Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
75 artiklar om Arbetsrätt
 
– Las-utredningen blev obalanserad
Den nya las-utredningen har på kort tid blivit en stor vattendelare på högsta politiska nivå. Och förslagen om en förändrad arbetsrätt kritiseras av både statsministern och arbetsmarknadsministern.
1 jun 20 – SOU 2020:30

Visstidsjobb ska begränsas
Socialdemokraterna vill att arbetsgivare ska ange sakliga skäl för få att använda sig av visstidsanställningar.
31 maj 15

Löfven får kritik av Byggnads
Statsminister Stefan Löfven (S) vill att kollektivavtal ska gälla på arbetsmarknaden — men har själv anlitat ett företag utan avtal. Självklart borde han ha frågat, anser Byggnads.
21 maj 15

Allmän visstid ska utredas
Absolut nödvändigt, menar näringslivet om den omstridda anställningsformen. Absolut oanständigt, menar kritikerna. Nu har regeringen initierat en intern utredning om frågan på arbetsmarknadsdepartementet. Målet är att få fram ett ändringsförslag som kan samla en majoritet i riksdagen.
ÖPPEN26 feb 15 – SvD 25/2-15

Kringås LAS?
Regeringens utredare menar att det knappt förekommer att arbetsgivare ”rundar” återanställningsrätten i LAS och i stället anlitar bemanningsföretag. Fackens bild är mer problematisk.
ÖPPEN6 aug 14 – SOU 2014:55

Riv upp Lex Laval!
Socialdemokraterna och LO har i ett gemensamt utspel skisserat tio nygamla "ordningsregler" för den svenska arbetsmarknaden. Det främsta beskedet är att man vill riva upp Lavallagen.
27 nov 13 – Socialdemokraterna och LO presenterar ordningsregler för svensk arbetsmarknad

Sverige riskerar EU-stämning om las
Regeringen riskerar att dras inför EU:s domstol på grund av en segdragen tvist om tillfälliga jobb som staplas på varandra i åratal.
22 apr 13

Företag som utnyttjar papperslösa ska straffas
Arbetsgivare som anställer människor som saknar formell rätt att vistas i Sverige - de kallas papperslösa och gömda - ska kunna straffas ekonomiskt om det upptäcks. Arbetsgivaren ska dessutom kunna tvingas betala ut avtalsenlig lön.
7 feb 13 – Lagrådsremiss: Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

Lex Laval utvärderas
Två år efter att lex Laval trädde i kraft tillsätter regeringen en parlamentarisk utredning för att se hur lagen fungerar i praktiken.
2 okt 12 – Dir 2012:92

Utredning vill försvaga LAS
En statlig utredning föreslår att LAS ska luckras upp något. Bland annat ska anställningsskyddet under en pågående tvist tidsbegränsas och små företag ska inte behöva betala lika högt skadestånd när de "köper ut" personal. LO, TCO och Saco har redan gjort tummen ned.
2 okt 12 – SOU 2012:62

67-årsregeln inte diskriminerande
Det är inte diskriminering att en arbetsgivare tvingar en anställd att gå i pension den dag han eller hon fyller 67 år även om den anställda vill jobba vidare, den så kallade 67-årsregeln. Det konstaterar EU-domstolen.
5 jul 12

Hela LO-ledningen utbytt
LO:s kongress avslutades i början av veckan som gick och den nya ledningen är på plats. En tydlig målsättning är att ena förbunden inför nästa avtalsrörelse. Den nya ledningen säger att den ska prioritera kampen för full sysselsättning.
29 maj 12

LO strandar bemanningsförhandling
Förhandlingarna om ett nytt bemanningsavtal för 14 LO-grupper har brutit samman. LO-facken förhandlar tillsammans gentemot arbetsgivarorganisationen Almega - och de anser att uthyrarföretagen missbrukar reglerna för att pressa lönerna.
24 maj 12

Försvara strejkrätten!
Riksdagens arbetsmarknadsutskott underkänner en ny EU-förordning, som bland annat skulle ge EU-domstolen rätt att besluta om när ett lands fackliga stridsåtgärder är befogade. Förslaget bryter mot närhetsprincipen, menar AU.
16 maj 12 – Arbetsmarknadsutskottets utlåtande 2011/12:AU14

Lärarfacken missnöjda med AD:s dom
Stockholmskommunen Sollentuna bröt inte mot kollektivavtalet då den utökade lärarnas undervisningstid, det slog Arbetsdomstolen (AD) fast i dag. Sveriges lärarfack beklagar utslaget, som de menar kommer försämra arbetsvillkoren för kåren.
22 jun 11

ILO-konvention om hushållsanställda
183 av FN:s medlemsländer ställer sig bakom en konvention och rekommendation som berör 10-tals miljoner hushållsanställda världen över. Beslutet är historiskt eftersom det är första gången en internationell konvention berör den informella sektorn.
16 jun 11 – Pressmeddelande om ILO:s konvention, Pressmeddelande Från Hotell- och Restaurangfacket

Lex Laval debatteras på nytt
Oppositionen i Arbetsmarknadsutskottet vill att regeringen ska låta utreda lex Laval - med siktet inställt på att värna de svenska kollektivavtalen. Dessutom menar utskottsmajoriteten att regeringen borde omförhandla utstationeringsdirektivet, och ratificera en ILO-konvention om goda arbetsvillkor vid offentlig upphandling.
9 jun 11

"Jag försvarar den svenska modellen"
Statsministern blev tvungen att försvara sin egen insats vid EU:s toppmöte förra veckan, när regeringscheferna fattade en rad beslut om hårdare ekonomisk styrning inom unionen. Facken ser makten över lönebildningen hotad, och socialdemokraterna efterlyser rättsligt bindande garantier för den svenska modellen.
29 mar 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:78

Uthyrningslagen, ny trygghetslag?
Syftet med det lagförslag som just lagts fram, är att garantera att anställda vid bemanningsföretag har samma rättigheter som övriga arbetstagare. Men den nya Uthyrningslagen, som baserar på EU:s bemanningsdirektiv, lämnar känsliga frågor öppna. Såväl facken som bemanningsföretagen har redan kommit med invändningar.
26 jan 11 – SOU 2011:5

Facebookinlägg kostade jobbet
"En dag kvar av veckan på detta dårhus", skrev mannen på Facebook i en paus på jobbet på Volvo i Skövde. Det kostade honom jobbet. Illojalt, ansåg Volvo och skickade hem mannen direkt.
3 jan 11

Facket överklagar Lavaldom
Fackförbunden Byggnads och Elektrikerförbundet överklagar Arbetsdomstolens fällande dom i Laval-målet till Högsta Domstolen. De anser inte att de ska straffas för att svensk lagstiftning inte är anpassad till EU-rätten, skriver Dagens Arbete.
19 maj 10 – Dagens Arbete: Facken överklagar Lavaldomen

Rödgröna krav på arbetsmiljö
Den rödgröna oppositionen vill skärpa kraven på arbetsmiljön. Bland annat vill partierna öka resurserna för Arbetsmiljöverkets tillsyn och göra anmälan till verket om olyckor och tillbud obligatorisk.
7 apr 10 – Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv

Riksdagen antog Laval-lagen
Riksdagen antog Laval-lagen på onsdagen. Oppositionens försök att stoppa lagen misslyckades.
24 mar 10 – Lagrådet: Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Bemanningsföretag går ombord
Regeringen föreslår ändrade villkor för sjuka sjömän. Samtidigt gör regeringen det enklare att använda personal från bemanningsföretag ombord.
18 mar 10 – Prop 2009/2010:161

Undantagen i las kvar
Stockholm S-ledaren Mona Sahlin kan tänka sig att låta undantagen från turordningsreglerna i las vara kvar - och får stöd av LO.
16 mar 10

Inga straff för arbetsmiljöbrott utreds
Regeringen tillsätter en utredning om effektivare sanktioner för brott mot arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen.
11 mar 10 – Pressmeddelande: Regeringen tillsätter utredning för effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet

Laval-lagen tillbaka till KU
Riksdagen beslutade på onsdagen att propositionen om lagändringar med anledning av Lavaldomen ska återremitteras till Konstitutionsutskottet.
10 mar 10 – Snabbprotokoll 2009/2010:85

Lavallagen kan försenas
Lagrådet ska, på KU:s begäran, pröva om regeringens proposition i Lavalfrågan innebär inskränkningar i den grundlagsstadgade föreningsfriheten. Om lagförslaget strider mot föreningsfriheten kan lagen försenas i ett år.
3 feb 10

Olofsson tror på förändrad las
Centerledaren Maud Olofsson hoppas att Alliansen ska gå fram med ett gemensamt förslag om förändrad arbetsrätt i valrörelsen. De övriga borgerliga partierna närmar sig Centern, anser hon.
2 feb 10

8 ledighetslagar blir 5
I en lagrådsremiss föreslår regeringen en förenkling av lagstiftningen om ledighet från arbete. Antalet lagar som reglerar ledigheten ska minskas från åtta till fem.
28 jan 10

Facket tvingas betala skadestånd
Fackförbunden Byggnads och Elektrikerna ska betala totalt 2,7 miljoner kronor i skadestånd och rättegångskostnader - plus ränta - till lettiska Laval, enligt Arbetsdomstolens dom i Vaxholmstvisten.
2 dec 09 – AD-dom, Lalval-målet

Nu blir Lavaldomen lag
På torsdagen beslutade regeringen att lägga fram propositionen med lagändringar efter EG-domstolens dom i Lavalmålet.
5 nov 09 – Prop 2009/2010:48

Fackets strejkrätt begränsas
Det blir möjligt med lägre löner för utländska arbetare som jobbar i Sverige. Facket får bara under vissa villkor ta till stridsåtgärder för att tvinga igenom svenska avtal för utländska arbetare. Det blir resultatet av Lavaldomen, där EG-domstolen konstaterade att den svenska modellen stred mot EG-rätten.
8 okt 09 – Lagrådsremiss: Åtgärder med anledning av Lavaldomen

Facklig kritik mot ny semesterlag
Regeringen lägger nu fram en proposition om en förenklad och tydligare semesterlag. En försämring säger LO i ett kritiskt remissyttrande. Men regeringen säger att det inte blir några stora förändringar i sak.
3 sep 09 – Lagrådsremiss: En förenklad semesterlag

Spricka om las inom alliansen
En arbetsgrupp i Folkpartiet vill ha lagstiftning om inte arbetsmarknadens parter kan komma överens om lättnader i las och hårdare regler för stridsåtgärder. Men arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) säger nej.
3 sep 09

Byggnads krävde för mycket i Vaxholm
Den svenska modellen på arbetsmarknaden är på ett par punkter inte förenlig med EG-rätten. Utredningen som tillsattes efter Lavaldomen konstaterar att rätten att vidta fackliga stridsåtgärder måste vika för den fria rörligheten för företag inom EU. Svenska fackföreningar har krävt för bra villkor för utstationerade arbetstagare från andra EU-länder.
15 dec 08 – SOU 2008:123

Mindre semesterkrångel
Det ska bli enklare att räkna ut hur lång semestern blir och hur stor semesterersättningen blir. Semesterlagen är krånglig, konstaterar Semesterlagsutredningen och för in kollektivavtalens regler i lagen. De är enklare.
5 nov 08 – SOU 2008:95

Sparkad Sverigedemokrat får 30 000
En Sverigedemokrat fick lämna sin praktikplats på svenska ambassaden i Israel när hans partifärg kom fram.
7 aug 08

LAS skadar inte
Ett starkt anställningskydd påverkar inte sysselsättningen negativt. Däremot är det till nackdel för ungdomar, och till fördel för äldre, konstaterar Per Skedinger som skrivit en rapport om vad forskningen har att säga i frågan. Vissa studier pekar på negativ inverkan på produktivitetsutveckling och även trygghet.
10 jul 08

Nya EU-regler för jourtid
EU:s arbetsmarknadsministrar har hittat en kompromiss om arbetstider och villkoren för anställda i bemanningsföretag. Lösningen var att behandla de två frågorna tillsammans, vilket gav möjlighet att göra fler länder nöjda.
12 jun 08

LO vill hjälpa papperslösa
De papperslösas arbete bör avkriminaliseras och LO måste finna former för att hjälpa de papperslösa. Det beslutade LO-kongressen i veckan.
4 jun 08

LO hinner inte sluta avtal
LO-kongressen som avslutades i onsdags konstaterar att facket har svårt att hänga med i den snabbt växande tjänstesektorn. Man hinner inte driva igenom kollektivavtal på alla nya arbetsplatser. LO-förbunden ska därför utarbeta en gemensam strategi för att få fler kollektivavtal.
4 jun 08

"EG öppnar för lönedumpning"
Byggnads anser att det inte behövs någon mer förhandling i Arbetsdomstolen i Lavalmålet. Byggnads är skarpt kritisk till EG-domstolens beslut som man menar förbjuder likabehandling av utländska och inhemska arbetstagare och öppnar för lönekonkurrens.
30 apr 08

Lex Brittania ifrågasatt
Bevara den svenska modellen på arbetsmarknaden. Men respektera samtidigt EG:s regler om fri rörlighet på arbetsmarknaden fullt ut. Det är direktiven till den utredning som ska föreslå lagändringar på grund av Laval-domen.
24 apr 08 – Dir 2008:38

Arbetsrätten måste EU-anpassas
En utredning tillsätts under våren med uppdrag att anpassa den svenska arbetsrätten till EU, efter EU:s domstols utslag i Vaxholmsmålet.
29 jan 08

EU:s domstol ger Byggnads bakläxa
EU:s domstol anser att Byggnads blockad av skolbygget i Vaxholm 2004 var ett hinder för friheten att erbjuda tjänster som inte var motiverat av hänsyn till arbetstagarna. Risk för apartheid säger LO:s avtalssekreterare Erland Olausson i en kommentar, medan Svenskt Näringsliv anser att rättssäkerhetens ökat.
18 dec 07 – EG-domstolen

Avtal klart för journalister
Konflikten mellan Journalistförbundet (SJF) och Tidningsutgivarna (TU) är över. Parterna har enats om ett nytt avtal och alla stridsåtgärder avbryts.
30 aug 07 – SJF: Läs hela avtalet

Principseger för facket
Byggnads har rätt att ta strid för svenska kollektivavtal. Den fackliga blockaden i Vaxholm hösten 2004 bröt inte mot EU:s regler om fri rörlighet inom unionen. Det skriver EG:s generaladvokat i sitt förslag till dom.
24 maj 07 – EG-domstolen

Splittrad syn på facklig blockad
Konflikten kring den numera rikskända salladsbaren i Göteborg klyver svenska folket. 46 procent tycker att facket gjorde fel när restaurangen sattes i blockad. Nästan lika många, 41 procent, anser att facket gjorde rätt, visar en ny undersökning.
3 apr 07 – Hotell- och Restaurangfacket: Toppen på en isbergssallad

Tungt bakslag för Byggnads
Byggnads får inte ta ut avgifter av arbetare som inte är med i facket. Det fastslår Europadomstolen i en ny dom. För Byggnads kan domen leda till miljonförluster varje år.
19 feb 07 – Sveriges Domstolar: Nytt från Europadomstolen

Kommunal höjer lönekrav
Kommunal spänner musklerna och kräver rejäla löneökningar inför årets avtalsrörelse. Lägstalönerna ska höjas från 13 800 till 16 200 kronor, kräver Kommunal.
12 jan 07 – Kommunal: Lönekamp 2007

Hellre pengar än tid för Kommunal
Högre löner är viktigare än kortare arbetstid. Det anser Kommunal, som nu överger det gamla kravet på sex timmars arbetsdag.
9 maj 06 – Kommunal: Hela tiden

Nya jobb efter myndighetsflytt
De myndighetsanställda som valde att stanna i Stockholm när verksamheten flyttades ut på grund av nedskärningarna inom försvaret ska få hjälp med att hitta nya jobb. Det skriver regeringen i ett nytt tillägsdirektiv.
4 jan 06 – Dir 2005:148

Utredare ratar egen lag
Utforma en ny lag som ger heltidsanställda rätt att gå ned till deltid. Så löd regeringens direktiv till utredare Claes Stråth. Hans slutsats blev dock en annan: en ny ledighetsdag skulle göra mer skada än nytta.
2 dec 05 – SOU 2005:106

Deltidsanställda får rätt till heltid
Inför en ny lag som ger deltidsanställda rätt till heltid. Det föreslår regeringens utredare Gudmund Toijer i ett nytt betänkande. Men förslaget stöter på kritik.
30 nov 05 – SOU 2005:105

Lättare för facket kontrollera avtal
Ge facket möjlighet att kontrollera löner och anställningsvillkor även på arbetsplatser där man inte har några egna medlemmar. Det föreslår regeringens utredare Birgitta Nyström i en ny utredning.
9 nov 05 – SOU 2005:89

Många kvar efter myndighetsflytt
Långt ifrån alla anställda väljer att lämna Stockholm när statlig verksamhet flyttas ut på grund av nedläggningarna inom försvaret. En särskild utredare ska nu se över vilket stöd som den överblivna personalen behöver.
29 sep 05 – Dir 2005:106

"Ge illegala arbetare skadestånd"
Tvinga arbetsgivare som utnyttjar illegal arbetskraft att betala skadestånd till de anställda. Och låt samtidigt de illegala arbetarna slippa undan straff. Det kräver LO, som vill se förändringar i utlänningslagen.
12 aug 05 – LO: Avskaffa straffet för illegala arbetare och utkräv skadestånd av arbetsgivaren

Mer tid för utredning om kollektivavtal
Förra året tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över hur bevakningen av kollektivavtalen ska kunna stärkas. Slutdatumet var från början satt till den 29 april. Utredningstiden förlängs nu till och med den 31 oktober 2005.
27 jan 05 – Dir 2005:13

Mer tid för utredning om lönegarantin
Den utredning som tillsattes av finansdepartementet i augusti förra året som syftar till att ta fram en ny modell för finansieringen av lönegarantin, har enligt ett nytt beslut från regeringen fått förlängd handläggningstid. Enligt det nya direktivet ska uppdraget redovisas senast den 1 september 2004.
12 maj 04 – Dir 2004:23

Ny bolagsform för europeiska bolag
Till hösten skapas en ny bolagsform - europabolag - för aktiebolag inom den europeiska unionen. Hittills har aktiebolag alltid haft en nationell identitet, eller i vart fall har de sitt säte i ett bestämt land, vilket gör dem underkastade den nationella bolagsrätten i det landet.
22 mar 04 – Prop 2003/2004:112, Prop 2003/2004:122

Lönegarantin är dyr och snedvridande
När ett företag går i konkurs träder staten in och garanterar att de anställda får lön under en övergångstid. Lönegarantin har med åren blivit dyr för staten och därför ska en utredare föreslå en reform som minskar statens risk.
15 okt 03 – Dir 2003:98

Nya lagar mot etnisk diskriminering
Utökade förbud mot diskriminering i arbetslivet. Det är förslagen i en utredning som sett över hur skyddet i vår lagstiftning stämmer överens med EG-direktiven.
27 maj 02 – SOU 2002:43

Medlare får skjuta upp konflikter
De borgerliga partierna vill ha en radikal omläggning av reglerna på arbetsmarknaden. Det räcker inte med att inrätta ett medlings-institut som kan skjuta upp varslade arbetsmarknadskonflikter.
24 mar 00 – AU 1999/2000:5

Ny ventil för arbetsgivarna
Riksdagen har godkänt att den så kallade inskränkningslagen ändras. Riksdagen har godkänt att offentligt anställda inte kan överklaga frågor som i avtal har överlämnats till arbetsgivaren. Populärt kallas detta arbetsgivarventiler. Regeringens lagförslag träder i kraft den 1 januari år 2000.
12 nov 99 – AU 1999/2000:3

Strejk- och lockouträtten begränsas
Konflikträtten på arbetsmarknaden bör begränsas. Motiveringen är att det leder till lägre löner, stark tillväxt och därmed till högre sysselsättning.
4 dec 98 – SOU 1998:141

Sjömäns vilotid lagregleras
En ny lag om vilotid för sjömän ersätter, från och med den 1 oktober 1998, den gamla sjöarbetstidslagen, enligt ett riksdagsbeslut.
5 jun 98 – TU 1997/1998:12

Ny lag om ledighet vid trängande familjeskäl
Regeringen föreslår att det införs en lag som reglerar rätten till ledighet på grund av trängande familjeskäl.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:81

EU-förslag strider mot strejkrätten
EG-kommissionen vill få större befogenheter att ingripa mot blockader som hindrar den fria rörligheten för varor i EU. Men Sverige och flera andra medlemsländer säger nej till förslaget.
13 feb 98 – EU, Nej till kommissionsförslag om strejkrätt

En ny ledighetslag
Regeringen föreslår att anställda ska ha rätt att ta tjänstledigt i sex månader för att starta eget. Förslaget har varit på remiss hos lagrådet.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:27

Rätt till ledighet för att starta eget
Den som är anställd och funderar på att starta ett eget företag får nu chansen. Regeringen föreslår nämligen att anställda ska ha rätt att ta tjänstledigt i sex månader för att starta eget.
12 sep 97 – Lagrådsremiss: Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Mindre pengar till lönegaranti
Statens kostnader för lönegaranti till de anställda vid konkurser ska minska med 300 miljoner kronor.
29 aug 97 – Dir 1997:82

Anställda får bättre skydd vid konkurser
De som arbetar på konkursdrabbade företag ska alltid skyddas av statens lönegaranti. Den tvååriga karensen för lönegaranti efter en konkurs slopas.
16 maj 97 – LU 1996/1997:19

Karens för lönegaranti måste slopas
Ett EG-direktiv tvingar Sverige att upphäva den omdiskuterade regeln om två års karens för att få ut lönegaranti vid upprepade konkurser.
8 nov 96 – Ds 1996:63

Diskriminering förbjuds
Diskriminering av handikappade personer i arbetslivet ska förbjudas i lag, föreslår arbetsmarknadsdepartementet.
25 okt 96 – Ds 1996:56

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se