Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
610 artiklar om Arbete
 
– Las-utredningen blev obalanserad
Den nya las-utredningen har på kort tid blivit en stor vattendelare på högsta politiska nivå. Och förslagen om en förändrad arbetsrätt kritiseras av både statsministern och arbetsmarknadsministern.
1 jun 20 – SOU 2020:30

Centern fick backa
Hotet från oppositionen om att fälla Eva Nordmark i en misstroendeförklaring tvingade regeringen och de två övriga samarbetspartierna att komma överens under helgen. Och det gjorde man. Det var framför allt centern som fick backa.
9 dec 19 – SR, Ekot, extrasändning från vänsterpartiets presskonferens

M och Kd stödjer vänsterns krav
Jonas Sjöstedt (v) gav på torsdagen besked om att partiet går vidare med sitt misstroendehot mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Moderaterna och kristdemokraterna ansluter sig till vänsterns krav. Om det verkligen skulle bli en omröstning riskerar Nordmark att falla. Det har gjort att statsminister Stefan Löfven nu säger sig vara öppen för samtal.
5 dec 19 – SR, Ekots rapportering om vänsterns misstroende

Jobbpaket för 1,3 miljarder i budgeten
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) beskriver jobbpaketet som en "kursändring" efter att arbetsmarknadspolitiken skurits ned under 2019.
17 sep 19 – Budgetpropositionen för 2020

Sverige på den sämre halvan!
Arton av EU:s nuvarande 28 medlemsländer har lägre arbetslöshet än Sverige. När det gäller ungdomsarbetslöshet är Sverige ännu sämre: 22 av 28 EU-länder har lägre arbetslöshet än Sverige bland dem under 25 år. I Sydeuropa är var tredje ung människa arbetslös, i Sverige drygt 17 procent. Det visar färsk statistik från statistikbyrån Eurostat
ÖPPEN8 apr 19 – Eurostat, arbetslöshetsstatistik, april 2019

LO öppnar för tillfälligt lägre löner
LO öppnar för tillfälligt lägre löner för framförallt utrikes födda utan gymnasieutbildning. Regeringen hoppas att förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv nu ska återupptas.
6 mar 17

Samma krav för nyanlända och arbetslösa
Regeringen vill att samma krav ska gälla för nyanlända som för andra arbetslösa. Därför tas nu rätten till en etableringsplan bort.
3 mar 17

Viss ljusning på jobbmarknaden
Läget på svensk arbetsmarknad ser ganska ljust ut, meddelade Ylva Johansson. Men om ungefär ett år kommer de som nu befinner sig i en asylprocess att hamna som sökande hos Arbetsförmedlingen. Det är hög tid att förbereda sig.
ÖPPEN3 dec 15 – Ylva Johansson beskriver arbetsmarknadsläget

Fler och fler bristyrken
Både fack och arbetsgivare vill gärna konkret bidra till att utbilda nya generationer murare, låssmeder, sågverksarbetare, trädgårdsmästare, golvläggare, plattsättare, drift- och underhållstekniker. Man ogillar att det blir fler och fler bristyrken, men man vill inte ha lärlingsutbildning efter tysk förebild, konstaterar von Zweigbergk.
ÖPPEN19 nov 15 – SOU 2015:97

Var tredje vill arbeta till 69 år
Var tredje svensk kan tänka sig att arbeta till 69 års ålder, enligt en undersökning som Avanza Bank låtit Sifo göra.
9 nov 15

Utredning: Riv upp lex Laval
Ett ”effektivt påtryckningsmedel” i händerna på det svenska facket – så beskriver utstationeringskommittén ändringarna i Lex Laval. Rätten att ta till stridsåtgärder mot utstationerande företag förstärks när dagens bevisregel slopas. Men de borgerliga partierna reserverar sig.
30 sep 15 – SOU 2015:83, SR: Facket ska få utökad rätt till stridsåtgärder, DN.se: ”Lex Laval ersätts med utökad rätt till kollektivavtal”, Arbetsmiljöverkets information om Lex Laval

Fas 3 ska stoppas
Utbildning på folkhögskola och "extratjänster" i offentlig sektor ska bidra till att avveckla fas 3 för långtidsarbetslösa. Men det kommer att dröja. Först till nästa valrörelse räknar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) med att avvecklingen ska vara klar.
26 aug 15

Tufft för arbetslösa över 55
Jobben blir fler och arbetslösheten sjunker. Men arbetslösa över 55 år har fortsatt svårt att hitta nya jobb.
23 aug 15

Patienter väntar för länge på vård
Trots att vårdgarantin gällt som lag i över fyra år får fortfarande en av tio patienter vänta för länge på vård. Skillnaderna är stora beroende på var i landet du bor och skiljer sig också beroende på vilken sjukdom du har.
30 jul 15

Få kommuner använder instegsjobb
Det är få kommuner som använder sig av anställningsformen instegsjobb, trots att regeringen har som mål att sådana anställningar ska öka.
16 jul 15

Lärarbrist skjuter löner i höjden
De senaste två åren har lärarlönerna ökat lika mycket som det tidigare krävdes sju år för att uppnå. Marknadskrafterna spelar på lärarnas sida när personalbristen tilltar.
14 jul 15

Alla står inte pall till 65
Delegationen för jämställdhet i arbetslivet ser den höga sjukfrånvaron bland kvinnor som ett utslag av bristen på jämställdhet både i arbetslivet och i samhället i stort.
ÖPPEN17 jun 15 – SOU 2015:50

Sluta tjata om ungdomsarbetslösheten!
Den höga ungdomsarbetslösheten har tjänat som slagträ i den politiska debatten i flera år, men det är rök utan eld. En aktuell ESO-rapport belägger att de flesta ungdomar i Sverige etablerar sig på arbetsmarknaden utan problem.
ÖPPEN11 jun 15 – En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden.

Visstidsjobb ska begränsas
Socialdemokraterna vill att arbetsgivare ska ange sakliga skäl för få att använda sig av visstidsanställningar.
31 maj 15

LO kräver bättre jobbplan av Löfven
Pressen ökar på statsminister Stefan Löfven (S) att göra mer för att uppfylla sina jobblöften. LO-ordföranden vill se en trovärdig plan för hur Sverige ska få EU:s lägsta arbetslöshet.
25 maj 15

Svårt att hitta yrkesfolk
Kompetensbrist blir ett allt större problem för svenska arbetsgivare, visar en färsk mätning av Manpower. Trenden är oroväckande enligt bemanningsföretagets globala chef Jonas Prising.
23 maj 15

Löfven får kritik av Byggnads
Statsminister Stefan Löfven (S) vill att kollektivavtal ska gälla på arbetsmarknaden — men har själv anlitat ett företag utan avtal. Självklart borde han ha frågat, anser Byggnads.
21 maj 15

Varför arbetar vi?
Arbetsförmedlingen förmedlar inte längre jobb. Dess uppgift är att kontrollera de arbetslösa. Det innebär en förnedring av både de arbetslösa och arbetsförmedlarna. De senare ska lyda och försöka sätta sig över känslan att det de gör är orätt. Så kan man sammanfatta Roland Paulsens starkt kritiska och mycket roliga bok (om man har sinne för svart humor) om Arbetsförmedlingen.
ÖPPEN23 apr 15 – Roland Paulsen: Vi bara lyder

Arbetslösa blir budgetens vinnare
Arbetslösa och ensamstående föräldrar är det här årets vinnare i budgeten. Förlorare, på lite sikt, blir bilkörande höginkomsttagare som sparar och gör stora rut- och rot-avdrag.
15 apr 15 – Prop 2014/2015:100

“Gästarbetare” får hjälp
Om förslagen blir verklighet kommer utstationerade byggarbetare som snuvats på sin lön från arbetsgivaren kunna kräva ersättning från andra företag i kedjan av uppdragsgivare och utförare.
8 apr 15 – SOU 2015:38

90-dagarsgaranti blir dyr
Regeringens största vallöfte — 90-dagarsgarantin för jobb till unga — blir en resurskrävande historia för Arbetsförmedlingen.
10 mar 15

Sony Mobile varslar 1 000 i Lund
Sony Mobile varslar omkring tusen personer i Lund. Men både Sverige-vd:n och forskare tror att det japanska företaget har en framtid i landet.
9 mar 15

Allmän visstid ska utredas
Absolut nödvändigt, menar näringslivet om den omstridda anställningsformen. Absolut oanständigt, menar kritikerna. Nu har regeringen initierat en intern utredning om frågan på arbetsmarknadsdepartementet. Målet är att få fram ett ändringsförslag som kan samla en majoritet i riksdagen.
ÖPPEN26 feb 15 – SvD 25/2-15

Riksdagen kräver utredning om AF
En borgerlig riksdagsmajoritet (m, kd, fp, c och sd) ogillar regeringens beslut att avsluta den förra regeringens utredning om Arbetsförmedlingen. I ett så kallat tillkännagivande uppmanar riksdagen nu regeringen att återuppta utredningen senast den 15 april.
19 feb 15

Löfven står fast vid målen
Trots de sänkta prognoserna för svensk ekonomi gäller målet om lägst arbetslöshet i EU senast 2020, enligt statsminister Stefan Löfven.
21 jan 15

Löfven längre från viktigaste målet
Regeringen tror nu på sämre tillväxt och högre arbetslöshet än i höstas. Därmed kommer statsminister Stefan Löfven allt längre från sitt arbetslöshetsmål.
20 jan 15 – Finansdepartementet: Ekonomisk prognos, Ekonomiska nyckeltal prognos

Sysslolösheten en ond cirkel
De som varken fått jobba eller plugga i tre års tid har mycket svårare att ta sig tillbaka jämfört med de som ”bara” gått sysslolösa under ett års tid.
15 jan 15 – SCB-rapport

Elinstallatörer ska vara listade
En utredning föreslår att auktoriserade elinstallatörer ska finnas listade på Elsäkerhetsverkets hemsida.
15 jan 15 – SOU 2014:89

Regeringen lägger ned AF-utredning
Utredningen om Arbetsförmedlingen som den nya regeringen lagt på is läggs nu ned helt. Det beskedet gav arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i riksdagen. Utredningen tillsattes av den förra regeringen och hade bland annat i uppdrag att se över hur Arbetsförmedlingen kan konkurrensutsättas.
13 jan 15

Nya regler om utstationering
Inför valet presenterade Socialdemokraterna programmet ”Ordningsregler på svensk arbetsmarknad”. Nu låter regeringen två sittande utredningar se över de villkor som gäller när utländska arbetstagare utför jobb i Sverige.
3 dec 14 – Dir 2014:149, Dir 2014:150

Manifest för prekariatet
För drygt hundra år sedan organiserade sig den europeiska arbetarklassen i fackföreningar och tog strid för rimligare arbetsvillkor och politiska rättigheter. I dagens Europa går miljontals människor arbetslösa, lika många hankar sig fram som med osäkra anställningsvillkor och låga löner. Guy Standing som myntat begreppet “prekariatet” har i höst utkommit med en bok som innehåller ett program för politisk handling - ett manifest för prekariatet.
ÖPPEN20 nov 14 – Guy Standing : “En färdplan för prekariatet – Vägen till ett fullvärdigt medborgarskap”

A-kasseersättningen är inte identisk med reservationslönen
Ju högre ersättning från a-kassan, desto högre är folks reservationslön. Men mer generös a-kassa påverkar inte chanserna att hitta jobb.
30 okt 14 – IFAU-rapport " Selektivitet och jobbchanser bland arbetslösa"

Byggbranschen får personalliggare
Regeringen föreslår att det inrättas krav på personalliggare i byggbranschen. Syftet är att få bort svartarbetet.
22 okt 14

Fortfarande oklart om jobbgaranti
Arbetsförmedlingen har nu fått regeringens uppdrag att förbereda införandet av 90-dagarsgarantin för unga. Men det är fortfarande oklart om förslaget får stöd i riksdagen.
16 okt 14

A-kassans nya rapportsystem är rättsosäkert
Arbetsförmedlingens krav på aktivitetsrapporter från de arbetslösa är ett rättsosäkert system. A-kassorna tillämpar de nya sanktionerna olika, konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).
2 okt 14 – IAF 20014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Lönegapet växer
Tjänstemännens löner ökar mer än arbetarnas. Lönegapet är lika stort som på 1930-talet och arbetarkvinnorna ligger som vanligt sämst till. LO:s avtalssekreterare varnar för en ”stökig” avtalsrörelse 2016 om inte utvecklingen vänder.
ÖPPEN25 sep 14 – LO - Arbetslivsenheten: Lönerapport år 2014

Arbetsösheten minskade i augusti
Enligt Arbetsförmedlingen sjunker arbetslösheten påtagligt, särskilt bland ungdomar. SCB konstaterar bara en knapp minskning. Däremot bekräftar även den officiella statistiken att arbetskraften växer och fler hittar jobb.
11 sep 14 – Arbetslöshetsstatistik från SCB och Arbetsförmdelingen för augusti 2014

Fler utrikes födda får jobb
Den positiva trenden på svensk arbetsmarknad håller i sig, meddelar Statistiska Centralbyrån. Både antalet och andelen sysselsatta växer. Utrikes födda personer är med och driver på utvecklingen.
26 aug 14 – Statistiska Centralbyrån: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2:a kvartalet 2014

Fler har ett jobb att gå till
Att mäta sysselsättning under juli är speciellt, eftersom sommar- och säsongsbetonade jobb låter siffrorna skjuta i höjden. Men trenden är ändå att fler och fler har ett jobb att gå till, meddelar SCB.
21 aug 14 – Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juli 2014

Tjänstefolket avlönas med rut-avdrag
Rut-avdraget har blivit en brännande valfråga i valrörelsen sedan Vänsterpartisten Ali Esbati upprört alliansföreträdare genom att kalla dem som utför rut-tjänster för "tjänstefolk".
14 aug 14

Kringås LAS?
Regeringens utredare menar att det knappt förekommer att arbetsgivare ”rundar” återanställningsrätten i LAS och i stället anlitar bemanningsföretag. Fackens bild är mer problematisk.
ÖPPEN6 aug 14 – SOU 2014:55

Löfven vill satsa på traineejobb
Socialdemokraterna föreslår 2,8 miljarder kronor i traineejobb för 20 000 ungdomar i äldre- och funktionshinderomsorgen. Anställningarna är fullt subventionerade av staten och följer avtal.
4 aug 14

Missbruk av registerutdrag stoppas
Det bör bli förbjudet för arbetsgivare att utan lagstöd begära utdrag ur belastningsregistret av arbetssökande. Det föreslås i ett nytt betänkande som lämnats till regeringen i dag.
26 jun 14 – SOU 2014:48

Den höga arbetslösheten består
Regeringen får inte mycket draghjälp av den ekonomiska utvecklingen fram till valet i september. Arbetslösheten biter sig fast, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.
4 jun 14

Riksdagsmajoritet vill stärka kollektivavtal
Med en enda rösts övervikt uppmanar de rödgröna och SD regeringen att arbeta för att stärka kollektivavtalen på arbetsmarknaden, för att motverka de försämringar de anser blev följen av EU-domstolens så kallade Laval-dom 2007.
27 maj 14

Tummen upp för tysk minimilön
OECD står knappast till vänster på den internationella politiska arenan. Desto mer uppmärksamhet väcker det när man gör tummen upp för minimilön, som ett medel i kampen mot den växande tyska låglönesektorn.
15 maj 14

Arbetskraften växer
Under årets första kvartal var 51 000 fler sysselsatta jämfört med ifjol. Samtidigt steg både antalet och andelen arbetslösa. Att båda grupperna kan växa beror på att fler och fler ingår i arbetskraften.
14 maj 14 – Arbetsmarknadsstatistik. SCB Aku, 1:a kvartalet 2014:

Myndigheterna staplar visstider
Nästan en fjärdedel av de som jobbar i den statliga sektorn har en osäker anställning. Staten, inte det privata näringslivet, är sämst i Sverige på att erbjuda fasta jobb. Facket kräver ett visstidstak på tre år.
6 maj 14 – Pressmeddelande

Hur farlig är arbetslösheten?
Har regeringens sysselsättningspolitik varit framgångsrik eller inte? Och hur stor och allvarlig är den svenska arbetslösheten egentligen? I vårbudgeten finns ett kapitel som följer upp regeringens sysselsättningspolitik, och som delvis svarar på frågorna.
ÖPPEN29 apr 14 – Vårbudgeten

Hur påtaglig är arbetslösheten?
440 000, motsvarande drygt 8 procent, arbetslösa är ett tecken på regeringens misslyckande, menar oppositionen. En närmare blick på statistiken antyder dock att arbetslöshet inte är ett problem för gemene man i Sverige år 2014.
29 apr 14

Rekryteringsgapet är stort i vården
"Framtidsjobben finns i välfärden"- det är arbetsgivarorganisationen SKL:s omskrivning för det stundande rekryteringsgapet. 225 000 platser inom vård och omsorg behöver fyllas inom de kommande åtta åren.
ÖPPEN23 apr 14 – SKL rapport Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen

Migrationen stramas upp
Regeringen och Miljöpartiet föreslår skärpta regler för att stoppa missbruk av systemet med arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Arbetsgivare ska kunna straffas om de ljuger om löner och villkor.
15 apr 14 – Lagrådsremiss: Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Den privata vårdfabriken
Kristina Mattsson har skrivit en mycket viktig bok om den offentliga verksamhetens anpassning till marknadsekonomi och nyliberalism. Orsaken är privatiseringarna av vård, skola och omsorg som pågått sedan 1990-talet. Den dåvarande regeringen Bildt släppte lös en svårkontrollerad djävul vid namn NPM i välfärdsfabriken, konstaterar hon. Recension Åke Svidén.
ÖPPEN10 apr 14 – Mattsson, Kristina: Välfärdsfabriken. Om arbetets mening och gränslös kontroll

Ljusare tider med mörka kanter
Arbetsförmedlingen noterar att arbetslösheten fortsätter att minska och att varslen blir färre. Men samtidigt blir de långvarigt arbetslösa allt fler och den så kallade fas 3 är rekordstor.
10 mar 14 – Arbetsförmedlingens pressmeddelande

Bred medicin mot arbetslösheten
Socialdemokraternas får goda råd av fyra nationalekonomer. De förespråkar dock mer än partiet kan lova. I ett tiopunktsprogram föreslås aktivare konjunkturpolitik, riktade arbetsmarknadsåtgärder, subventioner till utsatta grupper snarare än generella stöd, höjt tak i a-kassan och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Ett udda förslag är att fast anställda ska ha lägre arbetsgivaravgifter än tillfälligt anställda.
5 mar 14 – Arbetsmarknadsreformer för jobb och välfärd

Det har bara blivit 50 ya-jobb
Yrkesintroduktionsavtal diskuteras sedan 2011 som en väg att få bukt med ungdomsarbetslösheten. I fjol avsatte alliansen ett antal miljoner i statsbidrag. De skulle finansiera 2500 ya-jobb. På sikt hoppas regeringen att det ska bli tio gånger så många. Men hittills handlar det om knappt 50 jobb.
27 feb 14

Mikael Sjöberg blir ny Af-chef
Regeringen har utsett Mikael Sjöberg, med en lång ämbetsmannakarriär i ryggen, till ny chef för Arbetsförmedlingen.
27 feb 14

Överutbildade knycker enkla jobb
Sverige har fått 400 000 fler högskoleutbildade på sju år. Men ökningen av de kvalificerade jobben har stannat av. I stället "knycker" de jobben från de lågutbildade där arbetslösheten ökar. Så när politikerna satsar på mer utbildning är risken att det delvis blir kontraproduktivt.
18 feb 14

Fler i arbete
Under sista kvartalet i fjol hade 4,7 miljoner jobb att gå till – 63 000 fler än under samma period 2012. Även antalet arbetade timmar ökade.
6 feb 14 – SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU, fjärde kvartalet 2013

Mörk hudfärg – en garanti för utsatthet
Mellan 2008 och 2012 minskade anmälningarna om hatbrott till Brottsförebyggande rådet med sex procentenheter – men den kategori anmälningar som gällde just hatbrott med afrofobiska motiv ökade med hela 24 procent.
5 feb 14 – DN Debatt 3/2-2014

Sfi-bonus ryker
Den bonuspeng som alliansen introducerade för att stimulera invandrade personer att lära sig svenska snabbare slopas.
5 feb 14 – Lagrådsremiss: Vissa ändringar i etableringslagen m.m.

Utökad kontroll av arbetslösa
Myndighetskontrollen av personer som får ut aktivitetsstöd ska bli mer lika den som personer med a-kassa är underkastade, förkunnar regeringen.
30 jan 14

Oförändrad arbetslöshet i EU
Arbetslösheten i eurozonen var oförändrad på 12,1 procent i november, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat. För hela EU låg arbetslösheten samtidigt kvar på 10,9 procent, samma nivå som oktober.
8 jan 14

Tillväxt men sämre matchning
Arbetsförmedlingen tror att tillväxten ökar och arbetslösheten minskar de kommande två åren. Framförallt kommer utrikes födda personer att få nya jobb. Samtidigt varnar man för att allt fler arbetslösa saknar kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.
12 dec 13 – Arbetsförmedlingens prognos för åren 2014 och 2015

Arbetslöshet är fortsatt hög
I november hade 4,7 miljoner svenskar arbete; 75 000 fler än samma månad i fjol men färre än i oktober. Även den så kallade ungdomsarbetslösheten steg på nytt.
12 dec 13 – SCB: Arbetskraftsundersökning november 2013:

Riv upp Lex Laval!
Socialdemokraterna och LO har i ett gemensamt utspel skisserat tio nygamla "ordningsregler" för den svenska arbetsmarknaden. Det främsta beskedet är att man vill riva upp Lavallagen.
27 nov 13 – Socialdemokraterna och LO presenterar ordningsregler för svensk arbetsmarknad

Migrationspolitiken ska analyseras
Regeringen tillsätter en "delegation för migrationsstudier". Den ska sammanställa forskning och annan kunskap som underlag för framtida beslutsfattande - och utvärdera den förda politiken.
27 nov 13

Enklare att få tillbaka sitt leg
Läkare och annan sjukvårdspersonal som fått yrkeslegitimation eller förskrivningsrätt indragna; kan ansöka om att få tillbaka sin behörighet hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
20 nov 13 – Prop 2013/2014:40

Ljusning på arbetsmarknaden
I oktober hade knappt 4,75 miljoner svenskar arbete; 90 000 fler än samma månad i fjol. Hälften av ökningen står ungdomar för, meddelar Statistiska Centralbyrån (SCB).
14 nov 13

Reglera skitjobben!
Boken "Skitliv" beskrev en villkorlig arbetsmarknad där unga människor utnyttjas som arbetskraftreserv och väckte het debatt. Nu kommer tankesmedjan Arena Idé med en uppföljare - en rapport med förslag på hur och varför anställningar borde bli tryggare.
12 nov 13 – SvD Opinon

Facken revolterar mot a-kasseregler
Flera a-kassor revolterar öppet mot det nya inrapporteringssystemet - som havererat. Nu får de kontrollmyndigheten IAF på sig.
7 nov 13

Kommunal luggar Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet ska verka för jämställda löner. Men i praktiken har myndigheten satt efterlevanden av industrins normering före allt annat, kritiserar fackförbundet Kommunal.
6 nov 13 – DN Debatt: Debatt inlägg från Kommunal

Rapport om arbetslösas situation
Statskontoret har intervjuat långtidsarbetslösa personer och arbetsförmedlare. I en färsk rapport bekräftas bilden av en grupp som behöver mer intensivt stöd än vad fas 3 erbjuder.
31 okt 13 – Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

Förlängd etableringsplan
Utrikes födda mammor som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram på deltid och vårdar barn vid sidan om, ska ha rätt till förlängda insatser.
31 okt 13 – Ds 2013:69

Det prekära proletariatet
Den brittiske utvecklingsekonomen Guy Standing har myntat begreppet ”prekariatet”. En allvarlig lek med orden prekär och proletariat. De som tillhör denna nya klass är i en mycket utsatt, prekär, situation. De saknar fasta jobb, eller riskerar att förlora dem, de saknar sociala rättigheter och har det ekonomiskt mycket otryggt. Åke Svidén recenserar boken.
31 okt 13 – Standing, Guy: Prekariatet

Asylsökande ska ta jobberbjudande
Regeringen avser att skärpa kraven på de cirka 22 000 nyanlända personer som befinner sig inom ramen för etableringssystemet. De måste tacka ja till eventuella jobberbjudanden – även på andra orter. Frågan är om det är detta som är problemet.
24 okt 13 – Ds 2013:61

AF begär mer pengar för fas 3
Arbetsförmedlingen begär hos regeringen att få använda mer pengar till utbildning för deltagare i det så kallade fas 3 för långtidsarbetslösa.
24 okt 13

Hur hög är arbetslösheten egentligen?
Debatten om hur hög arbetslösheten egentligen är går hög. Flera debattörer bortser från de heltidsstuderande och då faller arbetslöshetstalen dramatiskt. Men LO varnar för att det här gör oss blinda för en stor grupp arbetslösa.
24 okt 13 – LO: Abetslösa göms i statistiken

Sverige är den bästa av världar
I sin aktuella lönebildningsrapport undersöker Konjunkturinstitutet två heta politiska frågor: löneandelens utveckling och kvinnolöner. Vänsterns och feminismens kritik framstår här som överdriven och KI beskriver det svenska samhället som rättvist, jämlikt och jämställt.
24 okt 13 – Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport 2013

Färre får fast, men fler får kortare jobb
Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökning för september visar att sysselsättningen fortsätter öka och att arbetslösheten minskat något. Det är antalet tidsbegränsat anställda som ökat medan gruppen med fast anställning krympt.
17 okt 13 – SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU, september 2013

Löneskillnaderna ökar
Löneskillnaderna ökar mellan arbetare och tjänstemän. Löneutvecklingen 2010-2012 gav arbetarna i genomsnitt 1 590 kr i månaden medan tjänstemännen i fick 2 210 kronor. Uttryckt i procent är dock ökningen något större för arbetare.
26 sep 13 – LO: LO; Lönerapport år 2013. Löner och löneutveckling år 2000-2012 efter klass och kön.

Staten lönesubventionerar
Trepartssamtalen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter har satt spår i budgeten. I finansplanen hänvisar regeringen till tre konkreta resultat av samtalen.
19 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Ökade kostnader för lönegarantin
Konkurserna ökar och fler anställda drabbas. För andra gången på kort tid tvingas regeringen därför höja anslaget för lönegarantin, nu med ytterligare 400 miljoner kronor för innevarande budgetår 2013, enligt tilläggsbudgeten. Så sent som i våras höjdes anslaget med 730 miljoner kronor.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Arbetslösheten fortsatt hög
I augusti i år var 402 000 personer inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen - motsvarande 8,5 procent av arbetskraften.
11 sep 13 – Pressmedelande

Nya regler för arbetskraftsinvandring
Regeringen och Miljöpartiet har enats i fråga om hur de regler som ska motverka slavlöner och missbruk av systemet för arbetskraftsinvandring. LO är fortsatt kritiskt.
10 sep 13 – Ds 2013:57

A-kasse-avgifter ska sänkas
Det senaste budgetlöftet från regeringens sida är ett "jobbpaket för unga" som ska få kosta 3,1 miljarder under 2014. Lejonparten går dock till en sänkning av a-kasseavgiften i fackförbund med hög arbetslöshet.
10 sep 13 – PM: Nya vägar in för unga - jobbpaket på 3,1 miljarder

LO kräver högre a-kassa
Arbetslöshetsförsäkringen är körd i botten, anser LO. I en debattartikel i Dagens Nyheter kräver företrädare för LO att de flesta löntagarna ska få 90 procent av sin inkomst vid arbetslöshet. Dessutom måste det bli enklare att gå med i a-kassan.
29 aug 13

Oförändrad arbetslöshet
Varken arbetslösheten eller antalet sysselsatta har förändrats under andra kvartalet i år jämfört med samma tid i fjol. Det visar SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta är 4 716 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66 procent. Antalet arbetslösa var 452 000, eller 8,7 procent.
27 aug 13 – SCB: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) andra kvartalet 2013

Bermudez-Svankvist fick sparken
Så tog regeringen till slut bladet från munnen och Arbetsförmedlingens starkt kritiserade chef Angeles Bermudez-Svankvist fick gå. Men hon blir knappast arbetslös — utan får fortsätta på en hög post i regeringskansliet.
25 aug 13

Större krav på arbetslösa
Kraven på arbetslösa att redovisa vilka jobb de sökt blir striktare från och med september. Effekten tros bli att fler kan få sin ersättning prövad.
31 jul 13

Förslag på lägre a-kasseavgift
Regeringen tog på torsdagen beslut om en lagrådsremiss som innebär att a-kasseavgiften kan avskaffas från den 15 januari 2014. Förslaget innehåller dock flera brasklappar.
30 maj 13 – Lagrådsremiss: Avskaffande av arbetslöshetsavgiften, Pressmeddelande: Lagrådsremiss om avskaffande av arbetslöshetsavgiften

LO kritiserar arbetskraftsinvandring
LO kräver att få inflytande över invandringen av arbetskraft från länder utanför Europa. Regeringen och Miljöpartiet säger nej till LO:s krav.
29 maj 13 – Fusk och utnyttjand – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen

Ökad arbetslöshet trots fler i jobb
Antalet sysselsatta och mängden arbetade timmar i svensk ekonomi stiger – men det gör även arbetslösheten.
21 maj 13 – SCB: Arbetskraftsundersökningar (AKU) april 2013

Fuljobben ökar
Företag ”shoppar” mellan olika skatte- och avgiftssystem inom Europa och pressar därmed kostnaderna för arbetskraften; konstaterar LO i en ny rapport. Förbundet menar att det slår mot seriösa företagare; svenska underentreprenörer inom byggbranschen till exempel.
21 maj 13 – LO: "Vinnare och förlorare. Om konkurrens med arbetskraftskostnader inom EU."

8,8 procent utan arbete
I mars 4,6 miljoner människor i åldern 15 - 74 år sysselsatta. 448 000 var arbetslösa. Det innebar en arbetslöshet på 8,8 procent; nästan en procentenhet mer än i samma månad i fjol.
24 apr 13 – Statistiscka Centralbyrån, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) mars 2013

Kommunalare fick struntsummor
Landets kommuner har de senaste åren köpt ut tusentals anställda. Det handlar för det mesta om vanliga anställda inom vård, omsorg eller skola. Många är följdaktligen kvinnor med låg lön och yrkesrelaterade hälsoproblem.
24 apr 13 – Sveriges Radio "50 i topp"

Sverige riskerar EU-stämning om las
Regeringen riskerar att dras inför EU:s domstol på grund av en segdragen tvist om tillfälliga jobb som staplas på varandra i åratal.
22 apr 13

Ströjobbande unga höjer arbetslöshet
Massvis av gymnasister och studenter som söker extrajobb driver upp den höga svenska arbetslösheten. Något som i grunden är positivt får i stället politiker att varna för förlorade generationer av ungdomar.
14 apr 13

Färre arbetsmiljöbrott till rätten
Färre brott mot arbetsmiljölagen ska gå till domstol. I stället ska Arbetsmiljöverket kunna utkräva böter, så kallade sanktionsavgifter, på upp till en miljon kronor.
11 apr 13 – Prop 2012/2013:143

Avtal klart för kommunanställda
Fackförbunden Vision och Akademikerförbundet SSR har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting om ett nytt löneavtal för 165 000 anställda i kommuner, landsting och kommunala bolag.
10 apr 13

Fler utbildningsplatser i vårproppen
Drygt 12 000 nya utbildningsplatser, framför allt yrkesutbildningsplatser för vuxna, finns med i regeringens vårbudget.
9 apr 13 – PM Fler i jobb och utbildning

Borg ifrågasätter jobbmål
Finansminister Anders Borg (M) var inte sen med att ge svar på tal åt Socialdemokraternas Stefan Löfven. Moderaten betvivlar att det nya målet att halvera arbetslösheten som Löfven lanserat låter sig uppnås.
4 apr 13

Ambitiöst jobbmål
Arbetslösheten ska halveras om Socialdemokraterna vinner valet nästa år. Det lovade partiledaren Stefan Löfven när han öppningstalade på partiets 37:e ordinarie kongress. I dag söker 427 000 människor i Sverige jobb och arbetslösheten ligger på 8,2 procent - högre än i jämförbara länder som Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Tyskland och Österrike.
4 apr 13 – Stefan Löfvens inledningstal på kongressen, Magdalena Andersson om full sysselsättning som den främsta prioriteringen

Lönen upp 6,8 procent på tre år
En halv miljon industrianställda har fått nytt avtal som är värt 6,8 procent på tre år i löneökning och förbättrade villkor.
2 apr 13 – Industriavtalet

Ett lamt regeringsdokument
Regeringens framtidskommission har presenterat sin slutrapport. Dokumentet får kritik för att vara tandlöst och alltför präglat av den borgerliga synen på vad som behöver göras.
27 mar 13 – Ds 2013:19

Bara ett fåtal får full ersättning
Arbetslösa ungdomar har drabbats hårt av alliansregeringens åtstramningar i arbetslöshetsförsäkringen, menar LO. I en ny rapport pekar förbundet på att antalet unga som får a-kassa har sjunkit med 76 procent sedan 2006 - trots att arbetslösheten ökat.
27 mar 13 – LO-rapport Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen

Fel man på fel plats
Arbetsförmedlingens fördelning av praktikplatser å ena sidan och utbildningsplatser å andra sidan fungerar dåligt. De som får praktik vore bättre lämpade för utbildning och vice versa. Det hävdar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
27 mar 13 – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Prestationspeng till utsatta stadsdelar
Femton stadsdelar i sammanlagt nio kommuner - däribland Tensta i Stockholm, Södra Sofielund i Malmö och Norra Biskopsgården i Göteborg - ska få dela på sammanlagt 200 miljoner kronor under de kommande åren. De kommuner som lyckas bekämpa arbetslöshet bland vuxna och taskiga skolresultat bland ungdomar ska få en större del av kakan.
27 mar 13 – Regeringsbeslut 2013-03-27

Regeringen har beslutat om krisavtal
Regeringen fattade i dag beslut om ett konkret förslag på att subventionera så kallat korttidsarbete eller krisavtal, som kan utlösas i samband med djupa långkonjunkturer eller kriser.
14 mar 13 – Pressmeddelande

Mycket jobbsök, för lite verkstad
LO dömer ut regeringens arbets-marknadspolitik. De yrkesförberedande arbetsmarknadsutbildningarna har "dränerats" samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de landar i fas 3, skriver förbundet i en ny rapport.
13 mar 13 – LO: "Aktivera arbetsmarknadspolitiken"

Hög standard, jobba till 77
Med en åldrande befolkning som kräver ökad välfärd måste vi arbeta mer. Den slutsatsen dras i regeringens framtidskommissions rapport ”Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen”. Att arbeta till 77 års ålder skulle ge en fördubblad standardökning i välfärden är ett av rapportens scenarier.
6 mar 13 – Ds 2013:8

Infoansvar blir aktivitetsansvar
Kommunerna måste ta mer ansvar för de tonåringar som varken pluggar på gymnasiet eller arbetar, menar regeringens utredare. Samtidigt ska de arbetsmarknadspolitiska programmen öppnas upp även för 16- och 17-åringar.
26 feb 13 – SOU 2013:13

Nystartszoner splittrar regeringen
Det uppger Sveriges Radio Ekot, som intervjuat Kristdemokraternas integrationspolitiska talesperson Penilla Gunther. KD tror inte längre på att införa skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett "utanförskap", som var ett av regeringens vallöften.
21 feb 13

EU underkänner svenska visstidsanställningar
EU-kommissionen hotar med stämning om inte Sverige tar fram nya regler som hindrar arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra. Regeringen stretar emot.
21 feb 13

Arbetsförmedlingen ska matcha mer
Arbetsförmedlingen borde satsa mer på att matcha arbetssökande mot lediga jobb och mindre på att kontrollera de arbetslösa. Det lät Stefan Löfven meddela i ett utspel om arbetsmarknadspolitiken.
21 feb 13 – S-förslag: Utveckla Arbetsförmedlingen till en Matchningsspecialist

Engångssatsning på lönekartläggningar
Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) nio miljoner kronor för att öka trycket på arbetsgivare att genomföra lönekartläggningar.
21 feb 13 – Regeringsbeslut 2013-02-14

Mer kontroll av utländsk arbetskraft
Från och med sommaren blir utländska arbetsgivare som stationerar personal i Sverige tvungna att anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Företagen måste även utse en kontaktperson på plats, som både myndigheten och de svenska facken kan vända sig till.
21 feb 13 – Prop 2012/2013:71

Oppositionen ogillar dagens arbetskraftsinvandring
Arbetskraftsinvandringen är ett hett tema just nu. Socialdemokraterna och Vänstern rasar mot hur hitresta arbetstagare utnyttjas. Miljöpartiet vill reformera sin egen reform och Sverigedemokraterna utmanar alliansregeringen.
14 feb 13 – Risdagsdebatt, Webb-tv

Antalet arbetslösa ökar
Antalet arbetslösa ökar för andra kvartalet i rad. Under fjärde kvartalet i fjol var 368 000 personer arbetslösa vilket är 20 000 fler än fjärde kvartalet 2011. Det betyder att arbetslösheten ökade med 0,4 procent jämfört med ett år sedan till 7,3 procent fjärde kvartalet 2012. Men även antalet sysselsatta ökade under fjärde kvartalet i fjol.
7 feb 13 – Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15-74 år, AKU 4:e kvartalet 2012.

Långtidsarbetslösa under lupp
Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utreda "individuella" orsaker till att folk hamnar i långtidsarbetslöshet.
7 feb 13 – Regeringsbeslut 2013-01-31

Företag som utnyttjar papperslösa ska straffas
Arbetsgivare som anställer människor som saknar formell rätt att vistas i Sverige - de kallas papperslösa och gömda - ska kunna straffas ekonomiskt om det upptäcks. Arbetsgivaren ska dessutom kunna tvingas betala ut avtalsenlig lön.
7 feb 13 – Lagrådsremiss: Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

Jobbpakten sprack
Regeringens prestigeprojekt för att få in unga på arbetsmarknaden - en "jobbpakt" med fack och arbetsgivare - ser ut att spricka. Svenskt Näringsliv har hoppat av förhandlingarna.
30 jan 13 – LO och Svenskt Näringsliv kommenterar den spräckta jobbpakten

Skitliv, skitjobb ...
Skitliv är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället och att var och en ska vara stolt över sitt yrke vilket det än må vara. Och så finns det dels de som menar att vissa jobb är fullständigt meningslösa, och dels de som anser att arbete som utförs under usla förhållanden gott kan kallas skitjobb.
17 jan 13 – Bernhardtz, Victor (red.): Skitliv

Staten ska ordna försäkringsskyddet
Staten borde ta över hela ansvaret för lönebidragsanställdas försäkringsskydd när kollektivavtal saknas. Det innebär en liten merkostnad för staten, en stor administrativ avlastning för små arbetsgivare och större trygghet för de anställda.
16 jan 13 – SOU 2012:92

Borg mjuknar inte om tak i a-kassa
De arbetslösa blir fler och har fått det tuffare. Men finansminister Anders Borg (M) vill inte höja taket i a-kassan, eftersom han tror att fler blir fast länge i arbetslöshet om ersättningen blir för generös.
23 dec 12

Mer kontroll på arbetsmarknaden
Från och med nästa sommar blir arbetsgivare som stationerar ut personal i Sverige tvungna att anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Företagen måste även utse en kontaktperson på plats, som både myndigheten och de svenska facken kan vända sig till.
20 dec 12 – Lagrådsremiss: Anmälningsskyldighet vid utstationering

Vem ska bära bördan i kristid?
Diskussioner om att staten ska vara med och finansiera korttidsarbete inleddes i svallvågorna av finanskrisen. Nu har finansdepartementet utarbetat ett konkret förslag, som IF Metall anser är för snålt tilltaget. Förbundet beklagar även att regeringen inte vill avsätta pengar till att vidareutbilda arbetstagarna.
19 dec 12 – PM Statligt stöd vid korttidsarbete – en ny åtgärd vid djupa kriser

Jobbcoacher ger inga jobb
2009 lanserade alliansregeringen en ny arbetsmarknadpolitisk åtgärd: personliga "jobbcoacher" åt arbetssökande. Prislappen sattes till 3 miljarder under tre år. Det mesta har gått till privata företag. Någon beständig effekt har coachningen däremot inte haft - det visar en aktuell utvärdering från IFAU.
6 dec 12 – Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Sökande matchas dåligt mot jobb
I en rapport till Framtidskommission behandlas matchningen på svensk arbetsmarknad. Författarna ser problem med det starka anställningsskyddet, de höga ingångslönerna, den centraliserade lönebildningen och sist men inte minst utbildningssystemet.
4 dec 12 – Underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen "Matchning på den svenska arbetsmarknaden"

Varken yrkesutbildning eller jobb
På uppdrag av regeringen har utredaren Claes Stråth lagt fram ett förslag om en ny, lagreglerad anställningsform för ungdomar: "utbildningsanställning". Anställningsskyddet kommer att vara lägre än i alla andra tidsbegränsade anställningsformer som täcks av LAS.
29 nov 12 – SOU 2012:80

Arbetslösheten stiger
Arbetslösheten ökade under tredje kvartalet till 7,2 procent. Det är den första ökningen på över två år som inte kan förklaras av slumpen, enligt Statistiska Centralbyrån.
28 nov 12 – SCB:s Arbetskraftundersökningar

LO kräver 2,8 procent
Vi sänker lönekraven för konjunkturens skull, säger tre LO-förbund och två tjänstemannaförbund i dag. Men arbetsgivarna sågar fackets krav. "De saknar verklighetsförankring", säger Almegas vd Jonas Milton.
13 nov 12 – LO:s avtalskrav för avtalsrörelsen 2013

Lönegapet 10 000 kronor
I fjol var medellönen för arbetare 22 800 kronor och för tjänstemän 32 800 kronor. Lönegapet överstiger därmed för första gången 10 000 kronor, meddelar LO.
24 okt 12 – LO:s lönerapport år 2012

Lönegaranti för bemanningspersonal
LO är nöjd med det nya avtalet för de omkring 60 000 anställda i bemanningsföretagen. Avtalet garanterar all personal ersättning för de timmar de står till arbetsgivarens förfogande, även för tid de inte varit uthyrda.
18 okt 12

Tvätterier ska ha personalliggare
Tvätteribranschen ska omfattas av samma krav på att föra personalliggare som gäller för restauranger och frisörer. Syftet är att minska förekomsten av svartarbete. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
10 okt 12 – Lagrådsremiss: Personalliggare för tvätteribranschen

Lex Laval utvärderas
Två år efter att lex Laval trädde i kraft tillsätter regeringen en parlamentarisk utredning för att se hur lagen fungerar i praktiken.
2 okt 12 – Dir 2012:92

Utredning vill försvaga LAS
En statlig utredning föreslår att LAS ska luckras upp något. Bland annat ska anställningsskyddet under en pågående tvist tidsbegränsas och små företag ska inte behöva betala lika högt skadestånd när de "köper ut" personal. LO, TCO och Saco har redan gjort tummen ned.
2 okt 12 – SOU 2012:62

Fler straff för brott mot a-kasseregler
Regeringen flaggar för en mildare tillämpning av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Men enligt ett tidigare PM från ansvarigt departement planerar man att införa fler bestraffningsgrunder.
27 sep 12 – Promemoria: PM: Prop. Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen , Prop 2012/2013:12

Stort missnöje över läraravtal
Besvikelsen och ilskan är stor hos många lärare efter onsdagskvällens överenskommelse om nya lärarlöner. Efter krav på 10 000 kronor mer i månaden landade höjningen på 1 100 kronor. Nu höjs röster som säger att ordföranden i Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner, borde avgå.
27 sep 12 – Det är dags att avgå, Metta Fjelkner

Vi avskaffar fas 3!
Socialdemokraterna föreslår att fas 3 avskaffas. Deltagarna ska erbjudas riktiga jobb till avtalsenlig lön, finansierade via statliga subventioner, eller utbildning. Förslaget kommer att ingå i partiets skuggbudget och beräknas kosta statskassan 2 miljarder kronor 2013.
25 sep 12 – Socialdemokraterna: Alla jobb behövs - Avskaffa Fas 3

Inhyrd personal ska få bättre villkor
Antalet bemanningsanställda i svenska företag, inte minst inom industrin, har ökat kraftigt sedan finanskrisen bröt ut 2008. Nu har regeringen lagt fram sitt slutgiltiga förslag på en ny "uthyrningslag" som rör arbetsvillkoren för den här gruppen. LO är försiktigt positiva. Arbetsgivarsidan däremot har inte fått sin vilja igenom.
20 sep 12 – Prop 2011/2012:178

Långtidsarbetslösa blir fler
Sedan finanskrisen bröt ut 2008 har antalet långtidsarbetslösa nästan tredubblats. Nu lanserar regeringen en satsning på praktikplatser för att komma åt problemet.
18 sep 12 – Pressmeddelande

Borg vill inte höja taket i a-kassan
Finansminister Anders Borg (M) vill inte att höja det kritiserade taket i a-kassan, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Han säger att höjningen skulle få negativa konsekvenser för sysselsättningen i Sverige.
8 sep 12 – Ekots Lördagsintervju med Anders Borg

Nya lärlings- och utbildningsplatser
Regeringen flaggar för ett ungdomspaket i den kommande budgeten, med bland annat ökade resurser till utbildningsplatser: såväl för lärlingar, som på komvux, folkhögskola och inom akademin. Satsningen är också ett sätt att möta det konjunkturdopp som många bedömare väntar på.
5 sep 12 – PM: Fler vägar till jobb för unga – Ungdomspaket på 8,1 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2013

Prestationspeng till utsatta stadsdelar
Femton stadsdelar i sammanlagt nio kommuner - däribland Tensta i Stockholm, Södra Sofielund i Malmö och Norra Biskopsgården i Göteborg - ska få dela på sammanlagt 200 miljoner kronor under de kommande åren. De kommuner som lyckas bekämpa arbetslöshet bland vuxna och taskiga skolresultat bland ungdomar ska få en större del av kakan.
5 sep 12

Regeringen vill ha nytt Jas-projekt
Regeringen lovar att Sverige ska köpa mellan 40 och 60 exemplar av nästa generation av stridsflygplanet Jas Gripen. Löftet är en del ett uppgörelse med Schweiz, som ska köpa 22 plan. Socialdemokraterna stöder regeringen i denna fråga, men partiets kvinnoförbund är kritiskt.
28 aug 12 – Pressmeddelande

Jämställdhetsplaner ifrågasätts
En särskild utredare har fått i uppdrag att se över diskrimineringslagens krav på arbetsgivare att åta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering i arbetslivet - däribland skyldigheten att med jämna mellanrum upprätta jämställdhetsplaner och kartlägga de anställdas löner.
9 aug 12 – Dir 2012:80

Nya sköterskor fick ingen höjd lön
Löneupproret gav inte nyutexaminerade sjuksköterskor den ingångslön på 24 000 kronor som de krävt. Det framgår av Ekots rundringning till 21 större sjukhus. De har betalat mellan 21 000 och 22 500 kronor till sköterskor utan tidigare erfarenhet som undersköterska. Inget sjukhus betalar 24 000 kronor. Trots sjuksköterskebrist har sjukhusen valt att inte höja lönerna med motiveringen att de riskerade att förlora erfarna sjuksköterskor med högre kompetens.
9 aug 12

Centern vill ha en piggare regering
Den jobbpolitik regeringen har fört duger inte, enligt Centerpartiet. Och C-ledaren Annie Lööf tycker att regeringen har blivit trött.
6 jul 12

67-årsregeln inte diskriminerande
Det är inte diskriminering att en arbetsgivare tvingar en anställd att gå i pension den dag han eller hon fyller 67 år även om den anställda vill jobba vidare, den så kallade 67-årsregeln. Det konstaterar EU-domstolen.
5 jul 12

Arbetsförmedlingen missar uppdrag
Arbetsförmedlingen har misslyckats med en av sina viktigaste uppgifter, visar en rapport hos myndigheten.
4 jul 12

Svenskar inte flitigast i EU
Svenskar hamnar på sjunde plats på listan över de EU-nationaliteter som arbetar mest, enligt statistik från SCB. Vi arbetar knappt 21 timmar i veckan, medan cyprioter och tjecker ligger över 22 timmar.
3 jul 12

M vill ha pakt om jobb för unga
Statsminister Fredrik Reinfeldt vill få till en jobbpakt mellan regeringen, facken och arbetsgivarna om en yrkesintroduktion för unga.
3 jul 12

Regelskärpning om visstidsanställningar
Det har gått flera år sedan TCO anmälde Sveriges regler om visstidsanställningar till EU-kommissionen. Nu lanserar regeringen en skärpning som ska göra det svårare för arbetsgivarna att missbruka tillfälliga anställningsformer. Men förslaget är för mesigt, anser TCO.
28 jun 12 – Ds 2012:25

Sysslösa ungdomar ska kartläggas
Regeringen tillsätter en särskild utredning med fokus på ungdomar sm varken pluggar eller jobbar. Kommunerna brister i sitt uppföljningssansvar, även om mycket blivit bättre sedan lagen skärptes 2005.
19 jun 12 – Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Arbetare saknar frihet i jobbet
Arbetare tjänar inte bara mindre än tjänstemän. De har också mindre frihet att själva planera och påverka sin arbetsvardag. Och kvinnor har genomgående mindre frihet i arbetet än män – oberoende av klass.
18 jun 12 – Röster om facket och jobbet

Hela LO-ledningen utbytt
LO:s kongress avslutades i början av veckan som gick och den nya ledningen är på plats. En tydlig målsättning är att ena förbunden inför nästa avtalsrörelse. Den nya ledningen säger att den ska prioritera kampen för full sysselsättning.
29 maj 12

LO strandar bemanningsförhandling
Förhandlingarna om ett nytt bemanningsavtal för 14 LO-grupper har brutit samman. LO-facken förhandlar tillsammans gentemot arbetsgivarorganisationen Almega - och de anser att uthyrarföretagen missbrukar reglerna för att pressa lönerna.
24 maj 12

Försvara strejkrätten!
Riksdagens arbetsmarknadsutskott underkänner en ny EU-förordning, som bland annat skulle ge EU-domstolen rätt att besluta om när ett lands fackliga stridsåtgärder är befogade. Förslaget bryter mot närhetsprincipen, menar AU.
16 maj 12 – Arbetsmarknadsutskottets utlåtande 2011/12:AU14

Enighet om "Kålle" som ny LO-bas
Till sist lyckades de stridande grupperingarna enas. En enig valberedning föreslår Karl-Petter Thorwaldsson som ny LO-ordförande.
12 maj 12

LO presenterar politiskt program
Regeringens sysselsättningspolitik räcker inte till. Det menar LO. Inför förbundets kongress presenterade styrelsen en rapport med förslag på alternativ till den så kallade jobblinjen.
12 apr 12 – LO-styrelsens rapport till kongressen "Full sysselsättning"

Sänkt lön är inte någon bra idé!
Fredrik Reinfeldt (M) håller inte med Centern och Folkpartiet om att sänkt lön för unga är rätt väg att minska ungdomsarbetslösheten.
4 apr 12

Behåll 67-årsregeln!
Att slopa eller höja den så kallade 67-årsregeln, som infördes år 2001, skulle inte göra det lättare för äldre människor som vill stanna kvar i arbetslivet.
28 mar 12 – Anställningsskyddet och pensionsåldern

Centern: Sänk ingångslönerna!
Centerpartiet vill sänka ingångslönerna för grupper som har svårt att få jobb. Centerns talesman Annika Qarlsson talar om 20 - 25 procents lägre ingångslöner. Annie Lööf instämmer. Men förslaget får inte helt oväntat kritik från LO.
22 mar 12

Borg kritiserar egna politiken
Ungdomsarbetslösheten blir den stora valfrågan 2014 enligt finansminister Anders Borg. Han är missnöjd med hur yrkesintroduktionsprogram och yrkesutbildningar fungerar.
17 mar 12

Sänk ungdomslönerna!
Folkpartiledaren Jan Björklund talade på lördagen på partiets riksmöte i Västerås. Han tog bland annat upp ungdomsarbetslösheten och det omdiskuterade samarbetsavtalet med Saudiarabien.
10 mar 12

Europas städare
I boken “De osynlig” tecknar reportern Rebecka Bohlin ett porträtt av dagens europeiska proletariat. Det handlar om människor som städar våra dagis och äldreboenden, som diskar och lagar mat på restauranger. De har låga löner och dåliga arbetsvillkor. Så är det här hemma, och så är det ute i det Europa som i krisens spår har inlett en nedmontering av välfärdsstaten. Jorun Koca Jakobsson recenserar.
8 mar 12 – Bohlin, Rebecka : De osynliga

Utrikesfödda gör slitjobben
Personer som är födda utanför EU och Norden är överrepresenterade inom lågavlönade tjänsteyrken. Det visar Statistiska Centralbyråns (SCB:s) yrkesstatistik. 41 procent av bagarna är till exempel utlandsfödda.
7 mar 12 – Statistiska Centralbyrån Yrkesregistret med yrkesstatistik 2010

Tjänstemännen stressar
Var tredje tjänsteman upplever sin arbetssituation som stressig, det framgår av en undersökning som tjänstemannaorganisationen TCO låtit genomföra. Lärare, sjuksköterskor och kommunala tjänstemän är värst drabbade. TCO:s stressbarometer bygger på en enkät om av stress i arbetslivet. Sammanlagt har knappt 2400 tjänstemän svarat.
6 mar 12 – TCO:s Stressbarometer 2012

Flaskhals i etableringsreformen
Efter drygt ett år med etableringsreformen konstaterar Arbetsförmedlingen att bristen på bostäder, respektive kommunernas ovilja att ta emot nyanlända invandrare, gör att det dröjer innan dessa kommer i kontakt med arbetsmarknaden. Det råder alltså brist på både bostäder och jobb.
23 feb 12 – Arbetsförmedlingens återrapportering Nyanländas etablering – reformens första år

8 procents arbetslöshet
Avmattningen på arbetsmarknaden går snabbare än väntat. Den började märkas under senhösten 2011 och i januari i år var 394 000 personer arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på 8 procent, meddelar Statistiska Centralbyrån (SCB).
22 feb 12 – Statistiska Centralbyrån Arbetskraftsundersökningen (AKU) januari 2012

Bara 36 procent fick a-kasseersättning
Två av tre arbetslösa får ingen arbetslöshetsersättning alls. Cirka 120 000 personer tvingas i stället leva på socialbidrag eller ordna försörjningen med hjälp av familjen, skriver Dagens Nyheter.
22 feb 12

Lägre lön i kristid?
En statlig utredning ska i detalj granska hur så kallade korttidsarbeten i framtida kriser kan utformas. Det meddelade finansminister Anders Borg (M), arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) och näringslivsminister Annie Lööf (C) tidigare i veckan.
16 feb 12 – DN Debatt - "Vi är överens om att införa korttidsarbeten i Sverige"

Jobbcoacher undantas från sekretessen
Det behövs en ny lag som reglerar hur jobbcoacher, etableringslotsar och andra privata aktörer som sysslar med arbetsförmedling får hantera de arbetssökandes personuppgifter. Dessutom borde Arbetsförmedlingen ställa en databas till deras förfogande, med uppgifter om de enskilda arbetslösas situation.
9 feb 12 – SOU 2012:4

Nytt krisavtal på G
Facket ställer upp på korttidsarbete i kristider - igen. Enligt vad Ekonyheterna erfarit har parterna inom industrin kommit fram till en ny krismodell. Den kräver även ekonomiskt stöd från regeringen till bland annat utbildning.
9 feb 12

Omöjligt utvärdera jobbskatteavdraget
Statsminister Fredrik Reinfeldt brukar på god nysvenska framhålla att de särskilda avdragen på inkomstskatten är regeringens enskilt mest "jobbskapande" åtgärder. Men enligt en färsk studie är det omöjligt att svara på frågan om jobbskatteavdragen lett till att sysselsättningen ökat.
8 feb 12 – Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering: Jobbskatteavdraget (rapport 2012:2)

Sahlin ny GD för ILO?
Regeringen nominerar före detta S-ledaren Mona Sahlin som kandidat till posten som generaldirektör för Internationella arbetsorganisationen (ILO) i Genève. Men facken har en annan kandidat.
1 feb 12

Regler ska "förtydligas"
Regeringen talar om mildare tillämpning av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen, men planerar att införa fler bestraffningsgrunder. I gengäld ska den som nekas ersättning kunna överklaga beslutet i fler fall än vad som är möjligt med dagens regler.
1 feb 12 – Ds 2012:3

Yrkesvuxpengar till Trollhättan
Kommunerna i Trollhättan med omnejd ska kunna ansöka om sammanlagt 1000 årsstudieplatser inom yrkesvux för att "underlätta omställningen" för de Saab-anställda som förlorar jobben.
26 jan 12 – Regeringsbeslut

Personalbrist trots stora behov
Välfärdssektorn behöver rekrytera 420 000 nya medarbetare fram till 2020, enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekryteringsprognos. Bland annat behövs det 64 000 undersköteterskor.
25 jan 12 – SKL: Här finns Sveriges viktigaste jobb. Prognos för välfärdssektorn. , Kommunals rapport, förf. Wondmeneh, Yeshiwork: Vem ska ta hand om mina föräldrar när de blir gamla? , FAU rapport 2011:3, förf. Eliason, Marcus: Undersköterskor och sjukvårdsbiträden i kristider.

Lärarfack överlämnar lönekrav
Lärarfacken kräver 10 000 kronor mer i lön i den pågående avtalsrörelsen. I dag överlämnade fackförbunden sina krav, dock utan att precisera hur många procent som krävs i löneökning.
19 jan 12

Fler arbetslösa - trots lediga jobb
Missmatchen på svensk arbetsmarknad är stor. De arbetslösa har inte den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Det konstaterar Svenskt Näringslivs och LO:s gemensamma trygghetsfond TSL i sin senaste helårsrapport.
11 jan 12 – Trygghetsfonden TSL Rapport helåret 2011 "Från dur till moll"

LO krympte med 12 000 medlemmar
Landsorganisationen (LO) har krympt för 16:e året i rad. I fjol föll medlemsantalet med 12 000 personer, uppger Ekot i Sveriges Radio. Och de under 25 år blir allt färre vilket oroar LO:s Jonas Ivman mest:
3 jan 12

Regeringen stryks medhårs
Sveriges regering får tummen upp av OECD för det ”efterfrågestyrda” system för arbetskraftsinvandring som infördes i slutet av 2008 - trots att hälften av all arbetskraftsinvandring sker till yrken där det officiellt sett inte råder brist på folk.
21 dec 11 – ECD Recruiting Immigrant Workers SWEDEN

Rekordmånga pensionärer jobbar
I fjol hade 41 procent av 66-åringarna en arbetsinkomst, visar en ny rapport. Socialförsäkringsministern menar att den gamla 65-årsgränsen nu slutgilitigt ersatts av en flexibel pensionsålder från 61 år. En annan lägesbeskrivning är att det helt enkelt blivit svårare att gå i pension.
15 dec 11 – Ds 2011:42

Facken sa nej
Slutbudet om ett nytt avtal på industrins område låg på 2,6 procent på 13 månader. Men fackförbunden, som accepterat mycket låga reallöneökningar under krisen, sa nej. Alltså råder avtalslöst tillstånd. Steget till konflikt är egentligen inte långt, men kantat av alternativa förhandlingsformer som nu testas för första gången.
1 dec 11

Fördomar mot homosexuella minskar
Två av tio personer som själva är homo- eller bisexuella uppger att deras arbetskamrater har fördomar mot homo-, bi- och transpersoner (hbt). För tio år menade fyra av tio att det fanns sådana fördomar på deras arbetsplats. Öppenheten tycks öka - men läget skiljer sig åt mellan olika branscher.
1 dec 11 – LO: Öppenhet i arbetslivet 2011

Regler för arbetstillstånd skärps
Migrationsverket skärper reglerna för arbetstillstånd i Sverige. Man vill förhindra att människor utnyttjas på arbetsmarknaden - men har i praktiken begränsade möjligheter att kontrollera hur arbetsgivare lever upp till sina åtaganden.
24 nov 11 – Migrationsverkets pressmeddelande

Svårt att bryta lång arbetslöshet
Långtidsarbetslösheten har varierat starkt under de senaste tio åren. Skillnaderna mellan olika grupper har däremot varit bestående: män och utrikes födda personer går längre utan jobb än kvinnor och personer födda i Sverige. Långtidsarbetslöshet är vanligare bland äldre - men har tilltagit mest bland ungdomar.
16 nov 11 – SCB Aku, tredje kvartalet 2011, Tema Långtidsarbetslöshet

Arbetslösa unga förtidspensioneras
Nästan dubbelt så många unga mellan 20 och 24 år lever i dag på aktivitetsersättning, tidigare förtidspension, som för åtta år sedan. Även om ”förtidspensioneringarna” ska ske på medicinskt grunder finns det tunga sociala och politiska bakomliggande orsaker: de som inte har jobb hamnar i utanförskapet. Dessutom löper ungdomar med fattiga och lågutbildade föräldrar större risk att förtidspensioneras.
10 nov 11 – Olofsson, Jonas & Östh, John: Förtidspensionering av unga. En fråga om utsortering efter utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund?

7,2 procent arbetslösa
I september i år var 364 000 personer, 7,2 procent av arbetskraften, arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).
20 okt 11 – Arbetskraftsundersökningarna (AKU) september 2011:

Borg vill underlätta korttidsjobb
Om arbetsgivarna och facken kan avtala om olika typer av korttidsjobb, eller att anställda kan gå ner i arbetstid i kristider - då kan regeringen sänka arbetsgivaravgifter eller ändra a-kasseregler. Det uppgav finansminister Anders Borg (M) i Sveriges Radio Ekot.
19 okt 11

Det kan ta tio år att få jobb
Det tar lång tid för kvinnor födda utomlands att komma in på arbetsmarknaden. Tre år efter invandringen arbetar bara en femtedel av dessa kvinnor, jämfört med hälften av männen. Först efter tio år har hälften av de invandrade kvinnorna fått jobb. Nu tillsätter regeringen en utredning med fokus på nyanlända kvinnors jobbchanser.
18 okt 11 – Dir 2011:88

Arbetsförmedlingen varnar för ökad arbetslöshet
Trycket från den europeiska krisen börjar märkas på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har sjunkit, men Arbetsförmedlingen varnar för att det snart blir sämre tider.
13 okt 11 – Arbetsförmedlingen: Tecken på vikande arbetsmarknad

Skapa ett nytt kunskapscentrum för arbetsmiljöforskning
Hösten 2006 lade den då nytillträdda alliansregeringen ner Arbetslivsinstitutet (ALI). Beslutet har kritiserats av såväl facken som den rödgröna oppositionen. Nu slår en forskargrupp som regeringen själv tillsatt fast att det behövs en ny, nationell aktör för att upprätthålla banden mellan forskningen och arbetslivet.
29 sep 11 – SOU 2011:60

Miljarder mot arbetslösheten
Regeringen satsar 7,2 miljarder kronor under 2012 –2015 på flera projekt för att motverka långtidsarbetslöshet och möta den ökade arbetslösheten 2012 och 2013.
22 sep 11 – Prop 2011/2012:1, Arbetsmarknadspaketet

Fler sanktioner mot arbetslösa
Kontrollen av arbetslösa med a-kassa ska förstärkas, visar höstbudgeten. Nya typer av sanktioner införs samtidigt. "I dag används inte sanktionssystemet som det var tänkt", säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.
20 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Fler handläggare i fas 3
Fler handläggare ska effektivisera jobb- och utvecklingsgarantins så kallade fas 3, föreslår regeringen i höstbudgeten.
19 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Sysselsättningen stiger fortfarande
Men återhämtningen på arbetsmarknaden går långsammare nu. I augusti mätte Statistiska Centralbyrån knappt 4,7 miljoner personer i arbete, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på nästan 66 procent. Arbetslösheten låg på 7,4 procent.
15 sep 11 – Statistiska Centrabyrån Arbetskraftsundersökningarna (AKU) augusti 2011:

Lönsammare för nyanlända att deltidsjobba
Nyanlända invandrare som omfattas av den så kallade etableringsreformen har rätt till ersättning inom ramen för detta åtgärdsprogram under högst två år. Men marginaleffekterna är stora för den som hittar jobb, särskilt deltidsuppdrag, eftersom ersättningen minskar i förhållande till lönen.
8 sep 11

LO oenigt inför avtalsrörelsen
Fackens lönekrav är offentliggjorda: LO kräver 3,5 procents löneökning, eller som lägst 860 kronor. Facken inom industrin vill ha 3,7 procent i ettåriga avtal, eller som lägst 910 kronor. Men IF Metall, GS och Livs vill inte ställa sig bakom en jämställdhetspott som skulle ge kvinnor inom lågavlönade yrken 100 kronor extra i månaden.
7 sep 11 – LO-styrelsens beslut om lönekrav, Medlingsinsitutet: Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2010?

Fler sysselsatta och mer bisysslor
Under andra kvartalet 2011 var närmare 80 procent av svenskarna i åldern 20 – 64 år sysselsatta. Det är en tangerad toppnotering. Ett växande antal människor har dessutom fler än ett jobb.
30 aug 11 – Arbetskraftsundersökningarna, andra kvartalet 2011

Arbetslösheten minskar
Under juli månad var 4,6 miljoner sysselsatta: 2,4 miljoner män och 2,2 miljoner kvinnor. Antalet arbetslösa uppgick till knappt 370.000 och arbetslösheten låg därmed på 7,4 procent.
25 aug 11 – SCB:s Arbetskraftsundersökning, juli 2011

Miljonböter för arbetsmiljöbrott
Färre brott mot arbetsmiljölagen ska gå till domstol. I stället ska Arbetsmiljöverket få större möjlighet att utkräva böter, så kallade sanktionsavgifter. Och böterna blir betydligt högre än i dag - upp till en miljon kronor.
11 aug 11 – SOU 2011:57

Allt färre får a-kassa
Allt färre får a-kassa, under första halvåret bara drygt 215 000. Det framgår av statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Jämfört med samma period förra året är det en minskning med nästan 70 000 personer.
1 aug 11

Kvinnolöner i vården skapar debatt
Region Skåne vill i ett nytt avtal med Vårdförbundet att sjuksköterskornas löneutveckling ska baseras på "andra kvinnodominerade grupper" inom vården. Det skriver Sydsvenskan.
14 jul 11 – TT

7,7 procents arbetslöshet
I maj var 386 000 personer arbetslösa. Det motsvarar 7,7 procent av arbetskraften om man beaktar säsongsbetonade upp- och nedgångar, och innebär att minskningen har stannat av något.
22 jun 11 – SCB: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) maj 2011

Lärarfacken missnöjda med AD:s dom
Stockholmskommunen Sollentuna bröt inte mot kollektivavtalet då den utökade lärarnas undervisningstid, det slog Arbetsdomstolen (AD) fast i dag. Sveriges lärarfack beklagar utslaget, som de menar kommer försämra arbetsvillkoren för kåren.
22 jun 11

Enklare för arbetslösa uppdragstagare
Det har varit oklara regler för att avgöra om en uppdragstagare ska räknas som arbetstagare eller företagare i arbetslöshetsförsäkringen. Nu har den särskilde utredaren Sören Öman överlämnat ett förslag som ska klargöra gränsdragningen till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.
16 jun 11 – SOU 2011:52

ILO-konvention om hushållsanställda
183 av FN:s medlemsländer ställer sig bakom en konvention och rekommendation som berör 10-tals miljoner hushållsanställda världen över. Beslutet är historiskt eftersom det är första gången en internationell konvention berör den informella sektorn.
16 jun 11 – Pressmeddelande om ILO:s konvention, Pressmeddelande Från Hotell- och Restaurangfacket

Lex Laval debatteras på nytt
Oppositionen i Arbetsmarknadsutskottet vill att regeringen ska låta utreda lex Laval - med siktet inställt på att värna de svenska kollektivavtalen. Dessutom menar utskottsmajoriteten att regeringen borde omförhandla utstationeringsdirektivet, och ratificera en ILO-konvention om goda arbetsvillkor vid offentlig upphandling.
9 jun 11

Konjunkturuppgången gynnar svenskfödda män
Goda tider råder på svensk arbetsmarknad: arbetslösheten sjunker och sysselsättningen stiger. Men i konjunkturuppgången blottas existerande hierarkier inom arbetskraften. Det är betydligt fler män än kvinnor som får jobb nu. Och medan den beryktade ungdomsarbetslösheten sjunker, så stiger den hos unga personer med migrationsbakgrund.
26 maj 11 – Statistiska Centralbyråns Arbetskraftsundersökning, första kvartalet och april 2011

Lönelyft påstås ge arbetslöshet
I den kommande avtalsrörelsen måste facken visa prov på återhållsamhet. Löneutvecklingen under de närmast åren bör inte överstiga 3,1 procent. Bara så kan Sverige nå en varaktigt låg arbetslöshet och högre sysselsättning, hävdar Konjunkturinstitutet.
19 maj 11 – Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport 2011

Fas 3:are ska få utbilda sig
Efter hård och ihärdig kritik mot jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas, gör regeringen nu vissa eftergifter. Från och med utgången av 2011 ska de långtidsarbetslösa deltagarna ha möjlighet till så kallad arbetsmarknadsutbildning. Förutsättningen är att tjänstemännen på Arbetsförmedlingen bedömer att personen i fråga skulle kunna få ett arbete i anslutning till avslutad kurs, eller liknande utbildningsform.
17 maj 11

Satsning på kvinnors arbetsmiljö
Regeringen ger 20,5 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket för att utveckla och genomföra insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetsmarknaden på grund av dålig arbetsmiljö.
12 maj 11 – Pressmeddelande: 20,5 miljoner till Arbetsmiljöverket för satsning på kvinnors arbetsmiljö

Riksdagsmajoritet vill stoppa fas 3
De rödgröna partierna kräver att regeringen stoppar anvisningen av nya arbetssökande till den beryktade fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Och deras utskottsinitiativ ser ut att få gehör av en majoritet i riksdagen.
10 maj 11

Arbetslösheten sjunker
Arbetslösheten fortsätter att krypa nedåt. I mars var 404000 personer arbetslösa. Det motsvarar 7,7 procent av arbetskraften om man beaktar säsongsbetonade upp- och nedgångar. Men medan männens arbetslöshet fortsätter att sjunka, har kvinnornas stannat upp på en högre nivå.
27 apr 11 – Statistiska Centralbyråns AKU mars 2011

Privata aktörer bör kollas
Privata anordnare borde ha kontrollerats hårdare. Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (m) öppnar dessutom för att staten ska bekosta kortare utbildningar för de långtidsarbetslösa.
27 apr 11

Nedtonad sekretess för jobbcoacher?
Efter att ha gett tjänstemännen på arbetsförmedlingen utökade befogenheter att hantera känsliga personuppgifter om de arbetssökande, funderar regeringen nu på om inte detsamma krävs för att jobbcoacher och andra privata aktörer ska kunna arbeta effektivt.
7 apr 11 – Dir

S-förslag för jobbpolitiken
Socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholt (s) och den nye ekonomisk-politiske talesmannen Tommy Waidelich (s) tar bladet från munnen och formulerar den nya politiken. Sänkt avgift till a-kassan och välfärdsjobb är några av förslagen - målet är full sysselsättning.
31 mar 11 – DN-debatt: ”Inga direkta behov finns av kraftigt höjda skatter”

"Jag försvarar den svenska modellen"
Statsministern blev tvungen att försvara sin egen insats vid EU:s toppmöte förra veckan, när regeringscheferna fattade en rad beslut om hårdare ekonomisk styrning inom unionen. Facken ser makten över lönebildningen hotad, och socialdemokraterna efterlyser rättsligt bindande garantier för den svenska modellen.
29 mar 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:78

Regeringen vill förenkla övertidsregler
I en ny proposition förslås ändringar i arbetstidslagen arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen och sekretesslagen. De nya lagarna ska bland annat innebära att kravet på dispens från arbetsmiljöverket för övertid i vissa fall tas bort, och att diskrimineringslagen skärps till arbetstagarens fördel.
22 mar 11 – Prop 2010/2011:89

Byt karensdagen mot ett karensavdrag!
Deltidsanställda med långa arbetspass förlorar nästan dubbelt så mycket på karensdagen som heltidsanställda med regelbunden arbetsvecka. Därför vill fackförbundet Kommunal ersätta den med ett karensavdrag, som ska motsvara en femtedel av en genomsnittlig veckoarbetstid. De får uppbackning av Svenskt Näringsliv. Men kommunerna ställer sig på tvären - och det sedan länge.
17 mar 11 – Undersökning från Kommunal: Lagom är bäst, varken för mycket

Fotboja på ungdomsbrottslingar
Det är en god idé, att sätta elektronisk fotboja på ungdomsbrottslingar, menar justitieminister Beatrice Ask (m). Förslaget ingår i en lagrådsremiss som behandlar ungdomars övergång från sluten vård till samhället. Men Socialstyrelsen motsätter sig regeringens planer...
10 mar 11 – Lagrådsremiss: Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

Arbetslösheten minskar
För första gången sedan början av 2008 är arbetslösheten mindre än den var ett år tidigare visar de senaste mätningarna från SCB. Arbetslösheten har sjunkit från 9,3 till 8,2 procent.
23 feb 11 – Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15-74 år, AKU 4:e kvartalet 2010.

Lättast få jobb i Stockholm
Stockholm leder sysselsättningsstatistiken med god marginal. Småland och Västsverige har också lägre arbetslöshet än resten av landet. Samtidigt som Norrland har haft högst arbetslöshetssiffror de senaste tio åren, visar SCB:s arbetskraftundersökning.
23 feb 11 – Arbetskraftundersökningen ur ett regionalt perspektiv 2001 till 2010

Gisslet med fas tre
Arbetsförmedlingen räknar med att antalet arbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin - kort JOB - kommer att öka de närmaste fyra åren. Samtidigt växer kritiken mot den så kallade fas 3 i detta arbetsmarknadspolitiska åtgärdspaket; där långtidsarbetslösa till slut hamnar. Nu efterlyser Arbetsförmedlingen ändrade regler.
23 feb 11 – Offentlig utfrågning

Reformera arbetsmarknaden!
Inför obligatorisk a-kassa frikopplad från arbetskravet, slopa turordningsreglerna och ersätt dem med uppsägningsavgifter, låt studenter som tar sin examen tidigt skriva av en del av sina studielån - detta är några av Långtidsutredningens förslag till regeringen.
2 feb 11 – SOU 2011:11

Arbetslösheten fortsätter sjunka
I december var 364 000 personer arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån. Det är 53 000 färre än under samma månad 2009. Men när man beaktar säsongsrelaterade upp- och nedgångar ligger arbetslöshetstalet fortfarande på strax under 8 procent.
27 jan 11 – SCB:s arbetskraftsundersökning december 2010

Uthyrningslagen, ny trygghetslag?
Syftet med det lagförslag som just lagts fram, är att garantera att anställda vid bemanningsföretag har samma rättigheter som övriga arbetstagare. Men den nya Uthyrningslagen, som baserar på EU:s bemanningsdirektiv, lämnar känsliga frågor öppna. Såväl facken som bemanningsföretagen har redan kommit med invändningar.
26 jan 11 – SOU 2011:5

Återinför statlig permitteringsvecka!
LO vill ha tillbaka det statligt finansierade permitteringssystemet. Det skulle ge företagen möjlighet att korta arbetstiden i väntan på bättre tider i stället för att säga upp personal, skriver LO:s avtalssekreterare Per Bardh i ett debattinlägg.
26 jan 11 – SOU 2011:2

Engström vill ha mer arbetsgivarkoll
Arbetsförmedlingarna kontrollera arbetsgivare som ger långtidsarbetslösa jobb mer nogrannt och redovisa resultaten till regeringen, skriver arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (m) på Dagens Nyheters debattsida.
20 jan 11

Höj a-kassan för deltidsarbetare!
Staten borde höja arbetslöshetsersättningen till personer som jobbar deltid men skulle vilja arbeta mer. Det föreslår en ny forskningsrapport som Långtidsutredningen har beställt. Dels fungerar deltid som ett språngbräde till heltidsarbete. Dels kan en generösare ersättning locka folk som står helt utan jobb att ta emot deltidserbjudanden.
19 jan 11 – SOU 2011:2

Inkomstindexera garantipensionen
Utomeuropeiska invandrares får relativt låga pensioner. De är ekonomiskt utsatta redan i arbetsför ålder, och dagens pensionssystem kommer inte att kunna garantera dem en rimlig levnadsstandard senare i livet. En lösning skulle kunna vara att göra garantipensionen inkomstindexerad - en åtgärd som dessutom skulle förbättra situationen för landets alla kvinnor.
13 jan 11 – SOU 2010:105

Facebookinlägg kostade jobbet
"En dag kvar av veckan på detta dårhus", skrev mannen på Facebook i en paus på jobbet på Volvo i Skövde. Det kostade honom jobbet. Illojalt, ansåg Volvo och skickade hem mannen direkt.
3 jan 11

- Håll tillbaka lönerna!
Arbetslösheten permanentades på en hög nivå efter 1990-talskrisen inte minst därför att reallönerna började öka för tidigt. Nu borde lönebildningen hållas tillbaka på mellan 2 och 3 procent under övergångsperiod. Det anser professorn i nationalekonomi Nils Gottfries.
22 dec 10 – SOU 2010:93

SCB: 7,1 procent arbetslösa
I november i år var 349 000 personer, 7,1 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol var det 390 000 personer, vilket motsvarade 8,0 procent.
16 dec 10

Slopa turordningsreglerna
Långtidsutredningen presenterar ett internationellt inlägg i den värdeladdade debatten om det svenska anställningsskyddet. En fransk forskare föreslår att turordningsreglerna kan ersättas med uppsägningsavgifter som växer med anställningstiden.
16 dec 10 – SOU 2010:93

Samtyckeskrav slopas
Framöver ska handläggarna på arbetsförmedlingen inte behöva inhämta den sökandes samtycke för att spara och vidarebefordra känsliga personuppgifter till andra myndigheter. Tanken är att arbetsmarknadspolitiska åtgärder, etableringsplanen för nyanlända invandrare till exempel, ska gå smidigare och bli lättare att följa upp.
9 dec 10 – Prop 2010/2011:42

Ny biobankslag
Biobanker samlar och sorterar vävnadsprover från människor. Hur detta görs regleras i en egen lag. Balansen består i att å ena sidan tillgodose framförallt hälso- och sjukvården med viktigt material, å andra sidan att värna den enskildes integritet. Det nya lagförslaget är bättre än det nuvarande på detta. Men det finns luckor.
2 dec 10 – SOU 2010:81

Ams-politiken är ganska effektiv
Svensk arbetsmarknadspolitik är förmodligen ganska effektiv. Den slutsatsen drar två arbetsmarknadsforskare i en rapport till Långtidsutredningen. Samtidigt poängterar de att den svenska forskningen inte är tillräckligt omfattande och tillförlitlig för att kunna ge empiriskt stöd åt enskilda åtgärder.
1 dec 10 – SOU 2010:88

Diskriminering orsakar arbetslöshet
Bland invandrarna är arbetslösheten cirka 15 procent. Bland infödda svenskar är siffran cirka 7 procent. Skillnaden beror inte bara på språk- och anpassningsproblem, utan förmodligen också till stor del på etnisk diskriminering. Det framgår ur en forskarrapport till Långtidsutredningen.
1 dec 10 – SOU 2010:88

Fler män jobbar efter 65
Vilka är det egentligen som fortsätter att jobba efter att de fyllt 65? En rapport från Socialrådet ger svar. Sveriges befolkning blir äldre. I viss mån kan man tala om en demografisk ketchupeffekt, som ännu ligger framför oss.
24 nov 10 – SOU 2010:85

Arbetslösheten minskar ytterligare
Arbetslösheten låg i oktober på 8,1 procent. Det är en liten men trendmässig minskning. Den positiva utvecklingen på svensk arbetsmarknad håller i sig.
18 nov 10 – SCB: Arbetskraftsundersökning oktober 2010

Arbetsmiljön en del av jobbpolitiken
Arbetsmiljön är tillräckligt god, står det att läsa i regeringens skrivelse om arbetsmiljöpolitiken. Målet ska vara att olyckstalen minskar samtidigt som sjukfrånvaron inte tillåts stiga. En handlingsplan för de närmaste fem åren presenteras.
7 okt 10 – Skriv 2009/2010:248

Svårare att anställa illegal arbetskraft
Östeuropeisk städhjälp, afrikanska diskare och filippinska bärplockare - både myndigheter och allmänhet vet i vilka branscher arbetare utan papper samlas. Nu ska ett EU-direktiv göra det svårare för svenska arbetsgivare att anställa personer utan arbetstillstånd. Men diskrimineringsombudsmannen Katrin Linna befarar att den etniska diskriminieringen på arbetsmarknaden kommer att öka på köpet.
5 okt 10 – SOU 2010:63

Sysselsättningen i privata välfärdsföretag stiger
Från 2003 till och med 2008 ökade antalet privatanställda inom vård, skola och omsorg med 40 procent. Men välfärden finansieras fortfarande till största delen över skattsedeln.
29 sep 10 – SCB: pressmeddelande om sysselsättning

SCB: 8,2 procent arbetslösa
Arbetslösheten och jobben har stått i fokus av valdebatten. Tre dagar innan valet levererar Statistiska Centralbyrån färska siffror. De kan tjäna som slagträ i slutspurten - för båda blocken.
16 sep 10 – Arbetskraftsundersökningen (AKU)

Rödgröna lägger överbud
Både i skuggbudgeten från i våras och den gemensamma valplattformen har den rödgröna oppositionen deklarerat sin avsikt att skapa 100 000 nya jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser. Men den ambitionen bygger på falska antaganden, menar Alliansen i ett kritiskt dokument.
9 sep 10 – Rödgrönt jobbstopp

Arbetslösa och sjuka sorteras bort
Arbetslösa och sjuka personer sorteras konsekvent bort när de söker jobb. Det framgår av en undersökning som TCO har gjort. Att sjukskrivna personer i allt högre utsträckning blir socialbidragsberoende är regeringens fel, anser facket.
8 sep 10 – TCO-undersökning

Fler långtidsarbetslösa
Arbetslösheten stiger inte. Men fler personer har halkat in i långtidsarbetslöshet. Det framgår av SCB:s arbetskraftsundersökningar.
31 aug 10 – Arbetskraftsundersökningarna (AKU), andra kvartalet 2010

Arbetslösheten minskar något
Arbetslösheten minskar, förändringen är liten men trendmässig. I juli var arbetslösheten 8,5 procent. Siffran är säsongsrensad.
26 aug 10 – SCB: Arbetskraftsundersökning juli 2010

Fler lediga jobb
Antalet lediga jobb ökar i den privata sektorn, men antalet anställda minskar. Under andra kvartalet i år nästan fördubblades den akuta arbetskraftsbristen i den privata sektorn. Den var nu 86 procent högre än andra kvartalet i fjol.
24 aug 10 – SCB: Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 2:a kvartalet 2010

Moderat satsning på coacher
Moderaterna vill satsa tre miljarder kronor de två kommande åren på coachning, praktik och utbildning. Total innebär satsningen över 31 000 nya platser 2011 och 2012, enligt partiets bedömning.
18 aug 10

Regeringen sviker de arbetslösa
Socialdemokraterna anklagar regeringen för att svika långtidsarbetslösa och lovar 90 000 nya jobb åt dem. En rödgrön regering kan bland annat komma att återinföra plus-jobben.
11 aug 10 – DN Debatt: S-utspel om långtidsarbetslösheten

Arga bärplockare låste in basarna
På nytt har utländska bärplockare till fots gett sig ut på protestmarsch i Västerbotten. Samtidigt utbröt ett upplopp bland plockare i Särna i Dalarna, där sex arbetsledare låstes in på anläggningen.
10 aug 10

9,5 procent arbetslösa
I juni i år var 488 000 personer, 9,5 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol var 503 000 personer, 10 procent, öppet arbetslösa.
5 aug 10

Alltför hög ungdomsarbetslöshet
Ungdomsarbetslösheten har minskat något på ett år och är nu 27,8 procent, visar siffrorna från SCB:s arbetskraftsundersökning från maj. Men i själva verket är ungdomsarbetslösheten betydligt lägre.
22 jun 10 – SCB: Arbetskraftsundersökningen (AKU), maj 2010

Antalet långtidsarbetslösa ökar kraftigt
Långtidsarbetslösheten ökar kraftigt, men totalt sett ökar inte arbetslösheten längre. 30 000 fler hade varit arbetslösa i minst sex månader i maj i år, jämförtmed för ett år sedan.
22 jun 10 – SCB: Arbetskraftsundersökningen (AKU), maj 2010

Rödgröna mobiliserar inför valspurt
De rödgröna lanserar en plattform för fler jobb och ökad trygghet på arbetsmarknaden. Vägen dit går enligt förslaget via lärlingsplatser, sänkt arbetsgivaravgift till småföretag och satsningar i förnybar energi.
21 jun 10

Små förbättringar av arbetsmiljön
Långsamt förbättras arbetsmiljön. Förebyggande arbete bedrivs i större utsträckning än förr men än säger bara 56 procent att det sker. Det är 4 procent fler än 2005, enligt en undersökning från Arbetsmiljöverket.
16 jun 10

Rödgröna presenterar sin jobbpolitik
De rödgröna partiledarna lyfter fram jobben som valets viktigaste fråga i en artikel på DN Debatt.
15 jun 10 – Rödgrönt sysselsättningsutspel på DN Debatt

Arbetslösheten toppar i år
Arbetslösheten kommer i år att toppa på 9,1 procent, och sjunker nästa år till 8,7 procent, spår Arbetsförmedlingen i sin nya prognos. Sysselsättningen ökar och 2011 kommer 78 000 fler att vara sysselsatta än 2009.
9 jun 10 – Arbetsförmedlingens prognos för 2010 och 2011

Politiska utspel om unga utan jobb
M vill samköra register för att hitta sysslolösa ungdomar och oppositionen presenterar 14 punkts-program för att få ungdomar i jobb. Inför riksdagsdebatten om ungdomsarbetslöshet kom flera politiska utspel.
9 jun 10

Riktlinjer för EU:s sysselsättningspolitik
EPSCO-rådet har antagit allmänna riktlinjer för EU:s medlemsstaters strategi för sysselsättning. Ministrarna i EPSCO-rådet (=Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) har fast fyra riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik.
8 jun 10 – EU: Pressmeddelande om sysselsättning

150-dagarsregeln tas bort
Regeringen har beslutat att ta bort 150-dagarsregeln. Det innebär att den som blivit utförsäkrad från sjukförsäkringen nu ska kan få ersättning från a-kassan för att delta i Arbetsförmedlingens program, utan att först begära tjänstledigt från sin arbetsgivare.
27 maj 10

Krympande, men stora löneskillnader
Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar, men är fortfarande stora. En kvinna får betala 1000 kronor i månaden för att hon är kvinna. Det visar statistik från SCB. Det är också stora skillnader mellan lönerna inom olika sektorer. Högst är lönen för tjänstemän i den privata sektorn och lägst i den kommunala sektorn.
25 maj 10 – Lönestrukturstatistik 2009

Arbetslöshet sänkte börsen
Arbetslösheten ökar igen. Efter en nedgång från januari till mars i år vände arbetslösheten upp i april och uppgick till 9,8 procent. Sedan april i fjol har arbetslösheten ökat med 1,5 procentenheter. Dessa dystra siffror fick börsen, kronan och räntan att falla kraftigt.
25 maj 10 – SCB: Arbetskraftsundersökningen (AKU), april 2010

Arbetslösheten fortfarande hög
Arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå och sysselsättningen sjunker. Kvinnorna är de stora förlorarna på arbetsmarknaden just nu, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning för första kvartalet i år.
20 maj 10 – SCB: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), första kvartalet 2010

Facket överklagar Lavaldom
Fackförbunden Byggnads och Elektrikerförbundet överklagar Arbetsdomstolens fällande dom i Laval-målet till Högsta Domstolen. De anser inte att de ska straffas för att svensk lagstiftning inte är anpassad till EU-rätten, skriver Dagens Arbete.
19 maj 10 – Dagens Arbete: Facken överklagar Lavaldomen

Wallraff möter den nya cynismen
Outtröttligt ger sig Günter Wallraff i kast med att utforska nya delar av det tyska samhällets botten. Det är nu 40 år sedan han började ”wallraffa” för att avslöja orättvisor och en omänsklig behandling av människor längst ”därnere”. I sin nya bok konstaterar han att det har blivit värre igen.
18 maj 10 – Günter Wallraff: Rapport från vår sköna nya värld

Arbetslöshet vänder ner
Lagom till höstens val kan arbetslösheten vara på väg neråt. Dagens nivå på 9 procent kan vara toppen, nu kommer jobben.
11 maj 10

Lärarna får behålla sommarloven
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) släppte det omstridda kravet på en ändrad reglering av lärarnas arbetstid, när parterna undertecknade det nya kollektivavtalet i dag. Lärarlönerna ökar med 3,5 procent på två år.
6 maj 10

100 000 får jobb och utbildning
I sin budgetmotion säger sig oppositionen vilja skapa upp till 100 000 nya jobb och utbildningsplatser. Huvudparten är utbildningsplatser inom arbetsmarknadspolitiken. I kommunsektorn blir det 10 000 – 15 000 jobb i den satsning på kommunerna med 12 miljarder kronor för 2011 0ch 2012 som man föreslog för en tid sedan.
3 maj 10 – Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Arbetslösheten svagt nedåt
Arbetslösheten ligger kvar på 9,1 procent enligt den senaste arbetskraftsundersökningen från SCB. Jämfört med mars 2009 har arbetslösheten ökat med 44 000 till 448 000 i mars i år, eller 0,8 procent. Jämfört med februari i år är det en minskning på 11 000.
28 apr 10 – Lägre ökningstakt av antalet arbetslösa

SOM:rapport: Jobben viktigaste frågan
Sysselsättningen är den viktigaste frågan inför valet. Och det är en fråga som blivit mycket viktigare det senaste året i takt med att arbetslösheten har ökat. Det framgår av SOM-institutets undersökningar av opinionen under 2009.
22 apr 10 – It’s sysselsättningen, stupid?

SOM:rapport: Moderat jobbpolitik får störst stöd
Moderaterna har den bästa jobbpolitiken. Det anser 26 procent i SOM-institutets undersökning. Socialdemokraternas jobbpolitik får också stort förtroende. 24 procent ansåg att deras politik var bäst.
22 apr 10 – Vems ekonomiska kris?

Rödgröna vill slopa aktivitetsförbud
En rödgrön regering kommer omedelbart att avskaffa reglerna som säger att unga arbetslösa inte kan få plats i någon aktivitet förrän efter tre månaders arbetslöshet.
21 apr 10

Rödgröna krav på arbetsmiljö
Den rödgröna oppositionen vill skärpa kraven på arbetsmiljön. Bland annat vill partierna öka resurserna för Arbetsmiljöverkets tillsyn och göra anmälan till verket om olyckor och tillbud obligatorisk.
7 apr 10 – Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv

MP vill ha tillbaka friåret
Miljöpartiet vill sänka arbetstiden för att "ge människor mer tid och ökad livskvalitet". Partiet vill också återinföra friåret. Pensionsåldern ska göras mer flexibel och möjligheterna att gå ner i arbetstid för den som närmar sig pensionen ska öka, enligt manifestet.
31 mar 10

Riksdagen antog Laval-lagen
Riksdagen antog Laval-lagen på onsdagen. Oppositionens försök att stoppa lagen misslyckades.
24 mar 10 – Lagrådet: Utdrag ur protokoll vid sammanträde

459 000 arbetslösa i februari
Nu sjunker inte längre antalet sysselsatta. Men antalet arbetslösa fortsätter att öka. Och ökningen i sysselsättning gäller män. Det framgår av SCB:s senaste arbetskraftsundersökning. Antalet arbetslösa uppgår nu till 459 000 personer, vilket är 9,1 procent.
18 mar 10 – SCB: Nedgången i antal sysselsatta har stannat av

Bemanningsföretag går ombord
Regeringen föreslår ändrade villkor för sjuka sjömän. Samtidigt gör regeringen det enklare att använda personal från bemanningsföretag ombord.
18 mar 10 – Prop 2009/2010:161

För få får arbetsmarknadsutbildning
458 000 är arbetslösa i Sverige idag. Men bara 5 895 av dem får kvalificerad arbetsmarknadsutbildning i Arbetsförmedlingens regi.
17 mar 10 – Allt färre arbetslösa får utbildning

Undantagen i las kvar
Stockholm S-ledaren Mona Sahlin kan tänka sig att låta undantagen från turordningsreglerna i las vara kvar - och får stöd av LO.
16 mar 10

Valfrihet på Arbetsförmedlingen
Nu ska det bli valfrihet på Arbetsförmedlingen. Regeringen ska lägga fram en proposition som gör det möjligt för arbetssökande att välja vem han eller hon ska ta hjälp av i jakten på ett jobb.
11 mar 10 – Pressmeddelande: Proposition om ökad valfrihet för arbetssökande

Inga straff för arbetsmiljöbrott utreds
Regeringen tillsätter en utredning om effektivare sanktioner för brott mot arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen.
11 mar 10 – Pressmeddelande: Regeringen tillsätter utredning för effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet

Laval-lagen tillbaka till KU
Riksdagen beslutade på onsdagen att propositionen om lagändringar med anledning av Lavaldomen ska återremitteras till Konstitutionsutskottet.
10 mar 10 – Snabbprotokoll 2009/2010:85

Mikrolån för en miljard kronor
EU satsar en miljard kronor, 100 miljoner euro, på mikrolån. Det beslutade på tisdagen rådet för sysselsättning och socialpolitik. Mikrolånen ska ges till dem som vill starta eller utveckla små företag och som har svårt att få lån via banker.
9 mar 10 – Pressmeddelande: Större möjligheter för arbetslösa att få mikrolån

Undersysselsättning oftast ofrivillig
Totalt var 319 000 personer i åldern 15 – 74 år undersysselsatta fjärde kvartalet 2009. Det är en ökning med 23 000 sedan samma tid 2008 framgår det av SCB:s senaste Arbetskraftsundersökning.
23 feb 10 – SCB: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), fjärde kvartalet 2009 – Tema sysselsatta

Många gör annat än jobbar
Drygt tre miljoner svenskar (3 082 000) arbetade inte under fjärde kvartalet i fjol. Det är drygt en kvarts miljon (233 000) fler än för ett år sedan. Det visar SCB:s Arbetskraftsundersökning för fjärde kvartalet i fjol.
23 feb 10 – SCB: Arbetskraftsundersökningarna

Ersättning till handledare i ”lyft”
Regeringen har beslutat om ersättning för handledarplatser till dem som anordnar platser inom insatsen ”lyft” i arbetsmarknadspolitiken. Ersättning ska utgå från 9 mars.
18 feb 10

Mentorer ska ge invandrare jobb
Regeringen har beslutat om en försöksverksamhet med yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare. 15 miljoner satsas på tre år.
18 feb 10

Arbetslösheten fortsätter att öka
Det kommer fortfarande dystra siffror om sysselsättningen från SCB. Arbetslösheten ökade med 2,1 procent sedan januari 2009. Men SCB noterar att ökningstakten har dämpats något. I januari var 9,1 procent arbetslösa.
18 feb 10 – SCB: Dämpad nedgång i antalet sysselsatta

Antalet anställda minskade
Antalet anställda minskade med 2,3 procent under fjärde kvartalet i fjol. I tillverkningsindustrin var nedgången av antalet anställda hela 11,4 procent jämför med motsvarande kvartal 2008. Samtidigt minskade lönesumman för första gången sedan 1994. enligt SCB.
16 feb 10 – Pressmeddelande från SCB, 2010-02-16 Nr 2010:31, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

KU sa ja till Lavallagen
Oppositionens försök att stoppa Lavallagen i Konstitutionsutskottet lyckades inte. När förslaget kommer upp i riksdagens kammare väntas dock oppositionens göra ett nytt försök att stoppa lagen i ett år.
11 feb 10

Fortsatt dystert på arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen ser en ljusning på arbetsmarknaden. Fler personer får arbete nu och antalet varsel minskar, skriver arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. Men läget var i slutet av januari fortfarande dystert. 438 000 personer var arbetslösa, 9,4 procent av arbetskraften.
10 feb 10 – Arbetsförmedlingen: Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknadsläget i januari 2010

Reinfeldts sifferproblem växer
Statsminister Reinfeldts fortsätter att dribbla med sysselsättningsstatistiken. Han väljer siffror som ska få den egna politiken att framstå så positiv som möjligt. Det är kanske varje politikers rätt att göra så, men snyggt är det inte alltid.
4 feb 10 – SCB, Labour Force Survey 2006, SCB, Labour Force Survey 2009, SCB, Labour Force Survey September 2006, SCB, Labour Force Survey October 2006, SCB, Labour Force Survey December 2009, Snabbprotokoll 2009/2010:69

Lavallagen kan försenas
Lagrådet ska, på KU:s begäran, pröva om regeringens proposition i Lavalfrågan innebär inskränkningar i den grundlagsstadgade föreningsfriheten. Om lagförslaget strider mot föreningsfriheten kan lagen försenas i ett år.
3 feb 10

Varselsamordnare beröms av OECD
OECD rekommenderar Sverige att stärka den regionala nivån när det gäller ansvaret för tillväxten. Fler län än Skåne och Västra Götaland bör få statligt stöd att utforma självstyrelseorgan.
3 feb 10

Reinfeldt spred fel siffra
I SVT:s partiledardebatt i söndags hävdade statsminister Fredrik Reinfeldt att färsk statistik visar att 100 000 fler människor var sysselsatta i Sverige nu än när den borgerliga regeringen tog över på hösten 2006. Reinfeldt hade inte en siffra rätt. En så stor uppgång i antalet sysselsatta har inte ägt rum, knappast ens en uppgång.
2 feb 10 – SCB, Labour Force Survey October 2006 och december 2009

Olofsson tror på förändrad las
Centerledaren Maud Olofsson hoppas att Alliansen ska gå fram med ett gemensamt förslag om förändrad arbetsrätt i valrörelsen. De övriga borgerliga partierna närmar sig Centern, anser hon.
2 feb 10

8 ledighetslagar blir 5
I en lagrådsremiss föreslår regeringen en förenkling av lagstiftningen om ledighet från arbete. Antalet lagar som reglerar ledigheten ska minskas från åtta till fem.
28 jan 10

Littorin nöjd med nystartsjobb
Drygt 60 000 långtidsarbetslösa har eller har haft ett nystartsjobb sedan de infördes 2007. Av dem har 10 000 gått vidare till en vanlig anställning, uppger Ekot.
24 jan 10 – En av sex anställs efter nystartsjobb

Saabnedläggning ger fler varsel
Nu börjar varslen komma efter beslutet att avveckla Saab. Först ut är Premier i Trollhättan som på måndagen varslade 103 anställda om uppsägning.
21 dec 09

Webbportal ska locka arbetskraft
På uppdrag av Justitiedepartementet öppnar Svenska Institutet en webbportal som ska locka arbetskraft från länder utanför EU till Sverige.
17 dec 09

390 000 arbetslösa i november
390 000 personer var arbetslösa i november visar SCB:s Arbetskraftsundersökning. 4 469 000 var sysselsatta vilket är 90 000 färre än november i fjol.
17 dec 09 – SCB: Arbetskraftsundersökningen (AKU), november 2009

Dyr granskning av arbetsmiljön föreslås
Företag som inte följer arbetsmiljölagen ska uteslutas från upphandling av offentliga tjänster. Det är ett av förslagen från Styrmedelsutredningens slutbetänkande.
17 dec 09 – SOU 2009:97, SOU 2009:40

Lång väntan på jobb för invandrare
Efter fem år i Sverige har varannan utrikes född fått jobb. 56 procent av männen och 44 procent av kvinnorna har fått jobb, men variationerna är stora mellan olika invandrargrupper.
15 dec 09 – SCB: Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden

Äldre jobbar längre
Allt fler äldre jobbar längre. Mellan 2004 och 2008 har antalet sysselsatta i åldern 65-67 år fördubblats. En förklaring är att arbetstagare genom en lagändring år 2001 fick rätt att vara kvar i en anställning fram till 67 års ålder
15 dec 09 – SCB: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2008

Byggnads mindre vackra sida
Byggnadsarbetareförbundet framställs inte i någon vacker dager av sociologen Denis Frank vid Lunds Universitet som i Sociologisk Forskning nr 2 2009 skriver om De oauktoriserade migranterna i svensk byggnadssektor. Det han skildrar är ett slags förspel tillkonflikten mellan Byggnads och det lettiska företaget Laval i Vaxholm 2004.
15 dec 09 – Sociologisk forskning nr 2 2009

Undantag från arbetstillstånd
Utländska arbetstagare som ska utbildas eller testas i Sverige inom ramen för en affärsuppgörelse ska undantas från kravet på arbetstillstånd. Samma undantag ska också gälla för utländska arbetstagare som är anställda i internationella koncerner och som ska gå företagspraktik i Sverige.
9 dec 09

Ericsson varslar i Gävle
Ericsson har inlett mbl-förhandlingar om att avveckla verksamheten i Gävle och dra ner personalstyrkan i Borås, enligt ett pressmeddelande. Varslet omfattar samtliga 856 personer i Gävle, av vilka 545 är tjänstemän och 311 kollektivanställda. I Borås varslas 90 tjänstemän.
8 dec 09

Facket tvingas betala skadestånd
Fackförbunden Byggnads och Elektrikerna ska betala totalt 2,7 miljoner kronor i skadestånd och rättegångskostnader - plus ränta - till lettiska Laval, enligt Arbetsdomstolens dom i Vaxholmstvisten.
2 dec 09 – AD-dom, Lalval-målet

Flyttbidrag utreds efter EU-kritik
Reglerna för flyttningsbidrag ska utredas. Bakgrunden är att Europeiska kommissionen i höstas inledde ett ärende om överträdelse av reglerna om flyttningsbidrag.
26 nov 09

Arbetsmarknaden under lupp
Nästa långtidsutredning har fokus på arbetsmarknaden. Hur ska sysselsättningspolitiken förhindra att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå? Hur kan politiken bidra till högre sysselsättning?
17 nov 09 – Pressmeddelande: Långtidsutredningen fokuserar på sysselsättningspolitiken

En miljon till Öresunddirekt
Öresunddirekt i Malmö får en miljon kronor av regeringen för att stimulera tillväxt och sysselsättning i Öresundsregionen. Syftet är att Öresunddirekt ska sprida information om vilka villkor som gäller och därmed underlätta för dem som valt att bo på ena sidan Öresund och jobba eller studera på den andra.
11 nov 09

Kultur på recept
Kultur på recept är regeringens senaste medicin för att komma till rätta med de höga sjukskrivningstalen. Det är Region Skåne som fått en halv miljon kronor på försök.
10 nov 09

Långtidsarbetslösheten ökar
Var tredje arbetslös är långtidsarbetslös. Det visar siffror från SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) för tredje kvartalet i år. Det är en förväntad effekt av krisen och lågkonjunkturen.
10 nov 09 – Arbetskraftsundersökningarna (AKU), tredje kvartalet 2009

Nu blir Lavaldomen lag
På torsdagen beslutade regeringen att lägga fram propositionen med lagändringar efter EG-domstolens dom i Lavalmålet.
5 nov 09 – Prop 2009/2010:48

Varför är facket försvagat?
I debattantologin ”Efter ett kvartssekel av nederlag” diskuteras fackets försvagade ställning. De flesta debattörerna söker orsaken utanför facket, men åtminstone en, Tiina Rosenberg, söker och finner en förklaring till försvagning inom fackföreningsrörelsen själv.
29 okt 09 – Borgnäs, Kajsa (red), Alexandra Franzén och Matz Larsson: Efter ett kvartssekel av nederlag

90 miljoner till uppsagda från Volvo
Regeringen ger ytterligare 90 miljoner kronor till utbildningsplatser till personer som sagts upp från Volvo Cars och dess underleverantörer. Större delen av summan kommer från Europeiska globaliseringsfonden och ger 1000 platser i yrkesinriktad vuxenutbildning och 500 personer får annan utbildning eller stöd till entreprenörskap.
22 okt 09 – Pressmeddelande: Utbildning och stöd ger omställning för 1500 personer

Fackets strejkrätt begränsas
Det blir möjligt med lägre löner för utländska arbetare som jobbar i Sverige. Facket får bara under vissa villkor ta till stridsåtgärder för att tvinga igenom svenska avtal för utländska arbetare. Det blir resultatet av Lavaldomen, där EG-domstolen konstaterade att den svenska modellen stred mot EG-rätten.
8 okt 09 – Lagrådsremiss: Åtgärder med anledning av Lavaldomen

Enighet om jobb och utbildning
Oppositionen underkänner regeringens program för att möta den höga ungdomsarbetslösheten. Man vill satsa 10 miljarder kronor på tre år och ge sammanlagt drygt 70 000 ungdomar plats i olika program. Det är en av punkter där oppositionen lägger fram en gemensam motion om den ekonomiska politiken.
6 okt 09 – Riksdagsmotioner - söksida

Nya kontroller av sjuka och arbetslösa
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har fått regeringens uppdrag att utveckla samarbetet för att säkerställa en väl fungerande övergång till insatser av Arbetsförmedlingen från sjukpenning och sjukersättning.
1 okt 09

Liggare skapade vita jobb
Bestämmelserna om ”Personalliggare” som tvingar företag i restaurang- och frisörbranschen att föra bok över alla som jobbar i en arbetslokal har haft god effekt. Mellan 4 000 och 6 000 vita jobb har skapats, konstaterar en utredning i Finansdepartementet.
30 sep 09 – Ds 2009:43

Borg: Över 11 procent utan jobb
Regeringen räknar med att arbetslösheten stiger till 11,4 procent nästa år och 11,6 2011. Finansminister Anders Borg (M) beskriver situationen som "ett historiskt krisläge".
20 sep 09

8 procent är nu arbetslösa
Arbetslösheten steg i augusti med 2,8 procentenheter jämfört med augusti i fjol, till 8,0 procent. 393 000 är arbetslösa. Det är 137 000 fler än för ett år sedan.
17 sep 09 – Arbetskraftsundersökningen

Trendbrott på arbetsmarknaden
Varslen ökar inte lika snabbt längre. Det handlar om ett trendbrott enligt Arbetsförmedlingen.
11 sep 09 – Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009

Facklig kritik mot ny semesterlag
Regeringen lägger nu fram en proposition om en förenklad och tydligare semesterlag. En försämring säger LO i ett kritiskt remissyttrande. Men regeringen säger att det inte blir några stora förändringar i sak.
3 sep 09 – Lagrådsremiss: En förenklad semesterlag

Spricka om las inom alliansen
En arbetsgrupp i Folkpartiet vill ha lagstiftning om inte arbetsmarknadens parter kan komma överens om lättnader i las och hårdare regler för stridsåtgärder. Men arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) säger nej.
3 sep 09

103 000 fler arbetslösa
Arbetslöshetsstatistiken är fortsatt en dyster läsning. När SCB presenterade siffrorna för juli månad hade antalet sysselsatta minskat med 152 000 sedan juli månad i fjol.
27 aug 09 – SCB: SCB: Arbetskraftsundersökningen (AKU), juli 2009

Arbetsmarknadsåtgärder för 8,4 miljarder
Regeringen satsar 8,4 miljarder för att öka antalet utbildningsplatser och förstärka arbetsmarknadsutbildningen. Med åtgärderna vill regeringen motverka att arbetslösheten biter sig fast också när konjunkturen vänder uppåt.
26 aug 09 – Promemoria: Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Ungdomsarbetslösheten överdrivs
På ett år har arbetslösheten ökat med 116 000 personer och uppgick under andra kvartalet i år till 454 000 personer, eller 9,1 procent. Arbetslösheten bland unga, i åldern 15 - 24 år, har ökat till 29 procent, men av dem är nästan hälften heltidsstuderande.
20 aug 09 – Arbetsmarknadsstatistik 2009-08-20

Inte världsbäst längre
De senaste två årens medlemsras i facket gör att Sverige inte längre har världens högsta organisationsgrad. Danmark och Finland har kommit ikapp, skriver LO-tidningen.
19 aug 09

Stort medlemsras i facket
Sedan den borgerliga regeringen ändrade villkoren för a-kassan har antalet medlemmar i facket rasat. Störst är raset i den privata tjänstesektorn, där bara 57 procent av de anställda är med i facket.
19 aug 09 – LO-tidningen 2009-08-19

Arbetsförmedlingen begär en miljard extra
Arbetsförmedlingen begär ett extra, tillfälligt, anslag på 1,1 miljarder kronor för nästa år. Det uppger Rapport.
19 aug 09

66 500 färre jobb i industrin
Andra kvartalet i år var det 66 500 färre anställda i industrin än för ett år sedan. Sysselsättningen sjönk med 1,9 procent och är nu på väg under fyra miljoner anställda. Under andra kvartalet var 4 073 400 anställda. Det visar siffror från SCB.
18 aug 09

30 procent fler får a-kassa
Under juli månad var antalet personer som fick arbetslöshetsersättning i Sverige nära 30 procent fler än i juli förra året. Det visar ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).
4 aug 09

S vill att äldre jobbar längre
Regeringens skattelättnader till de över 65 räcker inte för att locka tillräckligt många pensionärer att jobba vidare, anser Mona Sahlin. Det behövs mer.
1 jul 09

Inför lärlingsanställningar
Folkpartiet vill ha så kallade lärlingsanställningar i Sverige. De ska kunna fås av personer upp till 21 års ålder och ska innehålla lägre lön än dagens lägstalöner på arbetsmarknaden samt begränsat anställningsskydd.
29 jun 09

MP leder kommitté om arbetskraftsinvandring
Arbetskraftsinvandring splittrar den röd-gröna oppositionen. Miljöpartiet tar nu ytterligare ett steg närmare regeringens linje vilket avfärdas av V-ledaren Lars Ohly.
28 jun 09

Sverige söker stöd ur globaliseringsfonden
Regeringen har beslutat att söka pengar från den europeiska globaliseringsfonden för att öka möjligheterna för dem som blivit uppsagda under krisen till utbildning till nya yrken. Idag finns efterfrågan på arbetskraft inom transportindustrin och vården, skriver Arbetsmarknadsdepartementet i ett pressmeddelande.
4 jun 09

SCB: Färre sysselsatta
Antalet anställda på hela arbetsmarknaden uppgick under första kvartalet 2009 till 4 004 900. Det är en minskning med 0,8 procent jämfört med motsvarande period året före, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).
19 maj 09 – Pressmeddelande: Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 1:a kvartalet 2009: Antalet anställda minskar mest inom offentlig sektor

Unga arbetslösa väljer studier
Arbetslösheten ökar med 78 000 personer från första kvartalet i fjol till samma tid i år. Det betyder att arbetslösheten är 7,8 procent; en ökning med 1,5 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten är ännu högre, 24,4 procent och har ökat ännu mer, med 3,9 procentenheter.
7 maj 09 – SCB: SCB, Arbetskraftsundersökning Nr 2009:88

Stärkt integritetsskydd på jobbet
En ny lag ska förbjuda arbetsgivare att kräva att en person som söker anställning ska visa ett utdrag ur belastningsregistret. Bara när lagen kräver det, i vissa branscher, som skola, barnomsorg och förskola ska det vara tillåtet.
6 maj 09 – SOU 2009:44

SAP och LO utreder a-kassan
LO och Socialdemokraterna tillsätter en gemensam arbetsgrupp som ska utreda den framtida a-kassan. I uppdraget står att den framtida a-kassan ska vara frivillig och gemensamt och solidariskt finansierad.
29 apr 09 – Direktiv för LO:s och SAP:s gemensamma a-kassegrupp

Privat arbetsförmedling till KU
Vänsterpartisten Josefin Brink KU-anmäler regeringen för att den gett AMS och Arbetsförmedlingen i uppdrag att använda privata aktörer i sin myndighetsutövning.
23 apr 09 – Regleringsbrev för AMS och Arbetsförmedlingen

Reinfeldt-nej till stimulanspaket
Statsminister Fredrik Reinfeldt säger nej till Konjunkturinstitutets (KI) krav på kraftiga stimulanser för att motverka den ekonomiska krisen. KI anser att det behövs stimulanspaket på nästan 60 miljarder kronor.
31 mar 09

Littorin söker EU-bidrag
Sverige ska söka pengar ur Europeiska Globaliseringsfonden för att klara omställningen av fordonsindustrin i Västra Götaland.
26 feb 09

Arbetslösheten bör stoppas tidigt
Det är viktigt med snabba åtgärder mot hög arbetslöshet. När den väl får fäste tar det lång tid att minska den och det är mekanismerna på arbetsmarknaden som har en tendens att förlänga arbetslösheten.
10 feb 09

Lättare gå med i a-kassan
Avgiften till a-kassan ska sänkas med 50 kronor och det ska bli lättare att gå med i a-kassan.
10 feb 09 – Lagrådsremiss: Ändrade villkor för medlemskap och avgifter i arbetslöshetskassorna, m.m.

EU vill stävja svart arbetsmarknad
Arbetsgivare i EU som anställer illegala invandrare hotas snart av böter och andra sanktioner. EU-parlamentet godkände i dag en överenskommelse om att kriminalisera arbetsgivare som anställer papperslösa.
4 feb 09

Generösare regler för nystartsjobb
Stödet till arbetsgivare som erbjuder nystartsjobb fördubblas. Nu blir bidraget den dubbla arbetsgivaravgiften.
26 jan 09

Gör a-kassan mer attraktiv
A-kassan måste bli mer attraktiv, inte obligatorisk. I den kris som nu blir allt djupare är det allt viktigare, säger TCO.
20 jan 09

Jobbgaranti för arbetslösa
Regeringen har presenterat utformningen av jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Den som inte fått något jobb efter 450 dagars arbetslöshet ska erbjudas plats i företag och organisationer.
19 jan 09

Varselsamordnare i Skåne
Regeringen utser nya Regionala samordnare med anledning av de många varsel som lagts. Det är Skåne och Gotland som får sådana samordnare.
19 jan 09

Byggnads krävde för mycket i Vaxholm
Den svenska modellen på arbetsmarknaden är på ett par punkter inte förenlig med EG-rätten. Utredningen som tillsattes efter Lavaldomen konstaterar att rätten att vidta fackliga stridsåtgärder måste vika för den fria rörligheten för företag inom EU. Svenska fackföreningar har krävt för bra villkor för utstationerade arbetstagare från andra EU-länder.
15 dec 08 – SOU 2008:123

Arbetslösheten stiger till 9 procent
Sysselsättningen minskar med 145 000 personer och arbetslösheten stiger till 9 procent år 2010, enligt Arbetsförmedlingens nya jobbprognos. "Det blir ett par riktiga skitår framöver", kommenterar arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m).
9 dec 08 – Arbetsförmedlingens prognos för 2009 och 2010

Arbetsmiljömärk företagen
En bra arbetsmiljö kan vara lönsam. Det menar i alla fall regeringen, som vill undersöka hur företagen ska bli ekonomiskt motiverade att följa arbetsmiljölagen.
27 nov 08 – Dir 2008:129

Sysselsättningstoppen är nådd
Trots att krisrapporterna och varslen duggar tätt ökade antalet anställda i början av hösten. Statistiska centralbyrån, SCB. rapporterar sysselsättningen ökade med 1,5 procent tredje kvartalet i år jämfört med samma tid i fjol.
20 nov 08 – SCB: SCB, pressmedelande Nr 2008:30

Volvo IT varslar 350 anställda
Volvo IT varslade på måndagen 350 anställda om uppsägning.
17 nov 08

Facket i otakt med tiden
I hela Europa samma scenario: medlemsras och stelbenta försök att stå emot effekterna av globaliseringen och marknadsliberalismen. Men fackets kris är framförallt en idékris, skriver Olle Sahlström.
5 nov 08 – Sahlström, Olle: I skuggan av en storhetstid

Mindre semesterkrångel
Det ska bli enklare att räkna ut hur lång semestern blir och hur stor semesterersättningen blir. Semesterlagen är krånglig, konstaterar Semesterlagsutredningen och för in kollektivavtalens regler i lagen. De är enklare.
5 nov 08 – SOU 2008:95

Varsel och regeringsfråga i duell
Återigen var regeringsfrågan och den ekonomiska krisen tunga ämnen när statsminister Fredrik Reinfeldt och socialdemokraternas ledare Mona Sahlin möttes i tv-duell.
14 okt 08

1 500 utbildningsplatser varselhjälp
Göteborgsregionen ska få 1 500 extra utbildningsplatser till följd av de senaste varslen inom främst bilindustrin, enligt regeringen. Pengarna som behövs omfördelas från andra högskolor och universitet.
12 okt 08

KI: Arbetslösheten stiger
De svenska hushållen är fortsatt pessimistiska om ekonomin samtidigt som inflationsförväntningarna fortsätter att falla, visar den senaste månadsbarometern från Konjunkturinstitutet (KI). KI räknar med stigande arbetslöshet.
24 sep 08

Fackens medlemsras fortsätter
Facken fortsätter att tappa medlemmar. Under första halvåret blev LO 37 000 medlemmar fattigare. Men takten avtar.
22 aug 08

Sparkad Sverigedemokrat får 30 000
En Sverigedemokrat fick lämna sin praktikplats på svenska ambassaden i Israel när hans partifärg kom fram.
7 aug 08

LAS skadar inte
Ett starkt anställningskydd påverkar inte sysselsättningen negativt. Däremot är det till nackdel för ungdomar, och till fördel för äldre, konstaterar Per Skedinger som skrivit en rapport om vad forskningen har att säga i frågan. Vissa studier pekar på negativ inverkan på produktivitetsutveckling och även trygghet.
10 jul 08

Nya EU-regler för jourtid
EU:s arbetsmarknadsministrar har hittat en kompromiss om arbetstider och villkoren för anställda i bemanningsföretag. Lösningen var att behandla de två frågorna tillsammans, vilket gav möjlighet att göra fler länder nöjda.
12 jun 08

LO kräver höjd a-kassa
LO-kongressen kräver högra a-kassa. Det långsiktiga målet bör vara en ersättning som motsvarar 90 procent av lönen. På kort sikt måste taket i ersättningen höjas så att de flesta löntagare får 80 procent av lönen.
4 jun 08

LO vill hjälpa papperslösa
De papperslösas arbete bör avkriminaliseras och LO måste finna former för att hjälpa de papperslösa. Det beslutade LO-kongressen i veckan.
4 jun 08

LO hinner inte sluta avtal
LO-kongressen som avslutades i onsdags konstaterar att facket har svårt att hänga med i den snabbt växande tjänstesektorn. Man hinner inte driva igenom kollektivavtal på alla nya arbetsplatser. LO-förbunden ska därför utarbeta en gemensam strategi för att få fler kollektivavtal.
4 jun 08

LO-krav: Vänta med Lissabonfördraget
LO-kongressen antog sent på måndagskvällen ett uttalande som kräver att riksdagen inte säger ja till EU:s Lissabonfördrag, förrän utredningen om Laval-domen är slutförd.
3 jun 08

Vårdstrejken slut
Både Vårdförbundet och arbetsgivarparten Sveriges kommuner och landsting sade under onsdagen ja till medlarnas bud. Den sex veckor långa vårdstrejken är därmed slut.
29 maj 08

Vårdstrejken över
28 maj 08

Vårdkongress diskuterar budet
Stockholm Det var en förväntansfull men också osäker stämning när Vårdförbundets 201 kongressombud samlades på Runö kursgård utanför Åkersberga i dag.
28 maj 08

Tjugonde träffen utan vårdbud
På söndagskvällen träffade Vårdförbundet medlarna för tjugonde gången. Samtalen var intensiva - men något bud var inte aktuellt.
25 maj 08

Ingen lösning på vårdkonflikten
På måndagen går vårdstrejken in på sin femte vecka och någon lösning verkar inte vara på gång. Under helgen har förhandlingarna legat helt nere.
18 maj 08

Lavaldomen vållar strid
Lavaldomen utgör inget hot mot den svenska modellen med kollektivavtal, anser arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m). Men oppositionen blåser till strid i frågan. Den gör andra tolkningar av domen och ställer en rad krav.
15 maj 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:109, Snabbprotokoll 2007/2008:110, EG-domstolen

Sahlin till angrepp på regeringen
Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin uppmanade på måndagen sitt parti att förnya jobbpolitiken. Samtidigt gick hon till hårt angrepp på regeringen.
12 maj 08

Lättare söka jobb i Sverige
Påståendet att det blir den enskilde arbetsgivarens behov som ska styra arbetskraftsinvandringen är bara delvis sant. Visserligen avskaffas Arbetsförmedlingens prövning av arbetskraftsbehovet. Men delar av den flyttas till Migrationsverket. Det framgår av regeringens proposition som har miljöpartiets stöd.
8 maj 08 – Prop 2007/2008:147

Sköterskor demonstrerar
Pressen på parterna i vårdkonflikten ökar. Medlarna satt i dag i långa möten med arbetsgivarorganisationen Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
6 maj 08

Samtal om nytt Saltjsöbadsavtal
Den svenska modellen får nya former. Saltsjöbadsavtalet från 1938 ersätts av ett nytt huvudavtal. Ett gemensamt mål för LO, PTK och Svenskt Näringsliv är att hålla politikerna borta från spelet på arbetsmarknaden.
5 maj 08

"EG öppnar för lönedumpning"
Byggnads anser att det inte behövs någon mer förhandling i Arbetsdomstolen i Lavalmålet. Byggnads är skarpt kritisk till EG-domstolens beslut som man menar förbjuder likabehandling av utländska och inhemska arbetstagare och öppnar för lönekonkurrens.
30 apr 08

Stort stöd för strejkande syrror
Vårdförbundets strejk har stort stöd hos allmänheten. På frågan om det var rätt att strejka svarade 85 procent av de tillfrågade ja i en opinionsundersökning.
26 apr 08

Lex Brittania ifrågasatt
Bevara den svenska modellen på arbetsmarknaden. Men respektera samtidigt EG:s regler om fri rörlighet på arbetsmarknaden fullt ut. Det är direktiven till den utredning som ska föreslå lagändringar på grund av Laval-domen.
24 apr 08 – Dir 2008:38

Strejken har börjat
Ungefär 2500 av de 3500 sjuksköterskorna som varslats om strejk har nu börjat strejka. Men så mycket som 1000 har inte börjat den första dagen eftersom arbetsgivarna anser att det skulle innebära en samhällsfara.
21 apr 08

Avskedandet av Bylund till KU
Beslutet att avskeda Bo Bylund från jobbet som chef för arbetsförmedlingen, blir nu en fråga för KU.
16 apr 08 – Begäran om granskning av statsrådet Sven-Otto Littorins hantering av generaldirektören för arbetsförmedlingen

Satsa på småföretagarna!
Socialdemokraterna vill öka tryggheten för företagare och ge bättre stöd till entreprenörer. Men större skattesänkningar finns inte med i deras rapport om framtidens jobbpolitik.
14 apr 08 – SAP: Fler jobb genom investeringar i människors växtkraft

Vårdförbund varslar om konflikt
Vårdförbundet hotar med att ta ut 3 500 medlemmar i konflikt om två veckor i missnöje med de lokala arbetsgivarnas lönesättning. Varslet, som lades på eftermiddagen, omfattar 22 arbetsgivare i nio landsting från norr till söder.
4 apr 08

Sänkt skatt på ungas arbete
Från 2009 kan företag mer än halvera sina arbetsgivaravgifter om de anställer personer under 26 år. Skatterabatten är regeringens plan B sedan EU-kommissionen stoppat den planerade sänkningen av sociala avgifter för tjänstesektorn.
3 apr 08 – Skriv 2007/2008:133

Få söker anvisade jobb
En tredjedel av dem som får en anvisning om ett nytt jobb från arbetsförmedlingen bryr sig inte om att söka jobbet. Inte ens hot om kontroll från arbetsförmedlingen förmår fler att söka. Det visar en undersökning från Institutet för Arbetsmarknadspolitiska studier (IFAU).
13 mar 08 – IFAU - Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering: Hur fungerar arbetsförmedlingens anvisningar av lediga platser

Facket tappar medlemmar
Förra året tappade de svenska fackförbunden nästan 185 000 medlemmar. Värst var raset för LO-förbunden, som förlorade nära 130 000 medlemmar, vilket motsvarar sju procent.
10 mar 08

Österberg får ansvar för s-jobben
Tidigare statsrådet Sven-Erik Österberg får ansvaret att utforma socialdemokraternas nya jobbpolitik. Han tillsätts av partistyrelsen på fredag.
6 feb 08

Nästan 400 000 har lämnat a-kassorna
Under fjolåret lämnade 398 000 medlemmar a-kassorna rapporterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Under december lämnade drygt 17 000 medlemmar kassorna.
29 jan 08

Arbetsrätten måste EU-anpassas
En utredning tillsätts under våren med uppdrag att anpassa den svenska arbetsrätten till EU, efter EU:s domstols utslag i Vaxholmsmålet.
29 jan 08

Plusjobbare i lagstiftningslucka
Är plusjobben jobb eller en arbetsmarknadsåtgärd? Det är frågan för plusjobbare som avslutar en anställning och sedan riskerar att hamna i ekonomiskt trångmål.
26 jan 08

Kd föreslår arbetsmarknadspeng
Ge arbetslösa en särskild omställningspeng som kan användas på valfri arbetsförmedling. Pengens storlek ska variera beroende på den arbetslöses situation, föreslår kristdemokraterna.
20 jan 08

Bra betyg till Ams-utbildning
Arbetsmarknadsutbildningen i Sverige fungerar väl. Även de som varit utan jobb länge ökar märkbart sina chanser att få arbete efter utbildningen, konstaterar en statlig utredning.
5 jan 08 – SOU 2007:112

EU:s domstol ger Byggnads bakläxa
EU:s domstol anser att Byggnads blockad av skolbygget i Vaxholm 2004 var ett hinder för friheten att erbjuda tjänster som inte var motiverat av hänsyn till arbetstagarna. Risk för apartheid säger LO:s avtalssekreterare Erland Olausson i en kommentar, medan Svenskt Näringsliv anser att rättssäkerhetens ökat.
18 dec 07 – EG-domstolen

EU säger ja till sänkta sociala avgifter
EU-kommissionen har gett Sverige klartecken att gå vidare med förslaget att sänka de sociala avgifterna i delar av tjänstesektorn. EU kräver dock att sänkningen endast omfattar små eller medelstora företag.
12 dec 07

Färre fackligt anslutna i storstäderna
LO-facken fortsätter att tappa medlemmar, och allra mest i Stockholm, och orsaken är tveksamhet till nyttan med att vara med i facket och att medlemsavgifterna uppfattas som höga. Det framgår av en stor LO-enkät. Av den framgår också att både män och kvinnor inom LO vill höja kvinnolönerna.
29 nov 07 – LO: Röster om facket och jobbet

Stark jobbtillväxt i tjänstesektorn
Det ser fortsatt ljust ut på den svenska arbetsmarknaden. Fler får jobb och färre varslas om uppsägning. Men det finns några orosmoln. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar ökar samtidigt som bristen på arbetskraft inom den privata tjänstesektorn tilltar.
9 okt 07 – Ams: Arbetsmarknadsläget september 2007

Löneklyftor i arv efter Persson
Reallönerna ökade under Göran Perssons tid som statsminister. Men samtidigt ökade klyftorna. De rika blev allt rikare. Tjänstemännen fick större löneökningar än arbetarna. Lönegapet mellan kvinnor och män förblev näst intill oförändrat, enligt en ny rapport.
27 sep 07 – LO: Lönerapport 2007

Mp och s oense om deltidsarbetslösa
För några år sedan ville socialdemokraterna också spara på de deltidsarbetslösa. Inte alls samma sak, vi hade ingen stupstock, säger förre finansministern Bosse Ringholm.
20 sep 07 – Prop 2007/2008:1

Arbete i fokus i regeringsförklaring
Drivkrafter och möjligheter för arbete är centrala . De flesta som jobbar ska få tusen kronor mer kvar av lönen varje månad, sade statsminister Fredrik Reinfeldt när han i dag presenterade regeringsförklaringen.
18 sep 07 – Prop 2007/2008:1

Jobben kan rädda Reinfeldt
Sjunkande opinionsstöd och ministeravhopp plågar regeringen. Jobben kan bli Reinfeldts räddning. Kurvorna pekar spikrakt uppåt och på flera områden kan symboliskt mycket viktiga gränser sprängas.
18 sep 07 – SCB: Arbetskraftsundersökningen (AKU) i augusti 2007

Nystartsjobb i offentlig sektor
Reglerna för nystartsjobb ska ändras så att de även omfattar offentlig sektor, meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt på måndagen. Hittills har ungefär 11 000 personer fått nystartsjobb.
13 sep 07 – SVT: Rakt på

Avtal klart för journalister
Konflikten mellan Journalistförbundet (SJF) och Tidningsutgivarna (TU) är över. Parterna har enats om ett nytt avtal och alla stridsåtgärder avbryts.
30 aug 07 – SJF: Läs hela avtalet

Reinfeldt vill ha halvtaktsjobb
Trots att allt fler får jobb är det nästan stört omöjligt för vissa, särskilt förtidspensionerade. Regeringen filar på nya förslag och statsminister Fredrik Reinfeldt kan tänka sig så kallade halvtaktsjobb.
29 aug 07

TU lockoutar webbjournalister
Nu höjer Tidningsutgivarna (TU) tonläget i den pågående journalistkonflikten. Journalister som arbetar med webbpublicering varslas om lockout. Det betyder att de inte får sätta sin fot på redaktionerna. Än mindre ta ut någon lön.
23 aug 07 – Tidningsutgivarna (TU): Varsel om utvidgade stridsåtgärder

Rekordmånga har jobb i Sverige
Svenskarna jobbar som aldrig förr. I juli hade 4 660 000 personer ett jobb att gå till. Det är den högsta siffran någonsin i SCB:s mätningar.
23 aug 07 – SCB: Arbetskraftsundersökningen (AKU) i juli 2007

SJF trappar upp konflikt
Journalistförbundet (SJF) tar nu på sig hårdhandskarna och trappar upp konflikten med Tidningsutgivarna (TU). Om parterna inte är överens före nästa torsdag får SJF:s medlemmar varken publicera artiklar på webben eller befatta sig med annonser, enligt ett nytt varsel.
21 aug 07 – SJF: Varsel om utvidgade stridsåtgärder

Arbetslösheten fortsätter minska
Sysselsättningskurvan pekar fortsatt uppåt. I slutet av förra veckan var 174 000 svenskar öppet arbetslösa, enligt Ams. Det är en minskning med 68 000 sedan motsvarande vecka i fjol.
20 aug 07 – Ams: Veckostatistik

Enklare att få F-skattsedel
Det ska bli lättare att få F-skattesedel fastslår regeringen. Bland annat ska kravet på att man som företagare måste anlita flera uppdragsgivare tas bort.
12 aug 07 – Dir 2007:116

Sören Öman utreder a-kassan
Den före detta domaren Sören Öman har fått i uppdrag av regeringen att utreda den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen. Han ska bland annat titta på vilka krav, utöver arbetsvillkoret, som ska gälla inom försäkringen.
29 jun 07

Lägsta arbetslösheten sedan 1991
Sverige har inte haft så få arbetslösa sedan 1991. I maj var 3,3 procent öppet arbetslösa. Det är en minskning med nästan en procentenhet, eller 33 000 personer, sedan förra året, visar färska siffror från Ams.
8 jun 07 – Ams: Lägsta arbetslösheten på 16 år

Ny garanti ska ge ungdomar jobb
Nu har regeringens förslag om en jobbgaranti för ungdomar överlämnats till riksdagen. Från och med den 1 december kommer cirka 30 000 ungdomar att slussas in i garantin. Den som inte vill delta förlorar rätten till arbetslöshetsersättning. Något riktigt jobb garanteras inte.
4 jun 07 – Prop 2006/2007:118

Facklig kamp utan gränser
Fler och fler svenska företag etablerar sig utomlands. Frågor om investeringar och rekryteringsbehov kräver allt oftare diskussioner över nationsgränserna. Tre nya böcker diskuterar fackets globalisering.
25 maj 07 – Bieler, Andreas och Lindberg, Ingemar: Blågult fack och gränslöst kapital, Spånt, Roland: En värld i Obalans, Larsson, Josefine: Kina utmanar

Principseger för facket
Byggnads har rätt att ta strid för svenska kollektivavtal. Den fackliga blockaden i Vaxholm hösten 2004 bröt inte mot EU:s regler om fri rörlighet inom unionen. Det skriver EG:s generaladvokat i sitt förslag till dom.
24 maj 07 – EG-domstolen

S lovar höjd a-kassa
Socialdemokraterna tänker riva upp regeringens försämringar av a-kassan om man återfår regeringsmakten. De allra flesta ska ha 80 procent av inkomsten i ersättning, enligt partiledaren Mona Sahlin.
1 maj 07 – Socialdemokraterna: 80 procent i a-kassa

Dubbla bud från LO
Regeringen vill pressa ned lönerna, hävdar LO. Samtidigt varnar Landsorganisationen för "inflationsdrivande löneökningar". Den senaste rapporten om arbetslinjen ger en rad dubbla budskap.
26 apr 07 – LO: Vad händer med arbetslinjen?

Fritt fram för säsongsarbete
Det ska bli lättare för arbetsgivare att anlita tillfällig arbetskraft, föreslår regeringen i en ny proposition. Färre restriktioner ska ge fler nya jobb är tanken. Men oppositionen är kritisk.
12 apr 07 – Prop 2006/2007:109

"Jobbgarantin är en bluff"
Regeringens jobbgaranti syftar mer till att spara pengar än att skapa nya jobb. Att använda ordet jobbgaranti är en "retorisk bluff", hävdar den socialdemokratiske riksdagsledamoten Luciano Astudillo. Vänsterpartiet stämmer in i kritiken.
11 apr 07 – Socialdemokraterna: Jobbgarantin är en bluff

Unga arbetslösa garanteras jobb
Ungdomsarbetslösheten är skyhög. Över femtio tusen är öppet arbetslösa. Den 1 december införs en ny jobbgaranti för unga mellan 16-24 år. Cirka 30 000 ungdomar kommer att omfattas av garantin, enligt regeringens beräkningar.
11 apr 07 – Promemoria: En jobbgaranti för ungdomar

Splittrad syn på facklig blockad
Konflikten kring den numera rikskända salladsbaren i Göteborg klyver svenska folket. 46 procent tycker att facket gjorde fel när restaurangen sattes i blockad. Nästan lika många, 41 procent, anser att facket gjorde rätt, visar en ny undersökning.
3 apr 07 – Hotell- och Restaurangfacket: Toppen på en isbergssallad

Nystartsjobb till männen
Männen har lagt beslag på sjuttio procent av de 3 600 nystartsjobb som inrättats sedan årsskiftet. Många har hamnat i köks- och restaurangbranschen, visar Ams sammanställning.
29 mar 07 – Ams: Nystartsjobben

60-plussarna flyr a-kassan
80 000 medlemmar har lämnat a-kassan sedan avgifterna höjdes vid årsskiftet. De flesta är över sextio år. Men nästan alla väljer att stanna i facket, visar en kartläggning som politiken.se har gjort.
28 mar 07 – IAF: Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling

Allt hårdare krav på de arbetslösa
Regeringen har redan sänkt ersättningen till de arbetslösa och samtidigt höjt avgiften till a-kassan. På torsdagen presenterades nya åtgärder för att ytterligare sätta press på de arbetslösa.
23 mar 07 – Prop 2006/2007:89

Billigare att anställa ungdomar
Det är för många ungdomar som står utanför arbetsmarknaden, anser regeringen. Från och med 1 juli halveras arbetsgivaravgifterna för unga mellan 18-25 år. Förhoppningen är att fler företag ska satsa på de yngre.
26 feb 07 – Lagrådsremiss: Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år

Medlemmarna flyr a-kassan
Tiotusentals medlemmar väljer nu att lämna a-kassan. Under januari begärde 48 599 medlemmar utträde ur kassan. Det är nästan tre gånger fler än förra året, enligt en ny granskning.
21 feb 07

Krav på rättvisa löner
Det är för stora löneskillnader mellan olika yrken. Det anser en majoritet av Sveriges löntagare, enligt en ny rapport. Samtidigt tycker många att det är rimligt att männen får högre lön än kvinnorna.
20 feb 07 – LO: Röster om facket och jobben nr 2/2007

Tungt bakslag för Byggnads
Byggnads får inte ta ut avgifter av arbetare som inte är med i facket. Det fastslår Europadomstolen i en ny dom. För Byggnads kan domen leda till miljonförluster varje år.
19 feb 07 – Sveriges Domstolar: Nytt från Europadomstolen

Littorin försvarar nya a-kassan
Sven Otto Littorin försvarade under torsdagen regeringens beslut om en förändrad a-kassa. Initiativet till riksdagsdebatten togs av vänsterpartiet, som önskade få besked om vad regeringen tänker göra åt det stora medlemsbortfallet från kassan?
16 feb 07 – Snabbprotokoll 2006/2007:61

Rekordmånga nya jobb
Under januari rapporterades 75 000 nya jobb till Arbetsförmedlingen. Det är den högsta siffran för januari månad, sedan undersökningarna inleddes 1970. Det framgår också att arbetslösheten sjunker. Vid slutet av månaden låg den på 4,6 procent.
15 feb 07 – Arbetsmarknadsläget i januari 2007

Ny bonus ska locka fler i arbete
Det måste bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, anser regeringens utredare Sture Korpi. Bland annat efterlyser han en särskild bonus, som ska ge mer pengar i plånboken till dem som tar ett arbete eller går upp i arbetstid.
24 jan 07

Ams har reformerats i smyg
Bakom en lite tråkig titel döljer sig en spännande liten bok om arbetsmarknadspolitikens organisering och förändring under de senaste decennierna. Det har blivit viktigare att göra saker rätt än att göra rätt saker, sammanfattar Jessica Lindvert sin undersökning.
23 jan 07 – Lindvert, Jessica: Ihålig arbetsmarknadspolitik?

Kommunal höjer lönekrav
Kommunal spänner musklerna och kräver rejäla löneökningar inför årets avtalsrörelse. Lägstalönerna ska höjas från 13 800 till 16 200 kronor, kräver Kommunal.
12 jan 07 – Kommunal: Lönekamp 2007

Missnöje bakom fackliga avhopp
Allt fler lämnar facket, visar en ny rapport. Men det är inte den nya a-kassan som ligger bakom medlemsflykten. Den nedåtgående trenden har pågått i flera år. Missnöje med fackets arbete anges som den viktigaste förklaringen.
11 jan 07 – LO: Röster om facket och jobbet

Duger Ams bristyrkesutbildningar?
Hur väl stämmer ams-utbildningarnas inriktning med behoven på arbetsmarknaden? Utbildar man i bristyrkena?
5 jan 07 – Dir 2006:125

Nya planer på skärpt a-kassa
Regeringen vann det första slaget om a-kassan och planerar redan för nästa drag. I en ny promemoria föreslås ytterligare åtstramningar av a-kassan. Dessutom vill regeringen förändra Las.
4 jan 07

Kraftigt ökad sysselsättning
Sysselsättningen ökar med drygt 80 000 personer i år och över 90 000 nästa år, enligt Ams prognoser. Många arbetsgivare har svårt att rekrytera ny arbetskraft.
5 dec 06 – Ams: Arbetsmarknadsutsikterna för 2007

Dyrare a-kassa trots protester
De fackliga protesterna har varit högljudda. Men regeringen viker sig inte. Det ska bli dyrare att vara med i a-kassan och ersättningen till de arbetslösa ska sänkas. På torsdagen överlämnades förslaget till riksdagen.
16 nov 06 – Prop 2006/2007:15

Allt färre öppet arbetslösa
Den öppna arbetslösheten har minskat kraftigt det senaste året och är nu nere på fyra procent, enligt färska siffror från Ams. Men det finns stora regionala skillnader.
9 nov 06 – AMS: Arbetsmarknaden oktober 2006

Nu går flyttlassen
Storstadsregionerna ångar på och drar ifrån övriga Sverige. Nu kommer flyttlassen att rulla, bedömer Nordea i en ny lägesrapport. Regeringens arbetsmarknadspolitik skyndar på utvecklingen.
8 nov 06 – Nordea: Regionala utsikter 2006

LO kräver rejäla löneökningar
LO kräver löneökningar med minst 825 kronor i månaden och en särskild jämställdhetspott på 200 kronor. Men Landsorganisationen är splittrad och arbetsgivarna är skeptiska.
6 nov 06 – LO: Styrelsen sätter siffror på kraven inför avtalsrörelsen 2007

Nystartsjobb med skattesubvention
Regeringen har nu överlämnat sitt förslag om nystartsjobb till riksdagen. Skattesubventioner ska stimulera arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa, långtidssjuka och förtidspensionärer. Arbetsgivaren slipper arbetsgivaravgifterna.
3 nov 06 – Prop 2006/2007:7

Littorin vägrar backa om a-kassan
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vägrar ge efter för den fackliga kritiken. På torsdagen överlämnades ett förslag om höjda a-kasseavgifter till lagrådet.
3 nov 06 – Lagrådsremiss: Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen

Tuffa tider väntar Ams
Smalare men vassare. Det är ledorden när Ams ska göras om i grunden. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vill se en kraftigt bantad myndighet och fler privata arbetsförmedlingar.
27 okt 06 – Snabbprotokoll 2006/2007:15

Öppnare svensk arbetsmarknad
Gör det lättare för människor utanför EU att komma till Sverige och jobba. Det föreslår en ny utredning. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är med på noterna.
23 okt 06 – SOU 2006:87

Vänstern varnar för klyftor
Socialdemokraterna och vänsterpartiet går till samlat angrepp mot regeringens budget. Finansministern tar från de fattiga och ger till de rika, hävdar Pär Nuder. Anders Borg slår tillbaka.
18 okt 06 – Prop 2006/2007:1

Välfärd i globaliseringens tid
Det svenska välfärdsbygget står inför en rad svåra utmaningar. Befolkningen blir äldre, konkurrensen från andra länder ökar och över en miljon står utanför arbetsmarkanden. Nu krävs åtgärder.
5 okt 06 – Global utmaning: Den digitala välfärden

Vänsterväljare ratar städhjälp
Var fjärde svensk kan tänka sig att köpa städhjälp i hemmet om priset sänks till 155 kronor i timmen, visar en ny undersökning. Men bland vänsterväljarna är motståndet kompakt.
4 okt 06 – Svenska Dagbladet (Sifo): Städhjälp i hemmet

Centern vill ha sjuka i arbete
Ersättningsnivåerna till arbetslösa och sjuka har länge varit en öm punkt för den borgerliga alliansen. Men med tre dagar kvar till valet går centerpartiet till motangrepp och presenterar ett nytt program för att få fler sjuka i arbete.
15 sep 06 – Centerpartiet: 100 procent är bätre än 64

Nya krav på kortare arbetstid
Mer än varannan heltidsarbetande kvinna tycker att det är svårt att få tiden att räcka till, visar en ny undersökning. Arbetstiden måste kortas, anser vänsterpartiet.
13 sep 06 – Vänsterpartiet: Ekonomiska förutsättningar för sex timmars arbetsdag

Löfte om fler jobb åt de unga
Centerpartiet går till val på att skapa fler jobb åt de unga. Bland annat utlovas generösare studiemedel, personliga "jobbcoacher" och en ny jobbgaranti. Men förslaget om att försämra anställningstryggheten har inte vunnit gehör inom den borgerliga alliansen.
5 sep 06 – Centerpartiet: Jobb åt unga

Falska löften om jobben
Såväl socialdemokraterna som den borgerliga alliansen spelar med falska kort. Resultatet av den oheliga alliansen stavas - arbetslöshet. Det hävdar Göran Greider i en ny bok.
25 aug 06 – Ögren, Mats (red): Sanningen om Sverige

Jobben i fokus för Reinfeldt
Fredrik Reinfeldt gör allt för att framställa moderaterna som Sveriges nya arbetarparti. "Jag är garanten för att jobbfrågan finns med i valrörelsen", sa moderatledaren under partiets dag i Almedalen.
6 jul 06

Deltidsjobb beskrivs som kvinnofälla
Kommunal har över en halv miljon medlemmar. De flesta är kvinnor och nästan hälften jobbar deltid. Regeringen har gjort för lite för att ta tag i problemet, anser Kommunals ordförande Ylva Thörn.
4 jul 06

Kd vill behålla fler äldre i arbete
Skatteavdrag, slopade arbetsgivaravgifter och rätt till jobb på deltid ska få fler äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden. Det hoppas kristdemokraterna, som oroas över den demografiska utvecklingen.
1 jun 06 – Kristdemokraterna: Fler äldre i arbet för fler jobb åt unga

"En halv miljon nya jobb är möjligt"
Med rätt politik kan en halv miljon nya jobb skapas i Sverige. Det hävdar Svenskt Näringsliv, som kräver sänkta skatter och minskat regelkrångel för företagen.
16 maj 06 – Svenskt Näringsliv: 500 000 nya jobb är möjliga

LO angriper borgerligt sjukförslag
En halv miljon långtidssjuka svenskar kan räkna med sänkta pensioner om de borgerliga vinner valet i höst, varnar LO. För en del handlar det om flera tusenlappar varje månad. Alliansen slår tillbaka kritiken.
11 maj 06 – LO: Vem ska arbeta mer? Hur tänker alliansen? Kap. 6

Hellre pengar än tid för Kommunal
Högre löner är viktigare än kortare arbetstid. Det anser Kommunal, som nu överger det gamla kravet på sex timmars arbetsdag.
9 maj 06 – Kommunal: Hela tiden

Stopp för snokande chefer
I dag kan arbetsgivarna utan vidare läsa de anställdas e-post, kräva drogtester och begära utdrag ur belastningsregistret. Nu ska de anställdas integritetsskydd stärkas.
8 maj 06 – Dir

TCO kräver 300 000 jobb
Svenskarna jobbar mer än nästan alla andra européer. Ändå räcker det inte, anser TCO. Ska välfärden klaras på sikt måste 300 000 nya jobb skapas inom en tioårsperiod.
10 apr 06 – TCO: Hur många jobbar?

V-kritik mot regeringens jobbpolitik
Regeringen för medvetet en politik som inte leder till full sysselsättning. Unga, invandrare och deltidsarbetande kvinnor används som en buffert på arbetsmarknaden, hävdar vänsterpartiets Camilla Sköld Jansson.
23 mar 06 – Snabbprotokoll 2005/2006:93

Ams dömer ut regeringens jobbmål
Regeringen kommer inte att klara av det fyraprocentiga jobbmålet i år heller, enligt Ams-chefen Bo Bylund. Däremot finns det klara tecken på att sysselsättningen är på väg uppåt.
22 feb 06 – Ams: Var finns jobben 2006?

Till den starka välfärdens försvar
Idén om att avregleringar, sänkta löner och en uppluckrad arbetsrätt skulle leda till fler jobb stämmer inte. Den starka välfärdsstaten utgör en bra grund för full sysselsättning, skriver tankesmedjan Agora i sin nya årsbok.
1 feb 06 – Olofsson, Jonas (red): Den tredje arbetslinjen

Alla sjukskrivna lovas rehabilitering
Alla långtidssjukskrivna ska ha en lagstadgad rätt till rehabilitering. Men den som vägrar att delta i rehabiliteringen ska få sänkt sjukersättning. Det föreslår de borgerliga partierna i ett gemensamt utspel.
16 jan 06 – Allians för Sverige: Arbetslivsinriktad rehabilitering

Statliga jobb ska sökas anonymt
För att minska risken för diskriminering och göra det lättare för invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden bör statliga jobb sökas anonymt, föreslår regeringens utredare Tanja Linderborg. Men hon vill inte tvinga arbetsgivarna att ändra sina rutiner.
11 jan 06 – SOU 2005:115

Nya jobb efter myndighetsflytt
De myndighetsanställda som valde att stanna i Stockholm när verksamheten flyttades ut på grund av nedskärningarna inom försvaret ska få hjälp med att hitta nya jobb. Det skriver regeringen i ett nytt tillägsdirektiv.
4 jan 06 – Dir 2005:148

Arbetsgivarnas sjuknota utreds
Sedan den första januari i år måste arbetsgivarna vara med och betala för långtidssjuka. Kraven på medfinansiering har kritiserats hårt, framför allt inom den privata sektorn. Nu ska reformen utredas.
16 dec 05 – Regeringen: Medfinansieringen utvärderas

Tekniska färdigheter ger unga jobb
Satsa på teknik och skippa samhällsämnena. Det är ett tips till unga som vill försäkra sig om ett jobb i framtiden. Även vården och skolan kommer att behöva anställa, visar SCB:s kartläggning.
12 dec 05 – SCB: Arbetskraftsbarometern ´05

Jobbristen slår hårt mot de unga
Nittiotalets stålbad slog hårt mot landets ungdomar. Inkomsterna har sjunkit och skulderna ökat. Färre har fått jobb och fler tvingas leva på socialbidrag, visar Ungdomsstyrelsens rapport.
6 dec 05 – Ungdomsstyrelsen: En analys av ungas etablering och egen försörjning

Utredare ratar egen lag
Utforma en ny lag som ger heltidsanställda rätt att gå ned till deltid. Så löd regeringens direktiv till utredare Claes Stråth. Hans slutsats blev dock en annan: en ny ledighetsdag skulle göra mer skada än nytta.
2 dec 05 – SOU 2005:106

Deltidsanställda får rätt till heltid
Inför en ny lag som ger deltidsanställda rätt till heltid. Det föreslår regeringens utredare Gudmund Toijer i ett nytt betänkande. Men förslaget stöter på kritik.
30 nov 05 – SOU 2005:105

Allt fler låter pensionen vänta
Svenskar i åldern 60-64 år blir friskare och jobbar allt mer. Det gör att den genomsnittliga pensionsåldern successivt har skjutits fram, enligt en ny undersökning från Socialförsäkringsutredningen.
29 nov 05 – Socialförsäkringsutredningen: Äldre i arbete - prima liv!

Lättare för facket kontrollera avtal
Ge facket möjlighet att kontrollera löner och anställningsvillkor även på arbetsplatser där man inte har några egna medlemmar. Det föreslår regeringens utredare Birgitta Nyström i en ny utredning.
9 nov 05 – SOU 2005:89

Sjunkande intresse för dyrköpt friår
Intresset för friåret har blivit så lågt att nästan inga län klarar av att fylla upp platserna. Enligt Ams beräkningar kommer cirka 6 000 friårsplatser stå tomma vid årsskiftet. Samtidigt ägnar sig 800-1000 handläggare åt att administrera friåret.
4 nov 05 – Ams: Återrapportering friåret

Allt färre ungdomar får riktiga jobb
Över 70 000 ungdomar saknar jobb. Allt fler hänvisas till Ams-åtgärder eller tillfälliga inhopp på arbetsmarknaden. Utvecklingen går stick i stäv med de ungas önskemål, visar LO:s kartläggning.
31 okt 05 – LO: Anställningsformer och arbetstider 2005

Felaktig bild av sjukfrånvaron
Debatten om den svenska sjukfrånvaron bygger på delvis felaktiga antaganden. Det är framför allt sjukskrivningarnas längd - och inte antalet sjukskrivna - som ökat, visar Arbetslivsinstitutets kartläggning.
19 okt 05 – Arbetslivsinstitutet: Den galloperande sjukfrånvaron

Många kvar efter myndighetsflytt
Långt ifrån alla anställda väljer att lämna Stockholm när statlig verksamhet flyttas ut på grund av nedläggningarna inom försvaret. En särskild utredare ska nu se över vilket stöd som den överblivna personalen behöver.
29 sep 05 – Dir 2005:106

Friåret riskerar bli en kvinnofälla
Den som tar ledigt med friår halkar efter i löneligan och riskerar dessutom att sorteras bort när arbetsgivarna ska nyanställa. Friåret kan bli en kvinnofälla, varnar TCO i en ny rapport.
28 sep 05 – TCO: Jakten på superarbetskraften

Nytt bolag för bättre rehabilitering
Nästa år slås Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster, ALT, samman till ett gemensamt statligt aktiebolag inom området rehabilitering och hälsa. Regeringen har tillsatt en kommitté som ska förbereda sammanslagningen.
28 sep 05 – Dir 2005:101

Ökade klyftor på arbetsmarknaden
Löneklyftorna mellan olika yrkesgrupper har ökat kraftigt de senaste tio åren. Vinnarna är de privatanställda tjänstemännen. Förlorarna är de kvinnliga arbetarna inom offentlig sektor, visar LO:s kartläggning.
16 sep 05 – LO: Lönerapport 2005

Bra arbetskamrater men dålig lön
En majoritet av svenskarna är nöjda med sina arbetsförhållanden. Bra arbetskamrater och en god relation till chefen anges som viktiga skäl. Men många är missnöjda med lönen och upplever sig inlåsta på arbetsmarknaden, visar en ny undersökning.
25 aug 05 – TCO: Låg rörlighet ökar sjukskrivningarna

TCO kräver storsatsning på jobben
Arbetslösheten har bitit sig fast på historiskt sett mycket höga nivåer. Samtidigt skjuter förtidspensionerna i höjden. Nu måste handlingsförlamningen brytas och kraftfulla åtgärder sättas in, kräver TCO.
16 aug 05 – TCO: 10 förslag för 100 000 nya jobb

"Sänkta bidrag ger inga nya jobb"
Sänkta ersättningsnivåer för arbetslösa och sjuka ger inga eller få nya jobb. Det hävdar en majoritet av svenska folket i en Sifo-undersökning. Däremot efterlyser många skattesänkningar och enklare regler för företagen.
16 aug 05 – Sifo: Svenska folket om arbetslösheten

"Ge illegala arbetare skadestånd"
Tvinga arbetsgivare som utnyttjar illegal arbetskraft att betala skadestånd till de anställda. Och låt samtidigt de illegala arbetarna slippa undan straff. Det kräver LO, som vill se förändringar i utlänningslagen.
12 aug 05 – LO: Avskaffa straffet för illegala arbetare och utkräv skadestånd av arbetsgivaren

Storföretagens svarta affärer
Flera svenska koncerner finns bland de multinationella storföretag som framställs i mindre smickrande sammanhang i "Storföretagens svarta bok". ABB, AstraZeneca, H&M, Ikea, Sandvik och Sony Ericsson deltar direkt och indirekt i olika övergrepp i de fattiga länderna.
8 jul 05 – Weiss, Hans och Werner, Klaus: Storföretagens svarta bok

Unga arbetslösa oroar regeringen
Arbetslösheten är dubbelt så hög bland landets unga som hos befolkningen i övrigt. Inträdet på arbetsmarknaden sker dessutom allt senare. Nu ska en utredare se över hur övergången från skola till arbete kan göras mjukare.
7 jun 05 – Dir 2005:21

Krav på samhällsjobb åt arbetslösa
Arbetslösheten har bitit sig fast på historiskt höga nivåer. Samtidigt skriker skolan och omsorgen efter arbetskraft. Detta går inte ihop, menar Sacos Gunnar Wetterberg. Nu kräver han att regeringen ska inrätta 100 000 nya samhällsjobb.
27 maj 05 – Saco: Arbetslös måste arbeta för att få ersättning

"LO stoppade inte Edlings rapport"
LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin tillbakavisade på onsdagen anklagelserna om att den avhoppade utredaren Jan Edlings nya rapport skulle ha stoppats. Arbetet med rapporten går vidare även utan Edling, försäkrade hon.
26 maj 05 – Edling, Jan: Alla behövs

Friska blir sjuka när jobben saknas
Bristen på jobb gör att tusentals svenskar förtidspensioneras i onödan. Kostnaderna för olika ersättningar har blivit så stora att det inte längre finns utrymme för nödvändiga reformer. Det hävdar LO:s avhoppade utredare Jan Edling i sin kontroversiella rapport.
23 maj 05 – Edling, Jan: Alla behövs

Arbetskraftsinvandring åter aktuellt
Sverige kan återigen komma att införa ett system med arbetskraftsinvandring, meddelade finansminister Pär Nuder på onsdagen. Men bara under förutsättning att det bidrar till att stärka integrationen i landet.
20 maj 05 – Pär Nuders anförande vid SCB:s demografidag 18 maj 2005

Hög omsättning men få nya jobb
Tvärt emot den gängse uppfattningen är rörligheten på den svenska arbetsmarknaden stor. Problemet är det skapas få jobb inom nya verksamheter. Sedan slutet av 80-talet har antalet helt nya jobb nästan halverats, skriver TCO i en ny rapport.
19 maj 05 – TCO: Fler och bättre jobb?

Nya jobb ska sökas anonymt
Regeringen gör nu gemensam sak med de borgerliga och öppnar för ett anonymt ansökningsförfarande vid rekrytering inom offentlig sektor. En utredare ska se över hur systemet kan utformas.
13 maj 05 – Dir 2005:59

Fler ska flytta dit jobben finns
De kommande årens stora pensionsavgångar väntas leda till arbetskraftsbrist på flera håll i landet. Men få svenskar är beredda att flytta. En lösning är att förbättra stödet för dubbel bosättning, menar regeringens utredare.
28 apr 05 – SOU 2005:28

Svensk lönebildning ska utvärderas
Hög inflation och uteblivna reallöneökningar kännetecknade svensk lönebildning under flera decennier fram till och med mitten av nittiotalet. År 2000 inrättades Medlingsinstitutet i syfte att få en mer balanserad lönebildning. Nu ska institutet utvärderas.
25 apr 05 – Dir 2005:29

Mer tid för utredning om arbetskraftsinvandring
Den parlamentariska kommitté som sedan förra året arbetar med att se över regelverket för arbetskraftsinvandring har fått mer tid för sitt uppdrag. Slutdatum för delbetänkandet har skjutits fram till senast den 15 juni 2005.
25 apr 05 – Dir 2005:22

Fler jobb till unga och invandrare
Sist in först ut. Under den devisen har många unga och invandrare knuffats ut från den svenska arbetsmarknaden. En ny arbetsgrupp ska nu se över hur fler jobb ska kunna skapas. Frågan är var.
22 apr 05 – Promemoria: Direktiv till arbetsgruppen för ökad sysselsättning

Svenska löntagare sjukast i Europa
Inget annat EU-land har så höga sjuktal som Sverige. Men någon ljusning finns inte i sikte. Tvärt om riskerar vissa grupper att helt stängas ute från arbetsmarknaden i framtiden, varnar forskaren Edward Palmer i en ny rapport.
20 apr 05 – Den höga sjukfrånvaron - problem och lösningar

Dold arbetslöshet bakom sjuktalen
Tempot har skruvats upp på arbetsmarknaden och allt fler tvingas lämna sina jobb på grund av stress och oro. Men bakom sjuktalen döljer sig också arbetslöshet och administrativa brister, enligt en ny forskningsrapport.
20 apr 05 – Den höga sjukfrånvaron - problem och lösningar

7 av 10 friårsplatser redan tillsatta
Trots att det bara gått tre månader sedan friåret infördes är 70 procent av de 12 000 friårsplatserna redan tillsatta. Framför allt är det kvinnor och personer över 45 år som nappat på friåret, visar AMS kartläggning.
15 apr 05 – Återrapportering friåret

Invandrare stoppas i karriären
Många invandrare har svårt att slå sig in på arbetsmarknaden och är ofta hänvisade till jobb långt under sina kvalifikationer. Chefsposterna tycks fortfarande vara reserverade för vita, svenskfödda män, enligt en ny rapport från TCO.
16 mar 05 – Sist i kön Farida - invandrare på svensk arbetsmarknad

LO kräver kraftsamling för fler jobb
Ett reformerat utgiftstak, en ny sysselsättningsmarginal i statsbudgeten, hårdare tag mot diskriminering och kraftfullare åtgärder för en bättre arbetsmiljö. Det är några av ingredienserna i LO:s strategi för full sysselsättning.
15 mar 05 – Ett arbetsliv för alla

Kinesiska löner bråkdel av svenska
För att stärka den svenska exportindustrin har lönerna successivt justerats ned till Europanivå. Men samtidigt ökar konkurrensen om jobben på andra håll. I Kina finns till exempel 100 miljoner industriarbetare, som i snitt tjänar fyra kronor i timmen.
15 mar 05 – I takt med Europa 2004

Mer tid för heltidsutredningen
För ett drygt år gav regeringen i uppdrag åt en utredare att undersöka hur rätten till heltidsanställningar ska kunna stärkas. Utredaren har beviljats extra tid för arbetet och ett nytt slutdatum är satt till den 30 november 2005.
15 mar 05 – Dir 2005:31

Klyftorna ökar inom offentlig sektor
Lönegapet mellan kommunalarbetare och tjänstemän inom kommuner och landsting har stadigt ökat de senaste tio åren. Tjänstemännen tjänar i snitt 6 600 kronor mer än arbetarna. Nu är smärtgränsen nådd, skriver LO i en ny rapport.
3 mar 05 – Löner i kommun och landsting

Otillräckliga insatser mot ohälsan
Regeringens insatser för att minska sjukfrånvaron inom statsförvaltningen är otillräckliga. Om inte arbetet effektiviseras kommer målet om halverad sjukfrånvaro före 2008 inte att nås, enligt en ny rapport.
23 feb 05 – Slutrapport från Arbetsgruppen för Hälsa i staten

Fler ska arbeta — men var finns jobben?
En halv miljon människor förlorade jobben under nittiotalskrisen. Många sitter fortfarande fast i bidragsfällan. Nu vill regeringen se över samhällets förmåga att hjälpa jobbsökande med socialbidrag in på arbetsmarknaden. Men var finns jobben?
22 feb 05 – Dir 2005:10

Mer tid för utredning om kollektivavtal
Förra året tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över hur bevakningen av kollektivavtalen ska kunna stärkas. Slutdatumet var från början satt till den 29 april. Utredningstiden förlängs nu till och med den 31 oktober 2005.
27 jan 05 – Dir 2005:13

Heltidsarbetande får rätt till deltid
Alla heltidsarbetande som vill jobba mindre bör få rätt att gå ned på deltid, anser regeringen. Men innan ett nytt regelverk kan träda i kraft måste konsekvenserna för framför allt småföretagen utvärderas noggrant.
25 nov 04 – Dir 2004:156

Vad tycker Klüft om Nikes barnarbetare?
De dyra sportskorna från Adidas och Nike och de billiga kläderna från HM och Kappahl har en sak gemensamt. De tillverkas i låglöneländer under förhållanden som lämnar mycket att önska.
4 okt 04 – Sverker Lindtröm: Gränslösa kläder

Stärkt fack mot lönedumpning
Regeringen har samlat ny kraft efter vårens nederlag i riksdagen om övergångsreglerna och vill nu stärka fackets inflytande på den svenska arbetsmarknaden. Målet är att hindra lönedumpning och brott mot kollektivavtalen på den numera öppna arbetsmarknaden.
16 sep 04 – Dir 2004:98

Tolkbrist hot mot rättssäkerheten
Sveriges tolkar är för få, håller för låg kvalitet och har bristfällig dokumentation av sina kunskaper, anser regeringen. Ytterst utgör bristen på kvalificerade tolkar ett hot mot rättssäkerheten, inte minst för de asylsökande.
16 sep 04 – Dir 2004:101

Mer tid för utredning om lönegarantin
Den utredning som tillsattes av finansdepartementet i augusti förra året som syftar till att ta fram en ny modell för finansieringen av lönegarantin, har enligt ett nytt beslut från regeringen fått förlängd handläggningstid. Enligt det nya direktivet ska uppdraget redovisas senast den 1 september 2004.
12 maj 04 – Dir 2004:23

Många invandrare nekas jobb
Samtidigt som företagen bekymrar sig över bristen på arbetskraft saknar många invandrare jobb. Problemet drabbar inte bara de enskilda, utan utgör också ett enormt slöseri med resurser, skriver representanter från regeringen och Svenskt näringsliv i en ny utredning.
4 maj 04 – Ds 2004:22

Hundra procents arbete är normen
Heltid ska vara normen på den svenska arbetsmarknaden, deltid ett undantag, skriver regeringen i ett nytt utredningsdirektiv. För att pressa ned antalet deltidsarbetande vill man undersöka möjligheten att lagstiftningsvägen öka trycket på arbetsgivarna.
30 apr 04 – Dir 2004:50

Klart nej till övergångsregler
Efter en omröstning i riksdagen står det slutligen klart - det blir inga övergångsregler för de nya EU-länderna. Det betyder att polacker, balter, ungrare och tjecker får resa och arbeta i Sverige på samma villkor som alla andra EU-medborgare.
28 apr 04 – Snabbprotokoll 2003/2004:104

Ny bolagsform för europeiska bolag
Till hösten skapas en ny bolagsform - europabolag - för aktiebolag inom den europeiska unionen. Hittills har aktiebolag alltid haft en nationell identitet, eller i vart fall har de sitt säte i ett bestämt land, vilket gör dem underkastade den nationella bolagsrätten i det landet.
22 mar 04 – Prop 2003/2004:112, Prop 2003/2004:122

Skärpt kvalitetskontroll av tolkar
Tillgången på kompetenta tolkar är direkt avgörande för rättssäkerheten. Trots det saknas auktoriserade tolkar på ett flertal språk, enligt en ny utredning. För att komma till rätta med problemen krävs omfattande åtgärder.
3 mar 04 – SOU 2004:15

Stärkt arbetarskydd inom lantbruket
Lantbrukssektorn är globalt sett en av de mest olycksdrabbade näringsgrenarna. Genom att ansluta sig till den Internationella arbetskonferensens konvention om stärkt arbetarskydd inom lantbruket hoppas regeringen bidra till att förbättra arbetsvillkoren för de mest utsatta.
20 feb 04 – Prop 2003/2004:56

Motstridiga bud om arbetskraftsinvandring
Trots att regeringen har varnat för "social turism" och bestämt sig för att begränsa rörelsefriheten för de nya EU-medborgarna är man beredd att i framtiden mjuka upp reglerna för arbetskraftsinvandringen.
20 feb 04 – Dir 2004:21

Mer tid för arbetstidsutredning
Den utredning som ska komma med förslag till hur EU:s direktiv om arbetstider för yrkeschaufförer har fått sin utredningstid förläng till den 20 februari 2004.
16 jan 04 – Dir 2003:148

Ingen under 20 år ska gå sysslolös
Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att ta kontakt med alla arbetslösa under 20 år och med hjälp av ams-pengar se till att de arbetar eller studerar, förslås det i en utredning.
31 dec 03 – SOU 2003:92

Lönegarantin är dyr och snedvridande
När ett företag går i konkurs träder staten in och garanterar att de anställda får lön under en övergångstid. Lönegarantin har med åren blivit dyr för staten och därför ska en utredare föreslå en reform som minskar statens risk.
15 okt 03 – Dir 2003:98

Chaufförernas arbetstid EU-anpassas
Den svenska lagstiftningen för fordonsförares arbetstid, jourtid, vilotid, övertid etcetera ska EU-anpassas. En utredare har fått i uppdrag att föreslå förändringar i svensk lag. Utredaren ska vara klar den 1 december 2003.
29 apr 03 – Dir 2003:44

Dyster arbetsmarknad
Den öppna arbetslösheten ligger nu över fyra procent och den ökar. Bland invandrarna är siffran tio procent. Därför bör arbetsförmedlarna utveckla nya metoder som hjälper invandrare att få jobb, anser regeringen. De som är långtidsarbetslösa behöver också bättre stöd.
10 mar 03 – Prop 2002/2003:44

Alla arbetsgivare ska redovisa sjukfrånvaron
Alla arbetsgivare blir skyldiga att redovisa sjukfrånvaron för de anställda. Endast företag med mindre än 10 anställda undantas. Statistiken ska redovisa sjukfrånvarons totala omfattning och hur den fördelas på kön och ålder.
23 okt 02 – Prop 2002/2003:6

Globaliseringen driver fram ny facklig strategi
Globaliseringen innebär oändliga möjligheter, inte bara för företagen, utan även för löntagarna. Fast då vill det till att de fackliga organisationerna klarar av att anpassa sig. Det är budskapet i boken "Världens utmaning. Fackets lokala och globala ansvar".
23 okt 02 – Bengtsson, Håkan A och Berge, Ursula (red): Världens utmaning

Fem nya lediga dagar
För drygt tio år sedan beslutades att alla skulle få en sjätte semestervecka. Men den ekonomiska krisen gjorde att reformen stoppades. Nu föreslår en kommitté att ledigheten förlängs med 5 dagar.
8 aug 02 – SOU 2002:58

Starka fack stabiliserar kapitalismen
I Makten över arbetsmarknaden gör Svante Nycander, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter, en nytolkning av 1900-talets svenska samhällsutveckling. Boken kretsar kring förhållandet mellan arbetsmarknadens parter och den statliga, politiska sfären.
10 jun 02 – Nycander, Svante: Makten över arbetsmarknaden

Nya lagar mot etnisk diskriminering
Utökade förbud mot diskriminering i arbetslivet. Det är förslagen i en utredning som sett över hur skyddet i vår lagstiftning stämmer överens med EG-direktiven.
27 maj 02 – SOU 2002:43

Ny lag ska skydda de anställda mot nyfikna arbetsgivare
En ny lag som ökar skyddet för den personliga integriteten i arbetslivet - det är Integritetsutredningens lösning på hur problemen med att arbetsgivarna fått allt större insyn i sina anställdas privata angelägenheter ska lösas.
16 maj 02 – SOU 2002:18

Arbetslösas rättsäkerhet behöver stärkas
Arbetsförmedlarna har börjat ställa hårda krav på de arbetslösa, vilket kan hota den enskildes rättsäkerhet.
15 apr 02 – Prop 2001/2002:151

Medlare får skjuta upp konflikter
De borgerliga partierna vill ha en radikal omläggning av reglerna på arbetsmarknaden. Det räcker inte med att inrätta ett medlings-institut som kan skjuta upp varslade arbetsmarknadskonflikter.
24 mar 00 – AU 1999/2000:5

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv klubbade
Riksdagen godkände huvuddragen i regeringens budget för kontantstöd vid arbetslöshet och regeringens budget för arbetsmarknadspolitik och arbetsliv.
31 dec 99 – AU 1999/2000:1

Ny ventil för arbetsgivarna
Riksdagen har godkänt att den så kallade inskränkningslagen ändras. Riksdagen har godkänt att offentligt anställda inte kan överklaga frågor som i avtal har överlämnats till arbetsgivaren. Populärt kallas detta arbetsgivarventiler. Regeringens lagförslag träder i kraft den 1 januari år 2000.
12 nov 99 – AU 1999/2000:3

Fattigdom föder krig
Ett nytt konfliktmönster har vuxit fram under nittiotalet. Borta är de antikoloniala, de öst-västorienterade, de ideologiska och de mellanstatliga krigen. Istället ser vi att nästan alla väpnade konflikter äger rum inom statsbildningarnas ram. Vi ser också att krigen utspelar sig i de allra fattigaste länderna och i de länder där ekonomin är i kris.
1 okt 99

Irland, Danmark, Holland och Storbritannien: Inga föredömen trots halverad arbetslöshet
Vad kan vi lära av det danska miraklet, den irländska tigern, britternas New Deal eller holländarnas förmåga att samarbeta?
3 sep 99 – Ds 1999:37

Stress och frihet präglar dagens arbetsliv
Nittiotalets arbete präglas av arbetslösheten, nedskärningar och stress men också av ökad frihet i jobbet.
20 aug 99 – SOU 1999:69

Statlig löneglidning bör kartläggas
Det finns en viss löneglidning på de statliga myndigheterna. Den uppstår genom att de lokala lönerevisionerna som sker årligen resulterar i högre löner än vad som anges i de centrala avtalen och genom att det dessutom förekommer löneökningar mellan dessa tillfällen.
11 jun 99 – Myndigheternas lönekostnader: Rapport från riksdagens revisorer 1998/99:5

En miljon sitter i fällan
Mellan en halv och en miljon människor befinner sig i en position där deras ekonomiska standard inte påverkas av om de är arbetslösa, arbetar lite eller arbetar mycket. De sitter i en skatte-, avgifts- och bidragsfälla.
30 apr 99

Sänkt skatt minskar inte arbetslösheten
Att påstå att sänkta skatter i huvudsak leder till att människor arbetar mer eller att det minskar arbetslösheten är nonsens, hävdar Joachim Vogel, välfärdsforskare på SCB.
30 apr 99 – Intervju med Joachim Vogel

Teorier om arbetslösheten
Nationalekonomen Paul Samuelson myntade begreppet phillipskurvan, efter en australisk ekonom som hette just Phillips. Syftet med phillipskurvan var att visa att hög arbetslöshet hör ihop med låg inflation, och vice versa. Sambandet kunde ritas upp som en graf. Enligt phillipskurveteorin var det möjligt för en regering att till exempel välja låg arbetslöshet genom att stimulera ekonomin, och att betala priset i form av hög inflation.
12 feb 99

Svårt att komma under 8 procent
Det är omöjligt att pressa ner den totala arbetslösheten under 8 procent utan reformer. Vi har att välja mellan en reformerad lönebildning och avreglering, säger LO:s chefsekonom Per-Olof Edin i den här intervjun.
12 feb 99 – Intervju med Per-Olof Edin

Inga stora strukturproblem
Ragnar Nymoen som är professor i nationalekonomi vid universitetet i Oslo hävdar i den här intervju att svensk ekonomi varken lider av för höga löner eller strukturproblem på arbetsmarknaden.
12 feb 99 – Intervju med Ragnar Nymoen

Arbetslösheten är politisk
Den höga arbetslösheten i Sverige låter sig inte förklaras av ekonomiska naturlagar eller stelheter på arbetsmarknad. Arbetslösheten beror på politiska misstag förklarar sociologiprofessorn Sten Johansson i den här intervjun.
12 feb 99 – Intervju med Sten Johansson

OECD har fel om jobben
De två norska ekonomerna Steinar Holden och Ragnar Nymoen är mycket kritiska till OECD:s teorier om den strukturella arbetslösheten.
12 feb 99 – Rapport av Holden och Nymoen

Europas arbetslöshet
Bara med låga generella löneökningar, större löneskillnader, sämre anställningskydd, lägre a-kassa och sänkta skatter kan arbetslösheten minskas. Så ser OECD-ekonomerna på saken.
12 feb 99 – Rapport från OECD

Varför har vi arbetslöshet?
Varför är arbetslösheten så hög? Vad kan göras för att minska den? Det torde vara två av politikens viktigaste och allra svåraste frågor.
12 feb 99

Sänkt moms kan ge jobb
Det behövs mer av konkreta mål i de gemensamma riktlinjerna för sysselsättningen, ansåg EU:s stats- och regeringschefer vid Wienmötet.
18 dec 98 – EU, Europeiska rådet 11-12 december 1998

Arbetslösheten sjunker inte
Trots att sysselsättningen genomsnittligt ökade något i EU under 1997 låg arbetslösheten kvar på samma nivå som tidigare, 10,2 procent.
4 dec 98 – EU-kommissionen

Bättre villkor för teckenspråk
Europaparlamentet vill förbättra situationen för de hörselskadade och stärka teckenspråkets status. Kommissionen uppmanas därför att lämna förslag på offentligt erkännande av teckenspråk inom EU.
4 dec 98 – EU-parlamentet

Strejk- och lockouträtten begränsas
Konflikträtten på arbetsmarknaden bör begränsas. Motiveringen är att det leder till lägre löner, stark tillväxt och därmed till högre sysselsättning.
4 dec 98 – SOU 1998:141

Faktaruta/Grundstenarna i regeringens arbetslöshetsbekämpning
1. De offentliga finanserna ska vara sunda och priserna stabila.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Arbetslivsfrågor i fokus
En delegation har fått i uppgift att hämta in och sprida kunskap om arbetslivsområdet i syfte att främja en positiv utveckling av det moderna arbetslivet. Delegationen ska också beskriva och analysera de problem som finns inom detta område och lämna förslag på ågärder.
14 aug 98 – Dir 1998:62

Gränsarbetare diskrimineras
EU:s cirka 380 000 gränsarbetare, som bor i ett EU-land men arbetar i ett annat land, tvingas ofta betala dubbla sociala avgifter utan att få samma sociala rättigheter som andra.
5 jun 98 – EU-parlamentet

Sjömäns vilotid lagregleras
En ny lag om vilotid för sjömän ersätter, från och med den 1 oktober 1998, den gamla sjöarbetstidslagen, enligt ett riksdagsbeslut.
5 jun 98 – TU 1997/1998:12

EU hoppas på småföretagarna
Förenklingar för småföretagen står högt i kurs i EU-ländernas nationella handlingsprogram för att öka sysselsättningen. Skattesänkningar sägs det mindre om.
22 maj 98 – EU-kommissionen

Arbetsförmedling
Arbetsförmedlarna ägnar för mycket kraft åt att hålla de arbetslösa sysselsatta, i stället för att ordna fram riktiga jobb.
24 apr 98 – Ds 1998:16

Arbetslösheten hotar välfärden
Det är bristen på jobb, inte brister hos de arbetslösa, som förklarar den höga arbetslösheten, hävdar tolv sociologer, som vill avslöja några vanliga myter om arbetslösheten.
24 apr 98 – Arbetslöshet och välfärd: Rapport från socialdepartementet, april 1998

Vård, omsorg och skola går före skattesänkningar
De svåra tiderna är förbi. I vårpropositionen målar regeringen upp en ljus bild av kommande års ekonomiska expansion. Staten amorterar på statsskulden och satsar pengar på skola, vård och omsorg.
17 apr 98 – Prop 1997/1998:150

Löneförmåner bristvara för kvinnor
Medan kvinnor kan vara säkra på att de åtminstone får subventionerad lunch som löneförmån, kan männen räkna med tjänstebil, aktier och andel i företagets vinst.
3 apr 98 – SOU 1997:136

Ny lag om ledighet vid trängande familjeskäl
Regeringen föreslår att det införs en lag som reglerar rätten till ledighet på grund av trängande familjeskäl.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:81

Inför konkreta mål för sysselsättningen
Sänk arbetstiden till 37,5 timmar per vecka, bygg ut högskolan och stimulera tillväxten med exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter.
13 mar 98 – EU, Sveriges uppföljning av EU:s riktlinjer för sysselsättningen – TCO:s förslag

Ett smörgåsbord av EU-frågor
Sysselsättningen, konsumentpolitiken, miljön, öppenheten, jämställdheten och utrikes- och säkerhetspolitiken är frågor som Sverige prioriterat inom EU-samarbetet.
13 mar 98 – Skriv 1997/1998:60

Remiss om unga och arbete
Det finns knappast några fördelar med fler regler på arbetsmarknaden, konstaterar arbetsgivarverket i sitt svar på Ungdomspolitiska kommitténs två betänkanden. I betänkandena, som kom våren och sommaren 1997, föreslog kommittén bland annat att ett annat sätt att öppna dörren till arbetsmarknaden för de unga är att knyta skola och arbetsliv närmare varandra. Ett annat förslag är att regeringen måste vara uppmärksam på ålderssammansättningen i bland annat centrala myndigheter.
20 feb 98 – Ds 1997:88

EU-förslag strider mot strejkrätten
EG-kommissionen vill få större befogenheter att ingripa mot blockader som hindrar den fria rörligheten för varor i EU. Men Sverige och flera andra medlemsländer säger nej till förslaget.
13 feb 98 – EU, Nej till kommissionsförslag om strejkrätt

”Regeringens bedriver statistikpolitik”
Den öppna arbetslösheten är idag 8,4 procent. Vore det inte för regeringens utbildningssatsning skulle den öppna arbetslösheten ligga över 10 procent, påpekar de borgerliga partierna som anser att regeringen bedriver ”statistikpolitik”.
19 dec 97 – AU 1997/1998:1

Ökad kontroll ska stoppa de gamlas svält
Sju av tio gamla på sjukhem svälter, basunerades ut i media för några veckor sedan. En utredning har nu kartlagt bristerna i vården och föreslår en rad förändringar som ska stoppa vanskötseln.
5 dec 97 – SOU 1997:170

Sexuell diskriminering i arbetslivet förbjuds
En persons sexuella läggning är en privatsak som saknar betydelse i arbetslivet. Därför bör det också vara förbjudet att diskriminera någon på grund av hans eller hennes sexuella läggning, enligt ett utredningsförslag.
5 dec 97 – SOU 1997:175

Kristdemokraterna: Arbetsmarknadspolitiken är för stel
Alltför omfattande, alltför stelbent, alltför centraliserad. Så karaktäriserar kristdemokraterna den förda arbetsmarknadspolitiken.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, kristdemokraterna

Moderaterna: Gör arbetsmarknaden rörligare
Debatten om jobben behöver friskt blod. Tillsätt en kommission för fler riktiga arbeten, föreslår moderaterna.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, moderaterna

Vänsterpartiet: Riskkapital till småföretag från AP-fonden
Den sjätte AP-fonden bör successivt tillföras 10 miljarder kronor för att underlätta småföretagens kapitalförsörjning, föreslår vänsterpartiet.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, vänsterpartiet

Folkpartiet: Sänkt skatt på tjänster
Banta arbetsmarknadsåtgärderna och satsa på företagen, föreslår folkpartiet.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, folkpartiet

Miljöpartiet: Förkorta arbetstiden
Den totala arbetslösheten bör vara högst 7 procent år 2000. Den viktigaste åtgärden för att nå det målet är att förkorta arbetstiden till 35 timmar per vecka.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, miljöpartiet

Centern: Arbetstidsbank för flexibelt arbetsliv
Inför en arbetstidsbank så att människor kan fördela sin arbetstid bättre under livscykeln, föreslår centerpartiet.
10 okt 97 – Arbetsmarknad, centern

En ny ledighetslag
Regeringen föreslår att anställda ska ha rätt att ta tjänstledigt i sex månader för att starta eget. Förslaget har varit på remiss hos lagrådet.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:27

Fler AT- och ST-tjänster för läkare
Antalet läkare under vidareutbildning har minskat under 1990-talet. Därför måste möjligheterna till anställning för läkares allmän- och specialiseringstjänstgöring utvidgas.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:5

Generationsväxling
Regeringen vill genomföra ett förslag om så kallad generationsväxling. Förslaget beräknas kosta staten cirka 1 miljard kronor netto.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Arbetslösheten 7 miljarder dyrare
Arbetslösheten har inte minskat så som regeringen tidigare kalkylerade med. I stället har den öppna arbetslösheten ökat, och den beräknas till 8,4 procent för 1997.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Fastighetsägare ansvarar för arbetsmiljön
Fastighetsägare ska se till att städare, sophämtare och andra som arbetar i fastigheten inte riskerar att drabbas av olyckor eller arbetsskador.
12 sep 97 – Ds 1997:53

Rätt till ledighet för att starta eget
Den som är anställd och funderar på att starta ett eget företag får nu chansen. Regeringen föreslår nämligen att anställda ska ha rätt att ta tjänstledigt i sex månader för att starta eget.
12 sep 97 – Lagrådsremiss: Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Mindre pengar till lönegaranti
Statens kostnader för lönegaranti till de anställda vid konkurser ska minska med 300 miljoner kronor.
29 aug 97 – Dir 1997:82

Fler Samhallanställda ska in på öppna arbetsmarknaden
Samhall bör förstärka rehabilitering och personalutveckling så att en tiondel av de anställda kan gå över till den öppna arbetsmarknaden varje år, föreslår en utredning.
1 aug 97 – SOU 1997:64

Kamp mot arbetslösheten skrivs in i fördraget
På Sveriges initiativ får det nya EU-fördraget ett särskilt kapitel om sysselsättning. Medlemsländerna ska göra upp en gemensam strategi för ökad sysselsättning och årliga riktlinjer för sysselsättningspolitiken.
27 jun 97 – EU:s ministerråd

Är starta-eget-bidraget diskriminerande?
I en rapport från i vintras konstaterade riksdagens revisorer att kvinnor och utländska medborgare är underrepresenterade i statistiken över vilka som uppbär starta-eget-bidrag. Ungefär 25 procent av starta-eget-bidragen gick till kvinnor och cirka 5 procent gick till utländska medborgare. Vad detta beror på är oklart, och revisorerna anser därför att Ams bör ges i uppdrag att analysera bidragets fördelningspolitiska aspekter och komma med förslag till eventuella åtgärder.
27 jun 97 – Förslag 1996/1997:RR11

Kalmarmodellen alltmer kalmaritisk
Finansutskottet valde att göra Kalmarmodellen alltmer kalmaritisk. De som anställs som ”kvalitetshöjare” får lön i stället för a-kassa. Arbetsgivaren får sedan tillbaka pengarna från staten.
6 jun 97 – FiU 1996/1997:20

Förlikningsmän ska få större inflytande
Lönerna har ökat för snabbt i Sverige under de senaste 20 åren och lönebildningen har inte fungerat som den borde, skriver regeringen i direktiven till den utredare som ska komma med förslag till ett förstärkt förlikningsmannainstitut.
6 jun 97 – Dir 1997:66

Ams – konstnärernas mecenat
Arbetslösheten är hög bland konstnärerna. Den är kanske dubbelt så hög som i andra yrken. Det beror på att musiker och skådespelare som regel har korta anställningar och engagemang och däremellan perioder utan arbete och lön. Författare, bildkonstnärer och tonsättare är vanligtvis inte arbetstagare, istället klassificeras de som egna företagare, men deras inkomster är ofta så låga och oregelbundna att de inte kan försörja sig på sitt yrke. De varvar ofta arbete med ams-försörjning.
30 maj 97 – Dir 1997:58

Brist på tolkar i teckenspråk
Riksdagen kräver att regeringen gör en samlad översyn av utbildningarna i teckenspråk för vuxna. Riksdagen vill också ha en undersökning av de ekonomiska villkoren för funktionshindrade folkhögskoleelever.
23 maj 97 – KrU 1996/1997:9

Fiasko för Ams-åtgärder
När Ams sysselsätter arbetslösa avstår arbetsgivarna från att anställa. I det korta perspektivet är undanträngningseffekterna mycket stora.
23 maj 97 – Förslag 1996/1997:RR10

Konvention om arbetarskydd
Riksdagen har godkänt en konvention om arbetarskydd i gruvor.
16 maj 97 – AU 1996/1997:12

Anställda får bättre skydd vid konkurser
De som arbetar på konkursdrabbade företag ska alltid skyddas av statens lönegaranti. Den tvååriga karensen för lönegaranti efter en konkurs slopas.
16 maj 97 – LU 1996/1997:19

Arbetslöshetsmålet nås bara med nya stimulanspaket
Ekonomin går i rätt riktning. Ett fempunktsprogram sjösätts för att minska arbetslösheten. Men målet om en halverad arbetslöshet till år 2000 kommer ändå inte att nås utan ytterligare stimulanspaket, tror regeringen.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Fem punkter minskar arbetslösheten
Regeringens fempunktsprogram för att klara arbetslösheten innehåller satsningar på vård och omsorg, utbildning, småföretag, arbetsmarknadspolitik och ett ekologiskt utvecklingsprogram.
18 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Skattekrediter kan stimulera utbildning
Om människor utbildas och utvecklas i jobbet är det till gagn för alla – för anställda, arbetsgivare och samhället i stort. Om enskilda och företag ges skattelättnader skulle utbildningar i arbetslivet öka.
7 feb 97 – SOU 1996:164

Regeringen har skapat AmuGruppens kris
AmuGruppen har fått stora ekonomiska bekymmer och behöver 600 miljoner kronor i kapitaltillskott för att inte gå i konkurs.
20 dec 96 – AU 1996/1997:6

AMS-åtgärder tränger undan vanliga jobb
Alla typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder tränger i det korta perspektivet undan ordinarie arbeten. Beredskapsarbeten och insatser för ungdomar har starka undanträngningseffekter även på lång sikt.
22 nov 96 – Undanträngningseffekter på arbetsmarknaden: Rapport från riksdagens revisorer 1996/97:RR2

Karens för lönegaranti måste slopas
Ett EG-direktiv tvingar Sverige att upphäva den omdiskuterade regeln om två års karens för att få ut lönegaranti vid upprepade konkurser.
8 nov 96 – Ds 1996:63

Diskriminering förbjuds
Diskriminering av handikappade personer i arbetslivet ska förbjudas i lag, föreslår arbetsmarknadsdepartementet.
25 okt 96 – Ds 1996:56

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se