Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
26 artiklar om Etik och religion
 
Behövs alternativ kremeringsmetod?
Cirka 22 ton metall blir över efter kremeringar varje år - skrot efter kistbeslag och medicinska implantat som grävs ned på landets kyrkogårdar. Det här borde återvinnas i stället, föreslår en utredning.
18 dec 13 – SOU 2013:82

Borgerligt tapp i kyrkovalet
De borgerliga partigrupperna tappade rejält i kyrkovalet, där SD ryckte framåt. Men ledarna för de borgerliga riksdagspartierna är inte oroade för att resultatet ska vara en föraning om hur det blir i riksdagsvalet.
16 sep 13

Läromedel om romer tas fram
Skolverket har fått regeringens uppdrag att ta fram läromedel för grundskolan om romsk kultur, språk, religion och historia. Skolverket har konstaterat att det saknas läromedel om romernas kultur och historia. Det har inneburit att skolan inte kunnat fullgöra sin uppgift att undervisa elever om de nationella minoriteterna.
29 aug 13 – Pressmeddelande: Läromedel om romsk kultur, språk, religion och historia tas fram

Avlidna ska begravas snabbare
Den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och begravning respektive kremering bör halveras, från dagens två månader till en månad.
9 nov 11 – Lagrådsremiss: Några begravningsfrågor

Negativ attityd till burka i skolan
Nästan 90 procent av svenska folket tycker inte att det är okej att bära slöjor som täcker ansiktet i skolan eller på jobbet. Däremot visar årets upplaga av Mångfaldsbarometern att ungefär 60 procent anser att det är okej att bära slöjorna hijab och shayla, som inte täcker ansiktet, på arbetsplatsen.
5 aug 10

Folkpartiet vill strama upp slöjregler
Folkpartiets partiledare Jan Björklund vill ändra högskolelagen och skollagen så att rektorer ska kunna förbjuda såväl elever som lärare att ha heltäckande slöja, rapporterar Ekot. Men Socialdemokraterna tycker att Björklund överdriver behovet.
4 aug 10

Blågula perspektiv
Mera svenskt är en samling med nio fristående essäer av Karl-Olov Arnstberg vilka var och en har det gemensamt att de behandlar Sverige. Dagens, gårdagens och framtidens svenska nation sätts i fokus utifrån olika, och ofta flytande perspektiv.
2 jun 10 – Arnstberg, Karl-Olov: Mera svenskt

Kyrkan säger ja till homovigsel
Homosexuella par ska kunna vigas i Svenska kyrkan från och med den 1 november i år. Det beslutade kyrkomötet på torsdagen.
22 okt 09 – Debatten på kyrkomötet, direktsändning och arkiv.

bin Ladins mardröm
Hon marknadsförs som bin Ladens värsta mardröm och uppmanar till en liberal islamisk revolution. Självklart provocerar Irshad Manji när hon som feminist, lesbisk och praktiserande muslim kritiserar och nytolkar islam.
20 nov 08 – Irshad, Manji: Det muslimska problemet

Homoäktenskap avgörs i riksdagen
Kristdemokraterna vägrar att vika sig i frågan om könsneutrala äktenskap. Därför blir det inget regeringsförslag. I stället kommer frågan upp i riksdagen när oppositionens motion ska behandlas.
5 nov 08 – Motion 2008/2009:C454

Islam kan moderniseras
Kärnan i islam är rättvisa och värnandet av människan. Det måste skiljas ut från inflytandet från 600-talets arabiska klansamhällen. Det är huvudtesen i Mohammad Fazlhashemis bok Vems islam, som också är en engagerad polemik mot den danska islamofobin.
13 mar 08 – Fazlhashemi, Mohammad: Vems islam

Kulturskatt värd skydd
Kyrkstäder bör ges ett skydd som är lika starkt som skyddt för de kyrkliga kulturminnena. Riksdagen anser att kyrkstäderna är en omistlig del av den kyrkliga kulturmiljön och att det därför är konsekvent att ändra kulturmiljölagen.
5 maj 00 – KrU 1999/2000:7

Kosherslakt och Halalslakt i Sverige
Hur långt sträcker sig religionsfriheten i det svenska samhället? Varför är det kriminellt att slakta ett djur i enlighet med judisk eller muslimsk tradition i Sverige? Hur ska judar eller muslimer uppfatta den svenska grundlagens stadganden om religionsfrihet?
5 mar 99 – SOU 1999:9

Svenska kyrkan frigörs från staten
Banden mellan Svenska kyrkan och staten, knutna vid kyrkomötet i Uppsala 1593, ska lösas upp den 1 januari 2000. Men skilsmässan blir inte definitiv.
27 nov 98 – KU 1998/1999:5

Dialog hjälper avhoppare
Samhället behöver bygga upp kunskaper för att kunna hjälpa människor som hamnar i kris i samband med att de lämnar auktoritära religiösa rörelser. Någon krisjour liknande de som finns för brottsoffer och misshandlade kvinnor behövs dock inte, anser utredaren Margó Ingvardsson.
6 nov 98 – SOU 1998:113

Staten behåller inflytande över Svenska kyrkan
Svenska kyrkans verksamhet kommer att regleras i en särskild lag och i regeringsformen trots att staten och Svenska kyrkans gemensamma historia slutar år 2000.
12 jun 98 – KU 1997/1998:20

Nya lagar ska hålla reda på kyrkan när den skiljs från staten
Kyrkans och statens nära relation upphör år 2000 och prästernas tjänster ska inte längre vara statligt reglerade. Men regeringen vill ändå införa en särskild lag för Svenska kyrkans organisation.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:116

Staten behåller inflytande över Svenska kyrkan
Svenska kyrkan ska fortfarande kunna förvara allmänna handlingar trots att dess intima relation med staten upphör år 2000, föreslår regeringen.
23 jan 98 – Prop 1997/1998:49

Ingen religionsfrihet i kungahuset
Reglerna om kungens bekännelse bör för närvarande inte ändras, anser regeringen. I regeringsformens (RF) övergångsbestämmelse föreskrivs att kungens religionstillhörighet alltid ska vara ”av den rena evangeliska läran sådan som den uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen”.
23 jan 98 – Prop 1997/1998:49

Bioteknik på gott och ont
En parlamentarisk kommitté har fått i uppdrag att analysera bioteknikens möjligheter och risker.
14 nov 97 – Dir 1997:120

Klart för extra kyrkomöte
Regeringen får rätt att tillkalla ett extra kyrkomöte vid vilken tidpunkt som helst under året. Det har riksdagen bestämt. Beslutet gör det möjligt att genomföra principbeslutet om ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan. Kyrkomötet måste ha ett extra sammanträde under senhösten 1997 innan regeringen lägger fram en proposition om grundlagsändringar.
31 okt 97 – KU 1997/1998:8

Regeringen får rätt att tillkalla extra kyrkomöte
Den högtidliga traditionen att kyrkomötet bara får hållas en gång per år, i högst 15 dagar med början den tredje tisdagen i augusti, är snart ett minne blott. Regeringen vill få rätt att tillkalla ett extra ordinarie kyrkomöte vid vilken tidpunkt som helst under året.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:8

Begravningsavgift för alla utanför Svenska kyrkan
De som står utanför Svenska kyrkan ska betala en begravningsavgift till ett pastorat inom Svenska kyrkan eller till kommunen. För medlemmar i Svenska kyrkan ska avgiften ingå i kyrkoavgiften.
16 maj 97 – SOU 1997:42

Kyrkans trotjänare blir inte längre statens
När stat och kyrka går skilda vägar år 2000 innebär det förändrade villkor för alla som är anställda inom kyrkan.
16 maj 97 – SOU 1997:44

Kyrkan får behålla egendomar
Staten bör avstå från alla anspråk på de egendomar som Svenska kyrkan förvaltar. Kyrkans äganderätt slås fast genom lagstiftning.
16 maj 97 – SOU 1997:47

Europaår mot rasism
En samordnad kampanj mot rasism och främlingsfientlighet startade inom EU vid årsskiftet. Regeringen har givit direktiv till en kommitté som ska leda ”Europaåret mot rasism” i Sverige.
10 jan 97 – Dir 1996:98

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se