Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
1|1|100|99
 
 
#2019/01
 
Fredag 22 mars 2019
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

politiken.se visar här senast publicerade inrikespolitiska dokument.

Riksdagsbeslut
 
 
 
Regeringens förslag
 
 
 
Utredningar (SOU)
 
 
 
Utredningar (Ds)
 
 
 
Direktiv till utredningar
 
 
 
 

Läs mer om källorna

20 februari 2019
 
 
Propositionsförteckningen
 
Vallöften ska bli lag
 
Den nya rödgröna regeringen är nu klar med sin plan över propositioner för 2019. Där listas 100-talet propositioner, inklusive den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten som presenteras den 10 april.
 
Flera av lagförslagen har varit vallöften eller ingår i regeringsöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna.

Straffa köpare
    I april kommer ett förslag med åtgärder mot handel med hyreskontrakt. Det var ett vallöfte från statsminister Stefan Löfven (S) och en så kallad lagrådsremiss lämnades till
    Lagrådet redan strax före valet.
    Det förslaget innebar att även de som betalar för ett hyreskontrakt svart ska kunna straffas med böter eller fängelse i upp till två år i normalfallet. Köparen föreslås även kunna bli av med sin lägenhet direkt.
    I vår kommer också förslag om höjt tak för rutavdrag, om större frihet för att få bygga altan och nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag.
    I april lägger arbetsmarknadsdepartementet fram ett förslag om att förlänga anställningsskyddet tills arbetstagaren fyllt 69 år.
    Lagändringen föreslås träda i kraft i två omgångar. Den 1 januari 2020 ska åldersgränsen höjas till 68 år. Den 1 januari 2023 ska gränsen höjas till 69 år.
    I maj kommer även förslaget att höja pensionsåldern.

Hårdare tag mot brott
    En lång rad förslag ger rättsväsendet ökade befogenheter att bekämpa brott.
    Högt på polisens önskelista står en lag som tvingar teleoperatörer att lagra och lämna ut trafikdata vid brottsutredningar. Det förslaget beräknas vara klart 9 april.
    Polisen vill också gärna kunna sätta upp kameror på brottsutsatta platser utan att begära tillstånd först.

Mer kameraövervakning
    En proposition om kamerabevakning i brottsbekämpningen väntas ligga på riksdagens bord i juni. Det innebär sannolikt att lagen inte kan träda i kraft förrän till årsskiftet.
    Samma gäller för ett lagförslag som anses viktig i kampen mot terrorism och annan grov brottslighet. Det förslaget ska ge polisen möjlighet att med spionprogram avläsa innehåll i telefoner och datorer. Förslaget om så kallad hemlig dataavläsning ska vara klar i september.
    Även skärpta straff för angrepp och sabotage mot blåljuspersonal dröjer ännu ett tag. Ett lagförslag ska läggas i maj, men riksdagen kommer inte att fatta beslut förrän efter sommaren.
 
 
Fakta: TT:s urval av propositioner 2019

• Stärkt ordning och säkerhet i domstol: 12 mars
    • Avskaffad särskild löneskatt för äldre: 26 mars
    • Åtgärder mot handel med hyreskontrakt: 2 april
    • Anställningsskyddet förlängs till arbetstagaren fyller 69 år: 2 april
    • Krav på datalagring för teleoperatörer: 9 april
    • Återinförd avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer 9 april
    • Höjt tak för rutavdrag: 9 april
    • Större frihet att bygga altaner 11 april
    • Polisens tillgång till underrättelse från signalspaning: 11 april
    • Kriminalisering av deltagande i terrororganisation: 11 april
    • Förlängning av den tillfälliga syllagen: 9 maj
    • Skärpta straff för angrepp mot blåljuspersonal: maj
    • Höjda pensionsåldrar: maj
    • Förbättrat grundskydd för i pensionen: maj
    • Kamerabevakning i brottsbekämpning: juni
    • Skärpt straff för mord: juni
    • Möjlighet för polisen till hemlig dataavläsning: september
    • Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag: september
    • Nya regler för eget boende för asylsökande: september
    • Åtgärder för brott mot förtroendevalda: september
    Källa: Regeringen

Hela listan med propositioner och skrivelser och när de ska avlämnas till riksdagen finns i förteckning, som pdf-fil.
 
Källa:  Propositionsförteckning 2019
 Fulltext  Info
 
 
 
 
Artiklar

Kristdemokraterna

Busch Thor öppnar för samarbete med SD

Kristdemokraterna ska i fortsättningen kunna göra politiska överenskommelser med Sverigedemokraterna. Syftet är att få så brett stöd som möjligt för Kristdemokraternas politik säger partiledaren Ebba Busch Thor till TT och Sveriges radio. Men först meddelade hon partiets nya ståndpunkt på sin facebooksida.

ÖPPEN21 mar 19 – Intervju med Ebba Buch Thor i Sveriges radio, Busch Thor på facebook, ett klipp.


Brexit

Kanske blir det en tredje omröstning

I nästa vecka väntas Storbritannien be EU:s toppmöte om att få skjuta fram utträdelsedatumet, så att Storbritannien inte krachar ut ur EU den 29 mars. Två gånger har det brittiska parlamentet röstat nej till det Brexitavtal som Theresa May har förhandlat fram med EU. På onsdag i nästa veckan kan det bli en tredje omröstning i parlamentet. Eller kanske inte. Talmannen John Bercow anser nämligen inte att parlamentet ska rösta om i stort sett samma avtal tre gånger.

ÖPPEN18 mar 19 – Europaportalen, tema Brexit


EU-parlamentsvalet

Wikström beredd att kandidera igen

Liberalerna i Uppsala fortsätter kämpa för att Cecilia Wikström ska vara med på partiets lista inför EU-valet. Partiet har har tidigare uppmanat henne att välja mellan att kandidera till EU-parlamentet eller att avsäga sig sina styrelseuppdrag i börsbolagen. Wikström valde styrelseuppdragen.

ÖPPEN16 mar 19 – SR, Ekot. nyhetsinslag


Brittiska parlamentet om brexit:

Ja till att skjuta upp brexit

Det brittiska parlamentets underhus godkände på torsdagkvällen till slut regeringens förslag om att be EU om att skjuta upp brexit med rösterna 412-202. Tumult och skrik uppstod i underhuset efter det att talmannen meddelade resultatet. Detta var en seger för regeringen och premiärminister Theresa May, som tidigare under veckan förlorat en andra omrösning om att godkänna utträdesavtalet med EU.

ÖPPEN14 mar 19 – 100 TT-artiklar om brexit i Offentlighet.nu, Kommerskollegiums brexit-info, SR, Ekot, rapport från London 14 jan 2019


Emma Carlsson Löfdahl

Lämnar Liberalerna men stannar i riksdagen

Det var i förra veckan som Aftonbladet avslöjade att Emma Carlsson Löfdahl under flera år hyrt sin makes lägenhet i Stockholm och fått ut maxersättning från riksdagen, trots att den faktiska avgiften för bostadsrätten var betydligt lägre.

11 mar 19


Damberg:

Växande intresse för IS-tribunal

Tribunalfrågan stod inte på dagordningen vid EU-ländernas inrikesministermöte i Bryssel på torsdagen. Ändå var det fullt av samtal i korridorerna om någon form av gemensam internationell insats för att hantera brott begångna av terrorrörelsen IS i krigen i Syrien och Irak.

7 mar 19


Propositionsförteckningen

Vallöften ska bli lag

Den nya rödgröna regeringen är nu klar med sin plan över propositioner för 2019. Där listas 100-talet propositioner, inklusive den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten som presenteras den 10 april.

ÖPPEN20 feb 19 – Propositionsförteckning 2019


Svenska kandidater till EU-parlamentet 2019

Här är listan med toppkandidaterna

Nu har alla partier fastställt sina listor med kandidater till EU-parlamentsvalet som i Sverige äger rum den 26 maj. Det står 21 mandat till förfogande för svenska politiker. Hälften av de nuvarande ledamöterna ställer upp för omval.

ÖPPEN21 feb 19 – Svenska kandidater till EU-parlamentet 2019


Jan Björklund kastar in handduken

Björklund uppgav på presskonferensen att han meddelade valberedningen redan i december att han inte kandiderar i höst, men att han skulle offentliggöra detta först efter att regeringsbildningen var klar.

ÖPPEN6 feb 19


Utrikesdebatten

Demokratin fokus i utrikesdeklarationen

Utrikesministern inledde regeringens utrikespolitiska deklaration med hoten mot demokratin i Europa. – Vi kan inte längre ta för givet att alla EU:s medlemmar tror på de värderingar som ligger till grund för det europeiska samarbetet, sade Wallström när hon läste upp deklarationen i riksdagen.

13 feb 19 – Utrikesdeklarationen 2019, Riksdagsdebatt


Regeringsförklaringen

En blåkopia på Januariavtalet

Efter att Stefan Löfven blivit vald till statsminister i riksdagen läste han upp regeringsförklaringen, som bygger på januariavtalet, och som lägger fast politikens inriktning för mandatperioden.

ÖPPEN21 jan 19 – Regeringsförklaringen 2019


Få överraskningar i Löfvens nya regering

Stefan Löfvens nya regering innehåller många bekanta namn. Margot Wallström är kvar som utrikesminister, Peter Hultkvist är fortsatt försvarsminister och Magdalena Anderson fortsätter som väntat som finansminister. Isabella Lövin tar hand om miljön och Peter Eriksson biståndet. Anders Ygeman är tillbaka, men på en ny post. Bara några få är helt nya: Åsa Lindhagen (mp), Amanda Lind (mp), Jennie Nilsson (s) och Matilda Ernkrans (s). Hans Dahlgren (s) är gammal i gården, men ny som minister.

ÖPPEN21 jan 19 – Regeringen 21 januari 2019


politiken.se på banan

Politiken.se har haft både ekonomiska och tekniska problem på senare tid. Men nu ska e-tidningen och databasen förhoppningsvis fungera igen, och den journalistiska bevakningen återupptas.

ÖPPEN21 feb 19


  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
 
 
Tidigare utgåvor: 1|1|100|99|1|2|100|99|98|97|96|95|94|93|92|91|90|89