Redaktionsruta

Redaktionen består idag av Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare), Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik Skoglund, Åke Svidén och ett nät av frilansskribenter.

Ägare: Pölitiken AB

Adress: Själagårdsg. 17
111 31 Stockholm

Telefon: 08-20 28 68

E-post: redaktionen@politiken.se

ISSN 1651-0879Sök i forskningen.se:
   
Information

Om forskningen.se

Detta finns i forskningen.se
I samarbete med tretton samhällsvetenskapliga tidskriftsredaktioner återpublicerar vi vetenskapliga artiklar och recensioner. Här publicerar vi också uppsatsabstract och länkar till uppsatserna i fulltext. I databasen finns också ett överskådligt nationellt register som omfattar alla doktorsavhandlingar från och med 1996. Till avhandlingarna från senare år finns oftast länkar till abstracts. Detta finns:

  Journalistik om forskningspolitik
 
  Vetenskapliga artiklar
 
  Uppsatser
 
  Avhandlingar
 
  En e-postbaserad nyhetstjänst till prenumeranter

Kvalitetsgranskning
Alla texter i databasen har genomgått en grundlig kvalitetsgranskning. De akademiska tidskrifterna tillämpar vetenskaplig förhandsgranskning när det gäller artiklarna och redaktionell bedömning när det gäller recensioner. Uppsatserna seminariebehandlas och examineras på institutionerna. För avhandlingarna är den vetenskapliga granskaningen tuffast - opponent och betygsnämnd hämtas från annat lärosäte.

De akademiska tidskrifterna
I samarbete med de akademiska tidskrifterna återpublicerar vi artiklar, som tidigare har publicerats på papper. Artiklarna publiceras här med några månaders fördröjning. Några tidskrifter har även egna pdf-arkiv, andra har det inte (artiklarna finns bara på denna webbplats i elektronisk form). Syftet med den här elektroniska publiceringen är att underlätta disciplinöverskridande sökning och att vidga tidskrifternas läsekrets. Studenter på grundnivå är en viktig målgrupp. Nedanstående tidskrifter finns i forskningen.se:

  Arbetsmarknad & Arbetsliv
  Ekonomisk Debatt, 2000 −
  Framtider, 2004 −
  Kvinnovetenskaplig tidskrift,− 2005
  Nordicom information, 2000 −
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2000 −
  Socialmedicinsk tidskrift
  Sociologisk Forskning
  Socialvetenskaplig tidskrift
  SocialPolitik
  SOM-rapporter, 2004 −
  Statsvetenskaplig tidskrift
  Tidskrift för politisk filosofi, 2004 −
  Tidskrift för genusvetenskap, 2006 −
  Tidskriften Psykoterapi
  Utbildning & Demokrati

Uppsatserna
Här finns abstracts för B-, C- och D-uppsatser, samt examensarbeten. Från varje abstract finns det en länk som leder till uppsatsen i fulltext.

Avhandlingarna
forskningen.se innehåller information om samhällsvetenskapliga avhandlingar. Grunddata har hämtats från KB/Swepub och från de olika universitetens forskningsdatabaser. På detta sätt har ett nationellt avhandlingsregister skapats. Länkar till abstracts finns vanligtvis för avhandlingar framlagda efter 1995. Länkar till avhandlingar i fulltext blir allt vanligare; när det är möjligt visar vi fulltextlänkar.

Navigering
De vetenskapliga artiklarna är sorterade på tidskrifter och år. Uppsatserna är sorterade på lärosäte och fakultet. Avhandlingarna är sorterade ämnesvis i enlighet med det system som biblioteken tillämpar. De kan också sökas i den hierarkiska strukturen: universitet – fakultet – institution – ämne. Därtill finns en kronologisk struktur.

Fritextsökning
Det går alltid att fritextsöka med hjälp av fritextfältet som ligger synligt i vänsterspalten. Om du vill söka avancerat (kombinera, begränsa eller sortera sökningen) väljer du SÖK högst upp till höger. Fritextsökning sker i artiklar och abstracts, dock inte i avhandlingars och uppsatsers fulltexter.

Träffar
Träfflistan vid fritextsökning visar den mest aktuella artikeln, uppsatsen eller avhandlingen överst. Du kan sedan välja mellan abstract, artikel eller fulltext.

Allmänt om forskningen.se
forskningen.se ges ut av Pölitiken AB, som en del av politiken.se. Forskningen.se är kopplad till politiken.se och litteraturen.se. Verksamheten finansieras med prenumerationsavgifter.

Priser

  Prenumerationspriset för privatpersoner är 625 kronor per år, exkl 25 % moms.
  Ett litet företag eller en liten organisation med 10 användare betalar 6 250 kronor per år, exkl 25 % moms. Större organisationer betalar 625 kronor för varje tillkommande användare.
  Folkbibliotek och gymnasieskolor som prenumererar på politiken.se har idag gratis tillgång även till forskningen.se.
  Universitet och högskolor tecknar campusabonnemang.
 
Klicka här för prislista
 

Prenumeration
För ytterligare information om priser och abonnemangsvillkor kontakta redaktionen:

• per e-post: prenumeration@politiken.se
 
• per telefon: 08-20 28 68
 
• per post: politiken.se, Själagårdsgatan 17,
111 31 Stockholm 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se