Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
1|1|2|100
 
 
#2018/01
 
Fredag 16 november 2018
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

politiken.se visar här senast publicerade inrikespolitiska dokument.

Riksdagsbeslut
 
 
 
Regeringens förslag
 
 
 
Utredningar (SOU)
 
 
 
Utredningar (Ds)
 
 
 
Direktiv till utredningar
 
 
 
 

Läs mer om källorna

31 januari 2018
 
 
Ska politiken.se göra comeback?
 
Vi vill återuppta utgivningen av politiken.se (och forskningen.se) med samma inriktning som tidigare - dvs med en oberoende och reklamfri nyhetsjournalistik på nätet. Dessutom vill vi starta nya Invandrartidningen - på lätt svenska. Men vi vet inte om vi kan få ihop tillräckligt många prenumranter för att dra igång.
 
BAKGRUND:
    2006 startades politiken.se, forskningen.se och litteraturen.se som allmän nyhetstidningen på nätet dvs som e-tidning och databas. Tidningen utkom varje vecka under nio ärs tid. Men hösten 2015 var vi av ekonomiska skäl tvungna att sätta stopp - utgivningen pausades under 2016 och 2017. Men nu, 2018, vill vi återuppta utgivningen.

ERBJUDANDE:
    Vårt prenumerationserbjudande ser ut så här: Privatpersoner erbjuds att prenumerera för 525 kr/år exkl moms. Bibliotek, skolor och andra institutioner erbjuds abonnemang till specialpriser. Det som erbjuds är: politiken.se, forskningen.se och nya invandrartidningen.se.

FÖRBEHÅLL:
    Utgivningen startar under förutsättning att tillräckligt många (cirka 1000 prenumeranter) gör en bindande intresseanmälan. Betalning sker mot faktura när utgivningen startar (om prenumerationsintresset är lågt och tidningen inte startar så skickas naturligtvis inte någon faktura).
 
 
Här nedan finns prislistor och en sida där man kan teckna prenumeration.

http://politiken.se/pris-bibl-pol2018.pdf
http://politiken.se/pris-skola-pol2018.pdf.
http://politiken.se/pren
 
Källor:
Prislista för bibliotek
 Fulltext  Info
Prislista för skolor
 Fulltext  Info
Teckna prenumeration här!
 Fulltext  Info
 
 
 
 
Artiklar

Ska politiken.se göra comeback?

Vi vill återuppta utgivningen av politiken.se (och forskningen.se) med samma inriktning som tidigare - dvs med en oberoende och reklamfri nyhetsjournalistik på nätet. Dessutom vill vi starta nya Invandrartidningen - på lätt svenska. Men vi vet inte om vi kan få ihop tillräckligt många prenumranter för att dra igång.

ÖPPEN31 jan 18 – Prislista för bibliotek, Prislista för skolor, Teckna prenumeration här!


  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
 
 
Tidigare utgåvor: 1|1|2|100|99|98|97|96|95|94|93|92|91|90|89|88|87|86