Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
65 artiklar om Kommunal sektor
 
Kommunsektorn får nya miljarder
Kommuner och regioner får ytterligare cirka 15 miljarder kronor till följd av coronakrisen. Krispaketet är det största någonsin till kommunerna, uppger finansminister Magdalena Andersson (S)
2 apr 20 – Regeringen, pressmeddelande, Ytterligare tillskott till kommuner och regioner

Fem miljarder extra till välfärden
Regeringen satsar fem miljarder kronor extra till välfärden under 2020 samt ytterligare satsningar på att stärka tryggheten. Det formella förslaget ska läggas till riksdagen i vårbudgeten i april. Men oppositioen är inte nöjd.
20 jan 20 – Regeringen aviserar 5 miljarder till kommunsektorn

Beslut om stöd efter skogsbranden
Regeringen har fattat en rad beslut för att hantera efterverkningarna av skogsbranden i Västmanland.
14 aug 14

Mer privatvård kräver ökad tillsyn
Regeringen vill lagstadga kommunernas tillsynsansvar för den verksamhet som de köper av privata bolag. En ny bestämmelse om allmänhetens rätt till insyn föreslås i kommunallagen. Frågan är hur stor skillnad den kommer att göra i praktiken.
ÖPPEN12 mar 14 – Prop 2013/2014:118

Kommuner återfår inköpsmakt
Kommuner och andra offentliga upphandlare får utökade möjligheter att välja när EU:s direktiv om upphandlingar görs om. I stället för lägsta pris ska beställaren få ta större hänsyn till bland annat miljöskäl och arbetsvillkor.
15 jan 14 – EU-kommissionens förslag till ett nytt upphandlingsdirektiv är nu godkänt av Europaparlamentet

Privatisering varierar kraftigt
Privatiseringen av välfärdstjänster varierar starkt mellan kommunerna. Täby kommun har högst andel privatisering med 54 procent medan Pajala har minst med 1 procent. De tio kommuner som har privatiserat mest ligger alla på över 35 procent medan ingen av de tio som privatiserat minst når upp till 3 procent.
7 jan 14

Problemförorter får extra resurser
Migrationsminister Erik Ullenhag presenterar en sifferexercis med anledning av de prestationspengar som ska fördelas över femton utsatta stadsdelar runtom i landet. Göteborg och Södertälje ligger i topp.
18 dec 13 – Pressmeddelande

Mer välfärd drivs i privat regi
Sysselsättningen i kommunsektorn är tillbaka på samma nivå som före finanskrisens utbrott, meddelar regeringen. Av redogörelsen framgår dessutom att kommuner och landsting köper mer och mer verksamhet av privata företag.
16 apr 13 – Skriv 2012/2013:102

Allt fler går på socialbidrag
Ur regeringens årliga skrivelse till riksdagen om utvecklingen i kommunsektorn framgår det att det blir allt vanligare att folk som någon gång behöver ekonomiskt bistånd - förr hette det socialbidrag - fastnar i bidragsberoende.
16 apr 13 – Skriv 2012/2013:102

Privata välfärdsföretag under luppen
Finansdepartementet tillsätter en utredare som ska föreslå hur kontrollen av ägare, ledningar och styrelser för företag som bedriver vård, omsorg och skola kan skärpas. Dessutom ska den laddade frågan om effekterna av privatiseringen besvaras - igen, kan tilläggas.
20 dec 12 – Dir 2012:131

Staten ger hjälp till rika kommuner
Ett antal rika kranskommuner i Stockholmstrakten och Skåne ska från och med 2014 inte behöva betala in lika mycket till det kommunala inkomstutjämningssystemet som idag, föreslår regeringen. Staten ska kompensera bortfallet.
19 dec 12 – Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Oro när kommunutjämning dröjer
Regeringen skjuter än en gång upp förslaget till ett mer rättvist skatteutjämningssystem mellan kommunerna. Förslaget anses inte duga.
19 nov 12

Balanskravet modifieras
Kommuner och landsting ska ha rätt att bygga upp "resultatutjämningsreserver", slår regeringen fast. Det innebär att de ska kunna reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda pengarna för att täcka underskott i lågkonjunktur.
18 sep 12 – Prop 2011/2012:172

Internkontrollen är usel
Korruptionen i kommuner och landsting upptäcks inte av arbetsgivare eller myndigheter, utan av privatpersoner och journalister. Det visar en unik kartläggning som gjorts av Statskontoret och som i dag överlämnas till regeringen.
11 jun 12

Balanskravet modifieras
Kommuner och landsting borde ges rätt under vissa, lagstadgade förutsättningar spara medel i "resultatutjämningsreserver". Pengarna får användas i ett senare skede om konjunkturen pekar nedåt.
7 jun 12 – Lagrådsremiss: Kommunala resultatutjämningsreserver

Tjänstemän kräver 3,6 procent
Minst 3,6 procent mer i lön. Det kräver de kommunala tjänstemannafacken Vision och Akademikerförbundet SSR när avtalsrörelsen i kommuner och landsting nu drar i gång. Avtalskraven överlämnades i dag till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
21 dec 11

Kommunal kräver 3,5 procent
Stopp för uppstyckade arbetsdagar och en löneökning på minst 860 kronor per månad, eller 3,5 procent, var två punkter i fackförbundet Kommunals avtalskrav, som överlämnades till motparterna i avtalsförhandlingarna på onsdagen.
21 dec 11

Svagare kommunala finanser
Den kommunala ekonomin krymper både i år och 2012, som en följd av att konjunkturen mattas av och att statens krisbidrag fasas ut. Från och med 2013 tar sysselsättningen i kommunsektorn fart igen. Men det är de privata välfärdsjobben som ökar, inte arbetstillfällen för kommunal- och landstingsanställda.
22 sep 11 – Prop 2011/2012:1, Det ekonomiska läget i kommunsektorn

Kommunerna ska spara mer
Kommuner och landsting bör tillåtas spara mer i goda tider för att använda när konjunkturen pekar nedåt. Balanskravet har fyllt en viktig funktion men är alltför stelbent utformat. Dessutom bör en central fond hos Riksgälden inrättas, för att utjämna kommunernas skatteintäkter i krislägen.
15 sep 11 – SOU 2011:59

Sämre ekonomi i kommunerna
Fortsatt turbulens på finansmarknaderna och oväntat svag tillväxtstatistik från bland annat USA - efter regeringen sänker nu även Sveriges Kommuner och Landsting sina förväntningar på den svenska ekonomins utveckling.
18 aug 11 – SKL: prognos för tillväxt och skatteunderlag

Kommunala överskott bottnar i statsbidrag
Kommunerna visade ett rekordhögt överskott 2010: 14,5 miljarder, vilket motsvarar 3,5 procent av skatter och statsbidrag och är långt mer än vad tumregeln om god hushållning kräver. Även de flesta landsting gick med plus. För 2011 ser läget ljust ut - men därefter väntar en nedförsbacke. Kostnaderna stiger, samtidigt som det statliga konjunkturbidraget avvecklas.
5 maj 11 – Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - maj 2011.

Skatteutjämning är nödvändig
Skatteutjämningen hämmar inte tillväxten. Det låter den femte utredningen om den kommunala utjämningen meddela. Systemet där kommuner och landsting får ett statligt bidrag som täcker skillnaden mellan den egna, faktiska skattekraften och en i lag garanterad nivå bör behållas. Men ändringar behövs - som vanligt med andra ord.
28 apr 11 – SOU 2011:39

Borg ifrågasätter kommunlöner
Finansminister Anders Borg är kritisk till kommunernas förmåga att förhandla löner med sina anställda. Vid en konferens med Sveriges Kommuner och Landsting menade Borg att ingångslönerna i kommunerna kan vara så höga att de hindrar tillväxten av nya jobb.
30 mar 11 – TT

Sveriges "Greklandskommuner"
Kreditvärderingsbolaget Kommunrating varnar för att 24 svenska kommuner har en nettoskuld på "ohanterlig nivå". De kan vara Sveriges nästa bubbla.
19 jan 11

Överskott för de flesta kommunerna
Kommunernas ekonomi ser ljus ut. Av de 254 kommuner som besvarat SCB:s enkät om prognosen för årets utfall svarar drygt 90 procent att de kommer att visa positivt resultat före extraordinära kostnader.
16 jun 10 – SCB: Kommunernas prognos

Avtal klart för 370 000 kommunalare
Drygt 370 000 kommunalare har fått ett nytt löneavtal. Däremot närmar sig strejken inom hotell- och restaurangbranschen.
12 maj 10

En strategi för att skada Sahlin
Mats Odell plockade fram Mona Sahlins Toblerone-affär ur gömmorna, när han angrep oppositionens förslag att ge kommuner och landsting 9 miljarder mer än regeringen de kommande två åren. Ordvalet vållade storm hos oppositionen som krävde en ursäkt.
28 apr 10

Oppositionen lovar 12 miljarder till välfärd
Kommunsektorn får 12 miljarder kronor extra om de rödgröna vinner valet. Det vallöftet presenterades på tisdagen. Oppositionen ser det som en välfärdssatsning och den ska ge 10 000 – 15 000 nya jobb i välfärdssektorn.
28 apr 10 – 12 miljarder mer till välfärden

Kommunerna gick med vinst
Kommunsektorn gick bättre i fjol än året innan och nådde ett resultat på 14,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 6,5 miljarder sedan 2008.
15 apr 10 – Skriv 2009/2010:102

Strid om arbetstiden för lärare
Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör nu ett utspel om lärarlöner. Organisationen vill öka det lokala löneutrymmet på skolor som gör "förändringar i arbetsorganisationen" så att lärarnas arbetstid i snitt blir 40 timmar.
7 apr 10

Inga extra pengar till kommunerna
Finansminister Anders Borg klargör att det inte blir några extrapengar till kommunerna nästa år. Jobben i kommunerna hotas nämligen inte längre. Kommunerna får nöja sig med de 5 miljarder i permanent höjning av statsbidraget till kommunerna från och med 2011, som aviserades i 2009 års vårproposition.
6 apr 10 – PM: Förbättrade ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting

Kommunal ekonomi utreds
Kommunernas ekonomi tenderar att förstärka konjunktursvängningar. Besparingar som förstärker en nedgång görs i dåliga tider och satsningar gör när hjulen rullar och skatteintäkterna är höga.
30 mar 10 – Dir 2010:29

Ett halvt öre mer till skolmaten
Varje dag äts tre miljoner mål mat i skolor, äldreomsorgen eller på sjukhus. För många är det det dagliga huvudmålet. Därför är det viktigt att det är mat av hög kvalitet. Därför satsar regeringen fem miljoner kronor på att förbättra den offentligt tillagade maten.
7 jan 10

Högre skatt i 27 kommuner
Skatten höjs nästa år i 27 kommuner och två landsting, och sänks i endast två kommuner och ett landsting. Det visar Skatteverkets sammanställning. I Oxelösund höjs skatten mest, med en krona per hundralapp.
10 dec 09

Underskott i hälften av kommunerna
Hälften av landets kommuner räknar med ekonomiskt underskott i år. Var tredje kommun räknar med att ekonomin nästa år blir dålig eller mycket dålig, enligt en undersökning som Sveriges Radios Ekoredaktion har gjort.
12 okt 09 – SR: Sämre ekonomi bland kommuner 2010

Kraftig ökning av kommunala avgifter
Hushållens kostnader för värme, vatten och avlopp, el och avfallshantering fortsätter att stiga betydligt mer än konsumentpriserna i stort.
18 sep 09

Ska kommuner få göra undantag?
Kan kommuner låta bli att tillämpa lagen om offentlig upphandling när de köper varor och tjänster från bolag som de själva äger? Ja, säger EG-domstolen. Nej, säger Regeringsrätten. Nu ska en utredning avgöra frågan. Regeringen tycks tveka om de undantag EG-domstolen beviljat är rätt väg.
17 sep 09 – Dir 2009:81

Privat vård är extremt lönsam
Lönsamheten för privata företag i vård, skola och omsorg är extremt hög. År 2007 kunde bara den finansiella sektorn, som då stod på toppen, mäta sig med vårdföretagen.
15 sep 09 – SCB statistik

Tio miljarder till kommunerna
Regeringen skjuter till tio miljarder kronor till kommuner och landsting för 2010 i den kommande budgeten. Statsbidragen höjs tillfälligt för att "värna välfärden i kommuner och landsting".
7 sep 09

Moderat ja till bidrag till kommunerna
Statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg svänger nu försiktigt och säger ja till ytterligare ekonomiskt stöd till kommuner och landsting. Men allianspartierna är inte eniga med de moderata förslagen.
12 aug 09 – Jobba Sverige ur krisen

Mer pengar till kommunerna
Ett antal miljarder extra till kommunerna tänker Jan Björklund (FP) strida för i budgetförhandlingarna. Han vill också ha nya utbildningsplatser.
2 aug 09

Kommunala jobb försvinner snabbt
Antalet anställda minskar mer i offentlig sektor än i privat. Det visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Allra mest minskar antalet anställda i kommunerna.
19 maj 09 – SCB: SCB, arbetsmarknadsstatistik

Kommunerna kräver ännu mer
Kommunerna behöver spara 5 miljarder kronor 2010 och 8 miljarder 2011, eller höja skatten med lika mycket. De ökade statliga bidragen till kommunerna, 7 miljarder 2010 och 5 miljarder kronor 2011 är en liten förbättring men räcker inte.
14 maj 09 – Sveriges Kommuner och Landsting: Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - maj 2009

Reinfeldt tvekar om kommunerna
Statsminister Fredrik Reinfeldt tvekar om kommunerna ska få extra pengar. Det kommunala självstyret gäller även i dåliga tider, sade han i en tv-debatt med socialdemokraternas ledare Mona Sahlin.
17 mar 09

S: Nytt bidragssystem för kommunerna
Skapa ett nytt system för statsbidragen till kommunerna, föreslår Socialdemokraternas ekonomisk–politiske talesman Thomas Östros. Han varnar för stora uppsägningar inom kommuner och landsting till följd av det svikande skatteunderlaget.
31 jan 09

Kräver krispaket för välfärdssektorn
Den rödgröna oppositionen kräver ett nytt krispaket som ger även kommuner och landsting möjlighet att stå emot de värsta effekterna av den ekonomiska krisen.
30 dec 08

Borgerliga nej till vårdnadsbidrag
Mer än var tionde borgerligt styrd kommun säger nej eller är tveksam till att införa vårdnadsbidraget. De befarar att kostnaderna ska dra i väg.
26 jun 08

Billigare vård med internationell marknad
Det finns stora vinster att hämta i en ökad internationell handel med offentliga tjänster. Det menar Rickard Murray, Statskontorets chefsekonom i en utredning som ingår i Långtidsutredningen.
12 dec 07 – SOU 2007:95

Strålande tider för kommunerna
Det går lysande för Sveriges kommuner och landsting. I år redovisas ett överskott på 19 miljarder kronor. Även nästa år ser det ljust ut, enligt en ny rapport.
30 nov 06 – Sveriges kommuner och landsting: Ekonomirapporten

Minskad rundgång i skattesystemet
Rika kommuner som Danderyd och Lomma förlorar på regeringens förslag till reformerad skatteutjämning. Även norrlandskommuner som Kiruna, Gällivare och Luleå förlorar. Största vinnarna är Nacka, Bräcke och Vaxholm.
24 jun 04 – Prop 2003/2004:155, Ds 2004:26

Kärv ekonomi för kommunerna
Det går trögt för landets kommuner. Trots omfattande besparingar och skattehöjningar räcker inte pengarna till alla. Ofta drabbas de redan mest utsatta, som gamla och sjuka, visar siffror från regeringen.
17 maj 04 – Skriv 2003/2004:102

Leijonborg: Det är en provokation!
Regeringen driver en stockholmsfientlig politik hävdade den borgerliga oppositionen när riksdagen diskuterade utvecklingen i Stockholmsregionen.
15 nov 03 – Snabbprotokoll 2003/2004:26

Ont om pengar i kommunerna
Kommun- och landstingssektorn går back de kommande åren trots att många kommuner och landsting höjer skatten i år.
17 apr 03 – Kommunförbundet: Kommunernas ekonomiska läge – april 2003

Kommunerna ska tyglas
Om kommunerna har full frihet att sköta sin ekonomi uppstår gärna underskott. Om staten tvingar kommunerna att hålla balansen - vad har kommunerna då för frihet?
13 aug 02 – Ds 2002:18

Avkommunalisera vård, skola och omsorg
Den svenska kommunsektorn är störst i världen och framöver blir det allt svårare för kommuner och landsting att finansiera vård, skola och omsorg. Därför är det dags att ompröva den kommunala sektorns storlek och finansiering?
16 maj 02 – Ds 2002:7

Landsting i norr får extra bidrag
De landsting som har stor befolkningsutflyttning ska få ett extra bidrag av staten. Förslaget syftar till att garantera en rimlig nivå på landstingsservicen i utflyttningslänen.
25 feb 00 – Rapport från delegationen för fortsatt utveckling av utjämningssystemet för kommuner och landsting

Kommunerna är statens största utgift
Riksdagen har godkänt att kommunsektorn får 98 miljarder kronor i statsbidrag nästa år.
31 dec 99 – FiU 1999/2000:3

Kritik mot skrivelse om kommunerna
Trots att antalet anställda fortsatt att minska var många kommuners och landstings ekonomiska situation dyster under 1997. Det var en av flera saker som regeringens skrivelse om utvecklingen i den kommunala sektorn visade i våras. Nu har riksdagen godkänt skrivelsen.
12 jun 98 – FiU 1997/1998:26

Kommunala självmål
Kommunsektorns ekonomiska kris är överdriven. Egna misstag, hög skatt och felkonstruerade statliga bidrag kan förklara nedskärningar och hög arbetslöshet i kommunerna.
27 mar 98 – Ds 1998:15

Fullmäktige ska besluta om risknivån
När kommuner och landsting sparar pengar för framtida pensioner ska förvaltningen av pensionspengarna styras politiskt. Fullmäktige ska fastställa hur pensionspengarna ska placeras och vilka risker som är acceptabla. Detta förslag, som regeringen presenterade i höstas, har nu godkänts av riksdagen. Ändringen i kommunallagen träder i kraft den 1 januari 1999.
27 feb 98 – KU 1997/1998:17

Kommuner i tvist med skattemyndigheten
Skattemyndigheterna och kommunerna har olika syn på hur momsreglerna ska användas när det gäller driften av servicehus, ålderdomshem och sjukhem.
5 dec 97 – Ds 1997:74

Kommunala revisorer får starkare ställning
Avslöjandena om fiffel och fusk bland kommunala chefer och förtroendevalda har lett till att den kommunala revisionen har ifrågasatts. Nu vill regeringen se över revisionen och revisorernas ställning.
6 jun 97 – Dir 1997:56

Inga fler jobb i kommunerna trots regeringens nya bidrag
Kommunerna och landstingen kommer inte att kunna öka antalet anställda totalt sett, bedömer regeringen. De åtta extra miljarder per år som ska gå till kommunsektorn från 1998 räcker bara till att behålla dagens anställda.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Utjämningsbidrag för LSS
För drygt ett år sedan, den 1 januari 1996, infördes ett nytt system som utjämnar kommunernas och landstingens kostnader. Systemet innebär att de som har god skattekraft eller låga kostnader ger bidrag till övriga kommuner och landsting.
18 apr 97 – Dir 1997:32

Överskott i budgeten ska gå till vård och skola
Statsminister Göran Persson lovade kommuner och landsting tio nya miljarder kronor nästa år. Pengarna ska gå till vård, omsorg och skola.
31 jan 97 – Riksdagsdebatt

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se