Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
124 artiklar om Arbetsliv
 
Viss ljusning på jobbmarknaden
Läget på svensk arbetsmarknad ser ganska ljust ut, meddelade Ylva Johansson. Men om ungefär ett år kommer de som nu befinner sig i en asylprocess att hamna som sökande hos Arbetsförmedlingen. Det är hög tid att förbereda sig.
ÖPPEN3 dec 15 – Ylva Johansson beskriver arbetsmarknadsläget

Var tredje vill arbeta till 69 år
Var tredje svensk kan tänka sig att arbeta till 69 års ålder, enligt en undersökning som Avanza Bank låtit Sifo göra.
9 nov 15

Lärarbrist skjuter löner i höjden
De senaste två åren har lärarlönerna ökat lika mycket som det tidigare krävdes sju år för att uppnå. Marknadskrafterna spelar på lärarnas sida när personalbristen tilltar.
14 jul 15

Alla står inte pall till 65
Delegationen för jämställdhet i arbetslivet ser den höga sjukfrånvaron bland kvinnor som ett utslag av bristen på jämställdhet både i arbetslivet och i samhället i stort.
ÖPPEN17 jun 15 – SOU 2015:50

Svårt att hitta yrkesfolk
Kompetensbrist blir ett allt större problem för svenska arbetsgivare, visar en färsk mätning av Manpower. Trenden är oroväckande enligt bemanningsföretagets globala chef Jonas Prising.
23 maj 15

Varför arbetar vi?
Arbetsförmedlingen förmedlar inte längre jobb. Dess uppgift är att kontrollera de arbetslösa. Det innebär en förnedring av både de arbetslösa och arbetsförmedlarna. De senare ska lyda och försöka sätta sig över känslan att det de gör är orätt. Så kan man sammanfatta Roland Paulsens starkt kritiska och mycket roliga bok (om man har sinne för svart humor) om Arbetsförmedlingen.
ÖPPEN23 apr 15 – Roland Paulsen: Vi bara lyder

Elinstallatörer ska vara listade
En utredning föreslår att auktoriserade elinstallatörer ska finnas listade på Elsäkerhetsverkets hemsida.
15 jan 15 – SOU 2014:89

Manifest för prekariatet
För drygt hundra år sedan organiserade sig den europeiska arbetarklassen i fackföreningar och tog strid för rimligare arbetsvillkor och politiska rättigheter. I dagens Europa går miljontals människor arbetslösa, lika många hankar sig fram som med osäkra anställningsvillkor och låga löner. Guy Standing som myntat begreppet “prekariatet” har i höst utkommit med en bok som innehåller ett program för politisk handling - ett manifest för prekariatet.
ÖPPEN20 nov 14 – Guy Standing : “En färdplan för prekariatet – Vägen till ett fullvärdigt medborgarskap”

A-kasseersättningen är inte identisk med reservationslönen
Ju högre ersättning från a-kassan, desto högre är folks reservationslön. Men mer generös a-kassa påverkar inte chanserna att hitta jobb.
30 okt 14 – IFAU-rapport " Selektivitet och jobbchanser bland arbetslösa"

Byggbranschen får personalliggare
Regeringen föreslår att det inrättas krav på personalliggare i byggbranschen. Syftet är att få bort svartarbetet.
22 okt 14

Lönegapet växer
Tjänstemännens löner ökar mer än arbetarnas. Lönegapet är lika stort som på 1930-talet och arbetarkvinnorna ligger som vanligt sämst till. LO:s avtalssekreterare varnar för en ”stökig” avtalsrörelse 2016 om inte utvecklingen vänder.
ÖPPEN25 sep 14 – LO - Arbetslivsenheten: Lönerapport år 2014

Tjänstefolket avlönas med rut-avdrag
Rut-avdraget har blivit en brännande valfråga i valrörelsen sedan Vänsterpartisten Ali Esbati upprört alliansföreträdare genom att kalla dem som utför rut-tjänster för "tjänstefolk".
14 aug 14

Missbruk av registerutdrag stoppas
Det bör bli förbjudet för arbetsgivare att utan lagstöd begära utdrag ur belastningsregistret av arbetssökande. Det föreslås i ett nytt betänkande som lämnats till regeringen i dag.
26 jun 14 – SOU 2014:48

Myndigheterna staplar visstider
Nästan en fjärdedel av de som jobbar i den statliga sektorn har en osäker anställning. Staten, inte det privata näringslivet, är sämst i Sverige på att erbjuda fasta jobb. Facket kräver ett visstidstak på tre år.
6 maj 14 – Pressmeddelande

Den privata vårdfabriken
Kristina Mattsson har skrivit en mycket viktig bok om den offentliga verksamhetens anpassning till marknadsekonomi och nyliberalism. Orsaken är privatiseringarna av vård, skola och omsorg som pågått sedan 1990-talet. Den dåvarande regeringen Bildt släppte lös en svårkontrollerad djävul vid namn NPM i välfärdsfabriken, konstaterar hon. Recension Åke Svidén.
ÖPPEN10 apr 14 – Mattsson, Kristina: Välfärdsfabriken. Om arbetets mening och gränslös kontroll

Överutbildade knycker enkla jobb
Sverige har fått 400 000 fler högskoleutbildade på sju år. Men ökningen av de kvalificerade jobben har stannat av. I stället "knycker" de jobben från de lågutbildade där arbetslösheten ökar. Så när politikerna satsar på mer utbildning är risken att det delvis blir kontraproduktivt.
18 feb 14

Enklare att få tillbaka sitt leg
Läkare och annan sjukvårdspersonal som fått yrkeslegitimation eller förskrivningsrätt indragna; kan ansöka om att få tillbaka sin behörighet hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
20 nov 13 – Prop 2013/2014:40

Reglera skitjobben!
Boken "Skitliv" beskrev en villkorlig arbetsmarknad där unga människor utnyttjas som arbetskraftreserv och väckte het debatt. Nu kommer tankesmedjan Arena Idé med en uppföljare - en rapport med förslag på hur och varför anställningar borde bli tryggare.
12 nov 13 – SvD Opinon

Kommunal luggar Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet ska verka för jämställda löner. Men i praktiken har myndigheten satt efterlevanden av industrins normering före allt annat, kritiserar fackförbundet Kommunal.
6 nov 13 – DN Debatt: Debatt inlägg från Kommunal

Det prekära proletariatet
Den brittiske utvecklingsekonomen Guy Standing har myntat begreppet ”prekariatet”. En allvarlig lek med orden prekär och proletariat. De som tillhör denna nya klass är i en mycket utsatt, prekär, situation. De saknar fasta jobb, eller riskerar att förlora dem, de saknar sociala rättigheter och har det ekonomiskt mycket otryggt. Åke Svidén recenserar boken.
31 okt 13 – Standing, Guy: Prekariatet

Löneskillnaderna ökar
Löneskillnaderna ökar mellan arbetare och tjänstemän. Löneutvecklingen 2010-2012 gav arbetarna i genomsnitt 1 590 kr i månaden medan tjänstemännen i fick 2 210 kronor. Uttryckt i procent är dock ökningen något större för arbetare.
26 sep 13 – LO: LO; Lönerapport år 2013. Löner och löneutveckling år 2000-2012 efter klass och kön.

Kommunalare fick struntsummor
Landets kommuner har de senaste åren köpt ut tusentals anställda. Det handlar för det mesta om vanliga anställda inom vård, omsorg eller skola. Många är följdaktligen kvinnor med låg lön och yrkesrelaterade hälsoproblem.
24 apr 13 – Sveriges Radio "50 i topp"

Färre arbetsmiljöbrott till rätten
Färre brott mot arbetsmiljölagen ska gå till domstol. I stället ska Arbetsmiljöverket kunna utkräva böter, så kallade sanktionsavgifter, på upp till en miljon kronor.
11 apr 13 – Prop 2012/2013:143

Ett lamt regeringsdokument
Regeringens framtidskommission har presenterat sin slutrapport. Dokumentet får kritik för att vara tandlöst och alltför präglat av den borgerliga synen på vad som behöver göras.
27 mar 13 – Ds 2013:19

Hög standard, jobba till 77
Med en åldrande befolkning som kräver ökad välfärd måste vi arbeta mer. Den slutsatsen dras i regeringens framtidskommissions rapport ”Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen”. Att arbeta till 77 års ålder skulle ge en fördubblad standardökning i välfärden är ett av rapportens scenarier.
6 mar 13 – Ds 2013:8

Engångssatsning på lönekartläggningar
Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) nio miljoner kronor för att öka trycket på arbetsgivare att genomföra lönekartläggningar.
21 feb 13 – Regeringsbeslut 2013-02-14

Skitliv, skitjobb ...
Skitliv är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället och att var och en ska vara stolt över sitt yrke vilket det än må vara. Och så finns det dels de som menar att vissa jobb är fullständigt meningslösa, och dels de som anser att arbete som utförs under usla förhållanden gott kan kallas skitjobb.
17 jan 13 – Bernhardtz, Victor (red.): Skitliv

Staten ska ordna försäkringsskyddet
Staten borde ta över hela ansvaret för lönebidragsanställdas försäkringsskydd när kollektivavtal saknas. Det innebär en liten merkostnad för staten, en stor administrativ avlastning för små arbetsgivare och större trygghet för de anställda.
16 jan 13 – SOU 2012:92

Tvätterier ska ha personalliggare
Tvätteribranschen ska omfattas av samma krav på att föra personalliggare som gäller för restauranger och frisörer. Syftet är att minska förekomsten av svartarbete. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
10 okt 12 – Lagrådsremiss: Personalliggare för tvätteribranschen

Inhyrd personal ska få bättre villkor
Antalet bemanningsanställda i svenska företag, inte minst inom industrin, har ökat kraftigt sedan finanskrisen bröt ut 2008. Nu har regeringen lagt fram sitt slutgiltiga förslag på en ny "uthyrningslag" som rör arbetsvillkoren för den här gruppen. LO är försiktigt positiva. Arbetsgivarsidan däremot har inte fått sin vilja igenom.
20 sep 12 – Prop 2011/2012:178

Jämställdhetsplaner ifrågasätts
En särskild utredare har fått i uppdrag att se över diskrimineringslagens krav på arbetsgivare att åta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering i arbetslivet - däribland skyldigheten att med jämna mellanrum upprätta jämställdhetsplaner och kartlägga de anställdas löner.
9 aug 12 – Dir 2012:80

Svenskar inte flitigast i EU
Svenskar hamnar på sjunde plats på listan över de EU-nationaliteter som arbetar mest, enligt statistik från SCB. Vi arbetar knappt 21 timmar i veckan, medan cyprioter och tjecker ligger över 22 timmar.
3 jul 12

Regelskärpning om visstidsanställningar
Det har gått flera år sedan TCO anmälde Sveriges regler om visstidsanställningar till EU-kommissionen. Nu lanserar regeringen en skärpning som ska göra det svårare för arbetsgivarna att missbruka tillfälliga anställningsformer. Men förslaget är för mesigt, anser TCO.
28 jun 12 – Ds 2012:25

Arbetare saknar frihet i jobbet
Arbetare tjänar inte bara mindre än tjänstemän. De har också mindre frihet att själva planera och påverka sin arbetsvardag. Och kvinnor har genomgående mindre frihet i arbetet än män – oberoende av klass.
18 jun 12 – Röster om facket och jobbet

Sänkt lön är inte någon bra idé!
Fredrik Reinfeldt (M) håller inte med Centern och Folkpartiet om att sänkt lön för unga är rätt väg att minska ungdomsarbetslösheten.
4 apr 12

Behåll 67-årsregeln!
Att slopa eller höja den så kallade 67-årsregeln, som infördes år 2001, skulle inte göra det lättare för äldre människor som vill stanna kvar i arbetslivet.
28 mar 12 – Anställningsskyddet och pensionsåldern

Centern: Sänk ingångslönerna!
Centerpartiet vill sänka ingångslönerna för grupper som har svårt att få jobb. Centerns talesman Annika Qarlsson talar om 20 - 25 procents lägre ingångslöner. Annie Lööf instämmer. Men förslaget får inte helt oväntat kritik från LO.
22 mar 12

Europas städare
I boken “De osynlig” tecknar reportern Rebecka Bohlin ett porträtt av dagens europeiska proletariat. Det handlar om människor som städar våra dagis och äldreboenden, som diskar och lagar mat på restauranger. De har låga löner och dåliga arbetsvillkor. Så är det här hemma, och så är det ute i det Europa som i krisens spår har inlett en nedmontering av välfärdsstaten. Jorun Koca Jakobsson recenserar.
8 mar 12 – Bohlin, Rebecka : De osynliga

Utrikesfödda gör slitjobben
Personer som är födda utanför EU och Norden är överrepresenterade inom lågavlönade tjänsteyrken. Det visar Statistiska Centralbyråns (SCB:s) yrkesstatistik. 41 procent av bagarna är till exempel utlandsfödda.
7 mar 12 – Statistiska Centralbyrån Yrkesregistret med yrkesstatistik 2010

Tjänstemännen stressar
Var tredje tjänsteman upplever sin arbetssituation som stressig, det framgår av en undersökning som tjänstemannaorganisationen TCO låtit genomföra. Lärare, sjuksköterskor och kommunala tjänstemän är värst drabbade. TCO:s stressbarometer bygger på en enkät om av stress i arbetslivet. Sammanlagt har knappt 2400 tjänstemän svarat.
6 mar 12 – TCO:s Stressbarometer 2012

Rekordmånga pensionärer jobbar
I fjol hade 41 procent av 66-åringarna en arbetsinkomst, visar en ny rapport. Socialförsäkringsministern menar att den gamla 65-årsgränsen nu slutgilitigt ersatts av en flexibel pensionsålder från 61 år. En annan lägesbeskrivning är att det helt enkelt blivit svårare att gå i pension.
15 dec 11 – Ds 2011:42

Fördomar mot homosexuella minskar
Två av tio personer som själva är homo- eller bisexuella uppger att deras arbetskamrater har fördomar mot homo-, bi- och transpersoner (hbt). För tio år menade fyra av tio att det fanns sådana fördomar på deras arbetsplats. Öppenheten tycks öka - men läget skiljer sig åt mellan olika branscher.
1 dec 11 – LO: Öppenhet i arbetslivet 2011

Skapa ett nytt kunskapscentrum för arbetsmiljöforskning
Hösten 2006 lade den då nytillträdda alliansregeringen ner Arbetslivsinstitutet (ALI). Beslutet har kritiserats av såväl facken som den rödgröna oppositionen. Nu slår en forskargrupp som regeringen själv tillsatt fast att det behövs en ny, nationell aktör för att upprätthålla banden mellan forskningen och arbetslivet.
29 sep 11 – SOU 2011:60

Miljonböter för arbetsmiljöbrott
Färre brott mot arbetsmiljölagen ska gå till domstol. I stället ska Arbetsmiljöverket få större möjlighet att utkräva böter, så kallade sanktionsavgifter. Och böterna blir betydligt högre än i dag - upp till en miljon kronor.
11 aug 11 – SOU 2011:57

Kvinnolöner i vården skapar debatt
Region Skåne vill i ett nytt avtal med Vårdförbundet att sjuksköterskornas löneutveckling ska baseras på "andra kvinnodominerade grupper" inom vården. Det skriver Sydsvenskan.
14 jul 11 – TT

Satsning på kvinnors arbetsmiljö
Regeringen ger 20,5 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket för att utveckla och genomföra insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetsmarknaden på grund av dålig arbetsmiljö.
12 maj 11 – Pressmeddelande: 20,5 miljoner till Arbetsmiljöverket för satsning på kvinnors arbetsmiljö

Regeringen vill förenkla övertidsregler
I en ny proposition förslås ändringar i arbetstidslagen arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen och sekretesslagen. De nya lagarna ska bland annat innebära att kravet på dispens från arbetsmiljöverket för övertid i vissa fall tas bort, och att diskrimineringslagen skärps till arbetstagarens fördel.
22 mar 11 – Prop 2010/2011:89

Byt karensdagen mot ett karensavdrag!
Deltidsanställda med långa arbetspass förlorar nästan dubbelt så mycket på karensdagen som heltidsanställda med regelbunden arbetsvecka. Därför vill fackförbundet Kommunal ersätta den med ett karensavdrag, som ska motsvara en femtedel av en genomsnittlig veckoarbetstid. De får uppbackning av Svenskt Näringsliv. Men kommunerna ställer sig på tvären - och det sedan länge.
17 mar 11 – Undersökning från Kommunal: Lagom är bäst, varken för mycket

Ams-politiken är ganska effektiv
Svensk arbetsmarknadspolitik är förmodligen ganska effektiv. Den slutsatsen drar två arbetsmarknadsforskare i en rapport till Långtidsutredningen. Samtidigt poängterar de att den svenska forskningen inte är tillräckligt omfattande och tillförlitlig för att kunna ge empiriskt stöd åt enskilda åtgärder.
1 dec 10 – SOU 2010:88

Diskriminering orsakar arbetslöshet
Bland invandrarna är arbetslösheten cirka 15 procent. Bland infödda svenskar är siffran cirka 7 procent. Skillnaden beror inte bara på språk- och anpassningsproblem, utan förmodligen också till stor del på etnisk diskriminering. Det framgår ur en forskarrapport till Långtidsutredningen.
1 dec 10 – SOU 2010:88

Fler män jobbar efter 65
Vilka är det egentligen som fortsätter att jobba efter att de fyllt 65? En rapport från Socialrådet ger svar. Sveriges befolkning blir äldre. I viss mån kan man tala om en demografisk ketchupeffekt, som ännu ligger framför oss.
24 nov 10 – SOU 2010:85

Arbetsmiljön en del av jobbpolitiken
Arbetsmiljön är tillräckligt god, står det att läsa i regeringens skrivelse om arbetsmiljöpolitiken. Målet ska vara att olyckstalen minskar samtidigt som sjukfrånvaron inte tillåts stiga. En handlingsplan för de närmaste fem åren presenteras.
7 okt 10 – Skriv 2009/2010:248

Svårare att anställa illegal arbetskraft
Östeuropeisk städhjälp, afrikanska diskare och filippinska bärplockare - både myndigheter och allmänhet vet i vilka branscher arbetare utan papper samlas. Nu ska ett EU-direktiv göra det svårare för svenska arbetsgivare att anställa personer utan arbetstillstånd. Men diskrimineringsombudsmannen Katrin Linna befarar att den etniska diskriminieringen på arbetsmarknaden kommer att öka på köpet.
5 okt 10 – SOU 2010:63

Sysselsättningen i privata välfärdsföretag stiger
Från 2003 till och med 2008 ökade antalet privatanställda inom vård, skola och omsorg med 40 procent. Men välfärden finansieras fortfarande till största delen över skattsedeln.
29 sep 10 – SCB: pressmeddelande om sysselsättning

Arga bärplockare låste in basarna
På nytt har utländska bärplockare till fots gett sig ut på protestmarsch i Västerbotten. Samtidigt utbröt ett upplopp bland plockare i Särna i Dalarna, där sex arbetsledare låstes in på anläggningen.
10 aug 10

Små förbättringar av arbetsmiljön
Långsamt förbättras arbetsmiljön. Förebyggande arbete bedrivs i större utsträckning än förr men än säger bara 56 procent att det sker. Det är 4 procent fler än 2005, enligt en undersökning från Arbetsmiljöverket.
16 jun 10

Krympande, men stora löneskillnader
Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar, men är fortfarande stora. En kvinna får betala 1000 kronor i månaden för att hon är kvinna. Det visar statistik från SCB. Det är också stora skillnader mellan lönerna inom olika sektorer. Högst är lönen för tjänstemän i den privata sektorn och lägst i den kommunala sektorn.
25 maj 10 – Lönestrukturstatistik 2009

Wallraff möter den nya cynismen
Outtröttligt ger sig Günter Wallraff i kast med att utforska nya delar av det tyska samhällets botten. Det är nu 40 år sedan han började ”wallraffa” för att avslöja orättvisor och en omänsklig behandling av människor längst ”därnere”. I sin nya bok konstaterar han att det har blivit värre igen.
18 maj 10 – Günter Wallraff: Rapport från vår sköna nya värld

MP vill ha tillbaka friåret
Miljöpartiet vill sänka arbetstiden för att "ge människor mer tid och ökad livskvalitet". Partiet vill också återinföra friåret. Pensionsåldern ska göras mer flexibel och möjligheterna att gå ner i arbetstid för den som närmar sig pensionen ska öka, enligt manifestet.
31 mar 10

Dyr granskning av arbetsmiljön föreslås
Företag som inte följer arbetsmiljölagen ska uteslutas från upphandling av offentliga tjänster. Det är ett av förslagen från Styrmedelsutredningens slutbetänkande.
17 dec 09 – SOU 2009:97, SOU 2009:40

Äldre jobbar längre
Allt fler äldre jobbar längre. Mellan 2004 och 2008 har antalet sysselsatta i åldern 65-67 år fördubblats. En förklaring är att arbetstagare genom en lagändring år 2001 fick rätt att vara kvar i en anställning fram till 67 års ålder
15 dec 09 – SCB: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2008

Stärkt integritetsskydd på jobbet
En ny lag ska förbjuda arbetsgivare att kräva att en person som söker anställning ska visa ett utdrag ur belastningsregistret. Bara när lagen kräver det, i vissa branscher, som skola, barnomsorg och förskola ska det vara tillåtet.
6 maj 09 – SOU 2009:44

Arbetsmiljömärk företagen
En bra arbetsmiljö kan vara lönsam. Det menar i alla fall regeringen, som vill undersöka hur företagen ska bli ekonomiskt motiverade att följa arbetsmiljölagen.
27 nov 08 – Dir 2008:129

Stort stöd för strejkande syrror
Vårdförbundets strejk har stort stöd hos allmänheten. På frågan om det var rätt att strejka svarade 85 procent av de tillfrågade ja i en opinionsundersökning.
26 apr 08

TU lockoutar webbjournalister
Nu höjer Tidningsutgivarna (TU) tonläget i den pågående journalistkonflikten. Journalister som arbetar med webbpublicering varslas om lockout. Det betyder att de inte får sätta sin fot på redaktionerna. Än mindre ta ut någon lön.
23 aug 07 – Tidningsutgivarna (TU): Varsel om utvidgade stridsåtgärder

Rekordmånga har jobb i Sverige
Svenskarna jobbar som aldrig förr. I juli hade 4 660 000 personer ett jobb att gå till. Det är den högsta siffran någonsin i SCB:s mätningar.
23 aug 07 – SCB: Arbetskraftsundersökningen (AKU) i juli 2007

Arbetslösheten fortsätter minska
Sysselsättningskurvan pekar fortsatt uppåt. I slutet av förra veckan var 174 000 svenskar öppet arbetslösa, enligt Ams. Det är en minskning med 68 000 sedan motsvarande vecka i fjol.
20 aug 07 – Ams: Veckostatistik

Sören Öman utreder a-kassan
Den före detta domaren Sören Öman har fått i uppdrag av regeringen att utreda den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen. Han ska bland annat titta på vilka krav, utöver arbetsvillkoret, som ska gälla inom försäkringen.
29 jun 07

Fritt fram för säsongsarbete
Det ska bli lättare för arbetsgivare att anlita tillfällig arbetskraft, föreslår regeringen i en ny proposition. Färre restriktioner ska ge fler nya jobb är tanken. Men oppositionen är kritisk.
12 apr 07 – Prop 2006/2007:109

60-plussarna flyr a-kassan
80 000 medlemmar har lämnat a-kassan sedan avgifterna höjdes vid årsskiftet. De flesta är över sextio år. Men nästan alla väljer att stanna i facket, visar en kartläggning som politiken.se har gjort.
28 mar 07 – IAF: Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling

Allt hårdare krav på de arbetslösa
Regeringen har redan sänkt ersättningen till de arbetslösa och samtidigt höjt avgiften till a-kassan. På torsdagen presenterades nya åtgärder för att ytterligare sätta press på de arbetslösa.
23 mar 07 – Prop 2006/2007:89

Medlemmarna flyr a-kassan
Tiotusentals medlemmar väljer nu att lämna a-kassan. Under januari begärde 48 599 medlemmar utträde ur kassan. Det är nästan tre gånger fler än förra året, enligt en ny granskning.
21 feb 07

Krav på rättvisa löner
Det är för stora löneskillnader mellan olika yrken. Det anser en majoritet av Sveriges löntagare, enligt en ny rapport. Samtidigt tycker många att det är rimligt att männen får högre lön än kvinnorna.
20 feb 07 – LO: Röster om facket och jobben nr 2/2007

Rekordmånga nya jobb
Under januari rapporterades 75 000 nya jobb till Arbetsförmedlingen. Det är den högsta siffran för januari månad, sedan undersökningarna inleddes 1970. Det framgår också att arbetslösheten sjunker. Vid slutet av månaden låg den på 4,6 procent.
15 feb 07 – Arbetsmarknadsläget i januari 2007

Missnöje bakom fackliga avhopp
Allt fler lämnar facket, visar en ny rapport. Men det är inte den nya a-kassan som ligger bakom medlemsflykten. Den nedåtgående trenden har pågått i flera år. Missnöje med fackets arbete anges som den viktigaste förklaringen.
11 jan 07 – LO: Röster om facket och jobbet

Kraftigt ökad sysselsättning
Sysselsättningen ökar med drygt 80 000 personer i år och över 90 000 nästa år, enligt Ams prognoser. Många arbetsgivare har svårt att rekrytera ny arbetskraft.
5 dec 06 – Ams: Arbetsmarknadsutsikterna för 2007

Nu går flyttlassen
Storstadsregionerna ångar på och drar ifrån övriga Sverige. Nu kommer flyttlassen att rulla, bedömer Nordea i en ny lägesrapport. Regeringens arbetsmarknadspolitik skyndar på utvecklingen.
8 nov 06 – Nordea: Regionala utsikter 2006

Stopp för snokande chefer
I dag kan arbetsgivarna utan vidare läsa de anställdas e-post, kräva drogtester och begära utdrag ur belastningsregistret. Nu ska de anställdas integritetsskydd stärkas.
8 maj 06 – Dir

Alla sjukskrivna lovas rehabilitering
Alla långtidssjukskrivna ska ha en lagstadgad rätt till rehabilitering. Men den som vägrar att delta i rehabiliteringen ska få sänkt sjukersättning. Det föreslår de borgerliga partierna i ett gemensamt utspel.
16 jan 06 – Allians för Sverige: Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetsgivarnas sjuknota utreds
Sedan den första januari i år måste arbetsgivarna vara med och betala för långtidssjuka. Kraven på medfinansiering har kritiserats hårt, framför allt inom den privata sektorn. Nu ska reformen utredas.
16 dec 05 – Regeringen: Medfinansieringen utvärderas

Tekniska färdigheter ger unga jobb
Satsa på teknik och skippa samhällsämnena. Det är ett tips till unga som vill försäkra sig om ett jobb i framtiden. Även vården och skolan kommer att behöva anställa, visar SCB:s kartläggning.
12 dec 05 – SCB: Arbetskraftsbarometern ´05

Jobbristen slår hårt mot de unga
Nittiotalets stålbad slog hårt mot landets ungdomar. Inkomsterna har sjunkit och skulderna ökat. Färre har fått jobb och fler tvingas leva på socialbidrag, visar Ungdomsstyrelsens rapport.
6 dec 05 – Ungdomsstyrelsen: En analys av ungas etablering och egen försörjning

Allt fler låter pensionen vänta
Svenskar i åldern 60-64 år blir friskare och jobbar allt mer. Det gör att den genomsnittliga pensionsåldern successivt har skjutits fram, enligt en ny undersökning från Socialförsäkringsutredningen.
29 nov 05 – Socialförsäkringsutredningen: Äldre i arbete - prima liv!

Allt färre ungdomar får riktiga jobb
Över 70 000 ungdomar saknar jobb. Allt fler hänvisas till Ams-åtgärder eller tillfälliga inhopp på arbetsmarknaden. Utvecklingen går stick i stäv med de ungas önskemål, visar LO:s kartläggning.
31 okt 05 – LO: Anställningsformer och arbetstider 2005

Felaktig bild av sjukfrånvaron
Debatten om den svenska sjukfrånvaron bygger på delvis felaktiga antaganden. Det är framför allt sjukskrivningarnas längd - och inte antalet sjukskrivna - som ökat, visar Arbetslivsinstitutets kartläggning.
19 okt 05 – Arbetslivsinstitutet: Den galloperande sjukfrånvaron

Friåret riskerar bli en kvinnofälla
Den som tar ledigt med friår halkar efter i löneligan och riskerar dessutom att sorteras bort när arbetsgivarna ska nyanställa. Friåret kan bli en kvinnofälla, varnar TCO i en ny rapport.
28 sep 05 – TCO: Jakten på superarbetskraften

Nytt bolag för bättre rehabilitering
Nästa år slås Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster, ALT, samman till ett gemensamt statligt aktiebolag inom området rehabilitering och hälsa. Regeringen har tillsatt en kommitté som ska förbereda sammanslagningen.
28 sep 05 – Dir 2005:101

Ökade klyftor på arbetsmarknaden
Löneklyftorna mellan olika yrkesgrupper har ökat kraftigt de senaste tio åren. Vinnarna är de privatanställda tjänstemännen. Förlorarna är de kvinnliga arbetarna inom offentlig sektor, visar LO:s kartläggning.
16 sep 05 – LO: Lönerapport 2005

Bra arbetskamrater men dålig lön
En majoritet av svenskarna är nöjda med sina arbetsförhållanden. Bra arbetskamrater och en god relation till chefen anges som viktiga skäl. Men många är missnöjda med lönen och upplever sig inlåsta på arbetsmarknaden, visar en ny undersökning.
25 aug 05 – TCO: Låg rörlighet ökar sjukskrivningarna

Unga arbetslösa oroar regeringen
Arbetslösheten är dubbelt så hög bland landets unga som hos befolkningen i övrigt. Inträdet på arbetsmarknaden sker dessutom allt senare. Nu ska en utredare se över hur övergången från skola till arbete kan göras mjukare.
7 jun 05 – Dir 2005:21

Hög omsättning men få nya jobb
Tvärt emot den gängse uppfattningen är rörligheten på den svenska arbetsmarknaden stor. Problemet är det skapas få jobb inom nya verksamheter. Sedan slutet av 80-talet har antalet helt nya jobb nästan halverats, skriver TCO i en ny rapport.
19 maj 05 – TCO: Fler och bättre jobb?

Svenska löntagare sjukast i Europa
Inget annat EU-land har så höga sjuktal som Sverige. Men någon ljusning finns inte i sikte. Tvärt om riskerar vissa grupper att helt stängas ute från arbetsmarknaden i framtiden, varnar forskaren Edward Palmer i en ny rapport.
20 apr 05 – Den höga sjukfrånvaron - problem och lösningar

Dold arbetslöshet bakom sjuktalen
Tempot har skruvats upp på arbetsmarknaden och allt fler tvingas lämna sina jobb på grund av stress och oro. Men bakom sjuktalen döljer sig också arbetslöshet och administrativa brister, enligt en ny forskningsrapport.
20 apr 05 – Den höga sjukfrånvaron - problem och lösningar

Invandrare stoppas i karriären
Många invandrare har svårt att slå sig in på arbetsmarknaden och är ofta hänvisade till jobb långt under sina kvalifikationer. Chefsposterna tycks fortfarande vara reserverade för vita, svenskfödda män, enligt en ny rapport från TCO.
16 mar 05 – Sist i kön Farida - invandrare på svensk arbetsmarknad

Kinesiska löner bråkdel av svenska
För att stärka den svenska exportindustrin har lönerna successivt justerats ned till Europanivå. Men samtidigt ökar konkurrensen om jobben på andra håll. I Kina finns till exempel 100 miljoner industriarbetare, som i snitt tjänar fyra kronor i timmen.
15 mar 05 – I takt med Europa 2004

Klyftorna ökar inom offentlig sektor
Lönegapet mellan kommunalarbetare och tjänstemän inom kommuner och landsting har stadigt ökat de senaste tio åren. Tjänstemännen tjänar i snitt 6 600 kronor mer än arbetarna. Nu är smärtgränsen nådd, skriver LO i en ny rapport.
3 mar 05 – Löner i kommun och landsting

Otillräckliga insatser mot ohälsan
Regeringens insatser för att minska sjukfrånvaron inom statsförvaltningen är otillräckliga. Om inte arbetet effektiviseras kommer målet om halverad sjukfrånvaro före 2008 inte att nås, enligt en ny rapport.
23 feb 05 – Slutrapport från Arbetsgruppen för Hälsa i staten

Motstridiga bud om arbetskraftsinvandring
Trots att regeringen har varnat för "social turism" och bestämt sig för att begränsa rörelsefriheten för de nya EU-medborgarna är man beredd att i framtiden mjuka upp reglerna för arbetskraftsinvandringen.
20 feb 04 – Dir 2004:21

Mer tid för arbetstidsutredning
Den utredning som ska komma med förslag till hur EU:s direktiv om arbetstider för yrkeschaufförer har fått sin utredningstid förläng till den 20 februari 2004.
16 jan 04 – Dir 2003:148

Ingen under 20 år ska gå sysslolös
Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att ta kontakt med alla arbetslösa under 20 år och med hjälp av ams-pengar se till att de arbetar eller studerar, förslås det i en utredning.
31 dec 03 – SOU 2003:92

Chaufförernas arbetstid EU-anpassas
Den svenska lagstiftningen för fordonsförares arbetstid, jourtid, vilotid, övertid etcetera ska EU-anpassas. En utredare har fått i uppdrag att föreslå förändringar i svensk lag. Utredaren ska vara klar den 1 december 2003.
29 apr 03 – Dir 2003:44

Alla arbetsgivare ska redovisa sjukfrånvaron
Alla arbetsgivare blir skyldiga att redovisa sjukfrånvaron för de anställda. Endast företag med mindre än 10 anställda undantas. Statistiken ska redovisa sjukfrånvarons totala omfattning och hur den fördelas på kön och ålder.
23 okt 02 – Prop 2002/2003:6

Fem nya lediga dagar
För drygt tio år sedan beslutades att alla skulle få en sjätte semestervecka. Men den ekonomiska krisen gjorde att reformen stoppades. Nu föreslår en kommitté att ledigheten förlängs med 5 dagar.
8 aug 02 – SOU 2002:58

Ny lag ska skydda de anställda mot nyfikna arbetsgivare
En ny lag som ökar skyddet för den personliga integriteten i arbetslivet - det är Integritetsutredningens lösning på hur problemen med att arbetsgivarna fått allt större insyn i sina anställdas privata angelägenheter ska lösas.
16 maj 02 – SOU 2002:18

Stress och frihet präglar dagens arbetsliv
Nittiotalets arbete präglas av arbetslösheten, nedskärningar och stress men också av ökad frihet i jobbet.
20 aug 99 – SOU 1999:69

Statlig löneglidning bör kartläggas
Det finns en viss löneglidning på de statliga myndigheterna. Den uppstår genom att de lokala lönerevisionerna som sker årligen resulterar i högre löner än vad som anges i de centrala avtalen och genom att det dessutom förekommer löneökningar mellan dessa tillfällen.
11 jun 99 – Myndigheternas lönekostnader: Rapport från riksdagens revisorer 1998/99:5

En miljon sitter i fällan
Mellan en halv och en miljon människor befinner sig i en position där deras ekonomiska standard inte påverkas av om de är arbetslösa, arbetar lite eller arbetar mycket. De sitter i en skatte-, avgifts- och bidragsfälla.
30 apr 99

Sänkt moms kan ge jobb
Det behövs mer av konkreta mål i de gemensamma riktlinjerna för sysselsättningen, ansåg EU:s stats- och regeringschefer vid Wienmötet.
18 dec 98 – EU, Europeiska rådet 11-12 december 1998

Bättre villkor för teckenspråk
Europaparlamentet vill förbättra situationen för de hörselskadade och stärka teckenspråkets status. Kommissionen uppmanas därför att lämna förslag på offentligt erkännande av teckenspråk inom EU.
4 dec 98 – EU-parlamentet

Arbetslivsfrågor i fokus
En delegation har fått i uppgift att hämta in och sprida kunskap om arbetslivsområdet i syfte att främja en positiv utveckling av det moderna arbetslivet. Delegationen ska också beskriva och analysera de problem som finns inom detta område och lämna förslag på ågärder.
14 aug 98 – Dir 1998:62

EU hoppas på småföretagarna
Förenklingar för småföretagen står högt i kurs i EU-ländernas nationella handlingsprogram för att öka sysselsättningen. Skattesänkningar sägs det mindre om.
22 maj 98 – EU-kommissionen

Vård, omsorg och skola går före skattesänkningar
De svåra tiderna är förbi. I vårpropositionen målar regeringen upp en ljus bild av kommande års ekonomiska expansion. Staten amorterar på statsskulden och satsar pengar på skola, vård och omsorg.
17 apr 98 – Prop 1997/1998:150

Löneförmåner bristvara för kvinnor
Medan kvinnor kan vara säkra på att de åtminstone får subventionerad lunch som löneförmån, kan männen räkna med tjänstebil, aktier och andel i företagets vinst.
3 apr 98 – SOU 1997:136

Inför konkreta mål för sysselsättningen
Sänk arbetstiden till 37,5 timmar per vecka, bygg ut högskolan och stimulera tillväxten med exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter.
13 mar 98 – EU, Sveriges uppföljning av EU:s riktlinjer för sysselsättningen – TCO:s förslag

Ett smörgåsbord av EU-frågor
Sysselsättningen, konsumentpolitiken, miljön, öppenheten, jämställdheten och utrikes- och säkerhetspolitiken är frågor som Sverige prioriterat inom EU-samarbetet.
13 mar 98 – Skriv 1997/1998:60

Ökad kontroll ska stoppa de gamlas svält
Sju av tio gamla på sjukhem svälter, basunerades ut i media för några veckor sedan. En utredning har nu kartlagt bristerna i vården och föreslår en rad förändringar som ska stoppa vanskötseln.
5 dec 97 – SOU 1997:170

Sexuell diskriminering i arbetslivet förbjuds
En persons sexuella läggning är en privatsak som saknar betydelse i arbetslivet. Därför bör det också vara förbjudet att diskriminera någon på grund av hans eller hennes sexuella läggning, enligt ett utredningsförslag.
5 dec 97 – SOU 1997:175

Fler AT- och ST-tjänster för läkare
Antalet läkare under vidareutbildning har minskat under 1990-talet. Därför måste möjligheterna till anställning för läkares allmän- och specialiseringstjänstgöring utvidgas.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:5

Fastighetsägare ansvarar för arbetsmiljön
Fastighetsägare ska se till att städare, sophämtare och andra som arbetar i fastigheten inte riskerar att drabbas av olyckor eller arbetsskador.
12 sep 97 – Ds 1997:53

Kamp mot arbetslösheten skrivs in i fördraget
På Sveriges initiativ får det nya EU-fördraget ett särskilt kapitel om sysselsättning. Medlemsländerna ska göra upp en gemensam strategi för ökad sysselsättning och årliga riktlinjer för sysselsättningspolitiken.
27 jun 97 – EU:s ministerråd

Förlikningsmän ska få större inflytande
Lönerna har ökat för snabbt i Sverige under de senaste 20 åren och lönebildningen har inte fungerat som den borde, skriver regeringen i direktiven till den utredare som ska komma med förslag till ett förstärkt förlikningsmannainstitut.
6 jun 97 – Dir 1997:66

Brist på tolkar i teckenspråk
Riksdagen kräver att regeringen gör en samlad översyn av utbildningarna i teckenspråk för vuxna. Riksdagen vill också ha en undersökning av de ekonomiska villkoren för funktionshindrade folkhögskoleelever.
23 maj 97 – KrU 1996/1997:9

Konvention om arbetarskydd
Riksdagen har godkänt en konvention om arbetarskydd i gruvor.
16 maj 97 – AU 1996/1997:12

Skattekrediter kan stimulera utbildning
Om människor utbildas och utvecklas i jobbet är det till gagn för alla – för anställda, arbetsgivare och samhället i stort. Om enskilda och företag ges skattelättnader skulle utbildningar i arbetslivet öka.
7 feb 97 – SOU 1996:164

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se