Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
82 artiklar om Privat sektor
 
Industrifacken kräver tre procent
De fem industrifacken IF Metall, GS, Livs, Unionen och Svenska ingenjörer ställer krav på en löneökning på 3 procent i ett nytt ettårsavtal. LO-förbunden Kommunal och Pappers står utanför LO-samordningen.
4 nov 19 – SR, Studio ett (ljudklipp 14 minuter)

Ny bilkoncern försonar Macron och Salvini?
En sammanslagning av italiensk/amerikanska Fiat Chrysler och fransk/japanska Peugeot Nissan skulle skaka om den globala bilindustrin. Den skulle resultera i världens tredje bilförsäljare efter Toyota och Volkswagen. Om Nissan/Mitsubishi ingår blir det världens största biltillverkare. Men affären har att brottas med en rad finansiella, företagsstrategiska och inte minst politiska hinder, skriver Financial Times.
ÖPPEN31 maj 19 – Financial Times 31/5-19, Le Monde 29/5-19

Upplagt för tuff kamp om lönerna
Facken inom industrin kräver 2,8 procent i löneökningar för 2016. Arbetsgivarnas svar: Alldeles för högt, det skadar konkurrenskraften.
2 nov 15

Ikea i fokus för skatteplanering
Hundratals internationella storbolag har ägnat sig åt avancerad skatteplanering med hjälp av Luxemburg, visar en granskning.
6 nov 14 – Luxembourg Leaks Database (som innehåller de läkta dokumenten)

Juncker i blåsväder om skattesystem
- Förklara dig, lyder kravet på nye EU-basen Jean-Claude Juncker efter uppgifter om hans hemland Luxemburgs frikostiga skatteregler. Stormen mot den forne premiärministern kan leda till ett misstroende i EU-parlamentet.
ÖPPEN6 nov 14 – Luxembourg Leaks Database (som innehåller de läkta dokumenten)

Skuldsanering ingen kvick fix
Frågan om staten borde underlätta skuldsanering för insolventa personer har bollats som en het potatis mellan oppositionen och regeringen i flera års tid. Nu lägger en utredning kompromissförslag.
10 okt 13 – SOU 2013:72

Inkomstklyftorna större än någonsin
Sverige är det land av de sammanlagt 34 OECD-länderna där inkomstspridningen ökat snabbast under gångna kvartsseklet, konstaterar OECD.
16 maj 13 – OECD: Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising (2011), COUNTRY NOTE SWEDEN

Operation förhalning
Regeringen sjösätter en utredning som ska föreslå hur man kan förebygga tendensen hos privatpersoner att landa i skuldfällor de inte kan ta sig ur.
19 apr 12 – Dir 2012:31

Självständigare revisorer efterlyses
Efter en överenskommelse mellan finansmarknadsminister Peter Norman (M) och revisionsbranschen i fjol, kommer regeringen nu med tre lagändringsförslag som ska stärka revisionen av banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag och försäkringsföretag.
16 feb 12 – Ds 2012:4

Uppgång för tjänsteproduktionen
Tjänsteproduktionen ökade med 3,0 procent i december 2011 jämfört med samma månad ett år tidigare. Jämfört med november 2011 var dock tjänsteproduktionen oförändrad. Ökningen mellan tredje och fjärde kvartalet 2011 var 0,4 procent.
8 feb 12 – SCB: Tjänsteproduktionsindex, december 2011

Vi äter oftare på krogen
Trots inbromsningen i ekonomin under senhösten går svenskarna gå på krogen i ökad omfattning. I december 2011 steg restaurangernas försäljning med 4,3 procent jämfört med samma månad 2010.
8 feb 12 – SCB: Restaurangindex, december 2011

Löneavtal ger 3 procents påslag
Efter rejäl nattmangling blev det klart: 300 000 anställda i industrin får 3,0 procents påslag över 14 månader.
12 dec 11

Livat på krogen
Det är uppåt på krogen. Restaurangernas försäljning ökade med 5,1 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol. Personalrestaurangerna gick allra bäst, plus 14,1 procent.
6 okt 11 – Pressmeddelande från SCB

EU-avslag för föreningars momsfrihet
EU-kommissionen avslår svenska regeringens ansökan om en momsgräns för ideella föreningar. I dag är hela den svenska ideella sektorn undantagen från moms.
31 mar 11

Regeringen överkörd om skuldsanering
Riksdagen begär ett nytt lagförslag från regeringen för att fler skuldsatta ska få skuldsanering snabbt. En majoritet i civilutskottet med de rödgröna partierna och Sverigedemokraterna, står bakom förslaget.
30 mar 11 – CU 2010/2011:CU9

Stopp för statliga utförsäljningar
Näringsutskottet vill stoppa försäljningen av statens aktier i SBAB, Posten Norden och Telia Sonera. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står bakom förslaget medan regeringspartierna reserverat sig, enligt ett pressmeddelande från riksdagen.
1 mar 11

Hushållen slänger mycket mat
Det är i hemmen som vi slänger allra mest mat. Nästan en tredjedel av maten vi köper äts inte upp. Det visar studier vid Lunds tekniska högskola, rapporterar Sveriges Radios Ekot.
2 jan 11

Fler ska kunna få skuldsanering
Regeringen vill utvidga möjligheten att få skuldsanering till att omfatta även mindre näringsidkare. Verksamhetens storlek ska alltså inte längre få avgöra om skuldsanering beviljas eller ej. Regeringen föreslår dessutom att saneringen ska kunna beviljas även i de fall då merparten av skulderna är relativt nya. Skuldernas ålder ska inte vara utslagsgivande.
28 okt 10 – Prop 2010/2011:31

Storföretagen är optimistiska
Sedan i våras har storföretagens konjunkturläge förbättrats i samtliga branscher. Uppgången är tydligast i tjänstesektorn, men även inom industrin noterar Statistiska Centralbyrån en stabil uppgång.
26 okt 10 – SCB: pressmeddelande Nr 2010:283

Hushållen optimistiska
Hushållen som utgjort motorn när det gällt att dra den svenska ekonomin upp ur krisen är fortsatt optimistisk om framtiden. Men optimismen är större när det gäller den egna, privata, ekonomin än samhällsekonomin.
3 jun 10 – Konjunkturinstitutet: Hushållen mer optimistiska om den egna ekonomin

Näringslivet anställer fler
Näringslivet är mycket optimistiskt inför framtiden. Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för maj visar en optimism som är mycket större än normalt.
3 jun 10 – Konjunkturinstitutet: Hushållen mer optimistiska om den egna ekonomin

Utvidgad flytträtt utreds
Regeringen gjorde det möjligt för försäkringsbranschen att införa flytträtt i gamla försäkringsavtal i samband med att man införde flytträtt i alla nytecknade pensionsförsäkringar. Eftersom bara ett fåtal försäkringsbolag infört flytträtt i gamla försäkringar, ska en utredning nu ta fram förslag som tvingar bolagen att införa flytträtt också i de gamla försäkringarna.
29 apr 10 – Dir 2010:43

Stabil utlåning till hushåll
Tillväxttakten i bankernas och finansinstitutets utlåning till hushållen är 9,3 procent på ett år. Den ligger därmed stabilt på samma nivå under årets tre första månader. Sammanlagt uppgick utlåningen till hushållen till 2 372 miljarder kronor vid utgången av mars i år.
29 apr 10 – SCB: Utlåningen till hushåll fortsatt stabil

Detaljhandeln ökade i mars
Sveriges relativt snabba återhämtning från lågkonjunkturen beror enligt finansminister Borg på att hushållens konsumtion är överraskande stark. Nu har han fått nya siffror att glädja sig åt. Detaljhandeln tog ett stort skutt uppåt i mars.
29 apr 10 – SCB: Försäljningen i detaljhandeln ökade i mars

SOM:rapport: Bättre privat, men sämre för Sverige
71 procent av svenskarna ansåg i fjol att Sveriges ekonomi var sämre än den var för tolv månader sedan. Detta föga överraskande påstående kommer från SOM-institutets mätning svenska folkets tankar om den ekonomiska krisen.
22 apr 10 – Vems ekonomiska kris?

Staten stoppar bonusar
Telia Soneras stämma beslöt, i enlighet med svenska statens förslag, att stoppa bonusar till den högsta företagsledningen. Med 99 procent av rösterna räknade slog stämmans ordförande Sven Unger fast att svenska statens förslag vunnit.
7 apr 10

Nytt avtal klart för handeln
Båda parter säger ja till medlarnas bud i handelns avtalsrörelse, uppger LO-facket Handels. Därmed blir det ingen handelsstrejk i morgon.
7 apr 10

Kommuner sviker skuldsatta
Hälften av landets kommuner gör inte tillräckligt för att hjälpa människor som fastnat i skuldfällan. Samtidigt lånar svenskarna rekordmycket och allt fler hamnar hos Kronofogden.
7 apr 10

Löneavtalen lägre än väntat
Löneökningar kring 1,6 procent om året har blivit norm i årets avtalsrörelse. Nu skriver LO-förbunden under avtal som ger 3,2 procent på 22 månader. Tidigare har flera Saco- och TCO-förbund accepterat 2,6 procent på 18 månader.
31 mar 10 – Löneavtal 2010 -

Lönerna höjs med 2,6 procent
Fackförbundet Unionen har tecknat löneavtal för tjänstemän inom industrin och handeln. Avtalet ger 2,6 procent under en 18-månadersperiod. Lönerna höjs med 0,7 procent i juni 2010 och ytterligare 1,4 procent den 1 juni 2011.
20 mar 10

Integritetsskydd vid kreditupplysning
Skyddet för den enskildes integritet ska stärkas i samband med kreditupplysning på Internet. Bland annat ska registeruppgifter om att en kreditupplysning lämnats gallras efter ett år.
16 mar 10 – Prop 2009/2010:151

Löneförhandlarna tar nya tag
Noll i löneökningar är bortspelat. Bemanningsföretagens konkurrens med återanställningsrätten är den heta frågan. En ny het förhandlarhelg kan stå för dörren.
16 mar 10

Ökad orderingång
Orderingången till svensk industri ökade med 3,7 procent mellan december 2009 och januari i år. Det visar statistik från SCB. Orderingången från hemmamarknaden ökar något starkare än från exportmarknaden.
10 mar 10 – SCB: Industrins leverans- och orderläge, januari 2010

Industriproduktionen ökade i januari
Industriproduktionen vände uppåt i januari. Den ökade med 1,6 procent jämfört med i december 2009.
10 mar 10 – SCB: Industriproduktionsindex, januari 2010

Ökad ekonomisk optimism
Optimismen i det svenska näringslivet är nu större än på länge. Framtidstron är stark och orderingången ökar mycket kraftigt. Hushållen är om möjligt mer optimistiska både när det gäller framtiden för den egna ekonomin och samhällsekonomin.
25 feb 10 – KI:s konjunkturbarometer

Kreditupplysning på Internet försvåras
Det ska bli svårare att komma åt kreditupplysningar om enskilda personer på Internet. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
11 feb 10 – Pressmeddelande: Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning

Nästan bara män har miljoninkomster
Runt sju promille av svenskarna tjänar över en miljon kronor per år. Män dominerar stort bland dessa miljonärer och de bor i Storstockholms kommuner. I vissa kommuner finns inte någon med inkomster över en miljon.
21 jan 10

Klyftan ökar mellan rika och fattiga
Mellan 1991 och 2007 har de rikaste tio procenten i landet ökat sina disponibla inkomster med 88 procent. För de fattigaste tio procenten var ökningen 15 procent. Och arbetslösa och sjuka halkar efter dramatiskt
8 dec 09

Lägsta aktiekapital blir 50 000 kronor
Ett privat aktiebolag ska ha ett aktiekapital på lägst 50 000 kronor. Det föreslår regeringen i en proposition. Det innebär en halvering av dagens krav på ett lägsta aktiekapital på 100 000 kronor.
25 nov 09 – Prop 2009/2010:61

Minskade egenavgifter återinförs
Nu återinför regeringen det avdrag för egenavgifter för enskilda näringsidkare som man tog bort tidigare. Egenavgifterna föreslås minska med 5 procentenheter, dock högst 10 000 kronor per år.
18 nov 09 – Promemoria: Nedsättning av egenavgifter

Ökad produktion i industrisektorn
Nu kommer för första gången på länge positiva siffror om den svenska industriproduktionen. Nedgången tycks vara bruten och en liten ökning noteras. En kraftig ökning noteras i fordonsindustrin som ökade med 22,7 procent mellan augusti och september.
10 nov 09 – SCB: industistatistik

Sänkt skatt på uppemot 2 000 kronor
Två tusen kronor till läkaren, hälften till städaren. Så har regeringens skattesänkningar slagit sedan maktskiftet. Men i relation till lönen har de lågbetalda fått de största skattesänkningarna.
21 sep 09

M vill ha nya skattesänkningar
Moderaterna vill sänka skatten för dem som arbetar med totalt 10 miljarder kronor. Det skulle ge alla heltidsarbetande löntagare 200-250 kronor mer kvar i plånboken varje månad.
22 aug 09

Avtal klart - osäker finansiering
Ett avtal mellan General Motor och Koenigsegg Group om ett övertagande av Saab tycks vara klart. En förutsättning för att avtalet ska bli helt klart är att frågetecknen om finansieringen rätas ut.
18 aug 09

Inga Saab-löften
Statssekreterare Jöran Hägglund på Näringsdepartementet med ansvar för förhandlingarna med Saab ger inga löften om stöd till affären mellan GM och Koenigsegg. Han bemöter därmed de uttalanden om utlovat stöd som Koenigseggs styrelseordförande Augie K Fabela säger sig ha fått av Hägglund.
18 aug 09

Ökade inkomstklyftor mellan könen
Inkomstklyftorna mellan män och kvinnor har växt de senaste åren.
22 jul 09

Skatteavdrag för gåvor
Kristdemokraterna vill införa skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer, för både enskilda personer och företag. Förslaget presenterades av KD-ledaren Göran Hägglund under partiets dag i Visby.
2 jul 09

Modernare mutlagstiftning utreds
Regeringen tillsätter en utredning som ska föreslå en modernare och tydligare lagstiftning om mutor och bestickning.
19 mar 09

Reinfeldt: SEB-löner provocerande
SEB:s ordförande Marcus Wallenberg försvarar höjningen av de fasta chefslönerna i banken, som gör att SEB diskvalificerar sig från statens bankgarantiprogram. Men kritiken från både Reinfeldt och Sahlin är hård. (TT)
12 mar 09

Metall öppnar för sänkt lön
IF Metall och arbetsgivarna har undertecknat en krisöverenskommelse för industrin. IF Metall öppnar för lokala lönesänkningar. I stället för att varsla om uppsägning ska företaget och facket lokalt komma överens om ledighet och utbildning. Ersättning blir minst 80 procent av den faktiska lönen.
2 mar 09 – IF Metall: Ramavtal om permittering och utbildning

Få ljuspunkter i dyster konjunkturrapport
Konjunkturbarometern för februari är en lika dyster läsning som de senaste månaderna. Sysselsättningen har minskat de senaste månaderna och företagen planerar för ytterligare kraftiga nedskärningar. Att bilhandeln är en av de få ljuspunkterna säger något krisens djup.
26 feb 09 – Konjunkturbarometern Företag och hushåll

Reinfeldt: Staten ingen bra bilägare
Statsminister Fredrik Reinfeldt beskriver GM:s plan för Saab som en fälla där man försöker få svenska staten att ta ansvar för amerikanska företag. – Jag bedömer inte att staten är en långsiktigt bra bilägare.
18 feb 09

Företagen dystrare än någonsin
Hushållen har blivit något mer positiva i sin syn på Sveriges ekonomi. Men företagen är dystrare än någonsin. Hälften av industriföretagen förutspår neddragningar och uppsägningar under första kvartalet 2009.
29 jan 09 – Konjunkturinstitutet: Konjunkturbarometern, januari 2009

Volvo och Saab har stora problem
Världens bilindustri är i kris. Försäljningen i USA och i flera länder i Europa och Asien har i år rasat med mellan en tredjedel och hälften av förra årets försäljningssiffror. Bilindustrin världen över vänder sig till regeringar och parlament för att få ekonomiskt stöd.
4 dec 08 – Näringsministerns pressträff

Städavdraget ingen succé
Avdraget för hushållsnära tjänster, pigavdraget, blev inte någon succé, enligt färska siffror från Skatteverket. I stället för en total skattereduktion på 700 miljoner kronor som regeringen räknat med, blir det för andra halvåret i fjol bara 131,5 miljoner. Det berättar Dagens Nyheter som tagit del av skatteverkets uppgifter..
21 aug 08

Volvo varslar 1200
Volvo Personvagnar varslar 1 200 personer om uppsägning, främst i Göteborg och Olofström. Vd Fredrik Arp vill inte säga om varslet räcker för att få Volvo på rätt köl igen.
25 jun 08

Förlorarna i strukturomvandlingen
Strukturomvandlingar är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och en följd av den. Men den enskilde arbetstagaren får betala priset för den i form av arbetslöshet och inkomstbortfall. Det visas i en rapport till Långtidsutredningen som gjorts av Institutet för tillväxtpolitiska studier.
6 mar 08 – SOU 2008:21

Invandrare kan stärka produktiviteten
Långtidsutredningen förutspår en lägre produktivitetsutveckling i näringslivet fram till 2020. Men en ökad integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden skulle väsentligt öka produktiviteten.
27 feb 08 – SOU 2008:14

Svenska företagsklimatet får vg
Ska man betygsätta det svenska företagsklimatet kan man absolut inte dela ut ett MVG. Men att bara ge ett G vore orättvist. Det får bli ett VG, men med viss tvekan. På en rankinglista där de 23 rikaste länderna ingår kan man placera in Sverige på plats åtta.
22 nov 07 – Ds 2007:37

Skandalen i Skandia
Ekonomijournalisten Olle Rossander fick sparken från Förtroendekommissionen, som skulle skapa etiska regler för näringslivet så att något liknande Skandiaskandalen inte skulle uppstå igen. Nu har han skrivit en bok om mönstret bakom Skandia och andra finansskandaler.
5 jun 07 – Rossander, Olle: Det kidnappade kapitalet

Unga bilägare ska slippa skulder
Barn ska inte längre behöva dra på sig skulder på grund av att föräldrarna registrerar dem som bilägare. Det skriver regeringen i en ny proposition, som lägger över betalningsansvaret på förmyndarna.
13 mar 06 – Prop 2005/2006:117

Lättare bli av med gamla skulder
Det ska gå både enklare och snabbare att ansöka om skuldsanering i framtiden, fastslår regeringen i en ny proposition. Bland annat ska Kronofogden kunna besluta om skuldsanering mot fordringsägarens vilja.
2 mar 06 – Prop 2005/2006:124

Alla direktörer skyller på varandra
Guldregnet över de högsta cheferna i Skandia är en präktig skandal i svenskt näringsliv. Flera rättsprocesser pågår för att reda ut ansvar och skuld. Detta guldregn står i centrum för den bok ekonomijournalisterna Sophie Nachemson-Ekwall på Affärsvärlden och Bengt Carlsson, DN, skrivit.
26 nov 04 – Nachemson-Ekwall, Sophie och Carlsson, Bengt: Guldregn – Sagan om Skandia

Vem litar på storfinansen?
Trots att allmänheten har extremt lågt förtroende för näringslivet säger Erik Åsbrink att det inte finns någon allmän förtroendekris för svenskt näringsliv. Det rör sig bara om avarter i vissa företag och branscher.
30 apr 04 – SOU 2004:47

Företagsskatteutredning förlängs
I januari 2002 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att se över särskilda företagsskattefrågor vid omstruktureringar. Med anledning av Europeiska kommissionens förslag till ändringar av rådets direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för företag inom EU har regeringen beslutat att förlänga utredningsuppdraget. Det nya slutdatumet är ställt till den 31 oktober 2005.
7 apr 04 – Dir 2004:28

Alla svenska bolag är snart utlandsägda
Om de svenska storföretagen fortsätter att säljas ut i samma takt som idag kommer hela den privata tillverkningsindustrin att vara utlandsägd 2015. Det hävdar Lars Jonung i en debattbok som redan i titeln ställer frågan "Vem skall äga Sverige?".
15 okt 02 – Jonung, Lars (red): Vem skall äga Sverige?

Departementet ger Sverige bra ranking
Näringsdepartementet försöker, i en outtalad polemik med den borgerliga oppositionen, visa att det svenska näringsklimatet är bra och blir allt bättre. Det gör man genom att publicera så kallade benchmarking-rapporter.
13 aug 02 – Ds 2002:20

För lång väntan på skuldsanering
Trots att allt färre ansöker om skuldsanering får de sökande vänta länge på beslut. Det minskade antalet ansökningar har inte heller lett till att högen med oavgjorda ärenden minskat hos kronofogden.
21 jan 00 – Riksdagens revisorer: Tillämpningen av skuldsaneringslagen (Förstudie)

Bolag får köpa egna aktier
Bolag på börsen ska få rätt att köpa upp till 10 procent av aktierna i det egna bolaget, föreslår regeringen.
17 dec 99 – Prop 1999/2000:34

Villaägare drabbas hårt vid exekutiv auktion
Villaägare vars hus går på exekutiv auktion drabbas i allmänhet hårdare än de som bor i en bostadsrättsförening som går i konkurs. Det visar en undersökning som Boendesociala beredningen har gjort.
27 aug 99 – SOU 1999:72

Femprocentsregel förslås tas bort
Regeringen föreslår att försäkringsbolag och understödsföreningar ska tillåtas äga mer än 5 procent av aktierna i ett enskilt bolag. Att den så kallade femprocentsregeln slopas är en anpassning till EG-rätten.
13 aug 99 – Prop 1998/1999:142

Ägarnas ställning i bolag stärks
Aktiebolagslagen har ändrats på flera punkter för att förstärka ägarnas makt över bolagen.
5 jun 98 – LU 1997/1998:26

Revisorer måste anmäla brott
Bolagsrevisorer får inte bara rätt, utan även skyldighet, att polisanmäla misstänkta brott i bolaget, enligt ett riksdagsbeslut. I dag finns varken det ena eller det andra. Revisorer har tystnadsplikt och får inte avslöja något som kan skada bolaget. Men regeringen och riksdagen anser att revisorerna ska bevaka fler gruppers intressen än aktieägarnas och bolagsledningens, till exempel kreditgivares och det allmännas intressen.
5 jun 98 – LU 1997/1998:26

Industrin växer
EU-ländernas industriproduktion ökade med i snitt 0,8 procent mellan november och januari, meddelar statistikbyrån Eurostat. Sammantaget har industrin i EU-länderna ökat sin tillverkning med 4,3 procent under hela 1997.uro
24 apr 98 – EU, EU-notiser

Ägarmakten över bolag ska stärkas
Begränsningen av stora aktieägares rösträtt vid bolagsstämman slopas. Bolagen får även i framtiden ge ut aktier med olika röstvärden.
6 feb 98 – Lagrådsremiss: Aktiebolagets organisation

Revisorer ska anmäla brott
Från årsskiftet får endast auktoriserade eller godkända revisorer utses till revisor i aktiebolag. Samtidigt blir revisorerna skyldiga att anmäla misstänkta brott i bolaget.
6 feb 98 – Lagrådsremiss: Aktiebolagets organisation

Aktiebolag får mer tid att öka kapital
Privata aktiebolag, vars aktiekapital understiger 100 000 kronor, ska få ytterligare ett år på sig att öka sitt aktiekapital, föreslår regeringen.
14 nov 97 – Prop 1997/1998:39

Aktiebolag går över till euro
När EUs valutaunion bildas bör svenska aktiebolag, banker och försäkringsbolag vara väl förberedda, anser regeringen.
12 sep 97 – Dir 1997:76, Dir 1997:77

Kryphål för bolag täpps igen
Koncernbolag ska inte kunna undvika reavinstskatt genom interna överlåtelser av aktier. Regeringen föreslår en lagändring med omedelbar verkan.
16 maj 97 – Prop 1996/1997:151

Respit för revisionsbolag
Registreringen av revisionsbolag ska gälla minst till slutet av 1998.Det har riksdagen beslutat, i väntan på nya bestämmelser om vilka som får äga revisionsbolag. Regeringen har aviserat en översyn om detta.
20 dec 96 – NU 1996/1997:7

Även handelsbolag kan använda ny redovisningsmetod
Handelsbolag och ekonomiska föreningar ska kunna använda sig av de redovisningsregler som trädde i kraft 1996.
6 dec 96 – LU 1996/1997:3

Enhetlig redovisning för företagen
Samma grundläggande regler ska gälla för alla företags bokföring, oavsett om det är fråga om en liten enskild firma, ett handelsbolag eller ett stort aktiebolag.
29 nov 96 – SOU 1996:157

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se