Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
227 artiklar om Arbetsmarknadspolitik
 
Centern fick backa
Hotet från oppositionen om att fälla Eva Nordmark i en misstroendeförklaring tvingade regeringen och de två övriga samarbetspartierna att komma överens under helgen. Och det gjorde man. Det var framför allt centern som fick backa.
9 dec 19 – SR, Ekot, extrasändning från vänsterpartiets presskonferens

M och Kd stödjer vänsterns krav
Jonas Sjöstedt (v) gav på torsdagen besked om att partiet går vidare med sitt misstroendehot mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Moderaterna och kristdemokraterna ansluter sig till vänsterns krav. Om det verkligen skulle bli en omröstning riskerar Nordmark att falla. Det har gjort att statsminister Stefan Löfven nu säger sig vara öppen för samtal.
5 dec 19 – SR, Ekots rapportering om vänsterns misstroende

Jobbpaket för 1,3 miljarder i budgeten
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) beskriver jobbpaketet som en "kursändring" efter att arbetsmarknadspolitiken skurits ned under 2019.
17 sep 19 – Budgetpropositionen för 2020

LO öppnar för tillfälligt lägre löner
LO öppnar för tillfälligt lägre löner för framförallt utrikes födda utan gymnasieutbildning. Regeringen hoppas att förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv nu ska återupptas.
6 mar 17

Samma krav för nyanlända och arbetslösa
Regeringen vill att samma krav ska gälla för nyanlända som för andra arbetslösa. Därför tas nu rätten till en etableringsplan bort.
3 mar 17

Få kommuner använder instegsjobb
Det är få kommuner som använder sig av anställningsformen instegsjobb, trots att regeringen har som mål att sådana anställningar ska öka.
16 jul 15

LO kräver bättre jobbplan av Löfven
Pressen ökar på statsminister Stefan Löfven (S) att göra mer för att uppfylla sina jobblöften. LO-ordföranden vill se en trovärdig plan för hur Sverige ska få EU:s lägsta arbetslöshet.
25 maj 15

Riksdagen kräver utredning om AF
En borgerlig riksdagsmajoritet (m, kd, fp, c och sd) ogillar regeringens beslut att avsluta den förra regeringens utredning om Arbetsförmedlingen. I ett så kallat tillkännagivande uppmanar riksdagen nu regeringen att återuppta utredningen senast den 15 april.
19 feb 15

Regeringen lägger ned AF-utredning
Utredningen om Arbetsförmedlingen som den nya regeringen lagt på is läggs nu ned helt. Det beskedet gav arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i riksdagen. Utredningen tillsattes av den förra regeringen och hade bland annat i uppdrag att se över hur Arbetsförmedlingen kan konkurrensutsättas.
13 jan 15

Fortfarande oklart om jobbgaranti
Arbetsförmedlingen har nu fått regeringens uppdrag att förbereda införandet av 90-dagarsgarantin för unga. Men det är fortfarande oklart om förslaget får stöd i riksdagen.
16 okt 14

Löfven vill satsa på traineejobb
Socialdemokraterna föreslår 2,8 miljarder kronor i traineejobb för 20 000 ungdomar i äldre- och funktionshinderomsorgen. Anställningarna är fullt subventionerade av staten och följer avtal.
4 aug 14

Rekryteringsgapet är stort i vården
"Framtidsjobben finns i välfärden"- det är arbetsgivarorganisationen SKL:s omskrivning för det stundande rekryteringsgapet. 225 000 platser inom vård och omsorg behöver fyllas inom de kommande åtta åren.
ÖPPEN23 apr 14 – SKL rapport Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen

Bred medicin mot arbetslösheten
Socialdemokraternas får goda råd av fyra nationalekonomer. De förespråkar dock mer än partiet kan lova. I ett tiopunktsprogram föreslås aktivare konjunkturpolitik, riktade arbetsmarknadsåtgärder, subventioner till utsatta grupper snarare än generella stöd, höjt tak i a-kassan och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Ett udda förslag är att fast anställda ska ha lägre arbetsgivaravgifter än tillfälligt anställda.
5 mar 14 – Arbetsmarknadsreformer för jobb och välfärd

Det har bara blivit 50 ya-jobb
Yrkesintroduktionsavtal diskuteras sedan 2011 som en väg att få bukt med ungdomsarbetslösheten. I fjol avsatte alliansen ett antal miljoner i statsbidrag. De skulle finansiera 2500 ya-jobb. På sikt hoppas regeringen att det ska bli tio gånger så många. Men hittills handlar det om knappt 50 jobb.
27 feb 14

Mikael Sjöberg blir ny Af-chef
Regeringen har utsett Mikael Sjöberg, med en lång ämbetsmannakarriär i ryggen, till ny chef för Arbetsförmedlingen.
27 feb 14

Sfi-bonus ryker
Den bonuspeng som alliansen introducerade för att stimulera invandrade personer att lära sig svenska snabbare slopas.
5 feb 14 – Lagrådsremiss: Vissa ändringar i etableringslagen m.m.

Asylsökande ska ta jobberbjudande
Regeringen avser att skärpa kraven på de cirka 22 000 nyanlända personer som befinner sig inom ramen för etableringssystemet. De måste tacka ja till eventuella jobberbjudanden – även på andra orter. Frågan är om det är detta som är problemet.
24 okt 13 – Ds 2013:61

AF begär mer pengar för fas 3
Arbetsförmedlingen begär hos regeringen att få använda mer pengar till utbildning för deltagare i det så kallade fas 3 för långtidsarbetslösa.
24 okt 13

Staten lönesubventionerar
Trepartssamtalen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter har satt spår i budgeten. I finansplanen hänvisar regeringen till tre konkreta resultat av samtalen.
19 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Nya regler för arbetskraftsinvandring
Regeringen och Miljöpartiet har enats i fråga om hur de regler som ska motverka slavlöner och missbruk av systemet för arbetskraftsinvandring. LO är fortsatt kritiskt.
10 sep 13 – Ds 2013:57

A-kasse-avgifter ska sänkas
Det senaste budgetlöftet från regeringens sida är ett "jobbpaket för unga" som ska få kosta 3,1 miljarder under 2014. Lejonparten går dock till en sänkning av a-kasseavgiften i fackförbund med hög arbetslöshet.
10 sep 13 – PM: Nya vägar in för unga - jobbpaket på 3,1 miljarder

Fler utbildningsplatser i vårproppen
Drygt 12 000 nya utbildningsplatser, framför allt yrkesutbildningsplatser för vuxna, finns med i regeringens vårbudget.
9 apr 13 – PM Fler i jobb och utbildning

Fel man på fel plats
Arbetsförmedlingens fördelning av praktikplatser å ena sidan och utbildningsplatser å andra sidan fungerar dåligt. De som får praktik vore bättre lämpade för utbildning och vice versa. Det hävdar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
27 mar 13 – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Regeringen har beslutat om krisavtal
Regeringen fattade i dag beslut om ett konkret förslag på att subventionera så kallat korttidsarbete eller krisavtal, som kan utlösas i samband med djupa långkonjunkturer eller kriser.
14 mar 13 – Pressmeddelande

Mycket jobbsök, för lite verkstad
LO dömer ut regeringens arbets-marknadspolitik. De yrkesförberedande arbetsmarknadsutbildningarna har "dränerats" samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de landar i fas 3, skriver förbundet i en ny rapport.
13 mar 13 – LO: "Aktivera arbetsmarknadspolitiken"

Nystartszoner splittrar regeringen
Det uppger Sveriges Radio Ekot, som intervjuat Kristdemokraternas integrationspolitiska talesperson Penilla Gunther. KD tror inte längre på att införa skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett "utanförskap", som var ett av regeringens vallöften.
21 feb 13

Arbetsförmedlingen ska matcha mer
Arbetsförmedlingen borde satsa mer på att matcha arbetssökande mot lediga jobb och mindre på att kontrollera de arbetslösa. Det lät Stefan Löfven meddela i ett utspel om arbetsmarknadspolitiken.
21 feb 13 – S-förslag: Utveckla Arbetsförmedlingen till en Matchningsspecialist

Jobbpakten sprack
Regeringens prestigeprojekt för att få in unga på arbetsmarknaden - en "jobbpakt" med fack och arbetsgivare - ser ut att spricka. Svenskt Näringsliv har hoppat av förhandlingarna.
30 jan 13 – LO och Svenskt Näringsliv kommenterar den spräckta jobbpakten

Vem ska bära bördan i kristid?
Diskussioner om att staten ska vara med och finansiera korttidsarbete inleddes i svallvågorna av finanskrisen. Nu har finansdepartementet utarbetat ett konkret förslag, som IF Metall anser är för snålt tilltaget. Förbundet beklagar även att regeringen inte vill avsätta pengar till att vidareutbilda arbetstagarna.
19 dec 12 – PM Statligt stöd vid korttidsarbete – en ny åtgärd vid djupa kriser

Jobbcoacher ger inga jobb
2009 lanserade alliansregeringen en ny arbetsmarknadpolitisk åtgärd: personliga "jobbcoacher" åt arbetssökande. Prislappen sattes till 3 miljarder under tre år. Det mesta har gått till privata företag. Någon beständig effekt har coachningen däremot inte haft - det visar en aktuell utvärdering från IFAU.
6 dec 12 – Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Sökande matchas dåligt mot jobb
I en rapport till Framtidskommission behandlas matchningen på svensk arbetsmarknad. Författarna ser problem med det starka anställningsskyddet, de höga ingångslönerna, den centraliserade lönebildningen och sist men inte minst utbildningssystemet.
4 dec 12 – Underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen "Matchning på den svenska arbetsmarknaden"

Varken yrkesutbildning eller jobb
På uppdrag av regeringen har utredaren Claes Stråth lagt fram ett förslag om en ny, lagreglerad anställningsform för ungdomar: "utbildningsanställning". Anställningsskyddet kommer att vara lägre än i alla andra tidsbegränsade anställningsformer som täcks av LAS.
29 nov 12 – SOU 2012:80

Stort missnöje över läraravtal
Besvikelsen och ilskan är stor hos många lärare efter onsdagskvällens överenskommelse om nya lärarlöner. Efter krav på 10 000 kronor mer i månaden landade höjningen på 1 100 kronor. Nu höjs röster som säger att ordföranden i Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner, borde avgå.
27 sep 12 – Det är dags att avgå, Metta Fjelkner

Vi avskaffar fas 3!
Socialdemokraterna föreslår att fas 3 avskaffas. Deltagarna ska erbjudas riktiga jobb till avtalsenlig lön, finansierade via statliga subventioner, eller utbildning. Förslaget kommer att ingå i partiets skuggbudget och beräknas kosta statskassan 2 miljarder kronor 2013.
25 sep 12 – Socialdemokraterna: Alla jobb behövs - Avskaffa Fas 3

Nya lärlings- och utbildningsplatser
Regeringen flaggar för ett ungdomspaket i den kommande budgeten, med bland annat ökade resurser till utbildningsplatser: såväl för lärlingar, som på komvux, folkhögskola och inom akademin. Satsningen är också ett sätt att möta det konjunkturdopp som många bedömare väntar på.
5 sep 12 – PM: Fler vägar till jobb för unga – Ungdomspaket på 8,1 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2013

Centern vill ha en piggare regering
Den jobbpolitik regeringen har fört duger inte, enligt Centerpartiet. Och C-ledaren Annie Lööf tycker att regeringen har blivit trött.
6 jul 12

M vill ha pakt om jobb för unga
Statsminister Fredrik Reinfeldt vill få till en jobbpakt mellan regeringen, facken och arbetsgivarna om en yrkesintroduktion för unga.
3 jul 12

Enighet om "Kålle" som ny LO-bas
Till sist lyckades de stridande grupperingarna enas. En enig valberedning föreslår Karl-Petter Thorwaldsson som ny LO-ordförande.
12 maj 12

LO presenterar politiskt program
Regeringens sysselsättningspolitik räcker inte till. Det menar LO. Inför förbundets kongress presenterade styrelsen en rapport med förslag på alternativ till den så kallade jobblinjen.
12 apr 12 – LO-styrelsens rapport till kongressen "Full sysselsättning"

Sänk ungdomslönerna!
Folkpartiledaren Jan Björklund talade på lördagen på partiets riksmöte i Västerås. Han tog bland annat upp ungdomsarbetslösheten och det omdiskuterade samarbetsavtalet med Saudiarabien.
10 mar 12

Lägre lön i kristid?
En statlig utredning ska i detalj granska hur så kallade korttidsarbeten i framtida kriser kan utformas. Det meddelade finansminister Anders Borg (M), arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) och näringslivsminister Annie Lööf (C) tidigare i veckan.
16 feb 12 – DN Debatt - "Vi är överens om att införa korttidsarbeten i Sverige"

Nytt krisavtal på G
Facket ställer upp på korttidsarbete i kristider - igen. Enligt vad Ekonyheterna erfarit har parterna inom industrin kommit fram till en ny krismodell. Den kräver även ekonomiskt stöd från regeringen till bland annat utbildning.
9 feb 12

Omöjligt utvärdera jobbskatteavdraget
Statsminister Fredrik Reinfeldt brukar på god nysvenska framhålla att de särskilda avdragen på inkomstskatten är regeringens enskilt mest "jobbskapande" åtgärder. Men enligt en färsk studie är det omöjligt att svara på frågan om jobbskatteavdragen lett till att sysselsättningen ökat.
8 feb 12 – Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering: Jobbskatteavdraget (rapport 2012:2)

Personalbrist trots stora behov
Välfärdssektorn behöver rekrytera 420 000 nya medarbetare fram till 2020, enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekryteringsprognos. Bland annat behövs det 64 000 undersköteterskor.
25 jan 12 – SKL: Här finns Sveriges viktigaste jobb. Prognos för välfärdssektorn. , Kommunals rapport, förf. Wondmeneh, Yeshiwork: Vem ska ta hand om mina föräldrar när de blir gamla? , FAU rapport 2011:3, förf. Eliason, Marcus: Undersköterskor och sjukvårdsbiträden i kristider.

Facken sa nej
Slutbudet om ett nytt avtal på industrins område låg på 2,6 procent på 13 månader. Men fackförbunden, som accepterat mycket låga reallöneökningar under krisen, sa nej. Alltså råder avtalslöst tillstånd. Steget till konflikt är egentligen inte långt, men kantat av alternativa förhandlingsformer som nu testas för första gången.
1 dec 11

Borg vill underlätta korttidsjobb
Om arbetsgivarna och facken kan avtala om olika typer av korttidsjobb, eller att anställda kan gå ner i arbetstid i kristider - då kan regeringen sänka arbetsgivaravgifter eller ändra a-kasseregler. Det uppgav finansminister Anders Borg (M) i Sveriges Radio Ekot.
19 okt 11

Miljarder mot arbetslösheten
Regeringen satsar 7,2 miljarder kronor under 2012 –2015 på flera projekt för att motverka långtidsarbetslöshet och möta den ökade arbetslösheten 2012 och 2013.
22 sep 11 – Prop 2011/2012:1, Arbetsmarknadspaketet

Lönsammare för nyanlända att deltidsjobba
Nyanlända invandrare som omfattas av den så kallade etableringsreformen har rätt till ersättning inom ramen för detta åtgärdsprogram under högst två år. Men marginaleffekterna är stora för den som hittar jobb, särskilt deltidsuppdrag, eftersom ersättningen minskar i förhållande till lönen.
8 sep 11

Fas 3:are ska få utbilda sig
Efter hård och ihärdig kritik mot jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas, gör regeringen nu vissa eftergifter. Från och med utgången av 2011 ska de långtidsarbetslösa deltagarna ha möjlighet till så kallad arbetsmarknadsutbildning. Förutsättningen är att tjänstemännen på Arbetsförmedlingen bedömer att personen i fråga skulle kunna få ett arbete i anslutning till avslutad kurs, eller liknande utbildningsform.
17 maj 11

S-förslag för jobbpolitiken
Socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholt (s) och den nye ekonomisk-politiske talesmannen Tommy Waidelich (s) tar bladet från munnen och formulerar den nya politiken. Sänkt avgift till a-kassan och välfärdsjobb är några av förslagen - målet är full sysselsättning.
31 mar 11 – DN-debatt: ”Inga direkta behov finns av kraftigt höjda skatter”

Reformera arbetsmarknaden!
Inför obligatorisk a-kassa frikopplad från arbetskravet, slopa turordningsreglerna och ersätt dem med uppsägningsavgifter, låt studenter som tar sin examen tidigt skriva av en del av sina studielån - detta är några av Långtidsutredningens förslag till regeringen.
2 feb 11 – SOU 2011:11

Slopa turordningsreglerna
Långtidsutredningen presenterar ett internationellt inlägg i den värdeladdade debatten om det svenska anställningsskyddet. En fransk forskare föreslår att turordningsreglerna kan ersättas med uppsägningsavgifter som växer med anställningstiden.
16 dec 10 – SOU 2010:93

Rödgröna lägger överbud
Både i skuggbudgeten från i våras och den gemensamma valplattformen har den rödgröna oppositionen deklarerat sin avsikt att skapa 100 000 nya jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser. Men den ambitionen bygger på falska antaganden, menar Alliansen i ett kritiskt dokument.
9 sep 10 – Rödgrönt jobbstopp

Arbetslösa och sjuka sorteras bort
Arbetslösa och sjuka personer sorteras konsekvent bort när de söker jobb. Det framgår av en undersökning som TCO har gjort. Att sjukskrivna personer i allt högre utsträckning blir socialbidragsberoende är regeringens fel, anser facket.
8 sep 10 – TCO-undersökning

Moderat satsning på coacher
Moderaterna vill satsa tre miljarder kronor de två kommande åren på coachning, praktik och utbildning. Total innebär satsningen över 31 000 nya platser 2011 och 2012, enligt partiets bedömning.
18 aug 10

Rödgröna mobiliserar inför valspurt
De rödgröna lanserar en plattform för fler jobb och ökad trygghet på arbetsmarknaden. Vägen dit går enligt förslaget via lärlingsplatser, sänkt arbetsgivaravgift till småföretag och satsningar i förnybar energi.
21 jun 10

Riktlinjer för EU:s sysselsättningspolitik
EPSCO-rådet har antagit allmänna riktlinjer för EU:s medlemsstaters strategi för sysselsättning. Ministrarna i EPSCO-rådet (=Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) har fast fyra riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik.
8 jun 10 – EU: Pressmeddelande om sysselsättning

150-dagarsregeln tas bort
Regeringen har beslutat att ta bort 150-dagarsregeln. Det innebär att den som blivit utförsäkrad från sjukförsäkringen nu ska kan få ersättning från a-kassan för att delta i Arbetsförmedlingens program, utan att först begära tjänstledigt från sin arbetsgivare.
27 maj 10

Arbetslöshet sänkte börsen
Arbetslösheten ökar igen. Efter en nedgång från januari till mars i år vände arbetslösheten upp i april och uppgick till 9,8 procent. Sedan april i fjol har arbetslösheten ökat med 1,5 procentenheter. Dessa dystra siffror fick börsen, kronan och räntan att falla kraftigt.
25 maj 10 – SCB: Arbetskraftsundersökningen (AKU), april 2010

Arbetslösheten fortfarande hög
Arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå och sysselsättningen sjunker. Kvinnorna är de stora förlorarna på arbetsmarknaden just nu, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning för första kvartalet i år.
20 maj 10 – SCB: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), första kvartalet 2010

SOM:rapport: Jobben viktigaste frågan
Sysselsättningen är den viktigaste frågan inför valet. Och det är en fråga som blivit mycket viktigare det senaste året i takt med att arbetslösheten har ökat. Det framgår av SOM-institutets undersökningar av opinionen under 2009.
22 apr 10 – It’s sysselsättningen, stupid?

Valfrihet på Arbetsförmedlingen
Nu ska det bli valfrihet på Arbetsförmedlingen. Regeringen ska lägga fram en proposition som gör det möjligt för arbetssökande att välja vem han eller hon ska ta hjälp av i jakten på ett jobb.
11 mar 10 – Pressmeddelande: Proposition om ökad valfrihet för arbetssökande

Mikrolån för en miljard kronor
EU satsar en miljard kronor, 100 miljoner euro, på mikrolån. Det beslutade på tisdagen rådet för sysselsättning och socialpolitik. Mikrolånen ska ges till dem som vill starta eller utveckla små företag och som har svårt att få lån via banker.
9 mar 10 – Pressmeddelande: Större möjligheter för arbetslösa att få mikrolån

Ersättning till handledare i ”lyft”
Regeringen har beslutat om ersättning för handledarplatser till dem som anordnar platser inom insatsen ”lyft” i arbetsmarknadspolitiken. Ersättning ska utgå från 9 mars.
18 feb 10

Mentorer ska ge invandrare jobb
Regeringen har beslutat om en försöksverksamhet med yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare. 15 miljoner satsas på tre år.
18 feb 10

KU sa ja till Lavallagen
Oppositionens försök att stoppa Lavallagen i Konstitutionsutskottet lyckades inte. När förslaget kommer upp i riksdagens kammare väntas dock oppositionens göra ett nytt försök att stoppa lagen i ett år.
11 feb 10

Varselsamordnare beröms av OECD
OECD rekommenderar Sverige att stärka den regionala nivån när det gäller ansvaret för tillväxten. Fler län än Skåne och Västra Götaland bör få statligt stöd att utforma självstyrelseorgan.
3 feb 10

Littorin nöjd med nystartsjobb
Drygt 60 000 långtidsarbetslösa har eller har haft ett nystartsjobb sedan de infördes 2007. Av dem har 10 000 gått vidare till en vanlig anställning, uppger Ekot.
24 jan 10 – En av sex anställs efter nystartsjobb

Flyttbidrag utreds efter EU-kritik
Reglerna för flyttningsbidrag ska utredas. Bakgrunden är att Europeiska kommissionen i höstas inledde ett ärende om överträdelse av reglerna om flyttningsbidrag.
26 nov 09

Arbetsmarknaden under lupp
Nästa långtidsutredning har fokus på arbetsmarknaden. Hur ska sysselsättningspolitiken förhindra att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå? Hur kan politiken bidra till högre sysselsättning?
17 nov 09 – Pressmeddelande: Långtidsutredningen fokuserar på sysselsättningspolitiken

90 miljoner till uppsagda från Volvo
Regeringen ger ytterligare 90 miljoner kronor till utbildningsplatser till personer som sagts upp från Volvo Cars och dess underleverantörer. Större delen av summan kommer från Europeiska globaliseringsfonden och ger 1000 platser i yrkesinriktad vuxenutbildning och 500 personer får annan utbildning eller stöd till entreprenörskap.
22 okt 09 – Pressmeddelande: Utbildning och stöd ger omställning för 1500 personer

Enighet om jobb och utbildning
Oppositionen underkänner regeringens program för att möta den höga ungdomsarbetslösheten. Man vill satsa 10 miljarder kronor på tre år och ge sammanlagt drygt 70 000 ungdomar plats i olika program. Det är en av punkter där oppositionen lägger fram en gemensam motion om den ekonomiska politiken.
6 okt 09 – Riksdagsmotioner - söksida

Liggare skapade vita jobb
Bestämmelserna om ”Personalliggare” som tvingar företag i restaurang- och frisörbranschen att föra bok över alla som jobbar i en arbetslokal har haft god effekt. Mellan 4 000 och 6 000 vita jobb har skapats, konstaterar en utredning i Finansdepartementet.
30 sep 09 – Ds 2009:43

Trendbrott på arbetsmarknaden
Varslen ökar inte lika snabbt längre. Det handlar om ett trendbrott enligt Arbetsförmedlingen.
11 sep 09 – Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009

103 000 fler arbetslösa
Arbetslöshetsstatistiken är fortsatt en dyster läsning. När SCB presenterade siffrorna för juli månad hade antalet sysselsatta minskat med 152 000 sedan juli månad i fjol.
27 aug 09 – SCB: SCB: Arbetskraftsundersökningen (AKU), juli 2009

Arbetsmarknadsåtgärder för 8,4 miljarder
Regeringen satsar 8,4 miljarder för att öka antalet utbildningsplatser och förstärka arbetsmarknadsutbildningen. Med åtgärderna vill regeringen motverka att arbetslösheten biter sig fast också när konjunkturen vänder uppåt.
26 aug 09 – Promemoria: Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Ungdomsarbetslösheten överdrivs
På ett år har arbetslösheten ökat med 116 000 personer och uppgick under andra kvartalet i år till 454 000 personer, eller 9,1 procent. Arbetslösheten bland unga, i åldern 15 - 24 år, har ökat till 29 procent, men av dem är nästan hälften heltidsstuderande.
20 aug 09 – Arbetsmarknadsstatistik 2009-08-20

Inte världsbäst längre
De senaste två årens medlemsras i facket gör att Sverige inte längre har världens högsta organisationsgrad. Danmark och Finland har kommit ikapp, skriver LO-tidningen.
19 aug 09

Stort medlemsras i facket
Sedan den borgerliga regeringen ändrade villkoren för a-kassan har antalet medlemmar i facket rasat. Störst är raset i den privata tjänstesektorn, där bara 57 procent av de anställda är med i facket.
19 aug 09 – LO-tidningen 2009-08-19

Arbetsförmedlingen begär en miljard extra
Arbetsförmedlingen begär ett extra, tillfälligt, anslag på 1,1 miljarder kronor för nästa år. Det uppger Rapport.
19 aug 09

66 500 färre jobb i industrin
Andra kvartalet i år var det 66 500 färre anställda i industrin än för ett år sedan. Sysselsättningen sjönk med 1,9 procent och är nu på väg under fyra miljoner anställda. Under andra kvartalet var 4 073 400 anställda. Det visar siffror från SCB.
18 aug 09

30 procent fler får a-kassa
Under juli månad var antalet personer som fick arbetslöshetsersättning i Sverige nära 30 procent fler än i juli förra året. Det visar ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).
4 aug 09

S vill att äldre jobbar längre
Regeringens skattelättnader till de över 65 räcker inte för att locka tillräckligt många pensionärer att jobba vidare, anser Mona Sahlin. Det behövs mer.
1 jul 09

Inför lärlingsanställningar
Folkpartiet vill ha så kallade lärlingsanställningar i Sverige. De ska kunna fås av personer upp till 21 års ålder och ska innehålla lägre lön än dagens lägstalöner på arbetsmarknaden samt begränsat anställningsskydd.
29 jun 09

MP leder kommitté om arbetskraftsinvandring
Arbetskraftsinvandring splittrar den röd-gröna oppositionen. Miljöpartiet tar nu ytterligare ett steg närmare regeringens linje vilket avfärdas av V-ledaren Lars Ohly.
28 jun 09

SCB: Färre sysselsatta
Antalet anställda på hela arbetsmarknaden uppgick under första kvartalet 2009 till 4 004 900. Det är en minskning med 0,8 procent jämfört med motsvarande period året före, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).
19 maj 09 – Pressmeddelande: Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 1:a kvartalet 2009: Antalet anställda minskar mest inom offentlig sektor

Unga arbetslösa väljer studier
Arbetslösheten ökar med 78 000 personer från första kvartalet i fjol till samma tid i år. Det betyder att arbetslösheten är 7,8 procent; en ökning med 1,5 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten är ännu högre, 24,4 procent och har ökat ännu mer, med 3,9 procentenheter.
7 maj 09 – SCB: SCB, Arbetskraftsundersökning Nr 2009:88

SAP och LO utreder a-kassan
LO och Socialdemokraterna tillsätter en gemensam arbetsgrupp som ska utreda den framtida a-kassan. I uppdraget står att den framtida a-kassan ska vara frivillig och gemensamt och solidariskt finansierad.
29 apr 09 – Direktiv för LO:s och SAP:s gemensamma a-kassegrupp

Privat arbetsförmedling till KU
Vänsterpartisten Josefin Brink KU-anmäler regeringen för att den gett AMS och Arbetsförmedlingen i uppdrag att använda privata aktörer i sin myndighetsutövning.
23 apr 09 – Regleringsbrev för AMS och Arbetsförmedlingen

Littorin söker EU-bidrag
Sverige ska söka pengar ur Europeiska Globaliseringsfonden för att klara omställningen av fordonsindustrin i Västra Götaland.
26 feb 09

Arbetslösheten bör stoppas tidigt
Det är viktigt med snabba åtgärder mot hög arbetslöshet. När den väl får fäste tar det lång tid att minska den och det är mekanismerna på arbetsmarknaden som har en tendens att förlänga arbetslösheten.
10 feb 09

Lättare gå med i a-kassan
Avgiften till a-kassan ska sänkas med 50 kronor och det ska bli lättare att gå med i a-kassan.
10 feb 09 – Lagrådsremiss: Ändrade villkor för medlemskap och avgifter i arbetslöshetskassorna, m.m.

EU vill stävja svart arbetsmarknad
Arbetsgivare i EU som anställer illegala invandrare hotas snart av böter och andra sanktioner. EU-parlamentet godkände i dag en överenskommelse om att kriminalisera arbetsgivare som anställer papperslösa.
4 feb 09

Generösare regler för nystartsjobb
Stödet till arbetsgivare som erbjuder nystartsjobb fördubblas. Nu blir bidraget den dubbla arbetsgivaravgiften.
26 jan 09

Gör a-kassan mer attraktiv
A-kassan måste bli mer attraktiv, inte obligatorisk. I den kris som nu blir allt djupare är det allt viktigare, säger TCO.
20 jan 09

Jobbgaranti för arbetslösa
Regeringen har presenterat utformningen av jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Den som inte fått något jobb efter 450 dagars arbetslöshet ska erbjudas plats i företag och organisationer.
19 jan 09

Varselsamordnare i Skåne
Regeringen utser nya Regionala samordnare med anledning av de många varsel som lagts. Det är Skåne och Gotland som får sådana samordnare.
19 jan 09

Arbetslösheten stiger till 9 procent
Sysselsättningen minskar med 145 000 personer och arbetslösheten stiger till 9 procent år 2010, enligt Arbetsförmedlingens nya jobbprognos. "Det blir ett par riktiga skitår framöver", kommenterar arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m).
9 dec 08 – Arbetsförmedlingens prognos för 2009 och 2010

Sysselsättningstoppen är nådd
Trots att krisrapporterna och varslen duggar tätt ökade antalet anställda i början av hösten. Statistiska centralbyrån, SCB. rapporterar sysselsättningen ökade med 1,5 procent tredje kvartalet i år jämfört med samma tid i fjol.
20 nov 08 – SCB: SCB, pressmedelande Nr 2008:30

Volvo IT varslar 350 anställda
Volvo IT varslade på måndagen 350 anställda om uppsägning.
17 nov 08

Varsel och regeringsfråga i duell
Återigen var regeringsfrågan och den ekonomiska krisen tunga ämnen när statsminister Fredrik Reinfeldt och socialdemokraternas ledare Mona Sahlin möttes i tv-duell.
14 okt 08

1 500 utbildningsplatser varselhjälp
Göteborgsregionen ska få 1 500 extra utbildningsplatser till följd av de senaste varslen inom främst bilindustrin, enligt regeringen. Pengarna som behövs omfördelas från andra högskolor och universitet.
12 okt 08

KI: Arbetslösheten stiger
De svenska hushållen är fortsatt pessimistiska om ekonomin samtidigt som inflationsförväntningarna fortsätter att falla, visar den senaste månadsbarometern från Konjunkturinstitutet (KI). KI räknar med stigande arbetslöshet.
24 sep 08

Fackens medlemsras fortsätter
Facken fortsätter att tappa medlemmar. Under första halvåret blev LO 37 000 medlemmar fattigare. Men takten avtar.
22 aug 08

LO kräver höjd a-kassa
LO-kongressen kräver högra a-kassa. Det långsiktiga målet bör vara en ersättning som motsvarar 90 procent av lönen. På kort sikt måste taket i ersättningen höjas så att de flesta löntagare får 80 procent av lönen.
4 jun 08

LO-krav: Vänta med Lissabonfördraget
LO-kongressen antog sent på måndagskvällen ett uttalande som kräver att riksdagen inte säger ja till EU:s Lissabonfördrag, förrän utredningen om Laval-domen är slutförd.
3 jun 08

Vårdstrejken slut
Både Vårdförbundet och arbetsgivarparten Sveriges kommuner och landsting sade under onsdagen ja till medlarnas bud. Den sex veckor långa vårdstrejken är därmed slut.
29 maj 08

Vårdstrejken över
28 maj 08

Vårdkongress diskuterar budet
Stockholm Det var en förväntansfull men också osäker stämning när Vårdförbundets 201 kongressombud samlades på Runö kursgård utanför Åkersberga i dag.
28 maj 08

Tjugonde träffen utan vårdbud
På söndagskvällen träffade Vårdförbundet medlarna för tjugonde gången. Samtalen var intensiva - men något bud var inte aktuellt.
25 maj 08

Ingen lösning på vårdkonflikten
På måndagen går vårdstrejken in på sin femte vecka och någon lösning verkar inte vara på gång. Under helgen har förhandlingarna legat helt nere.
18 maj 08

Sahlin till angrepp på regeringen
Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin uppmanade på måndagen sitt parti att förnya jobbpolitiken. Samtidigt gick hon till hårt angrepp på regeringen.
12 maj 08

Lättare söka jobb i Sverige
Påståendet att det blir den enskilde arbetsgivarens behov som ska styra arbetskraftsinvandringen är bara delvis sant. Visserligen avskaffas Arbetsförmedlingens prövning av arbetskraftsbehovet. Men delar av den flyttas till Migrationsverket. Det framgår av regeringens proposition som har miljöpartiets stöd.
8 maj 08 – Prop 2007/2008:147

Avskedandet av Bylund till KU
Beslutet att avskeda Bo Bylund från jobbet som chef för arbetsförmedlingen, blir nu en fråga för KU.
16 apr 08 – Begäran om granskning av statsrådet Sven-Otto Littorins hantering av generaldirektören för arbetsförmedlingen

Satsa på småföretagarna!
Socialdemokraterna vill öka tryggheten för företagare och ge bättre stöd till entreprenörer. Men större skattesänkningar finns inte med i deras rapport om framtidens jobbpolitik.
14 apr 08 – SAP: Fler jobb genom investeringar i människors växtkraft

Sänkt skatt på ungas arbete
Från 2009 kan företag mer än halvera sina arbetsgivaravgifter om de anställer personer under 26 år. Skatterabatten är regeringens plan B sedan EU-kommissionen stoppat den planerade sänkningen av sociala avgifter för tjänstesektorn.
3 apr 08 – Skriv 2007/2008:133

Få söker anvisade jobb
En tredjedel av dem som får en anvisning om ett nytt jobb från arbetsförmedlingen bryr sig inte om att söka jobbet. Inte ens hot om kontroll från arbetsförmedlingen förmår fler att söka. Det visar en undersökning från Institutet för Arbetsmarknadspolitiska studier (IFAU).
13 mar 08 – IFAU - Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering: Hur fungerar arbetsförmedlingens anvisningar av lediga platser

Facket tappar medlemmar
Förra året tappade de svenska fackförbunden nästan 185 000 medlemmar. Värst var raset för LO-förbunden, som förlorade nära 130 000 medlemmar, vilket motsvarar sju procent.
10 mar 08

Österberg får ansvar för s-jobben
Tidigare statsrådet Sven-Erik Österberg får ansvaret att utforma socialdemokraternas nya jobbpolitik. Han tillsätts av partistyrelsen på fredag.
6 feb 08

Nästan 400 000 har lämnat a-kassorna
Under fjolåret lämnade 398 000 medlemmar a-kassorna rapporterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Under december lämnade drygt 17 000 medlemmar kassorna.
29 jan 08

Plusjobbare i lagstiftningslucka
Är plusjobben jobb eller en arbetsmarknadsåtgärd? Det är frågan för plusjobbare som avslutar en anställning och sedan riskerar att hamna i ekonomiskt trångmål.
26 jan 08

Kd föreslår arbetsmarknadspeng
Ge arbetslösa en särskild omställningspeng som kan användas på valfri arbetsförmedling. Pengens storlek ska variera beroende på den arbetslöses situation, föreslår kristdemokraterna.
20 jan 08

Bra betyg till Ams-utbildning
Arbetsmarknadsutbildningen i Sverige fungerar väl. Även de som varit utan jobb länge ökar märkbart sina chanser att få arbete efter utbildningen, konstaterar en statlig utredning.
5 jan 08 – SOU 2007:112

EU säger ja till sänkta sociala avgifter
EU-kommissionen har gett Sverige klartecken att gå vidare med förslaget att sänka de sociala avgifterna i delar av tjänstesektorn. EU kräver dock att sänkningen endast omfattar små eller medelstora företag.
12 dec 07

Stark jobbtillväxt i tjänstesektorn
Det ser fortsatt ljust ut på den svenska arbetsmarknaden. Fler får jobb och färre varslas om uppsägning. Men det finns några orosmoln. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar ökar samtidigt som bristen på arbetskraft inom den privata tjänstesektorn tilltar.
9 okt 07 – Ams: Arbetsmarknadsläget september 2007

Löneklyftor i arv efter Persson
Reallönerna ökade under Göran Perssons tid som statsminister. Men samtidigt ökade klyftorna. De rika blev allt rikare. Tjänstemännen fick större löneökningar än arbetarna. Lönegapet mellan kvinnor och män förblev näst intill oförändrat, enligt en ny rapport.
27 sep 07 – LO: Lönerapport 2007

Mp och s oense om deltidsarbetslösa
För några år sedan ville socialdemokraterna också spara på de deltidsarbetslösa. Inte alls samma sak, vi hade ingen stupstock, säger förre finansministern Bosse Ringholm.
20 sep 07 – Prop 2007/2008:1

Arbete i fokus i regeringsförklaring
Drivkrafter och möjligheter för arbete är centrala . De flesta som jobbar ska få tusen kronor mer kvar av lönen varje månad, sade statsminister Fredrik Reinfeldt när han i dag presenterade regeringsförklaringen.
18 sep 07 – Prop 2007/2008:1

Jobben kan rädda Reinfeldt
Sjunkande opinionsstöd och ministeravhopp plågar regeringen. Jobben kan bli Reinfeldts räddning. Kurvorna pekar spikrakt uppåt och på flera områden kan symboliskt mycket viktiga gränser sprängas.
18 sep 07 – SCB: Arbetskraftsundersökningen (AKU) i augusti 2007

Nystartsjobb i offentlig sektor
Reglerna för nystartsjobb ska ändras så att de även omfattar offentlig sektor, meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt på måndagen. Hittills har ungefär 11 000 personer fått nystartsjobb.
13 sep 07 – SVT: Rakt på

Reinfeldt vill ha halvtaktsjobb
Trots att allt fler får jobb är det nästan stört omöjligt för vissa, särskilt förtidspensionerade. Regeringen filar på nya förslag och statsminister Fredrik Reinfeldt kan tänka sig så kallade halvtaktsjobb.
29 aug 07

SJF trappar upp konflikt
Journalistförbundet (SJF) tar nu på sig hårdhandskarna och trappar upp konflikten med Tidningsutgivarna (TU). Om parterna inte är överens före nästa torsdag får SJF:s medlemmar varken publicera artiklar på webben eller befatta sig med annonser, enligt ett nytt varsel.
21 aug 07 – SJF: Varsel om utvidgade stridsåtgärder

Enklare att få F-skattsedel
Det ska bli lättare att få F-skattesedel fastslår regeringen. Bland annat ska kravet på att man som företagare måste anlita flera uppdragsgivare tas bort.
12 aug 07 – Dir 2007:116

Lägsta arbetslösheten sedan 1991
Sverige har inte haft så få arbetslösa sedan 1991. I maj var 3,3 procent öppet arbetslösa. Det är en minskning med nästan en procentenhet, eller 33 000 personer, sedan förra året, visar färska siffror från Ams.
8 jun 07 – Ams: Lägsta arbetslösheten på 16 år

Ny garanti ska ge ungdomar jobb
Nu har regeringens förslag om en jobbgaranti för ungdomar överlämnats till riksdagen. Från och med den 1 december kommer cirka 30 000 ungdomar att slussas in i garantin. Den som inte vill delta förlorar rätten till arbetslöshetsersättning. Något riktigt jobb garanteras inte.
4 jun 07 – Prop 2006/2007:118

S lovar höjd a-kassa
Socialdemokraterna tänker riva upp regeringens försämringar av a-kassan om man återfår regeringsmakten. De allra flesta ska ha 80 procent av inkomsten i ersättning, enligt partiledaren Mona Sahlin.
1 maj 07 – Socialdemokraterna: 80 procent i a-kassa

Dubbla bud från LO
Regeringen vill pressa ned lönerna, hävdar LO. Samtidigt varnar Landsorganisationen för "inflationsdrivande löneökningar". Den senaste rapporten om arbetslinjen ger en rad dubbla budskap.
26 apr 07 – LO: Vad händer med arbetslinjen?

"Jobbgarantin är en bluff"
Regeringens jobbgaranti syftar mer till att spara pengar än att skapa nya jobb. Att använda ordet jobbgaranti är en "retorisk bluff", hävdar den socialdemokratiske riksdagsledamoten Luciano Astudillo. Vänsterpartiet stämmer in i kritiken.
11 apr 07 – Socialdemokraterna: Jobbgarantin är en bluff

Unga arbetslösa garanteras jobb
Ungdomsarbetslösheten är skyhög. Över femtio tusen är öppet arbetslösa. Den 1 december införs en ny jobbgaranti för unga mellan 16-24 år. Cirka 30 000 ungdomar kommer att omfattas av garantin, enligt regeringens beräkningar.
11 apr 07 – Promemoria: En jobbgaranti för ungdomar

Nystartsjobb till männen
Männen har lagt beslag på sjuttio procent av de 3 600 nystartsjobb som inrättats sedan årsskiftet. Många har hamnat i köks- och restaurangbranschen, visar Ams sammanställning.
29 mar 07 – Ams: Nystartsjobben

Billigare att anställa ungdomar
Det är för många ungdomar som står utanför arbetsmarknaden, anser regeringen. Från och med 1 juli halveras arbetsgivaravgifterna för unga mellan 18-25 år. Förhoppningen är att fler företag ska satsa på de yngre.
26 feb 07 – Lagrådsremiss: Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år

Littorin försvarar nya a-kassan
Sven Otto Littorin försvarade under torsdagen regeringens beslut om en förändrad a-kassa. Initiativet till riksdagsdebatten togs av vänsterpartiet, som önskade få besked om vad regeringen tänker göra åt det stora medlemsbortfallet från kassan?
16 feb 07 – Snabbprotokoll 2006/2007:61

Ny bonus ska locka fler i arbete
Det måste bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, anser regeringens utredare Sture Korpi. Bland annat efterlyser han en särskild bonus, som ska ge mer pengar i plånboken till dem som tar ett arbete eller går upp i arbetstid.
24 jan 07

Ams har reformerats i smyg
Bakom en lite tråkig titel döljer sig en spännande liten bok om arbetsmarknadspolitikens organisering och förändring under de senaste decennierna. Det har blivit viktigare att göra saker rätt än att göra rätt saker, sammanfattar Jessica Lindvert sin undersökning.
23 jan 07 – Lindvert, Jessica: Ihålig arbetsmarknadspolitik?

Duger Ams bristyrkesutbildningar?
Hur väl stämmer ams-utbildningarnas inriktning med behoven på arbetsmarknaden? Utbildar man i bristyrkena?
5 jan 07 – Dir 2006:125

Nya planer på skärpt a-kassa
Regeringen vann det första slaget om a-kassan och planerar redan för nästa drag. I en ny promemoria föreslås ytterligare åtstramningar av a-kassan. Dessutom vill regeringen förändra Las.
4 jan 07

Dyrare a-kassa trots protester
De fackliga protesterna har varit högljudda. Men regeringen viker sig inte. Det ska bli dyrare att vara med i a-kassan och ersättningen till de arbetslösa ska sänkas. På torsdagen överlämnades förslaget till riksdagen.
16 nov 06 – Prop 2006/2007:15

Allt färre öppet arbetslösa
Den öppna arbetslösheten har minskat kraftigt det senaste året och är nu nere på fyra procent, enligt färska siffror från Ams. Men det finns stora regionala skillnader.
9 nov 06 – AMS: Arbetsmarknaden oktober 2006

LO kräver rejäla löneökningar
LO kräver löneökningar med minst 825 kronor i månaden och en särskild jämställdhetspott på 200 kronor. Men Landsorganisationen är splittrad och arbetsgivarna är skeptiska.
6 nov 06 – LO: Styrelsen sätter siffror på kraven inför avtalsrörelsen 2007

Nystartsjobb med skattesubvention
Regeringen har nu överlämnat sitt förslag om nystartsjobb till riksdagen. Skattesubventioner ska stimulera arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa, långtidssjuka och förtidspensionärer. Arbetsgivaren slipper arbetsgivaravgifterna.
3 nov 06 – Prop 2006/2007:7

Littorin vägrar backa om a-kassan
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vägrar ge efter för den fackliga kritiken. På torsdagen överlämnades ett förslag om höjda a-kasseavgifter till lagrådet.
3 nov 06 – Lagrådsremiss: Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen

Tuffa tider väntar Ams
Smalare men vassare. Det är ledorden när Ams ska göras om i grunden. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vill se en kraftigt bantad myndighet och fler privata arbetsförmedlingar.
27 okt 06 – Snabbprotokoll 2006/2007:15

Öppnare svensk arbetsmarknad
Gör det lättare för människor utanför EU att komma till Sverige och jobba. Det föreslår en ny utredning. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är med på noterna.
23 okt 06 – SOU 2006:87

Vänstern varnar för klyftor
Socialdemokraterna och vänsterpartiet går till samlat angrepp mot regeringens budget. Finansministern tar från de fattiga och ger till de rika, hävdar Pär Nuder. Anders Borg slår tillbaka.
18 okt 06 – Prop 2006/2007:1

Välfärd i globaliseringens tid
Det svenska välfärdsbygget står inför en rad svåra utmaningar. Befolkningen blir äldre, konkurrensen från andra länder ökar och över en miljon står utanför arbetsmarkanden. Nu krävs åtgärder.
5 okt 06 – Global utmaning: Den digitala välfärden

Vänsterväljare ratar städhjälp
Var fjärde svensk kan tänka sig att köpa städhjälp i hemmet om priset sänks till 155 kronor i timmen, visar en ny undersökning. Men bland vänsterväljarna är motståndet kompakt.
4 okt 06 – Svenska Dagbladet (Sifo): Städhjälp i hemmet

Centern vill ha sjuka i arbete
Ersättningsnivåerna till arbetslösa och sjuka har länge varit en öm punkt för den borgerliga alliansen. Men med tre dagar kvar till valet går centerpartiet till motangrepp och presenterar ett nytt program för att få fler sjuka i arbete.
15 sep 06 – Centerpartiet: 100 procent är bätre än 64

Nya krav på kortare arbetstid
Mer än varannan heltidsarbetande kvinna tycker att det är svårt att få tiden att räcka till, visar en ny undersökning. Arbetstiden måste kortas, anser vänsterpartiet.
13 sep 06 – Vänsterpartiet: Ekonomiska förutsättningar för sex timmars arbetsdag

Löfte om fler jobb åt de unga
Centerpartiet går till val på att skapa fler jobb åt de unga. Bland annat utlovas generösare studiemedel, personliga "jobbcoacher" och en ny jobbgaranti. Men förslaget om att försämra anställningstryggheten har inte vunnit gehör inom den borgerliga alliansen.
5 sep 06 – Centerpartiet: Jobb åt unga

Falska löften om jobben
Såväl socialdemokraterna som den borgerliga alliansen spelar med falska kort. Resultatet av den oheliga alliansen stavas - arbetslöshet. Det hävdar Göran Greider i en ny bok.
25 aug 06 – Ögren, Mats (red): Sanningen om Sverige

Jobben i fokus för Reinfeldt
Fredrik Reinfeldt gör allt för att framställa moderaterna som Sveriges nya arbetarparti. "Jag är garanten för att jobbfrågan finns med i valrörelsen", sa moderatledaren under partiets dag i Almedalen.
6 jul 06

Deltidsjobb beskrivs som kvinnofälla
Kommunal har över en halv miljon medlemmar. De flesta är kvinnor och nästan hälften jobbar deltid. Regeringen har gjort för lite för att ta tag i problemet, anser Kommunals ordförande Ylva Thörn.
4 jul 06

Kd vill behålla fler äldre i arbete
Skatteavdrag, slopade arbetsgivaravgifter och rätt till jobb på deltid ska få fler äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden. Det hoppas kristdemokraterna, som oroas över den demografiska utvecklingen.
1 jun 06 – Kristdemokraterna: Fler äldre i arbet för fler jobb åt unga

"En halv miljon nya jobb är möjligt"
Med rätt politik kan en halv miljon nya jobb skapas i Sverige. Det hävdar Svenskt Näringsliv, som kräver sänkta skatter och minskat regelkrångel för företagen.
16 maj 06 – Svenskt Näringsliv: 500 000 nya jobb är möjliga

LO angriper borgerligt sjukförslag
En halv miljon långtidssjuka svenskar kan räkna med sänkta pensioner om de borgerliga vinner valet i höst, varnar LO. För en del handlar det om flera tusenlappar varje månad. Alliansen slår tillbaka kritiken.
11 maj 06 – LO: Vem ska arbeta mer? Hur tänker alliansen? Kap. 6

TCO kräver 300 000 jobb
Svenskarna jobbar mer än nästan alla andra européer. Ändå räcker det inte, anser TCO. Ska välfärden klaras på sikt måste 300 000 nya jobb skapas inom en tioårsperiod.
10 apr 06 – TCO: Hur många jobbar?

V-kritik mot regeringens jobbpolitik
Regeringen för medvetet en politik som inte leder till full sysselsättning. Unga, invandrare och deltidsarbetande kvinnor används som en buffert på arbetsmarknaden, hävdar vänsterpartiets Camilla Sköld Jansson.
23 mar 06 – Snabbprotokoll 2005/2006:93

Ams dömer ut regeringens jobbmål
Regeringen kommer inte att klara av det fyraprocentiga jobbmålet i år heller, enligt Ams-chefen Bo Bylund. Däremot finns det klara tecken på att sysselsättningen är på väg uppåt.
22 feb 06 – Ams: Var finns jobben 2006?

Till den starka välfärdens försvar
Idén om att avregleringar, sänkta löner och en uppluckrad arbetsrätt skulle leda till fler jobb stämmer inte. Den starka välfärdsstaten utgör en bra grund för full sysselsättning, skriver tankesmedjan Agora i sin nya årsbok.
1 feb 06 – Olofsson, Jonas (red): Den tredje arbetslinjen

Statliga jobb ska sökas anonymt
För att minska risken för diskriminering och göra det lättare för invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden bör statliga jobb sökas anonymt, föreslår regeringens utredare Tanja Linderborg. Men hon vill inte tvinga arbetsgivarna att ändra sina rutiner.
11 jan 06 – SOU 2005:115

Sjunkande intresse för dyrköpt friår
Intresset för friåret har blivit så lågt att nästan inga län klarar av att fylla upp platserna. Enligt Ams beräkningar kommer cirka 6 000 friårsplatser stå tomma vid årsskiftet. Samtidigt ägnar sig 800-1000 handläggare åt att administrera friåret.
4 nov 05 – Ams: Återrapportering friåret

TCO kräver storsatsning på jobben
Arbetslösheten har bitit sig fast på historiskt sett mycket höga nivåer. Samtidigt skjuter förtidspensionerna i höjden. Nu måste handlingsförlamningen brytas och kraftfulla åtgärder sättas in, kräver TCO.
16 aug 05 – TCO: 10 förslag för 100 000 nya jobb

"Sänkta bidrag ger inga nya jobb"
Sänkta ersättningsnivåer för arbetslösa och sjuka ger inga eller få nya jobb. Det hävdar en majoritet av svenska folket i en Sifo-undersökning. Däremot efterlyser många skattesänkningar och enklare regler för företagen.
16 aug 05 – Sifo: Svenska folket om arbetslösheten

Krav på samhällsjobb åt arbetslösa
Arbetslösheten har bitit sig fast på historiskt höga nivåer. Samtidigt skriker skolan och omsorgen efter arbetskraft. Detta går inte ihop, menar Sacos Gunnar Wetterberg. Nu kräver han att regeringen ska inrätta 100 000 nya samhällsjobb.
27 maj 05 – Saco: Arbetslös måste arbeta för att få ersättning

"LO stoppade inte Edlings rapport"
LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin tillbakavisade på onsdagen anklagelserna om att den avhoppade utredaren Jan Edlings nya rapport skulle ha stoppats. Arbetet med rapporten går vidare även utan Edling, försäkrade hon.
26 maj 05 – Edling, Jan: Alla behövs

Friska blir sjuka när jobben saknas
Bristen på jobb gör att tusentals svenskar förtidspensioneras i onödan. Kostnaderna för olika ersättningar har blivit så stora att det inte längre finns utrymme för nödvändiga reformer. Det hävdar LO:s avhoppade utredare Jan Edling i sin kontroversiella rapport.
23 maj 05 – Edling, Jan: Alla behövs

Arbetskraftsinvandring åter aktuellt
Sverige kan återigen komma att införa ett system med arbetskraftsinvandring, meddelade finansminister Pär Nuder på onsdagen. Men bara under förutsättning att det bidrar till att stärka integrationen i landet.
20 maj 05 – Pär Nuders anförande vid SCB:s demografidag 18 maj 2005

Nya jobb ska sökas anonymt
Regeringen gör nu gemensam sak med de borgerliga och öppnar för ett anonymt ansökningsförfarande vid rekrytering inom offentlig sektor. En utredare ska se över hur systemet kan utformas.
13 maj 05 – Dir 2005:59

Fler ska flytta dit jobben finns
De kommande årens stora pensionsavgångar väntas leda till arbetskraftsbrist på flera håll i landet. Men få svenskar är beredda att flytta. En lösning är att förbättra stödet för dubbel bosättning, menar regeringens utredare.
28 apr 05 – SOU 2005:28

Svensk lönebildning ska utvärderas
Hög inflation och uteblivna reallöneökningar kännetecknade svensk lönebildning under flera decennier fram till och med mitten av nittiotalet. År 2000 inrättades Medlingsinstitutet i syfte att få en mer balanserad lönebildning. Nu ska institutet utvärderas.
25 apr 05 – Dir 2005:29

Mer tid för utredning om arbetskraftsinvandring
Den parlamentariska kommitté som sedan förra året arbetar med att se över regelverket för arbetskraftsinvandring har fått mer tid för sitt uppdrag. Slutdatum för delbetänkandet har skjutits fram till senast den 15 juni 2005.
25 apr 05 – Dir 2005:22

Fler jobb till unga och invandrare
Sist in först ut. Under den devisen har många unga och invandrare knuffats ut från den svenska arbetsmarknaden. En ny arbetsgrupp ska nu se över hur fler jobb ska kunna skapas. Frågan är var.
22 apr 05 – Promemoria: Direktiv till arbetsgruppen för ökad sysselsättning

7 av 10 friårsplatser redan tillsatta
Trots att det bara gått tre månader sedan friåret infördes är 70 procent av de 12 000 friårsplatserna redan tillsatta. Framför allt är det kvinnor och personer över 45 år som nappat på friåret, visar AMS kartläggning.
15 apr 05 – Återrapportering friåret

LO kräver kraftsamling för fler jobb
Ett reformerat utgiftstak, en ny sysselsättningsmarginal i statsbudgeten, hårdare tag mot diskriminering och kraftfullare åtgärder för en bättre arbetsmiljö. Det är några av ingredienserna i LO:s strategi för full sysselsättning.
15 mar 05 – Ett arbetsliv för alla

Fler ska arbeta — men var finns jobben?
En halv miljon människor förlorade jobben under nittiotalskrisen. Många sitter fortfarande fast i bidragsfällan. Nu vill regeringen se över samhällets förmåga att hjälpa jobbsökande med socialbidrag in på arbetsmarknaden. Men var finns jobben?
22 feb 05 – Dir 2005:10

Heltidsarbetande får rätt till deltid
Alla heltidsarbetande som vill jobba mindre bör få rätt att gå ned på deltid, anser regeringen. Men innan ett nytt regelverk kan träda i kraft måste konsekvenserna för framför allt småföretagen utvärderas noggrant.
25 nov 04 – Dir 2004:156

Stärkt fack mot lönedumpning
Regeringen har samlat ny kraft efter vårens nederlag i riksdagen om övergångsreglerna och vill nu stärka fackets inflytande på den svenska arbetsmarknaden. Målet är att hindra lönedumpning och brott mot kollektivavtalen på den numera öppna arbetsmarknaden.
16 sep 04 – Dir 2004:98

Tolkbrist hot mot rättssäkerheten
Sveriges tolkar är för få, håller för låg kvalitet och har bristfällig dokumentation av sina kunskaper, anser regeringen. Ytterst utgör bristen på kvalificerade tolkar ett hot mot rättssäkerheten, inte minst för de asylsökande.
16 sep 04 – Dir 2004:101

Många invandrare nekas jobb
Samtidigt som företagen bekymrar sig över bristen på arbetskraft saknar många invandrare jobb. Problemet drabbar inte bara de enskilda, utan utgör också ett enormt slöseri med resurser, skriver representanter från regeringen och Svenskt näringsliv i en ny utredning.
4 maj 04 – Ds 2004:22

Hundra procents arbete är normen
Heltid ska vara normen på den svenska arbetsmarknaden, deltid ett undantag, skriver regeringen i ett nytt utredningsdirektiv. För att pressa ned antalet deltidsarbetande vill man undersöka möjligheten att lagstiftningsvägen öka trycket på arbetsgivarna.
30 apr 04 – Dir 2004:50

Klart nej till övergångsregler
Efter en omröstning i riksdagen står det slutligen klart - det blir inga övergångsregler för de nya EU-länderna. Det betyder att polacker, balter, ungrare och tjecker får resa och arbeta i Sverige på samma villkor som alla andra EU-medborgare.
28 apr 04 – Snabbprotokoll 2003/2004:104

Skärpt kvalitetskontroll av tolkar
Tillgången på kompetenta tolkar är direkt avgörande för rättssäkerheten. Trots det saknas auktoriserade tolkar på ett flertal språk, enligt en ny utredning. För att komma till rätta med problemen krävs omfattande åtgärder.
3 mar 04 – SOU 2004:15

Dyster arbetsmarknad
Den öppna arbetslösheten ligger nu över fyra procent och den ökar. Bland invandrarna är siffran tio procent. Därför bör arbetsförmedlarna utveckla nya metoder som hjälper invandrare att få jobb, anser regeringen. De som är långtidsarbetslösa behöver också bättre stöd.
10 mar 03 – Prop 2002/2003:44

Starka fack stabiliserar kapitalismen
I Makten över arbetsmarknaden gör Svante Nycander, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter, en nytolkning av 1900-talets svenska samhällsutveckling. Boken kretsar kring förhållandet mellan arbetsmarknadens parter och den statliga, politiska sfären.
10 jun 02 – Nycander, Svante: Makten över arbetsmarknaden

Arbetslösas rättsäkerhet behöver stärkas
Arbetsförmedlarna har börjat ställa hårda krav på de arbetslösa, vilket kan hota den enskildes rättsäkerhet.
15 apr 02 – Prop 2001/2002:151

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv klubbade
Riksdagen godkände huvuddragen i regeringens budget för kontantstöd vid arbetslöshet och regeringens budget för arbetsmarknadspolitik och arbetsliv.
31 dec 99 – AU 1999/2000:1

Sänkt skatt minskar inte arbetslösheten
Att påstå att sänkta skatter i huvudsak leder till att människor arbetar mer eller att det minskar arbetslösheten är nonsens, hävdar Joachim Vogel, välfärdsforskare på SCB.
30 apr 99 – Intervju med Joachim Vogel

Teorier om arbetslösheten
Nationalekonomen Paul Samuelson myntade begreppet phillipskurvan, efter en australisk ekonom som hette just Phillips. Syftet med phillipskurvan var att visa att hög arbetslöshet hör ihop med låg inflation, och vice versa. Sambandet kunde ritas upp som en graf. Enligt phillipskurveteorin var det möjligt för en regering att till exempel välja låg arbetslöshet genom att stimulera ekonomin, och att betala priset i form av hög inflation.
12 feb 99

Svårt att komma under 8 procent
Det är omöjligt att pressa ner den totala arbetslösheten under 8 procent utan reformer. Vi har att välja mellan en reformerad lönebildning och avreglering, säger LO:s chefsekonom Per-Olof Edin i den här intervjun.
12 feb 99 – Intervju med Per-Olof Edin

Inga stora strukturproblem
Ragnar Nymoen som är professor i nationalekonomi vid universitetet i Oslo hävdar i den här intervju att svensk ekonomi varken lider av för höga löner eller strukturproblem på arbetsmarknaden.
12 feb 99 – Intervju med Ragnar Nymoen

Arbetslösheten är politisk
Den höga arbetslösheten i Sverige låter sig inte förklaras av ekonomiska naturlagar eller stelheter på arbetsmarknad. Arbetslösheten beror på politiska misstag förklarar sociologiprofessorn Sten Johansson i den här intervjun.
12 feb 99 – Intervju med Sten Johansson

OECD har fel om jobben
De två norska ekonomerna Steinar Holden och Ragnar Nymoen är mycket kritiska till OECD:s teorier om den strukturella arbetslösheten.
12 feb 99 – Rapport av Holden och Nymoen

Europas arbetslöshet
Bara med låga generella löneökningar, större löneskillnader, sämre anställningskydd, lägre a-kassa och sänkta skatter kan arbetslösheten minskas. Så ser OECD-ekonomerna på saken.
12 feb 99 – Rapport från OECD

Varför har vi arbetslöshet?
Varför är arbetslösheten så hög? Vad kan göras för att minska den? Det torde vara två av politikens viktigaste och allra svåraste frågor.
12 feb 99

Arbetslösheten sjunker inte
Trots att sysselsättningen genomsnittligt ökade något i EU under 1997 låg arbetslösheten kvar på samma nivå som tidigare, 10,2 procent.
4 dec 98 – EU-kommissionen

Faktaruta/Grundstenarna i regeringens arbetslöshetsbekämpning
1. De offentliga finanserna ska vara sunda och priserna stabila.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Arbetsförmedling
Arbetsförmedlarna ägnar för mycket kraft åt att hålla de arbetslösa sysselsatta, i stället för att ordna fram riktiga jobb.
24 apr 98 – Ds 1998:16

Arbetslösheten hotar välfärden
Det är bristen på jobb, inte brister hos de arbetslösa, som förklarar den höga arbetslösheten, hävdar tolv sociologer, som vill avslöja några vanliga myter om arbetslösheten.
24 apr 98 – Arbetslöshet och välfärd: Rapport från socialdepartementet, april 1998

Remiss om unga och arbete
Det finns knappast några fördelar med fler regler på arbetsmarknaden, konstaterar arbetsgivarverket i sitt svar på Ungdomspolitiska kommitténs två betänkanden. I betänkandena, som kom våren och sommaren 1997, föreslog kommittén bland annat att ett annat sätt att öppna dörren till arbetsmarknaden för de unga är att knyta skola och arbetsliv närmare varandra. Ett annat förslag är att regeringen måste vara uppmärksam på ålderssammansättningen i bland annat centrala myndigheter.
20 feb 98 – Ds 1997:88

”Regeringens bedriver statistikpolitik”
Den öppna arbetslösheten är idag 8,4 procent. Vore det inte för regeringens utbildningssatsning skulle den öppna arbetslösheten ligga över 10 procent, påpekar de borgerliga partierna som anser att regeringen bedriver ”statistikpolitik”.
19 dec 97 – AU 1997/1998:1

Kristdemokraterna: Arbetsmarknadspolitiken är för stel
Alltför omfattande, alltför stelbent, alltför centraliserad. Så karaktäriserar kristdemokraterna den förda arbetsmarknadspolitiken.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, kristdemokraterna

Moderaterna: Gör arbetsmarknaden rörligare
Debatten om jobben behöver friskt blod. Tillsätt en kommission för fler riktiga arbeten, föreslår moderaterna.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, moderaterna

Vänsterpartiet: Riskkapital till småföretag från AP-fonden
Den sjätte AP-fonden bör successivt tillföras 10 miljarder kronor för att underlätta småföretagens kapitalförsörjning, föreslår vänsterpartiet.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, vänsterpartiet

Folkpartiet: Sänkt skatt på tjänster
Banta arbetsmarknadsåtgärderna och satsa på företagen, föreslår folkpartiet.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, folkpartiet

Miljöpartiet: Förkorta arbetstiden
Den totala arbetslösheten bör vara högst 7 procent år 2000. Den viktigaste åtgärden för att nå det målet är att förkorta arbetstiden till 35 timmar per vecka.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, miljöpartiet

Centern: Arbetstidsbank för flexibelt arbetsliv
Inför en arbetstidsbank så att människor kan fördela sin arbetstid bättre under livscykeln, föreslår centerpartiet.
10 okt 97 – Arbetsmarknad, centern

Generationsväxling
Regeringen vill genomföra ett förslag om så kallad generationsväxling. Förslaget beräknas kosta staten cirka 1 miljard kronor netto.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Arbetslösheten 7 miljarder dyrare
Arbetslösheten har inte minskat så som regeringen tidigare kalkylerade med. I stället har den öppna arbetslösheten ökat, och den beräknas till 8,4 procent för 1997.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Fler Samhallanställda ska in på öppna arbetsmarknaden
Samhall bör förstärka rehabilitering och personalutveckling så att en tiondel av de anställda kan gå över till den öppna arbetsmarknaden varje år, föreslår en utredning.
1 aug 97 – SOU 1997:64

Är starta-eget-bidraget diskriminerande?
I en rapport från i vintras konstaterade riksdagens revisorer att kvinnor och utländska medborgare är underrepresenterade i statistiken över vilka som uppbär starta-eget-bidrag. Ungefär 25 procent av starta-eget-bidragen gick till kvinnor och cirka 5 procent gick till utländska medborgare. Vad detta beror på är oklart, och revisorerna anser därför att Ams bör ges i uppdrag att analysera bidragets fördelningspolitiska aspekter och komma med förslag till eventuella åtgärder.
27 jun 97 – Förslag 1996/1997:RR11

Kalmarmodellen alltmer kalmaritisk
Finansutskottet valde att göra Kalmarmodellen alltmer kalmaritisk. De som anställs som ”kvalitetshöjare” får lön i stället för a-kassa. Arbetsgivaren får sedan tillbaka pengarna från staten.
6 jun 97 – FiU 1996/1997:20

Ams – konstnärernas mecenat
Arbetslösheten är hög bland konstnärerna. Den är kanske dubbelt så hög som i andra yrken. Det beror på att musiker och skådespelare som regel har korta anställningar och engagemang och däremellan perioder utan arbete och lön. Författare, bildkonstnärer och tonsättare är vanligtvis inte arbetstagare, istället klassificeras de som egna företagare, men deras inkomster är ofta så låga och oregelbundna att de inte kan försörja sig på sitt yrke. De varvar ofta arbete med ams-försörjning.
30 maj 97 – Dir 1997:58

Fiasko för Ams-åtgärder
När Ams sysselsätter arbetslösa avstår arbetsgivarna från att anställa. I det korta perspektivet är undanträngningseffekterna mycket stora.
23 maj 97 – Förslag 1996/1997:RR10

Arbetslöshetsmålet nås bara med nya stimulanspaket
Ekonomin går i rätt riktning. Ett fempunktsprogram sjösätts för att minska arbetslösheten. Men målet om en halverad arbetslöshet till år 2000 kommer ändå inte att nås utan ytterligare stimulanspaket, tror regeringen.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Fem punkter minskar arbetslösheten
Regeringens fempunktsprogram för att klara arbetslösheten innehåller satsningar på vård och omsorg, utbildning, småföretag, arbetsmarknadspolitik och ett ekologiskt utvecklingsprogram.
18 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Regeringen har skapat AmuGruppens kris
AmuGruppen har fått stora ekonomiska bekymmer och behöver 600 miljoner kronor i kapitaltillskott för att inte gå i konkurs.
20 dec 96 – AU 1996/1997:6

AMS-åtgärder tränger undan vanliga jobb
Alla typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder tränger i det korta perspektivet undan ordinarie arbeten. Beredskapsarbeten och insatser för ungdomar har starka undanträngningseffekter även på lång sikt.
22 nov 96 – Undanträngningseffekter på arbetsmarknaden: Rapport från riksdagens revisorer 1996/97:RR2

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se