Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
131 artiklar om Kulturpolitik
 
Statligt stöd till kulturskolan återinförs
Beskedet innebär att det statliga stödet till kulturskolorna nästa år återställs till den nivå det hade tidigare.
16 sep 19 – Budgetpropositionen för 2020

Litteraturpriset går till Svetlana Aleksijevitj
Årets Nobelpristagare i litteratur går till den vitryska författaren Svetlanda Aleksijevitj med motiveringen "för hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid". Hon skriver i en rysk litterär tradition, men med en dokumentär arbetsmetod. Hon slog igenom med “Bön för Tjernobyl”, hennes stora verk “Kriget har inget kvinnligt ansikte” handlar om andra världskriget.
8 okt 15 – SR: Kulturradions “Nobelsänding”, Svenska akademiens biobibliografiska notis

Svårt vinna mark för e-boken
Svensken ratar plattan för pappret. Försäljningen av e-boken bromsar in och av den boom som spåddes till 2015 syns få tecken.
25 sep 14

Politikerna och litteraturen
Litteraturprofessorerna Forslind och Ohlsson har studerat vad några politiker använder litteraturen till. Statsminister Reinfeldts bekännelse att han läste Läckbergdeckare på semestern är utgångspunkten för deras resonemang.
ÖPPEN21 aug 14 – Forslind, Tribjörn och Ohlson, Anders: Statsministerns sommarläsning - om politik, litteratur och bildning

Museerna bör få avbilda konst
För att de allmänna museerna ska kunna avbilda konstverk i sina digitala kataloger bör de få göra undantag från regler i upphovsrätten, föreslår en utredning.
12 jun 14

Ner med allt
Åren kring 1968 har ofta behandlats styvmoderligt av litteraturhistorien och tagits för trångsynt plakatpolitik. I Johan Svedjedals nya essäsamling med titeln “Ner med allt?” återupplivas bortglömda författarskap från perioden och välkända ikoner beskrivs utifrån nya vinklar. Här varvas pricksäkra iakttagelser med det rent studentikosa. Ragni Svensson recenserar.
ÖPPEN21 maj 14 – Svedjedal, Johan: “Ner med allt?”

Arkiv öppnas för biblioteken
Folkbibliotek, skolor och universitet ska framgent ha gratis tillgång till den digitala tjänsten "Svensk arkivinformation" (SVAR) vid Riksarkivet.
6 maj 14 – Pressmeddelande

Målstyrning av museer
Det ska utarbetas nya kulturpolitiska mål specifikt för de statliga museerna. De stora institutionernas arbete och organisation ska läggas under utredares lupp.
5 feb 14 – Dir 2014:8

SKL för bibliotekens talan om e-böcker
Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör ett förhandlingsutspel, och tar på sig uppdraget att föra folkbibliotekens talan i förhandlingarna med förlag och distributörer om villkoren för e-boksutlåning.
16 dec 13 – PM angående SKLs utgångspunkter för e-böcker på folkbibliotek

Nya bibliotekslagen antagen
På torsdagen godkände riksdagen förslaget till ny bibliotekslag. Den nya lagen innehåller inte några stora nyheter, men den fastslår att alla kommuner ska ha ett folkbibliotek och att det ska vara gratis att låna böcker.
24 okt 13 – Riksdagsdebatt

Digitalisering av kulturarvet
Ett EU-direktiv är på väga att genomföras i svensk rätt med sikte på så kallade föräldralösa verk - texter, ljud- och bildupptagningar med mera där upphovsmannen respektive rättighetsinnehavaren är okänd.
15 okt 13 – Ds :

Statens museer betalar dåligt
Statens museer och andra statliga institutioner betalar inte konstnärerna enligt det avtal som finns, rapporterar Sveriges Radio.
10 okt 13

Hur effektiv är jämställdhetspolitiken?
Myndigheten för kulturanalys ska utvärdera om de miljoner som regeringen har lagt på enskilda jämställdhetssatsningar inom kulturområdet har gett resultat.
8 okt 13 – Uppdrag till Myndigheten för kulturanalys

Nationella läsmål
Regeringen vill ha nationella mål för litteratur- och läsfrämjande. Alla i Sverige ska oavsett bakgrund och utifrån sina förutsättningar utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Detta tror sig regeringen nå med relativt små pengar.
26 sep 13 – Prop 2013/2014:3

Biblioteket ska stärka demokratin
Bibliotek i varje kommun. Avgiftsfria lån av litteratur oavsett teknikform. Dessa grundläggande regler för biblioteken ligger fast i regeringens förslag till ny bibliotekslag.
23 apr 13 – Prop 2012/2013:147, Behövs politisk info på biblioteken? Bibliotekarier besvarar enkät, Behövs facklitteratur, forskningstidskrifter och databaser på socialkontoret? SSR-medlemmar besvarar en enkät.

Fornminne före 1850
Regeringen föreslår nya målsättningar för kulturmiljöarbetet - och plockar upp ett utredningsförslag om att datera fornlämningsskyddet.
2 apr 13 – Prop 2012/2013:96

Nedåt för folkbiblioteken
Kungliga biblioteket, som har sammanställt preliminär statistik från i fjol, varnar för att fler och fler folkbibliotek stänger och att antalet låntagare sjunker.
20 mar 13 – Kungliga biblioteket, pressmeddelande med preliminär statistik för 2012

Egardt styrelseordförande för Thielska
Regeringen tillsatte på torsdagen ny ordförande för styrelsen för Stiftelsen Thielska Galleriet. Det blir landhövdingen i Uppsala Peter Egardt som tar över den vakanta platsen efter Claës Wachtmeister som avsattes av regeringen för en tid sedan.
7 mar 13 – Pressmeddelande

Biblioteket ska stärka demokratin
Bibliotek i varje kommun. Avgiftsfria lån av litteratur oavsett teknikform. Dessa grundläggande regler för biblioteken ligger fast i det förslag till ny bibliotekslag som regeringen lade fram i en lagrådsremiss på torsdagen. I lagförslaget betonas bibliotekens betydelse för demokratins utveckling.
7 mar 13 – Lagrådsremiss: Ny bibliotekslag

Arkitekturmuseum byter namn
Arkitekturmuseum i Stockholm byter namn till Statens centrum för arkitektur och design enligt ett regeringsbeslut. Museet ska var mötesplats för såväl arkitektur som form och design.
28 feb 13 – Pressmeddelande

Regler om talböcker lättas upp
Regeringen ska inte längre behöva ge tillstånd åt biblioteken att de förse funktionshindrade låntagare med talböcker, föreslår en utredning. I stället ska biblioteken anmäla inläsning och utlåning till Patent- och registreringsverket.
13 feb 13 – SOU :

”Lyft” ska höja läsförmågan
Lagom till bokmässan i Göteborg presenterade Litteraturutredningen sitt slutbetänkande. Flera förslag - exempelvis ett om pedagogiska "läsombudsmän" i förskolan - har udden riktad mot den sjunkande läsförmågan bland skolbarn. Utredningen uttalar sig även i kulturpolitiska stridsfrågor, som biblioteksersättningen till författare och tillgången på e-böcker hos folkbiblioteken.
27 sep 12 – SOU 2012:65

Fornlämningsskyddet dateras
Det allmäna skyddet för fornlämningar bör kopplas till en tidspunkt - år 1750 - menar Kulturmiljöutredningen. Nyare lämningar än så ska prövas av länsstyrelsen innan de förklaras vara skyddsvärda.
7 jun 12 – SOU 2012:37

Ny teknikneutral bibliotekslag
I förslaget till ny bibliotekslag utesluter regeringen uttryckligen att biblioteken finansierar sina egna kostnader för e-böcker med avgifter. Däremot är det okej att biblioteken begränsar utlåningen av just e-böcker. Det slås fast i en Ds från Kulturdepartementet.
15 maj 12 – Ds 2012:13

Dyr e-utlåning internationellt dilemma
Nyligen beslutade Kulturrådet att e-böcker skulle få förlagsstöd och försäljningen går kontinuerligt uppåt. De största köparna är biblioteken. Men frågan om hur deras utlåning av e-böcker ska bekostas är fortfarande olöst - och en öm punkt mellan förläggare och bibliotek.
8 maj 12 – Kulturnytt: Danska bibliotek oroar sig för e-bokskostnader, Kulturnytt: Partnersamtal om e-böcker avbryts

Allt fler bibliotek försvinner
Svensken lånar allt färre böcker och de senaste femton åren har vart femte bibliotek försvunnit, visar statistik från Kungliga biblioteket.
2 jan 12

Småbidrag till litteraturen
En miljon för att utveckla samarbetet mellan folkbiblioteken och det lokala civilsamhället. En miljon till välsorterade bokhandlar som vill ordna evenemang för att lyfta fram kvalitetslitteratur. Samt en miljon till förlag som vill ge ut sina backlist-titlar som e-böcker.
3 nov 11 – Promemoria Ku2011:04/2011/19

Kultur till äldre för 30 miljoner
Ett statligt bidrag på 30 miljoner kronor ska ge äldre personer ökad delaktighet i kulturlivet genom såväl kulturupplevelser som eget skapande.
6 okt 11

Äntligen, Tranströmer!
Äntligen, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth när Svenska Akademien beslöt att ge årets Nobelpris i litteratur till Tomas Tranströmer.
6 okt 11

Bibliotek i kris
Folkbiblioteken får färre besökare och utlåningen av böcker minskar. Den negativa utvecklingen tog sin början för tio år sedan och inget trendbrott är i sikte. Den negativa trenden förklaras av billigare böcker och internet.
15 jul 11 – SOM-rapport: Lycksalighetens ö

Ny chef för Nationalmuseum
Regeringen har utsett Berndt Arell som chef för Nationalmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde. Arell är idag direktör för Svenska kulturfonden i Finland och har tidigare bland annat varit chef för Kiasma vid Statens Konstmuseum i Helsingfors och chef för Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn.
16 jun 11 – Kulturdepartementets pressmeddelande

Stulna kulturföremål ska återlämnas
Regeringen har beslutat att Sverige ska ansluta sig till Unidroit-konventionen från 1995. Den gör det möjligt för andra länder att kräva återlämnande av kulturföremål som stulits eller förts ut ur det egna landet till Sverige.
16 jun 11 – Pressmeddelande: Sverige ansluter sig till Unidroit-konventionen, KrU 2010/2011:10

Ett öre mer för boken
Regeringen höjer biblioteksersättningen med 1 öre i år. Ersättningen för varje boklån på biblioteken blir därmed 1,33 kronor. Sammanlagt innebär det ökning med 1,4 miljoner kronor till 127,9 kronor.
16 jun 11 – Kulturdepartementet: Regeringen höjer biblioteksersättningen för 2011, Sveriges Författarförbunds hemsida

Litteraturens villkor analyseras
I tider när e-books och online-erbjudanden konkurrerar med det tryckta ordet sjunker läsförståelsen hos svenska skolbarn. En kommitté ska föreslå hur litteraturens roll ska stärkas.
24 mar 11 – Dir 2011:24

Regeringsuppdrag: kulturanalys
Från och med den första april i år kommer Sverige att ha en myndighet för "kulturanalys"- och det är inte ett aprilskämt. Dess uppgift blir att utvärdera, analysera och redovisa effekter av statliga förslag och åtgärder inom kulturområdet. Myndigheten ska även bistå regeringen med underlag för nya beslut och rekommendera omprövingar av de redan fattade - vem som får pengar och inte, med andra ord.
15 feb 11

Kulturarvet digitaliseras
Riksarkivet har fått i uppdrag att samordna digitaliseringen, det digitala förvarandet och det digitala förmedlandet av vårt kulturarv.
11 feb 11

Hultsfredsfestivalen ställer in
Hultsfredsfestivalen skulle ha firat sitt 25:e jubileum i år. I stället ställs den in. Med två veckor kvar till festivalen har bara drygt 5 000 biljetter sålts.
29 jun 10

Kulturministern på turné
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth inledde på tisdagen en turné runt landet där hon möter representanter för ideella organisationer, kommuner och landsting för att diskutera kulturfrågor. Det är ett av förslagen från kulturpropositionen som nu genomförs.
25 maj 10

Riksutställningar byter inriktning
Riksutställningar blir kvar men får ett ändrat uppdrag. Man ska dra ner den egna produktionen av utställningen för att i stället bistå andra utställningsproducenter. Dessutom ska det nya Riksutställningar främja en samordning inom musei- och utställningssektorn.
11 maj 10 – SOU 2010:34

Birnbaum chef för Moderna Museet
Daniel Birnbaum blir ny chef för Moderna Museet i Stockholm. Han efterträder Lars Nittve som varit chef för museet sedan 2001.
6 maj 10 – Pressmeddelande

Upphovsrätten ska skyddas
I Upphovsrättsutredningens delbetänkande läggs en rad förslag som syftar till att ta tillvara upphovsmännens rättigheter på en växande marknad. Den särskilde utredaren Jan Rosén vill slå vakt om upphovsmannens rättigheter.
8 apr 10 – SOU 2010:24

Ny chef för världskulturen
Sanne Houby-Nielsen blir ny överintendent och chef för Statens museer för världskultur, dvs för Världskulturmuseet i Göteborg samt etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm.
25 mar 10 – Pressmeddelande: Sanne Houby-Nielsen ny överintendent för Statens museer för världskultur

Museer utreder sin framtid
Riksförbundet Sveriges museer och de centrala museerna har fått regeringens uppdrag att stärka samarbetet i museisektorn.
24 mar 10 – Pressmeddelande: Uppdrag till Riksförbundet Sveriges museer och de centrala museerna om förstärkt samarbete

Taikon och Rosengren får medalj
Silversmeden och samhällsdebattören Rosa Taikon och jazzmusikern Bernt Rosengren fick på torsdagen medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken av regeringen.
18 mar 10 – Pressmeddelande: Bernt Rosengren mottager Illis quorum meruere labores

Inkomstgarantin för konstnärer avskaffas
Inkomstgarantin för konstnärer avskaffas. Nu är det definitivt att regeringen vill avveckla den livslånga inkomstgarantin för en rad framstående konstnärer.
18 mar 10 – Pressmeddelande: Regeringen föreslår att inkomstgarantin för konstnärer avvecklas

Musikverket tar över
När statens stöd till Stiftelsen Rikskonserter upphör bör i stället inrättas ett Statens musikverk som tar över Statens musiksamlingars verksamhet och till det läggs en särskild enhet med ansvar för att främja levande musik.
23 feb 10 – SOU 2010:12

Kulturrådet slaktas inte
Statens Kulturråd får behålla sin en central roll i den nya regionala kulturpolitiken. Kulturrådet ska förhandla med de regionala instanserna om fördelning av statens anslag till kulturen i regioner och kommuner. Det är innehållet i den utredning som landshövding Chris Heister lade fram tidigare i veckan.
23 feb 10 – SOU 2010:11

Regeringens e-postadresser olagliga
Att regeringen enbart håller sig med e-postadresser på engelska är inte förenligt med språklagen, enligt justitieombudsmannen (JO). Däremot är det inte olagligt att döpa svenska flygplatser till airport, anser JO.
23 feb 10

3 miljoner till minoritetsspråk
Regeringen satsar 3 miljoner kronor på att revitalisera minoritetsspråk. Pengarna ska användas till att stödja språkarbete för att stärka och återta de nationella minoritetsspråken.
3 feb 10

Ny vd på rikskonserter
I väntan på att Rikskonserter ska avvecklas under 2011 blir Göran K. Johansson ny chef för Stiftelsen Svenska rikskonserter. Han efterträder den 1 februari 2010 Björn W Stålne. Men redan den 31 december 2010 slutar han det nya jobbet.
26 nov 09

Birgitta Svendén operachef
Birgitta Svendén blir ny operachef på Kungliga Operan i Stockholm. Hon börjar sitt nya jobb den 1 april 2010 då hon efterträder Anders Franzén.
19 nov 09 – Pressmeddelande: Birgitta Svendén blir ny chef för Kungliga Operan

Ny musikplattform utreds
Regeringen lägger ner Rikskonserter 2011. Nu ska en utredare, Eric Sjöström, chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm, lägga fram förslag till en ny statlig plattform för musiklivet.
29 okt 09 – Dir 2009:96

Chris Heister utreder kulturen
Chris Heister, landshövding i Västerbottens län, och tidigare moderat finanslandstingsråd i Stockholms län, ska utreda en ny modell för att fördela statliga bidrag till kulturverksamhet runt om i landet.
29 okt 09 – Pressmeddelande: Landshövding Chris Heister utreder ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet

Staten träder tillbaka
Regeringen föreslår ett nytt mål för kulturpolitiken - målet ska inte längre vara att motverka kommersialismens avigsidor. Anslag på kulturområdet ska fördelas enligt ”portföljmodellen”. Riksteatern, Riksutställningar och Rikskonserter läggs ner.
21 sep 09 – Prop 2009/2010:3

EU:s kulturarv digitaliseras
Den sittande upphovsrättsutredningen har fått i uppdrag att ta ställning till om upphovsrättslagen ska ändras så att det blir möjligt för bibliotek och arkiv att digitalisera och tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddade verk.
13 aug 09 – Dir 2009:65

Kranier återlämnas
Regeringen har gett Statens museer för världskultur i uppdrag att återlämna mänskliga kvarlevor från Nya Zeeland till Museum of New Zeeland, Te Papa Tongarewa. En förutsättning är att Statens museer för världsarvet försäkrar sig om att det sörjs för materialets framtida vård. Idag förvaras materialet av Världskulturmuseet.
20 maj 09

Låg moms på ljudböcker
Sverige får fortsätta att ha en låg moms på ljudböcker. Det har EU:s finansministrar beslutat.
12 mar 09

Språklag, äntligen
Äntligen, utbrister landets språkvårdare. Svenska språket erkänns som huvudspråk i Sverige. Men samtidigt säger regeringen nej till Svenska Akademiens krav på att svenska ska användas i utbildningsväsendets samtliga stadier. Engelskan breder ut sig.
12 mar 09 – Prop 2008/2009:153

Samordna museerna
Museernas verksamhet kan samordnas bättre. Idag finns varken samordning eller överblick och inga stödfunktioner, skriver Museikoordinatorsutredningen i sitt slutbetänkande.
16 feb 09

Kulturutredningen drog rekordpublik
Fullsatt. När Kulturutredningen efter ettochetthalvt års utredande presenterade nya mål och ny organisation för kulturpolitiken var det fullsatt på presskonferensen. Inte ens Anders Borgs krispaket lockar lika många åhörare.
12 feb 09 – SOU 2009:16

Fritt fram att ladda film till april
Regeringen mildrar den nya fildelningslagen, uppger Ekot. Lagen ska träda i kraft i april och det nya är att film- och skivbolagen inte ska få veta vem som laddat ner vad före det datumet.
21 nov 08

Domänförluster hotar svenskan
Det svenska språkets ställning stärks i det förslag som utredningen Värna språken lagt fram. Svenskan anses hotad när delar av den avancerade forskningen sker på engelska. Dessutom håller engelska på att bli Sveriges EU-språk, en utveckling som utredningen vill stoppa.
18 mar 08 – SOU 2008:26

Vilken väg väljer folkbiblioteken?
Ska biblioteken vara värmestugor eller platser där man kan hittar viktiga böcker? Ska biblioteken ägna sig åt musik på cd och film på dvd? Och varför tar inte biblioteken in den smala litteraturen? frågar Christer Hermansson.
28 feb 08 – Hermansson, Christer: Varför har inte fler bibliotekarier Läderbyxor?

EU-domstolen passar om fildelning
EU:s domstol tar inte ställning i den aktuella tvisten om fildelning. Man överlåter åt de enskilda medlemsländerna att tolka direktiven om integritet och elektronisk kommunikation och det nya civilrättsliga direktivet om skydd för upphovsrätten. Sverige lutar åt att ge skiv- och filmbolag rätt att jaga fildelare.
30 jan 08

Minister vill se över författarstöd
Författare som inte längre är aktiva kan få 200 000 kronor om året livet ut. “Det är rimligt att systemet ses över”, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) till tidningen Punkt SE.
16 okt 07 – Regeringen: Kulturdepartementet

Satsning på skolkultur i budgeten
Mer pengar får kulturen, framför allt kulturen i skolan men också scenkonsten och vården av kulturarvet. Men skådespelarna tolkar regeringens budgetförslag som en tragedi.
20 sep 07 – Prop 2007/2008:1

Arbetarnas kulturkamp
Arbetarrörelsen har haft ett problematiskt förhållande till kulturen. Det framgår av Per Sundgrens avhandling Kulturen och arbetarrörelsen.
29 jun 07 – Sundgren, Per: Kulturen och arbetarrörelsen

Marknadsliberal kulturpolitik à la m
Fler privata aktörer, minskade statliga bidrag, mer reklam och sponsring, sänkta skatter, mer marknad och mindre politik. I den riktningen vill moderaterna i riksdagens kulturutskott förändra kulturpolitiken, enligt en debattskrift som innehåller 83 förslag.
8 mar 07 – Kulturen 2.0 - Ett inlägg i den kulturpolitiska debatten (m)

Bättre samverkan mellan museer
Det finns i dagsläget ingen myndighet som har ett övergripande ansvar över museiverksamheten i Sverige. Därför har nu regeringen tillsatt en museikoordinator som ska utvärdera verksamheten och komma med förslag på förbättringar.
5 mar 07 – Dir 2007:22

Språklag ska värna svenskan
Den 8 februari tog regeringen beslut om att utreda ett förslag till språklag. Arbetet med att stärka det svenska språkets ställning fortsätter.
19 feb 07 – Dir 2007:17

Rekordår för gratismuseer
Slopad fri entré kommer att leda till färre besökare, befarar flera museer. Men för de museer som tog betalt blev förra året ett rekordår.
3 jan 07

Fri fildelning och pengar till kulturen
Med fem dagar kvar till valet återupprepar miljöpartiet sitt krav om att legalisera fildelning på nätet och sänka straffen för upphovsrättsbrott. Samtidigt utlovar de gröna fyra friska miljarder till landets kulturarbetare.
12 sep 06 – Miljöpartiet: Släpp filerna fria!

Bättre svenska utanför Sverige
Svenska språkets ställning ska stärkas utomlands. Det fastslår regeringen som nu tillsatt en utredning i syfte att analysera svenskans ställning utanför landets gränser. Som utredare har regeringen utsett generaldirektör Erland Ringborg.
10 maj 06 – Dir

Hotat minoritetsspråk ska räddas
Det samiska språket är hotat och vissa lokala variationer riskerar att helt dö ut. Regeringens utredare Paavo Vallius lanserar därför ett åtgärdsprogram i syfte att rädda samiskan.
27 feb 06 – SOU 2006:19

Moderna klassiker ges ut på nytt
Bokserien Alla tiders klassiker ska ges ut på nytt. Det beslutade regeringen på torsdagen. Satsningen riktar sig främst till grund- och gymnasieskolor och målet är att ge ut 50 nya titlar under de kommande fem åren.
30 dec 05 – Regeringen: Satsning på skolbiblioteken

Folkrörelsepolitiken under lupp
Den statliga folkrörelsepolitiken ska utredas. En särskild utredare ska undersöka hur den nuvarande inriktningen av politiken fungerar och vad som krävs för att göra den bättre.
8 nov 05 – Dir 2005:117

Scenkonsten ska berika kulturarvet
Dokumentationen av landets teater- och dansföreställningar är bristfällig. Många verk riskerar att falla i glömska. Regeringen har därför tillsatt en utredare som ska undersöka vilka insatser som behövs för att ytterligare berika framtidens kulturarv.
8 nov 05 – Dir 2005:111

Varannan damernas i nytt filmavtal
Svensk film ska bli mer jämställd. I det nya filmavtalet för 2006-2010 har en särskild genusparagraf skrivits in. Paragrafen anger att det statliga stödet för svensk filmproduktion ska fördelas jämnt mellan män och kvinnor.
13 okt 05 – Prop 2005/2006:3

Dubbla mål för språkpolitiken
Regeringen formulerar en dubbel målsättning för den svenska språkpolitiken. Dels ska det svenska språkets ställning stärkas, framför allt gentemot engelskan, dels ska framtidens svenskar tala fler främmande språk.
11 okt 05 – Prop 2005/2006:2

Mer tid för utredning om uppdragsarkeologi
Förra året tillsatte regeringen en ny utredning i syfte att se över vissa frågor inom det uppdragsarkeologiska området. Utredaren har beviljats mer tid och ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 augusti 2005.
5 apr 05 – Dir 2005:33

Rätten att använda sydsamiska språket
Det sydsamiska språket som talas i delar av Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna är hotat. Om samerna får rätt att tala sydsamiska i sina kontakter med myndigheterna skulle språket kunna räddas, resonerar regeringen som vill ha frågan utredd.
23 mar 05 – Dir 2005:23

Sänkt bokmoms gav billigare böcker
Priset på böcker och tidskrifter har sjunkit till följd av 2002 års bokmomssänkning. Men inte i den omfattning som reformen avsåg. Framför allt har studenterna anledning att vara besvikna, konstaterar Bokpriskommissionen i sin slutrapport.
2 mar 05 – SOU 2005:12

2006 ska bli mångkulturens år
Det svenska kulturlivet avspeglar endast en bråkdel av den kulturella mångfald som finns i landet i dag. Genom att utnämna 2006 till ett mångkulturår hoppas regeringen locka fler invandrare till landets kulturscener.
5 jan 05 – Dir 2004:169

Biblioteksplaner blir obligatoriska
Riksdagen har på regeringens förslag godkänt två mindre justeringar i bibliotekslagen. Dels sägs det uttryckligen att bibliotek och bibliotekshuvudmän ska samverka. Dels blir kommuner och landsting skyldiga att anta planer för biblioteksverksamheten.
25 nov 04 – KrU 2004/2005:1

Aktionsgrupp för bättre barnkultur
Regeringen har tillsatt en aktionsgrupp för att stärka den svenska barnkulturen. Gruppen ska lyfta fram och ta tillvara positiva erfarenheter från framgångsrika kommuner, skolor och bibliotek.
4 okt 04 – Dir 2004:117

Sveriges orkestrar ska nå ut till alla
Landets musiker spelar en nyckelroll inom den svenska scenkonsten. Regeringen vill därför se över deras arbetsvillkor, så att de även fortsättningsvis ska kunna hålla en hög kvalité och nå ut med sin repertoar över hela landet.
4 okt 04 – Dir 2004:116

Bibliotek ska samverka
Regeringen föreslår några mindre justeringar i bibliotekslagen, som understryker betydelsen av samverkan inom bibliotekssektorn och att kommunerna upprättar biblioteksplaner.
24 sep 04 – Prop 2004/2005:1

Mer tid för utredning om stulen konst
Strax före årsskiftet 2003/ 04 tillsatte kulturdepartementet en utredning som syftar till att förbereda ett svenskt anslutande till den så kallade unidroitkonventionen, om återlämnande av stulna och olagligt exporterade konstföremål. Utredningstiden har efter beslut av regeringen förlängts till och med den 14 januari 2005.
4 jun 04 – Dir 2004:71

Få kvinnliga kulturchefer
Regeringens mål är att de svenska kultur-scenerna ska präglas av jämställdhet. Men verkligheten ser annorlunda ut. Allt som oftast är det männen som lägger beslag på de högre posterna vid landets kulturinstitutioner. Nu föreslås åtgärder.
15 apr 04 – Dir 2004:39

Svensk form i fokus för nytt råd
Som ett led i den tidigare antagna handlings-planen Framtidsformer för god arkitektur har regeringen beslutat att upprätta ett råd för arkitektur och design. Under parollen 'design för alla' ska intresset för svensk form spridas.
15 apr 04 – Dir 2004:24

Välfärden till sjöss utreds
Enligt svensk lagstiftning ska sjömän ha samma rätt som andra medborgare att ta del av välfärdstjänster som kultur- och fritidsaktiviteter. Tjänsterna är i dag statligt finansierade, men nu varslar regeringen om att införa avgifter.
27 feb 04 – Dir 2004:5

Stulen konst ska återlämnas
Den olagliga handeln med kulturföremål har ökat de senaste årtiondena. Nu vill regeringen ansluta Sverige till den så kallade Unidroitkonventionen om återlämnande av stulna och olagligt exporterade kulturföremål.
22 jan 04 – Dir 2003:178

Bokpriserna sjönk med 12,7 procent
Nästan hela skattesänkningen på böcker kom bokköparna till godo under 2002. Den 1 januari förra året sänktes bokmomsen från 25 till 6 procent och under året var inflationen 2 procent. Bokpriserna borde därmed sjunka med 13,5 procent - de sjönk i genomsnitt med 12,7 procent.
8 mar 03 – SOU 2003:8

Idag är kommunen stolt över Hultfredfestivalen
Ung kreativitet och oförstående vuxna i kommunen. Stefan Malmqvist har skrivit boken om Hultsfredsfestivalens historia.
26 jul 02 – Malmqvist, Stefan: Rockparty!

Svensken konsumerar mer kultur
Kulturen når allt fler och har en omfattning som aldrig tidigare, säger regeringen i en skrivelse till riksdagen. Konstaterandet baseras på statistik rörande svenska folkets kulturvanor från 1976 och framåt.
10 jun 02 – Skriv 2001/2002:176

Vi ägnar massmedierna sex timmar om dagen
Vi fotograferar inte så mycket som förr. Och färre går på studiecirklar. Men till bibliotek, teater och konserter tar vi oss oftare. För att inte tala om restauranger, kaféer och barer, där har våra besök ökat starkt.
10 jun 02 – Kulturrådet: Rapport från Statens kulturråd Den kulturella välfärden. Elitens privilegium eller möjlighet för alla? Svenska folkets kulturvanor 1976-1999

Analys av arkivfrågor får vänta
Arkivutredningen som skulle vara klar med sitt betänkande den 31 maj har begärt och fått förlängd utredningstid till den 30 september 2002.
27 maj 02 – Dir 2002:65

Form och design på turné
En ny institution för form och design ska skapas. Enligt utredningsförslaget ska den nya institution dock inte ha några egna samlingar eller något eget museum. I stället ska den nya institutionen samverka med redan befintliga museer, arkiv, institutioner och organisationer.
28 jan 00 – SOU 1999:123

Ny svensk filmpolitik
Riksdagen godkände i förra veckan regeringens förslag om ett samlat svenskt filmavtal.
5 nov 99 – KrU 1999/2000:5

Mer tid till forum för världskultur
Försöksverksamheten med Forum för världskultur ska pågå även år 2000. Regeringen har därför gett kommittén mer tid på sig - en delrapport ska avlämnas senast den 1 mars och en slutrapport senast den 31 december år 2000.
13 aug 99 – Dir 1999:55

Kampanj om kulturarvet
Under åren 1999-2000 ska industrisamhällets kulturarv uppmärksammas på olika sätt. Regeringen har nu tillsatt en delegation som ska bidra till att intresset för industrins kulturarv växer. Delegationen ska samarbeta med berörda svenska myndigheter och institutioner och med Europarådet som genomför en kampanj. Dessutom ska delegationen ansvara för aktiviteter och manifestationer i samband med millennieskiftet.
13 aug 99 – Dir 1999:60

Frågor utan svar
Regering och riksdag har anslagit 24,5 miljoner kronor för en särskild satsning på det industrihistoriska kulturarvet under åren 1999-2001. Professor Erik Hoffrén fick i uppdrag att föreslå hur satsningen skulle utformas. Av direktiven till utredningen framgår att regeringen bland annat ville ha förslag på aktiviteter och manifestationer i samband med millennieskiftet. En fanfar.
26 mar 99 – SOU 1999:18

Statens musiksamlingar tar över Svenskt visarkiv
En särskild utredare ska förbereda och genomföra flytten av Svenskt visarkiv till Statens musiksamlingar. Förutsättningen är att riksdagen godkänner regeringens förslag. Senast den 15 februari 1999 ska utredaren lämna förslag till hur pengarna ska fördelas mellan de två myndigheterna. Senast den 15 april ska utredaren lämna förslag till riktlinjer för visarkivets ställning inom Statens musiksamlingar och senast den 30 juni ska hela uppdraget redovisas.
22 jan 99 – Dir 1998:102

Staten satsar på det industrihistoriska kulturarvet
Regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska utreda och lämna förslag om formerna för, och inriktningen på, regeringens satsning på det industrihistoriska kulturarvet. Utredaren ska, tillsammans med myndigheter och institutioner som arbetar med kulturarvsfrågor, lämna förslag på hur en sådan satsning skulle kunna se ut, bland annat hur den ska organiseras, följas upp och utvärderas. Satsningen ska främst inriktas på tiden från industrialismens genombrott i Sverige. Syftet är att ”främja medborgarförankringen och uppslutningen kring det industrihistoriska arvet samt att bevara och utveckla viktiga kulturhistoriska värden”.
31 jul 98 – Dir 1998:43

Förändrade villkor för konstnärer
Nu ska villkoren för professionella konstnärer förbättras, hoppas riksdagen efter att ha godkänt regeringens förslag om konstnärernas villkor.
12 jun 98 – KrU 1997/1998:13

Det hjälper inte med vackra ord
När riksdagen i förra veckan godkände regeringens handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design hade såväl höger- som vänsteroppositionen invändningar.
22 maj 98 – KrU 1997/1998:14

Nytt bidrag ska öka barns läslust
Stödet till böcker och tidskrifter ökar med 30 miljoner kronor nästa år.
22 maj 98 – KrU 1997/1998:15

Svensk film
Regeringen har tillsatt en filmutredare (Per Olof Engquist) som ska kartlägga och analysera den svenska filmens villkor och lägga fram förslag om hur filmstödet ska utformas i framtiden.
15 maj 98 – Dir 1998:36

Aktiviteter inför tusenårsskiftet
År 2000, ett magiskt årtal? Det tycker i alla fall regeringen som har tillsatt en kommitté med uppgift att planera och genomföra aktiviteter inför det kommande tusenårsskiftet.
8 maj 98 – Dir 1998:26

Museiledning flyttar till Karlskrona
Statens sjöhistoriska museer med ledning och kansli ska flyttas från Stockholm till Karlskrona, slår riksdagen fast.
27 mar 98 – KrU 1997/1998:7

Sverige ska byggas med skönhetsparagrafer
Estetiska värden ska alltid kunna hävdas när hus, vägar och järnvägar byggs i fortsättningen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:117

Fler böcker åt folket
Det statliga stödet till utgivning av böcker utökas. Regeringen satsar 30 miljoner för att tillgången på, och intresset för, litteratur ska bli större.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:86

Mer pengar till konstnärer
Regeringen ska skapa fler jobb åt skådespelare, musiker och bildkonstnärer. Men arbetsmarknadsåtgärder för oetablerade konstnärer ska begränsas.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:87

Staten stöder världskulturen
Teater, musik, dans och konst från länder vars kulturutbud vi vanligtvis inte ser mycket av i Sverige ska ges större utrymme på kulturinstitutionerna.
6 mar 98 – Dir 1998:14

Ams-politiken knäcker konstnärerna
Antalet konstnärer måste begränsas. Arbetsmarknadspolitiken leder till att konstnärerna fastnar i en rundgång mellan arbete och arbetslöshet, anser Konstnärliga arbetsmarknadsutredningen.
2 mar 98 – SOU 1997:183

Konstnärer ska koncentrera sig på konsten
Konstnärers ekonomiska situation ska förbättras. Ett paket fyllt med åtgärder för att öka efterfrågan på konstnärers arbete är lösningen, enligt ett utredningsförslag.
2 mar 98 – SOU 1997:184

Konstnärer saknar kosing
Konstnärer har i genomsnitt klart lägre inkomster än befolkningen i övrigt. Det framgår av tre undersökningar som gjorts för att kartlägga konstnärernas verksamhet och ekonomiska villkor. Syftet har varit att få fram ett underlag som kan användas för att utforma ett eventuellt ekonomiskt stöd till konstnärer. Och ett sådant verkar behövas enligt undersökningarna.
2 mar 98 – SOU 1997:190

Högre estetiska värden
Arkitektur, formgivning och design måste ges en starkare ställning i samhället. Fulhet och slit-och-släng-kulturen måste motverkas.
6 feb 98 – Ds 1997:86

Besparingar i länsmusiken
Statsbidraget till länsmusiken sänks med sammanlagt 50 miljoner kronor under 1998 och 1999. Det står klart sedan riksdagen godkänt fördelningen av de 7,3 miljarder kronor som tilldelats kulturen och idrotten under budgetåret 1998.
19 dec 97 – KrU 1997/1998:1

Fond ska ge fler och bättre dokumentärer
Kortfilmer och dokumentärer. Det ska pengarna i en statlig TV-fond gå till om utredaren Leif Furhammar får som han vill.
5 dec 97 – SOU 1997:172

Konstnärsfond
Genom att införa en femprocentig skatt på vidareförsäljning av äldre konstverk kan en konstnärsfond finansieras.
14 nov 97 – SOU 1997:106

Artister kompenseras för utlånade skivor
Kompositörer, textförfattare och musiker ska få ersättning när cd-skivor och band lånas ut på biblioteken, enligt ett utredningsförslag.
14 nov 97 – SOU 1997:140

Nobelcenter i Stockholms city
Bygg ett Nobelcenter vid Tegelbacken i centrala Stockholm, föreslår tidigare kulturministern Bengt Göransson i en utredning. Centret kan stå klart år 2005.
24 okt 97 – SOU 1997:117

Böcker söker läsare
Bokutredningen betonar distributionens roll för att hjälpa den goda litteraturen att finna sina läsare.
24 okt 97 – SOU 1997:141

Regeringen inrättar teaterakut
Institutioner i kris räddas med en teaterakut när löner och lokalhyror slukar en alltför stor del av anslagen.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Södra Teatern kvar i riksteaterns regi
Södra Teatern i Stockholm är bäst lämpad för teater. Den bör därför inte helt göras om till världskulturhus, som regeringen tidigare har föreslagit.
29 aug 97 – SOU 1997:95

Museer ställer ut rasismen
Historiska museet i Stockholm ska tillsammans med andra museer och kulturinstitutioner göra en utställning över hela landet om rasism och främlingsfientlighet.
23 maj 97 – Ds 1996:74

Inga pengar för Pippi
När Pippi Långstrump går i repris på TV får Inger Nilsson som spelade Pippi inte en krona i ersättning. Men regeringen föreslår nu att sådana avtal ska vara ogiltiga.
4 apr 97 – Prop 1996/1997:129

Världskulturmuseet prepareras
En organisationskommitté har fått i uppdrag att förbereda och genomföra etableringen av ett världskulturmuseum i Göteborg.
24 jan 97 – Dir 1996:110

Södra teatern – värd för världen
Ett världskulturhus flyttar in på Södra teatern i Stockholm. Men hur det ska gå till ska först utredas.
24 jan 97 – Dir 1996:123

Kultur, utbildning och idrott momsbeläggs
Det blir moms på kultur, utbildning och idrott. Det har riksdagen beslutat som ett led i EU-anpassningen.
13 dec 96 – SkU 1996/1997:6

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se