Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
38 artiklar om Statlig sektor
 
Ny upphandlingsmyndighet skapas
Regeringen förbereder bildandet av en fristående myndighet som ska sköta det statliga upphandlingsstödet.
22 jan 15 – Dir 2014:161

Budgetprocessen detaljregleras
Alliansen vill att principen om en sammanhållen behandling av regeringens budgetförslag ska artikuleras tydligare i Riksdagsordningen; och har stöd av Sverigedemokraterna. De rödgröna varnar för att riksdagens demokratiska handlingsutrymme minskar.
ÖPPEN20 mar 14 – Prop 2013/2014:173

Förluster även i Polen
Vattenfall gör ännu en miljardförlust. Energibolag har tappat kraftigt i värde de senaste åren. Polska Enea som den svenska eljätten nu säljer är inget undantag.
15 jan 14

Fortifikationen säljer ut
Fortifikationsverket, som förvaltar större delen av Försvarets fastigheter och anläggningar, ska avvecklas. En utredning föreslår att en del av beståndet ska drivas i bolagsform. Merparten måste dock även i fortsättningen förvaltas av en myndighet.
5 sep 13 – SOU 2013:61

Ökat resultat för statliga bolag
De statliga bolagens resultat efter skatt ökade i fjol till 48,8 miljarder kronor, från 41,4 miljarder kronor.
2 apr 13 – Rapport för bolag med statligt ägande januari - december 2012

Telia-chefer utreds för mutbrott
Två höga Telia-chefer misstänks för mutbrott i samband med affären i Uzbekistan, men företaget anser att anklagelserna inte stämmer.
13 dec 12

Staten ska inte direktäga bolag
Politiskt förnuft och företagsekonomisk rationalitet är väsensskilda. Det menar utredaren och fd bankdirektören Hans Dalborg som föreslår att staten ska släppa förvaltningen av Apoteket, LKAB och alla andra statligt hel- och delägda bolag.
29 mar 12 – SOU 2012:14

Mer pengar till Finansinspektionen
Från och med 2014 vill regeringen ge Finansinspektionen drygt 100 miljoner kronor mer per år. Det motsvarar cirka 30 procents ökning av dagens förvaltningsanslag. Förhoppningen är att myndigheten ska utveckla och förbättra sitt tillsynsuppdrag.
1 sep 11

Banta statens fastighetsförvaltning
Det statliga fastighetsinnehavet är en mångmiljardaffär, som behöver effektiviseras och samordnas. En färsk utredning föreslår att Fortifikationsverket, som har hand om försvarets fastigheter, avvecklas.
7 apr 11 – SOU 2011:31

Utförsäljning av statliga bolag stoppas
Oppositionspartierna i riksdagen stoppade som väntat regeringens möjlighet att sälja delar av SBAB, Telia Sonera AB och Posten Nordic AB. Riksdagen beslutade också att säga nej till regeringens trevan att släppa in fler ägare i Vattenfall.
17 mar 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:73

Statliga bolagsresultat plus 45 procent
Nu är den tredje delårsrapporten publicerad och det står klart att de uppåtgående kurvorna håller i sig, även om företagens omsättning minskade kraftigt under det tredje kvartalet.
24 nov 10 – Delårsrapport för företag med statligt ägande januari - september 2010

Statliga bolag går bra
Vattenfall redovisar närmare 9 miljarder i vinst, och LKAB närmare 5 miljarder, under det första halvåret 2010. Sammanlagt ökade de statligt ägda företagens omsättning med 20 procent från januari till juni. Bara SAS går dåligt.
14 sep 10 – Promemoria: Rapport för företag med statligt ägande januari - juni 2010

Tänkbart att krympa Vattenfall
Socialdemokraterna välkomnar att Centerpartiet vill sälja vissa utländska delar av Vattenfall eftersom bolaget "förköpt sig" på kol och gas.
5 aug 10

Budgetmålen följs
15,7 miljarder kronor mer i utgifter och 15,7 miljarder mer i inkomster. Det är skillnaden mellan oppositionens budgetmotion och regeringens budgetproposition.
3 maj 10 – Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

54 miljarder minus - bättre än väntat
Statens finansiella sparande blev minus 54 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2009. Trots det visar helåret 2009 bättre siffror än som förutspåddes i budgetpropositionen för 2009. Då beräknades det statliga finansiella sparandet till minus 63 miljarder. Utfallet, enligt SCB:s siffror, blir minus 6 miljarder kronor.
25 mar 10 – SCB: Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2009

21 miljarder till statskassan
Statens företag går bra. Krisåret 2009 gav de en utdelning till ägaren staten på nära 21 miljarder kronor. Och värdet på statens börsnoterade aktier ökade med 55 procent till nära 150 miljarder kronor.
16 mar 10 – Rapport för företag med statligt ägande januari – december 2009

Lönsamma offentliga företag
De offentligt ägda företagen svarar för över 7 procent av sysselsättningen i näringslivet. Lönsamheten mätt som avkastning på eget kapital är högre för de statligt ägda företagen än i näringslivet totalt.
3 dec 09 – SCB: offentligt ägda företag

Högre omsättning, lägre vinst
Ökad omsättning, lägre vinst. Det är resultatet för de statliga företagen under årets tre första kvartal. Under samma period ökade värdet på de aktier staten äger i börsnoterade företag med 43 procent.
24 nov 09 – Rapport för företag med statlig ägande januari-september 2009

Vinsterna minskade bara måttligt
De statliga företagen gjorde en vinst på 13 miljarder kronor före skatt under första kvartalet i år. Det är 1,6 miljarder (11 procent) lägre än samma tid förra året.
20 maj 09 – Rapport för företag med statligt ägande januari-mars 2009

Fler kvinnor leder statliga bolag
Andelen kvinnliga ordföranden i de statliga bolagen har ökat från 22 procent 2006 till 35 procent i år, enligt en undersökning från Näringsdepartementet. Andelen kvinnliga ledamöter i de statliga bolagens styrelser är nu 48 procent.
14 maj 09 – Pressmeddelande: Ökad jämställdhet och mångfald i de statliga bolagen

Bonusstopp KU-anmäls
Regeringens nya riktlinjer om stopp för bonusar i statligt ägda bolag blir en fråga för Konstitutionsutskottet (KU). Centerpartiets Fredrick Federley menar att regeringens beslut att stoppa rörliga löner för ledningarna för AP-fonderna strider mot lagen.
7 maj 09 – KU-anmälan, angående bonus

Statligt bonusstopp vållar kritik
Regeringen har beslutat att stoppa rörliga löner till ledningarna för statliga företag och AP-fonderna. Men AP-fonderna ska också arbeta för att bonussystem tas bort också i de företag där AP-fonderna äger aktier.
23 apr 09 – Pressmeddelande: Regeringen inför nya riktlinjer för ersättningar till ledningar och anställda i AP-fonderna, Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AP-fonderna

Vem är mest emot bonusar?
Alla var emot bonusar. Men det rådde stor oenighet vem som var mest emot och varför bonusar var dåliga. Så kan riksdagens aktuella debatt om bonusar i statliga företag sammanfattas.
26 mar 09 – Snabbprotokoll 2008/2009:92

Underskott väntar i statsfinanserna
De svenska statsfinanserna är på väg att försämras. Finanskrisen dämpar den ekonomiska tillväxten och försvårar fortsatta försäljningar av statliga tillgångar, skriver Riksgälden.
4 nov 08

Sälj inte Posten
Mer än hälften av svenskarna vill att Staten behåller majoritetsägande i Posten, Apoteket, SJ och Vattenfall. Det framgår av en undersökning som fackförbundet SEKO gjort.
8 maj 08 – Enkätundersökning, Seko

Stora vinster i statsföretag
Det går bra för statens företag. I fjol blev utdelningen till staten 26 miljarder kronor från de största företagen. Det är några miljarder lägre än 2006, men försäljningen av aktier i TeliaSonera för 18 miljarder kronor minskade utdelningen.
12 mar 08 – Rapport för företag med statligt ägande 2007

Hägglund KU-anmäld
Socialminister Göran Hägglund (kd), har anmälts till KU för sitt sätt att styra Apoteket AB. Monica Green (s) anmäler honom för att han förmått Apotekets styrelseordförande att stryka frågan om det planerade samarbetet Medco från styrelsens dagordningen.
24 jan 08 – Begäran om granskning av socialminister Göran Hägglunds styrning av Apoteket AB

Vårbudgeten krymper
Finansminister Anders Borg gör om budgetprocessen. Sedan 1990-talet har riksdagen beslutat om flera förändringar för att effektivisera budgetprocessen.
16 jan 08 – Effektivare budgetarbete med ny vårproposition

Apoteksmonopolet bryts upp
Apoteksmonopolet avskaffas. Det föreslår utredaren Lars Reje. Men det blir ingen avreglerad medicinmarknad. Det ska krävas tillstånd för att driva apotek och prisregleringen blir kvar, enligt utredningen. Förändringarna syftar till billigare läkemedel och ökad tillgänglighet.
9 jan 08 – SOU 2008:4

Odell redo sälja Vin&Sprit
Analysen av förutsättningarna för en försäljning av det statliga ägandet i Vin & Sprit är avslutad, konstaterar Finans- och Näringsdepartementen i ett gemensamt meddelande.
12 dec 07

Snabb minskning av statens skulder
Konjunkturen är urstark och statsskulden krymper i rask takt. Innan mandatperioden är över kan skuldkvoten vara nere under 30 procent, enligt Ekonomistyrningsverkets senaste budgetprognos.
8 feb 07 – Ekonomistyrningsverket: Budgetprognos 2007

Statsskulden ska betalas snabbare
Den som är satt i skuld är icke fri, skrev den förre statsministern Göran Persson. Den nya regeringen är inne på samma linje och ökar nu takten i amorteringen av den svenska utlandsskulden.
13 nov 06 – Regeringen: Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2007

Kraftigt förbättrade statsfinanser
Det statsfinansiella läget ser betydligt ljusare ut än vad experterna tidigare trott. Nu skriver Riksgäldskontoret upp sin prognos med 42 miljarder kronor och pekar på ett överskott i statsfinanserna med 16 miljarder kronor 2006.
2 mar 06 – Riksgäldskontoret: Statsupplåning 2006:1

Jämställdheten i statsföretag ska redovisas
Riksdagen vill ha bättre information från regeringen om de statliga företagen och affärsverken.
4 dec 98 – NU 1998/1999:5

Hyresportfölj ska ge ökad statlig flexibilitet
Statliga myndigheter måste effektivisera sin lokalförsörjning, anser regeringen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:137

Statligt ägande
Regeringens skrivelse om företag med statligt ägande ska läggas till handlingarna utan åtgärd, anser riksdagsmajoriteten.
5 dec 97 – NU 1997/1998:6

Stora staten krymper
Vattenfall ger störst vinst, Telia har den största omsättningen och Posten har flest anställda.
10 okt 97 – Skriv 1997/1998:20

Statliga företag
Av regeringens årliga skrivelse om det statliga företagandet framgår att staten ägde eller var delägare i 78 företag år 1995, vilket var något fler än året dessförinnan.
1 nov 96 – Skriv 1996/1997:20

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se