Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
13 artiklar om Åklagarväsen
 
Inget åtal mot Julian Assange
Våldtäktsutredningen mot Julian Assange läggs ned, meddelade vice överåklagare Eva-Marie Persson vid en presskonferens på tisdagen. Julian Asange svenske advokat Samuelson är starkt kritisk mot hur förundersökningen mot hans klient har skötts.
19 nov 19 – SR. Ekot. Assangeutredningen läggs ner av överåklagaren, SR. Sven-Erik Alhem: Assange-ärendet måste granskas

Inga åtal efter barnäktenskapslag
Lagen mot barnäktenskap har funnits i ett år. Trots att ett stort antal anmälningar har nått polisen har inte ett enda fall gått till åtal.
16 jul 15

Kortare väntan för unga brottsoffer
I mål där ungdomar är brottsoffer måste rättegången börja inom fyra veckor från åtal, enligt ett utredningsförslag.
4 jun 13 – Ds 2013:30

Krav på objektiva förundersökningar
Kvaliteten på brottsutredningar måste höjas. Det kan ske genom att kraven på objektivitet i förundersökningar skärps. Åklagare och polis måste ta fram fakta som talar såväl för som emot den misstänktes skuld.
19 maj 11 – SOU 2011:45

Insyn i förundersökning ökar
Insynsutredningen föreslår ett antal klarlägganden om en brottsmisstänkt persons insyn i förundersökningen. Den misstänkte ska ovillkorligen ha rätt till insyn i allt material som har betydelse för åklagarens ställningstagande.
9 mar 10 – SOU 2010:14

Beatrice Ask har förtroende för JK
Justitieminister Beatrice Ask (m) säger sig ha fullt förtroende för justitiekanslern (JK) Göran Lambertz. Men företrädaren Thomas Bodström (s) kräver att hon agerar för att lösa en "hopplös" och "fullkomligt unik" situation där JK är i konflikt med stora delar av rättsväsendet.
29 dec 06

Effektivare jakt på ekobrottslingar
Antalet ärenden som hamnar hos Ekobrottsmyndigheten har stadigt ökat de senaste åren. Allt fler ekobrott kan dessutom kopplas till den organiserade, gränsöverskridande brottsligheten. Nu ska myndighetsarbetet effektiviseras.
12 sep 05 – Dir 2005:92

Centralisering av åklagarväsendet
Av ekonomiska och administrativa skäl föreslår regeringen att åklagarväsendet får en ny organisation. Istället för tre nivåer – central, regional, lokal - bör det räcka med två nivåer.
22 okt 04 – Prop 2004/2005:26

Avlyssning på utländsk begäran
Samarbetet mellan svenska åklagare och domstolar och deras utländska kolleger ska underlättas.
28 apr 00 – Prop 1999/2000:61

Färre klagomål till JO
Klagomålen till JO var 90 färre under det gångna året än under året dessförinnan. I gengäld tog ämbetet några fler egna initiativ till utredningar och inspektioner.
12 nov 99

Ekobrottsmyndigheten tar form
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att förbereda och bilda den nya ekobrottsmyndigheten.
24 okt 97 – Dir 1997:107

Nya regler för JO
Justitieombudsmannen, JO, ska kunna lämna över fler ärenden till andra myndigheter för utredning och prövning.
6 jun 97 – KU 1996/1997:28

JK utreder turerna kring Arboga
Regeringen har gett justitiekanslern i uppdrag att granska Försvarets materielverks (FMV) uppgörelse med Volvo Aero. I ett beslut den 19 december gick regeringen med på att materielverket skulle få teckna avtal för produktstöd till försvarets flygplansmotorer. Dagen därpå skrev FMV under en överenskommelse med Volvo Aero. Vid sidan av underhållsavtalen tecknade materielverket också ett avtal om ”hanteringen av vissa kostnader till följd av minskat underhållsbehov”. Det är det sistnämnda avtalet som regeringen vill att justitiekanslern ska granska. JK ska klarlägga innebörden och syftet med avtalet, liksom vilka befogenheter materielverket har att över huvud taget sluta sådana avtal.
7 feb 97 – Regeringsbeslut

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se