden läggs ner
Regeringen har tillsatt en utredare vars uppgift blir att lägga ner försöksdjursnämnden den 1 januari 2004, då den nya djurskyddsnämnden bildas.
22 aug 03 – Dir 2003:73

Djurskyddet får egen myndighet
En ny djurskyddsmyndighet bildas den 1 januari 2004. Den nya myndigheten ska överta det ansvar som idag ligger på jordbruksverket och centrala försöksdjursnämnden. En särskild utredare har fått regeringens uppdrag att förbereda bildandet av myndigheten.
22 aug 03 – Dir 2003:72

Mul- och klövsjuka djur måste stämplas ut
Vid ett utbrott av mul- och klövsjukan är avlivning av smittade djur mest lönsamt. Staten bör inte subventionera bönderna vid en epidemi. Det skriver Ewa Rabinowicz, Eva Kaspersson och Bo Norell i en analys från ESO.
26 nov 02 – Ds 2002:31

Ska minkuppfödningen förbjudas?
Opinionen mot pälsdjursuppfödningen har nu nått ända in i regeringen, som kan tänka sig ett förbud mot pälsfarmar, alternativt att djurskyddet stärks.
27 maj 02 – Dir 2002:61

Farliga hundar ett växande problem
Det har blivit vanligare med farliga hundar. Kamphundarna har blivit fler och angreppen på människor och djur har ökat. Vad kan göras åt problemet?
15 apr 02 – Dir 2002:18

Djurförsök på etisk grund
De nämnder som avgör om djurförsök är etiskt acceptabla behöver fastare grund för sina bedömningar. Därför ska en utredare granska de nuvarande bedömningsgrunderna. Utredaren ska särskilt belysa de etiska frågor som kan uppstå när man använder genetiskt modifierade djur, och som en jämförelse kartlägga hur man etiskt hanterar sådana frågor i andra länder.
21 jan 00 – Dir 1999:103

Svenska fåglar flyger farligt
EU-kommissionen är inte nöjd med hur Sverige skyddar sina vilda fåglar. Sverige riskerar nu att ställas inför skranket i EG-domstolen.
5 nov 99 – EU-kommissionen

Djur kan skadas av alternativ medicin
Det finns risker med homeopati, kiropraktik, massagebehandling och andra alternativmedicinska behandlingar av djur, anser regeringen.
22 jan 99 – Dir 1998:104

Kadaverfoder förbjuds
Riksdagen har nu godkänt en ändring i foderlagen som innebär att det är föbjudet att använda självdöda djur som djurfoder. Fodermjöl får alltså inte uppblandas med kadaverrester.
11 dec 98 – MJU 1998/1999:5

BSE stoppar köttexport från Portugal
67 fall av galna ko-sjukan, BSE, har upptäckts i Portugal sedan årsskiftet och nu vill EG-kommissionen förbjuda export av alla slags nötköttsprodukter från Portugal.
6 nov 98 – EU-kommissionen

Färre djurförsök ska skona djuren
Användandet av djurförsök ska begränsas. Det anser en utredning, som dock nöjer sig med motåtgärder av administrativ karaktär.
28 aug 98 – SOU 1998:75

Skärpt foderlag av rädsla för sjukdomar
Efter larm om risk för spridning av olika sjukdomar skärps foderlagen. Dessutom utökas straffskalan; de som bryter mot lagen ska kunna dömas till fängelse i högst ett år.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:92

Ge samerna ensamrätt till jakt och fiske i fjällen
Rennäringen är så olönsam att den inte ensam kan upprätthålla den samiska kulturen. Inkomster från kommersiell jakt och fiske, kanske till och med rovdjursjakt, skulle på sikt kunna ge samerna en ny ekonomisk bas.
27 feb 98 – Ds 1998:8

Djurskydd även för vilda djur
Riksdagen har beslutat att djurskyddslagen ska gälla för vilda djur även när dessa inte hålls i fångenskap. Det blir alltså förbjudet att fånga in ett vilt djur, utsätta det för försök, och sedan släppa djuret fritt om det inte är vid god hälsa och har goda möjligheter att bete sig naturligt.
27 feb 98 – JoU 1997/1998:12

Jakt på björn, varg, järv och lo
Antalet rovdjur ökar numera. De stora rovdjuren, det vill säga björn, varg, järv och lo, sprider sig också över större ytor. Det finns nu lika många rovdjur i landet som det gjorde för 70 år sedan. Men antalet är ändå inte tillräckligt stort för myndigheterna ska tillåta rovdjursjakt. Rovdjurstammarna bör bli något större för att arternas långsiktiga överlevnad ska anses vara säkrad i Sverige. Att de fyra rovdjuren och örnarna ska skyddas är inte bara en svensk målsättning, det är också en svensk förpliktelse enligt Bernkonventionen att rovdjuren ska skyddas.
27 feb 98 – Dir 1998:6

Skärpta krav för att använda försöksdjur
Innan djur utsätts för försöksverksamhet måste en försöksetisk nämnd kopplas in, föreslår regeringen.
12 dec 97 – Prop 1997/1998:28

Penicillin i djurfoder är inte bra
Med hjälp av vetenskapliga rapporter strider nu den svenska regeringen för att få behålla förbudet mot antibiotika i djurfoder.
28 nov 97 – SOU 1997:132, SOU 1997:133

Lättare att jaga mink och sjöfågel
Fler personer vill jaga än det finns jakttillfällen. Det konstaterar en utredning som vill öka möjligheterna till jakt och beskära Jägarförbundets makt.
1 aug 97 – SOU 1997:91

Försök med transplantation från djur till människa regleras
I Sverige finns 10–15 forskargrupper som arbetar med överföring av organ, vävnad eller celler från djur till människa. Nu ska en kommitté föreslå en lagreglering av försöken.
30 maj 97 – Dir 1997:44

Beredskap för ny galna kosjuka
Regeringen får bestämma hur djurkadaver hanteras.
2 maj 97 – JoU 1996/1997:8

Allmän miljö- och naturvård
Regeringens föreslår att pengar avsätts för det nya ersättningssystemet för rovdjursrivna renar. Systemet förutsätter en återkommande inventering av rovdjursstammen. För detta ändamål behövs 5 miljoner kronor 1997.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se