Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
11 artiklar om Straffrätt
 
Quicks status omöjlig att bedöma
Det går inte att bedöma Sture Bergwalls (fd Thomas Quick) återfallsrisk. Därför måste vården fortsätta, tycker rättsliga rådets experter. Indirekt uppmanar de ändå sjukhuset: Förbered en öppnare vård.
22 aug 13

E-urkunder införs i straffrätten
Regeringen föreslår att straffbestämmelserna om urkundsförfalskning ska göras teknikneutrala.
27 feb 13

Fri lejd för olaga vapen
Regeringen avser att genomföra en tredje, tidsbegränsad vapenamnesti. Under sammantaget tre månader nästa år, förmodligen mellan mars och maj månad, kommer man att kunna lämna in vapen och ammunition till polisen utan att behöva uppge sin identitet - och utan att bestraffas för olaga innehav.
7 nov 12 – Prop 2012/2013:38

Företag ska följa egen kod
Näringslivets egen etiska kod om vad som är mutor får stor betydelse i det förslag om ny lagstiftning om mutor som en utredning lade fram på tisdagen. Den som följer koden ska inte riskera straff.
8 jun 10 – SOU 2010:38

Skyddade vittnen kan få uppehållstillstånd
Personer från andra länder än EES-länderna kan få uppehållstillstånd i Sverige för att få personskydd för att de vittnat mot kriminella gäng, eller tipsat polisen i samband med utredningar av grov brottslighet i andra länder.
8 apr 10 – Prop 2009/2010:190

Preskription avskaffas för mord
Möjligheten att mordet på Olof Palme klaras upp ökar när regeringen nu föreslår en lag som avskaffar preskriptionen för mord och andra grova brott.
5 nov 09 – Prop 2009/2010:50

Operatör kan tvingas jaga fildelare
Internetleverantörerna kan tvingas ta större ansvar för otillåten fildelning i framtiden. I en ny utredning som överlämnades till justitieminister Beatrice Ask på måndagen, lägger utredaren ett stort ansvar på internetleverantörerna.
4 sep 07 – Ds 2007:29

Exploatering av barn kartläggs
Under ett års tid har en arbetsgrupp samlat in fakta om sexuell exploatering av barn. Arbetsgruppens inventering ska fullföljas av en särskild utredare som ska vara klar senast den 31 maj 2004.
29 apr 03 – Dir 2003:54

Omöjligt att köpa stöldgods i god tro
Det ska inte längre vara möjligt att köpa stöldgods i god tro och att åtnjuta rätt till egendomen. Det betyder att den bestulne ska ha rätt att få tillbaka sin egendom och det utan att betala.
9 jan 03 – Prop 2002/2003:17

Smuggling inom EU är inte möjlig
Den som smugglar sprit, tobak och olja inom EU ska straffas men brottsrubriken blir inte smuggling, brottet blir istället olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor.
1 nov 02 – Prop 2002/2003:10

Lagstiftningen om sexualbrott ses över
En kommitté ska göra en total översyn av bestämmelserna om sexualbrott.
14 aug 98 – Dir 1998:48

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se