Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
41|40|39|38
 
 
#2014/41
 
Fredag 24 oktober 2014
 

Prenumerera!

Till arkiven:

 

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

Inrikes – 24 okt
 
 
 
21:40 Stockholm
Integreras i vildmarken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:22 Stockholm
Nazister frias och döms
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:30 Helsingborg
Ung man dog efter vårdmiss
 
Inrikes – 23 okt
 
 
 
 
19:42 Göteborg
Göran Johansson död
 
 
 
 
 
 
 
 
13:10 Jönköping
Ung tjuv på rull
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 22 okt
 
22:19 Sundsvall
Tafsande polis döms
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:43 Norrköping
Regn i söder, snö i norr
 
 
12:09 Stockholm
Coop-vd årets Ruter Dam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:32 Karlstad
Cash is king i baren
 
 
Inrikes – 21 okt
 
 
 
 
 
 
 
18:19 Stockholm
Nya tips i ubåtsjakten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05 Stockholm
Stavmixrar läcker gift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 20 okt
 
 
 
22:10 Jönköping
Psalmsångardom överklagas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 19 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30 Stockholm
Fler tips till Säpo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:34 Hallstahammar
Fet hund beordras bantning
 
 
 
 
 
Inrikes – 18 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artiklar

Budgetpropositionen för 2015:

De rödgröna har höjda ambitioner

Regeringens första budget - som socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet står bakom - innehåller satsningar på drygt 25 miljarder, som sedan trappas upp. Enligt finansplanen väntas tillväxten ta fart. Samtidigt höjer regeringen utgiftstaket och pekar på "högre ambitioner" i välfärden.

23 okt 14 – Prop 2014/2015:1


...och ger till de fattiga

Den rödgröna budgeten har en tydlig fördelningspolitisk profil. Låginkomsttagares ekonomi förbättras medan höginkomsttagare måste betala mer skatt.

ÖPPEN23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015 (del 1)


Fem europeiska tidningar gör en gemensam analys:

Invandringen är EU:s ödesfråga

EU behöver omedelbart en gemensam strategi för invandring, skriver Le Monde den 21 oktober i inledningen till en specialbilaga om migrationen till EU. Bilagan är ett samarbete mellan fem stora europeiska tidningar. De svenska erfarenheterna diskuteras utförligt.

ÖPPEN23 okt 14 – Le Monde 20/10-14


Jämställdhetsbilagan

Lite mer till kvinnorna

Kvinnor gynnas av fördelningspolitiska ansatser i budgeten. Men regeringen hade kunnat gå längre i strävan att uppfylla de egna jämställdhetspolitiska ambitionerna.

23 okt 14 – Prop. 2014/15:1 Bilaga 3 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män


Budgetpropositionen för 2015:

Arbetslösa och pensionärer vinnare

Mer pengar för arbetslösa, pensionärer och ensamstående föräldrar, mindre för dem med höga inkomster. Så ser huvuddragen i regeringens budget ut, om man sätter plånboksfrågorna i fokus.

23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015 (del 1)


Budgetpropositionen för 2015:

Utgiftstaken höjs

Regeringen vill höja utgiftstaket redan nästa år. Utgiftstaket är en övre gräns för statens utgifter som fastställs flera år i förväg. Men nu vill regeringen höja taket för 2016 års utgifter som tidigare fastställts till 1127 miljarder kronor. En höjning till 1160 miljarder nästa år motiveras med att regeringen föreslår fullt ut finansierade reformer på 33 miljarder i årets budget.

23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015 (del 1)


Budgetpropositionen för 2015:

Tillväxten lägre än väntat

Finansminister Magdalena Andersson skriver ner prognosen för Sveriges ekonomiska tillväxt jämfört med vårens prognoser från finansdepartementet. I år blir tillväxten bara 2,1 procent jämfört med vårens prognos på 2,7. Och nästa år stannar tillväxten på 3,0 procent mot vårens prognos på 3,3. Budgetunderskottet blir i år 87 miljarder kronor, enligt finansministerns beräkningar.

23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015 (del 1)


Budgetpropositionen för 2015:

Världsekonomin återhämtar sig

Världsekonomin återhämtar sig sakta och ojämnt. I Eurozonen går det långsamt, i USA går det visserligen lite bättre. Finansminister Magdalena Andersson en hel del orosmoln i omvärlden. Med denna ganska dystra analys inledde den nytillträdda ministern presentationen av sin första budget.

23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015 (del 1)


Budgetpropositionen för 2015

Det blev en rödgrön trepartibudget

Det blev en renodlad rödgrön budget – en ”trepartibudget”. Vänsterpartiet har ställt upp helhjärtat på regeringen och lägger inte fram någon egen budgetmotion, och har i gengäld fått gehör i sin hjärtefråga. Allianspartierna har nobbat Stefan Löfvens samarbetsinviter.

23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015 (del 1), Ulla Andersson Youtube-video och Maciej Zarembas hemsida


Skattehöjningar på 24 miljarder

Regeringen föreslår skattehöjningar på sammanlagt 24 miljarder kronor nästa år. Dessa ska, krona för krona, finansiera de reformer som föreslås. Skatteökningarna fortsätter kommande år och växer till 38 miljarder kronor 2016. Den största enskilda posten är den slopade rabatten på socialavgifter till unga.

23 okt 14 – Prop 2014/2015:1


Utbildning och jobb till 33 000

Regeringen föreslår nya platser i arbete och utbildning för att komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten. Sammanlagt blir det drygt 33 000 platser nästa år och nära en fördubbling av antalet platser 2016.

23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015, Utgiftsområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv, Budgetpropositionen för 2015, Utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning


4 miljarder till pensionärer

Regeringen föreslår välfärdsreformer för sammanlagt 8 miljarder kronor nästa år. Hälften går till pensionärerna.

23 okt 14 – Prop 2014/2015:1


Budgetpropositionen för 2015:

Migration och järnväg i budgeten

Stockholm Regeringen avsätter stora summor till att hantera migration i budgeten. Samtidigt går satsningar till järnvägsunderhåll och landsbygd.

23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015 (del 1)


Budgetpropositionen för 2015:

Kritik mot slopade gåvoavdrag

Välgörenhetsorganisationer riskerar att förlora miljardbelopp i gåvor om regeringen får som den vill.

23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015 (del 1)


Budgetpropositionen för 2015:

Försvarsmakten välkomnar budgeten

De ökade försvarsanslagen i budgeten imponerar inte på Allan Widman (FP), som inte ser några nya pengar sedan förra regeringen. Försvarsmakten välkomnar däremot budgeten och säger att den gör skillnad för myndigheten.

23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015, Utgiftsområde 6, Försvar


Budgetpropositionen för 2015:

Schweiz’ nej blir dyrt

När Schweiz sa nej till JAS blir de nya JAS-plan som Sverige ska köpa dyrare. Försvaret får redan i höst extra anslag på 1,5 miljarder kronor för att kompensera för att nya JAS 39 E blir dyrare. Utvecklingskostnaderna av det nya planet blir högre och nu får Sverige ta hela den summan själv.

23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015, Utgiftsområde 6, Försvar


Budgetpropositionen för 2015:

Etableringslotsar avskaffas

Insatserna för nyanlända invandrare har inte fungerat tillräckligt bra enligt regeringen. Alltför få personer deltar i kommunal vuxenutbildning och andelen personer som deltar i arbetsförberedande insatser har minskat. Regeringen vill avskaffa systemet med etableringslotsar för nyanlända. Från och med 2016 ska denna tjänst vara behovsprövad. Regeringen vill att kommunernas möjligheter att göra insatser för nyanlända ska utvecklas, bland annat med fortsatt satsning på SFI-undervisning.

23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015 (del 1)


En dryg miljard till järnvägar

I regeringens satsning på nya jobb ingår satsningar på infrastruktur på 2,34 miljarder nästa år. Hälften av den summan går till ökat underhåll och drift av järnvägar.

23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015, Utgiftsområde 22, Kommunikationer


Sverige får miljard tillbaka av EU

Sverige får en julklapp i form av 1,2 miljarder kronor — 132,8 miljoner euro — tillbaka från EU den 1 december, uppger tidningen Financial Times med hänvisning till läckta EU-dokument.

23 okt 14 – Prop 2014/2015:1


Miljardstinna banker ratar bankskatt

Miljardrullningen in i de svenska storbankerna har fortsatt öka under tredje kvartalet, trots tecken på svagare konjunktur och pressade räntor. Men att dela med sig, via en ny bankskatt, är inget bankerna är särskilt pigga på.

23 okt 14


Sju av tio använder sociala medier

Nätet tar allt större plats i vårt umgänge med andra människor. Fler än sju av tio svenskar använder sociala medier, visar ny statistik.

23 okt 14


Klimatuppgörelse nådd i EU

EU-ledarna har enats om gemensamma klimat- och energimål till år 2030, uppger unionens permanente ordförande Herman Van Rompuy på sitt Twitterkonto.

23 okt 14


Legendarisk Göteborgspolitiker

Göran Johansson död

Göran Johansson var ett med sitt Göteborg. Med en fot kvar på SKF:s fabriksgolv och med egna nycklar till Liseberg stred han för staden. På torsdagen avled den frispråkige S-politikern, 69 år gammal.

23 okt 14


EU-nämnden sa nej

Löfvens linje stoppad inför toppmöte

Statsminister Stefan Löfven åker på sitt första EU-toppmöte med ett nederlag i ryggen. Men han får inte stöd för regeringens klimatpolitik i riksdagen, utan måste driva Allianspartiernas klimatlinje i Bryssel.

22 okt 14


EU-parlamentet godkände nya kommissionen

Team Juncker tar plats

Europaparlamentets stora majorietet - kristdemokrater, socialdemokrater och liberaler - godkände den nya EU-kommissionen på onsdagen. Det betyder att de nya kommissionärerna tillträder den 1 november.

ÖPPEN22 okt 14 – Nya kommissionen pressmeddelande


Nya jobbpolitiken

Statsminister Stefan Löfven talar om ett ”paradigmskifte” i den svenska jobbpolitiken. De rödgröna satsar totalt 7 miljarder kronor nästa år, och 12 miljarder 2016, på närings- och arbetsmarknadspolitikens områden.

22 okt 14 – Presentationsbilder från Löfvens och Romsons pressträff


Satsningar inom vården

Två miljarder kronor om året kommer att satsas på att anställa fler i äldreomsorgen de kommande fyra åren, uppger TT.

22 okt 14


Löfven accepterar "låga" klimatmål

Nya klimat- och energimål står högst på agendan när statsminister Stefan Löfven (S) deltar i sitt första EU-toppmöte i Bryssel.

22 okt 14


EU-parlamentet

SD-grupp återuppstånden

Inte på den tredje dagen, men väl den fjärde, återuppstod Sverigedemokraternas partigrupp i EU-parlamentet, EFDD, på måndagen efter kort tids existensiell kris.

21 okt 14


Ylva Johansson om lex Laval

Soicaldemokraterna gick till val på att riva upp lex Laval. Nu signaliserar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s) att hon är inne på lösning där facken återfår en del av sin strejkrätt.

21 okt 14


Slut med utförsäkringar

Den första juli nästa år stoppas utförsäkringarna från sjukförsäkringen. Då försvinner den bortre tidsgränsen.

21 okt 14


Byggbranschen får personalliggare

Regeringen föreslår att det inrättas krav på personalliggare i byggbranschen. Syftet är att få bort svartarbetet.

22 okt 14


Vägslitageskatt och satsningar på kommunaltrafik

Stefan Löfven och Åsa Romson lanserar klimatpolitiska åtgärder. Bland annat en vägslitageavgift för lastbilar som kommer att gälla även för utländska åkare. Exakt hur stor den blir säger de inte.

21 okt 14


Stram budget på torsdag

En stram budget med finansierade reformer för över 20 miljarder. Det är vad torsdagens budgetproposition kommer att innehålla, enligt finansminister Magdalena Andersson (S).

21 okt 14


Ekonomi i korthet
 
•  Hopp om ebolahjälp lyfte Wall Street
•  De här får mest gratisreklam
•  Kritik mot Northlands tystnad
•  Tack och hej på toppmöte
•  Volvo rusade på småsur börs
•  Statligt företagsstöd förgäves
•  Banker underkända i stresstest
•  Osäkerhet präglar Kinnevik
•  Dollarn tog miljard för Ericsson
•  LKAB vände till förlust
•  Bra lönsamhet för SBC
•  KO drar Gotlandsbåten inför ARN
•  Volvo rusar på svag börs
•  Ökad vinst för Hexpol
•  Fortsatt bra fart i brittisk ekonomi
•  Eniro redovisar brakförlust
•  Rysk bank vill att sanktioner prövas
•  Bra drag i Bilias bilhallar
•  Bättre än väntat av Swedish Match
•  Förseningar sinkar Fingerprint
 
 
  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, men utkommer varje fredag med ett nytt nummer.
 
Pris helår:   500 kr plus 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
 
– Det är slut med ofinansierad skattesänkningar, sa finansminister Magdalena Andersson när hon presenterade budgetpropositionen för 2015.
 
Höjd skatt, färre jobb?
 
Finansminister Magdalena Andersson (s) vidhåller att "ladorna är tomma". Skattehöjningar är därmed nödvändiga för att staten ska kunna stimulera tillväxten, och just satsningarna på välfärdssektorn kommer att generera jobb. Oppositionen har rakt motsatt uppfattning. Tolkningskonflikter dominerade budgetdebatten.
 
ÖPPEN23 okt 14 – Riksdagens budgetdebatt, video, Budgetpropositionen för 2015 (del 1)
 
Veckans utrikes
 
 
Jordens hetaste september uppmätt
 
Årets september var den hetaste månaden globalt sedan mätningarna startade 1880, uppger den amerikanska myndigheten NOAA, som övervakar tillståndet i haven och atmosfären. Det är inte den första rekordmånaden i år.(TT)
 
Stockholm – 2014-10-20
 
  Värsta torkan i USA på tusen år
 

 
Texas stränga vallag om id godkänd
 
USA:s högsta domstol har gett Texas tillfälligt grönt ljus för de omtvistade nya lagar som kräver vissa id-kort med foto när väljare röstar. Lagen har kritiserats för att diskriminera minoriteter och fattiga.(TT)
 
Stockholm – 2014-10-19
 
 

 
I IS skugga: Syriens "gamla" krig
 
Med blickarna fästa mot sunniextremisterna Islamiska staten (IS) fasar världen för IS brutala framfart i Syrien. Men utanför strålkastarljuset rasar den där tre år gamla konflikten mellan regim och rebeller för fullt.(TT)
 
Stockholm – 2014-10-22
 
  Turkiet: "Fel" med vapen till Kobane
  Nya vapen till syriska kurder
  Kurder håller stånd i Kobane
  Jihadister uppges ha krigsflyg
 

 
Ryssar småler åt svensk "ubåtspanik"
 
Den svenska uppståndelsen kring militäroperationen i Stockholms skärgård har skapat rubriker i ryska medier. Ibland är tonen ironisk - det antyds att ubåten är holländsk och att marinen bara vill ha större budget.(TT)
 
Stockholm – 2014-10-22
 
 

 
Klusterbomber använda i Ukraina
 
I de hårda striderna i östra Ukraina har den ukrainska armén och kanske även proryska rebeller använt klusterbomber, enligt flera uppgifter. Klusterbomber är i många länder förbjudna eftersom civila ofta drabbas hårt.(TT)
 
Stockholm – 2014-10-21
 
  Sikorski: Putin erbjöd halva Ukraina
  Fruktlösa Ukrainamöten med Putin
  Ukrainakrisen överskuggade toppmötet
  Frukost med Putin gav inget resultat
  Nato: Ryska trupper kvar vid gräns
  Tysk analys: Rebeller sköt ner MH17
 

 
Vietnamesisk bloggare frisläppt
 
Vietnam har släppt den ledande regimkritikern Nguyen Van Hai ur fängelse, meddelar en taleskvinna för amerikanska UD enligt AFP. Nätjournalisten Hai har utstått svåra umbäranden för sin frispråkighet i enpartistaten.(TT)
 
Stockholm – 2014-10-21
 
 

 
Ebolaprov utlöste dödliga kravaller
 
Ebolakrisen i Västafrika ökar spänningarna i drabbade samhällen och minst två människor har dött i ebolarelaterade kravaller i Sierra Leone. WHO hoppas på anläggningar för blodbehandling i Liberia.(TT)
 
Stockholm – 2014-10-22
 
  EU vill se mer mot ebola
  Ebolasmittad norska är frisk igen
  Experter lär av ebola-fritt Nigeria
  Obama: Undvik ebolahysteri
  Kampen mot ebola desperat
 

 
Slut med "konstig" arkitektur i Kina
 
Den kinesiske ledaren Xi Jinping vill se ett slut på "konstig arkitektur" i landet. Den konstnärliga och kulturella sektorn måste tjäna folket och socialismen, tycker han.(TT)
 
Stockholm – 2014-10-17
 
 
 
Recensioner
 
   
 
ETT PARTI som andra? Den frågan har diskuterats livligt, inte minst bland journalister. Ska SD nyhetsbevakas på samma sätt som de andra politiska partierna – utifrån relevans och intresse för medborgarna att få information om partiets insatser och förslag. Eller ska SD särbehandlas – antingen genom att sättas i karantän eller genom att granskas extra noga? ÖPPEN UNDERBAR NATT Vad var det Socialdemokratin lärde av 1980-talet? Jo, enligt författarna Henrik Malm Lindberg och Stig-Björn Ljunggren att den gamla socialdemokratiska politiken inte dög längre. Den behövde ett stort tillskott av nyliberalism. Så kan man mycket kort sammanfatta den här boken, menar Åke Svidén i sin recension. ÖPPEN

 
   
 
HJALMAR BRANTING Olle Svennings digra biografi över Hjalmar Branting (1860-1925) inleds med en scen från första maj, inte någon av demonstrationerna och manifestationerna i arbetarrörelsens barndom, utan första maj revolutionsåret 1917. Scenen, tidpunkten och innehållet i talet belyser hövdingens och partiets vägval. ÖPPEN GLENN GREENWALD är journalisten som tillsammans med dokumentärfilmaren Laura Poitras i största hemlighet blir kontaktade av en man som säger sig ha bevis för att den amerikanska staten utför omfattande övervakning av amerikaner. De båda journalisterna inser att de kommit något stort på spåren och reser till Hong Kong för att träffa mannen. ÖPPEN

 
   
 
KENT ASP som är statsvetare och journalistikprofessor, torgför den 30 år gamla tesen om politikens medialisering i en aktuell bok. Han menar att teorin gäller än och att den har skruvats ytterligare ett varv. Idag har politikerna inte bara motvilligt anpassat sig till mediernas logik - de till och med tänker och agerar själva enligt denna logik. Detta är enligt Kent Asp medialiseringens femte och sista fas. Tesen underbyggs med statistik från tio valrörelser, 1979 - 2010. ÖPPEN ÅSA MOBERG Med katastrofen i Fukushima i färskt minne, och med en generation av reaktorer som börjar knaka i fogarna, är frågan om kärnkraften akut. Och en politisk knäckfråga! Särskilt när kärnkraftskramaren Stefan Löfven ska bilda regering med miljöpartistiska motståndare. Journalisten och debattören Åsa Moberg har i en faktaspäckad bok slagit hål på de myter som under mer än 60 år dominerat samtalet om världens farligaste energiproduktion. ÖPPEN

 
   
 
POP & POLITIK Musik kan vara politisk men är all musik politik? Nej, det menar nog inte journalisten och författaren Anna Charlotta Gunnarsson. Men den mesta musik kan vara en spegelbild av sin tid, av en idé, en strömning eller ett fenomen. Det illustrerar Gunnarsson på ett förtjänstfullt sätt i knappt fyrtio korta kapitel där musik från de senaste årtiondena kopplas samman med en berättelse om samhället i övrigt. ÖPPEN KURT SALOMONSON Idag är det tyst om de svenska arbetarförfattarna. Men inte helt tyst. Litteraturvetarna skriver nämligen avhandlingar. Kurt Salomonson gruvarbetare på femtiotalet, senare en viktig intellektuell arbetarförfattare, skildrade i sina romaner fabrikslivet, förtrycket och det alienerade industriarbetet och han riktade också skarp kritik mot arbetarrörelsens byråkratiska överbyggnad. Nu är Salomonson föremål för en litteraturhistorisk avhandling. ÖPPEN

 
   
 
LITTERATUR & POLITIK Litteraturprofessorerna Forslind och Ohlsson har studerat vad några politiker använder litteraturen till. Statsminister Reinfeldts bekännelse att han läste Läckbergdeckare på semestern är utgångspunkten för deras resonemang. ÖPPEN REINFELDTKODEN vad är det? Jo det betyder att säga en sak och göra precis tvärtemot. När Fredrik Reinfeldt och de Nya Moderaterna förklarade att man ville bevara den svenska välfärdsmodellen, betydde det egentligen att man ville skrota den. Det hävdas i alla fall i den här boken. ÖPPEN

 
   
 
JONAS TROLLE Att en hög polis begår sexuella övergrepp är givetvis både avskyvärt och anmärkningsmärkt. När polisen i fråga gjort sig känd för ett omfattande jämställdhetsarbete läggs dessutom en sorts hyckleriets skimmer över hemskheterna som begåtts. Jonas Trolles bok ”Jakten på kapten klänning” beskriver polisarbetet som ledde till gripandet av Lindberg. ALBIN STRÖM ger inte några självklara associationer för vår tids politiskt intresserade allmänhet. Den en gång starke, auktoritative och egensinnige socialisten och fackföreningsledaren är inte bara sedan länge död; även hans gärning är omsorgsfullt begraven. Enligt Johan Lönnroth, Albin Ströms levnadstecknare, är denna minneslucka helt avsiktlig. Jan-Ewert Strömbäck recenserar. ÖPPEN

 
   
 
LANDSKRONA Det är ingen vacker bild Hans Wallengren målar upp av Landskronas socialdemokrater i mötet med invandrarna. I bästa fall kan man säga att arbetarrörelsen är tafatt och osäker, men lika mycket handlar det om att försöka göra socialdemokratiska partimedlemmar av invandrarna eller åtminstone socialdemokratiska väljare. ÖPPEN NER MED ALLT Åren kring 1968 har ofta behandlats styvmoderligt av litteraturhistorien och tagits för trångsynt plakatpolitik. I Johan Svedjedals nya essäsamling med titeln ”Ner med allt?” återupplivas bortglömda författarskap från perioden och välkända ikoner beskrivs utifrån nya vinklar. Här varvas pricksäkra iakttagelser med det rent studentikosa. ÖPPEN

 
   
 
EU-VALET Det är fullt av motsägelser och oklarheter i partiernas program inför EU-valet. Om det kan man läsa i en ny rapport från tankesmedjan Forum för EU-debatt. Partierna blandar ihop EU-frågor och svenska frågor och de fladdrar hit och dit när det gäller hur mycket makt EU egentligen ska ha. Men alla ledamöter i Europaparlamentet måste hantera korstryck i form av konflikter mellan EU:s partigrupp och hemmaparti om de vill överleva politiskt. ÖPPEN PUSSY RIOT är en feministisk rysk punkgrupp, och samtidigt en aktivistgrupp och ett konstnärskollektiv. Sommaren 2012 genomförde gruppen en aktion i Frälsarkatedralen i Moskva med tydlig kritik av Rysslands president Vladimir Putin. De greps och dömdes till ganska långa fängelsetraff. Fallet väckte stor internationell uppmärksamhet. Masha Gessen har skrivit en reportagebok om gruppen.

 
   
 
UNGERN OCH EUROPA Är EU ett projekt för mänskliga rättigheter eller för en fri marknad? Den frågan tangerar Annika Ström Melin i en ny bok som börjar på Haagkongressen 1948, då en europeisk gemenskap diskuterades som ett medel att stoppa ännu ett förödande storkrig i Europa. Den slutar i Ungern där det regerande högerpartiet Fidesz begränsar demokratin och mänskliga rättigheter utan att EU reagerar. ÖPPEN VÅRDFABRIKEN Kristina Mattsson har skrivit en mycket viktig bok om den offentliga verksamhetens anpassning till marknadsekonomi och nyliberalism. Orsaken är privatiseringarna av vård, skola och omsorg som pågått sedan 1990-talet. Den dåvarande regeringen Bildt släppte lös en svårkontrollerad djävul vid namn NPM i välfärdsfabriken, konstaterar hon. Recension Åke Svidén. ÖPPEN

 
   
 
AFRIKABILDEN i västvärlden präglas av våldsamma svängningar – från afropessimism i slutet på förra seklet till dagens afrooptimism. Den höga tillväxttakten i vissa afrikanska länder får nu många bedömare att sjunga Afrikas lov. Titeln på diplomaten Sten Rylanders nya bok ”Afrika vänder. En kontinent i förändring” antyder att också den rider på den afrooptimistiska vågen. Men i själva verket är bokens Afrikabild både nyanserad och djupt problematiserande. ÖPPEN BEGREPPET "POPULISM" förekommer flitigt i medierna, framför allt i sammansättningen "högerpopulism". I en ny rapport från Timbro, "Vinner populisterna Europaparlamentsvalet?", pekar statsvetaren Andreas Johansson Heinö på långsiktiga risker med uppsving för populistiska partier i valet. Men vad är det egentligen som kännetecknar politiska partier med den beteckningen? Författaren svettas med frågan. ÖPPEN

 
   
 
INGVAR CARLSSON När förre statsministern Ingvar Carlsson skriver ännu en sorts memoar väljer han att tränga lite djupare in i frågor om politisk etik och moral och utelämnar spännande avslöjanden och dispyter med politikkolleger. Det blir en politisk tankebok, som utgår från hans eget liv och hur hans bakgrund har format honom till den politiker han blev. ÖPPEN LENNART WEIBULL ifrågasätter att vi befinner oss mitt i en medierevo-lution. Medielandskapet har visserligen utvidgats. Men fortfarande är tidnings-läsningen på papper vanligare än på nätet, och vi använder oftare tv- och radioapparater än datorn. Vad som har hänt är faktiskt att teve har blivit det dominerande mediet. Och de sociala medierna är knappast några mass-medier. ÖPPEN

 
   
 
INTE MITT LAND Författaren Kristian Lundberg beskriver det svenska samhället ur ett konsekvent underifrånperspektiv. Det handlar om den vanmakt han känner inför en samhällsomdaning som inte är hans. Solidariteten har rivits upp. En fråga som han ständigt upprepar är ”Ska jag ta hand om min broder?” Vem ska solidariteten omfatta? ÖPPEN POLITISK REKLAM Kan politiska partier vinna val med hjälp av smarta reklamkampanjer? I mer än hundra år har partierna använt sig av tidnings­annonser, affischer, direktreklam, valstugor och på senare tid också av internet och teve-reklam. Reklam är inte verknings­löst, men allra starkast är ändå de journaliststyrda programmen i gammelmedia.

 
   
 
INGET NÄST BÄSTA PARTI Nu är det slut med Sverigedemokraternas framgångar, partiet har nämligen nått sitt max. Under 2014 kommer partiets opinionssiffror att dala. Den spaningen bygger på en analys av hur väljarna besvarar frågan “Vilket parti tycker du är näst bäst? När man känner till både väljarnas bästa och näst bästa parti kan man dra slutsatser om partiets maximala potential. DIGITALA MEDIER var varken viktiga för partierna eller väljarna i 2010 års valrörelse, konstaterar tre medie- och kommunikationsforskare i antologin ”Kampen om opinionen”. Empiriska undersökningar visar att bara två procent av väljarna kunde nås av partiernas hemsidor, bloggar, facebookande och twittrande dagarna före valet. De sociala medierna har liten om ens någon politiskt genomslagskraft sammanfattar de. ÖPPEN

 
   
 
VALRÖRELSEN Det är nog kört för alliansregeringen, i vart fall om man ska tro Henrik Oscarsson, Sören Holmbergs kronprins, som med stor bestämdhet hävdar att en valrörelse inte på något radikalt sätt kan förskjuta det opinionsläge som nu råder – och som pekar mot att socialdemokraterna tar över regeringsmakten till hösten. Att väljarna blivit rörligare, bestämmer sig senare och taktikröstar mer hjälper inte. ÖPPEN NYA MASSMEDIER har alltid skapat oro hos delar av befolkningen, särskilt eftersom det ofta är ungdomar som först tar till sig av det nya. Tommy Gustafsson och Klara Arnberg, analyserar i boken Moralpanik och lågkultur hur moralismen tagit sig uttryck i massmedierna under nittionhundratalet. Jorun Koca Jakombsson recenserar.

 
   
 
ROSENGÅRD Det väckte en del uppseende när ungmoderaten Tove Lifvendahl för tio år sedan bodde en dryg månad i Rosengård i Malmö för att skriva en rapport åt Timbro. Det blev boken Vem kastar första stenen? Nu har hon följt upp den. Tio år senare möter hon några av de tonåringar som var de mest hopplösa fallen i Rosengård och en rad personer från företag och myndigheter. BILDEN AV AFRIKA För tio år sedan präglades bilden av Afrika av svält och misär. Idag är trenden den motsatta: Afrika är en kontinent på g. SVT:s före detta Afrikakorrespondent Erika Bjerström har skrivit en bok om ”Det nya Afrika” (Weyler) som hellre tar upp framtidstro och modernitet än elände och förtryck. Andra betraktare betonar att utveckling och stagnation existerar parallellt.

 
   
 
EU-PARLAMENTET Valplattform, partiprogram och partidisciplin gör att väljarna kan veta vad nationella val går ut på och att de kan utkräva ansvar av politikerna i nästa val. Men i Europaparlamentet röstar ledamöterna som de vill och väljarna får inte mycket vägledning av partilinjer. Det visar en färsk rapport från Svenska institutet för europapolitiska studier. SCHIBBYE OCH PERSSON hade för avsikt att avslöja Lundins Oils förehavanden i Ogadenprovinsen, men hamnade som vi alla vet i ett etiopiskt fängelse. I svenska medier fick vi utförliga rapporter om gripandet, anklagelserna, häktestiden, domstolsförhandlingarna, fängelsevistelsen, de anhörigas väntan, svenska UD:s agerande och hur de till sista benådades och kom hem till Arlanda. Nu har de två skrivit en bok om tiden i fängelset.

 
   
 
DIALYSOLYCKAN Den 28 december 1983 inträffar en svår dialysolycka med tre dödsoffer vid Regionsjukhuset i Linköping. Skulden läggs snabbt på en sjuksköterska. Efter en sju år lång rättsprocess fastställer Högsta domstolen att sjuksköterskan Karin ensam är skyldig. Men var det verkligen så? Per-Erik Åsard, f d chefsfysiker vid Danderyds sjukhus anser i stället att vi har att göra med ett rättshaveri. MÄNNISKAN föds i en existensiell ensamhet, och i en biologisk gemenskap. Hon växer och behöver andra, men vill samtidigt vara fri. Boktiteln ”Själv och tillsammans” är väl vald. Den handlar om identitet, ångest, trygghet och gemenskap. Anknytningsteorin är viktig i denna bok som vänder och vrider på hur våra relationer ser ut - det är psykologi men också filosofi. Stina Bringarve recenserar Tor Wennerbergs senaste bok.

 
   
 
PREKARIATET Den brittiske utvecklings-ekonomen Guy Standing har myntat begreppet ”prekariatet”. En allvarlig lek med orden prekär och proletariat. De som tillhör denna nya klass är i en mycket utsatt, prekär, situation. De saknar sociala rättigheter och har det ekonomiskt mycket otryggt. Åke Svidén recenserar boken. ENERGI & KLIMAT Frågorna är intressanta, men svaren uteblir i boken ”Energimarknaden, ägandet och klimatet” (SNS Förlag 2013). Den är skriven av nationalekonomerna Tommy Lundgren, Jesper Stage och Thomas Tangerås under medverkan av fil dr Björn Carlén, från Väg- och trafikforskningsinstitutet. Kajsa Olsson har läst boken.

 
   
 
OM GREKLAND hade fått en euro varje gång någon använt ett grekiskt låneord – då skulle den grekiska skuldkrisen aldrig ha uppstått. Så skriver journalisten och författaren Alexandra Pascalidou i förordet till sin bok om den grekiska krisens uppkomst och konsekvenser. Men tyvärr får Grekland inga euro när vi säger skola, drama eller historia. ÖPPEN VÄSTSAHARA är ett tyst territorium bebott av ett tystat folk under en ockupation som i medierna reducerats till konflikt bland andra. Fredrik Laurin och Lars Schmidt har nyligen utkommit med en reportagebok, som bla annat berättar om hur EU:s fiskeflotta ägnar sig åt utfiskning av de västsahriska fiskevattnet. Anna Nygård recenserar.

 
   
 
FN-STADGAN Västvärldens inblandning i internationella konflikter försvaras ofta med att FN-stadgan tillåter och nästan kräver en intervention. Nato-bombningarna i Serbien och Libyen eller den USA ledda interventionen i Irak är exempel på konflikter som ofta beskrivs som oundvikliga och riktiga ur ett folkrättsligt perspektiv. Det är helt fel menar fyra jurister. KRISLÖSNING Det finns idag en omfattande litteratur om eurokrisen. Men om Island, vars krishantering varit mycket mer framgångsrik, finns tyvärr mindre skrivet. Det är därför glädjande att ekonomijournalisten Sten Sjögren nyligen kommit ut med en läsvärd och informativ berättelse om Island, skriver Stefan de Vylder i sin recension.

 
 
 
RÄTTSVIDRIG UTVISNING Två egyptier blir på ytterst lösa grunder bortförda från svensk mark mitt i vintern av maskerade amerikanska agenter och med regeringens goda minne. Lena Sundströms Spår behandlar det journalistiska arbete som låg bakom avslöjandet av vad som fortfarande är en illaluktande skamfläck för den forna Perssonregeringen. ÖPPEN

 
   
 
LÖFVEN Det har kommit många böcker om Socialdemokratiska partiledare de senaste åren. De har ju varit många nu. Nu kommer en till, om Stefan Löfven. Ett som det verkar snabbt hopkommet porträtt av den förste socialdemoratiske partiordförande som hämtats direkt från fackföreningsrörelsen. Åke Svidén recenserar. KAIRO, ALEPPO… De ungdomliga nätaktivisterna i Kairo har blivit äldre och mer uppgivna sedan allting började i januari 2011. Men trots allt fortsätter kampen för demokrati. Aftonbladets reporter Staffan Lindberg har samlat sina reportage från Egyptern och Syrien i en bok ”Blod är ett billigt pris för frihet. Christian Andersson recenserar.

 
 
 
KRISEN I GREKLAND Kajsa Ekis Ekman skriver om den ekonomiska krisen i Grekland ur ett grekiskt perspektiv. Det blir en berättelse om ett land och dess människor som sjunker allt djupare i ekonomisk misär och ovisshet om framtiden. Hennes grekiska vänner pendlar mellan djupaste förtvivlan och helig ilska och små små tillsatser av framtidshopp och en stor nypa galghumor. ÖPPEN

 
Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
Europeisk press
 
 
politiken.se rapporterar i den här spalten om vad som skrivs i några europeiska tidningar.
Färre tyska delstater en lösning?
Sex eller åtta i stället för sexton "Bundesländer" - en radikal tanke i den infekterade debatten om det tyska skatteutjämningssystemet.
ÖPPEN Süddeutsche Zeitung 24/10-14
Kuba i framkanten i kampen mot Ebola
Raúl Castro och Kuba är i fronten för den internationella kampanjen för att bekämpa Ebola i Afrika och motverka dess vidare spridning. EU undviker däremot att komma med konkreta åtgärder för att hindra sjukdomen, skriver konservativa El País.
ÖPPEN El Pais 20/10-14
Kalla kriget har återvänt till Sverige ÖPPEN El Pais 20/10-14
Spanska arbetslösheten sjunker ÖPPEN El Pais 23/10-14
 
Utrikes – 24 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrikes – 23 okt
23:51 Beirut/Riga
USA: IS stoppade i Kobane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrikes – 22 okt
 
 
 
 
19:12 Stockholm
Skjuten soldat avliden
 
18:57 Stockholm
Terror drabbar Ottawa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrikes – 21 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrikes – 20 okt
 
 
 
 
 
 
 
19:13 Luxemburg
EU vill se mer mot ebola
 
 
 
 
 
 
 
15:58 Köpenhamn
Danmark har bombat i Irak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrikes – 19 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrikes – 18 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare utgåvor: 41|40|39|38|37|36|35|34|33|32|31|30|29|28|27|26|25|24